Svensk koronatiltak: Skroter karensdag

Sveriges regjering, Löfven II. Foto: Frankie Foughanthin under lisens (CC BY-SA 4.0)

Som strakstiltak mot spredning av covid-19-viruset har den svenske regjeringa valgt å gi sykepenger fra første sykedag.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I Sverige la regjeringa i dag fram en rekke tiltak mot spredning av koronaviruset. Vänsterpartiets forslag om en umiddelbar skroting av karensdagen blei tatt til følge. Svenske myndigheter tar hele kostnaden.

Karensdagen betyr at syke arbeidere ikke får sykepenger den første dagen de er borte fra jobb. Mange, spesielt fra venstresida, har kritisert ordninga og mener den rammer de med lavest inntekt og med de hardeste jobbene. Det økonomiske tapet ved ikke å gå på jobb fører, ifølge kritikerne, til at mange arbeider når de er syke, med de negative konsekvensene dette kan ha for både deres egen helse og andre i tilfelle de bærer på smittsomme sykdommer.

LES OGSÅ: Lege med 2,3 millioner i årslønn vil kutte i sykelønna — mener det er solidarisk

Nå virker det som at nesten hele den svenske høyresida aksepterer argumentasjonen om at karensdagen gjør at syke mennesker jobber. De to høyrepartiene Centern (C) og Liberalerna (L) sitter i regjering med Socialdemokraterna (S) og får budsjettstøtte fra Vänsterpartiet (V). Etter at V la fram forslaget fikk det støtte sjøl fra Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna, før regjeringa la det fram som et krisetiltak tidligere i dag.

Tidligere har Moderaterna krevd at Sverige skal ha ikke bare én, men to karensdager.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned