Kyniske Tyrkia bruker flyktninger etter utenrikspolitisk fiasko

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Kreml

Erdogan spiller det siste kortet på handa ved å sende flyktninger mot Hellas, men også europeiske land bryter nå flyktningkonvensjonen. Løsninga er å jobbe for en varig fred i Syria, at tyrkiske tropper forlater landet og at Rojava støttes så flyktninger kan returnere til fred. 

Andam Aziz
Om Andam Aziz (12 artikler)
Andam Aziz er talsperson for kurdisk demokratisk samfunnssenter i Norge

Den tyrkiske hæren har sendt forsyninger av tunge våpen til al-Qaidas affilierte styrker i Syria i flere år. Den tyrkiske hæren har aktivt gått inn på terroristenes side og angrepet den syriske hæren i Idlib, kurderne i Afrin og Nord-Syria. Tyrkia har foret terrorister i Syria og disse gruppene har vært Tyrkias forlengede arm. De hadde ikke kunne holde ut så lenge og drive så omfattende terror mot det syriske og kurdiske folket hvis det ikke hadde vært for all den støtten som man har fått via Tyrkia.

LES OGSÅ: Stans all norsk våpeneksport til Tyrkia!

Etter at titalls tyrkiske soldater ble drept i Idlib av Assads styrker ble det ganske klart for oss alle at Erdogan og Tyrkia bryr seg ikke om flyktninger og har heller ikke et ønske om å skape fred i Syria. Erdogan ba om støtte fra EU til terrorgrupper mot Russland og Syria, og når han ikke fikk det brukte han flyktninger som et våpen mot EU.

Det er ikke første gangen Erdogan har skremt EU med flyktninger. I 2016 truet Erdogan med å åpne flomportene hvis Europa bremset Tyrkias tiltredelsessamtaler eller ikke klarte å gjennomføre visumfri reise. Den tyrkiske staten satt opp busser for å frakte migrantene fram til grensa mot Hellas. Tusenvis av mennesker er kjørt fram til grensa av tyrkiske myndigheter for å dra til Europa. På den måten har Erdogan brukt flyktninger for egne politiske ambisjoner i Europa og stiller svake europeiske ledere overfor problemer de ikke vet hvordan de skal løse. I en felles uttalelse sier EU «Ulovlige grensepasseringer vil ikke bli tolerert. I denne forbindelse vil EU og dets medlemsland iverksette alle nødvendige tiltak i samsvar med EU- og folkeretten … Migranter skal ikke oppfordres til å sette livet i fare ved å forsøke ulovlige kryssinger over land eller hav.»

Tidligere denne uka hevdet greske myndigheter at de så langt har hindret over 37.000 mennesker fra å ta seg inn i landet, samtidig som de har bestemt at det ikke lenger er mulig å søke asyl (dette gjelder i første omgang i én måned). På motsatt side av grensa har tyrkerne innkalt store politistyrker for å motvirke at flyktningene og migrantene sendes tilbake, samtidig som det er liten tvil om at president Recep Tayyip Erdogan har lagt til rette for at de tar seg mot grensen.

LES OGSÅ av Andam Aziz: Kurdere og Afrin trenger solidaritet og støtte, ikke pasivitet

Tyrkia er et isolert land som har konfrontasjoner med USA, Russland, den arabiske verden, EU og på hjemmebane er det splittelse. De få vennene som Qatar, Pakistan og Aserbajdsjan gir ikke Tyrkia noe strategisk verdi som kan gi styrke mot motstanderne. Tyrkia prøvde å spille USA og Russland mot hverandre, men det fungerte ikke og nå brukte Tyrkia og Erdogan sitt siste kort som var å åpne grensene til Europa for flyktninger. 

Når det er sagt så er flyktninger veldig glad for at dørene til Europa nå er åpne. Fordi de ønsker ikke å være i Tyrkia. Syriske flyktninger som rømte fra Assad har blitt forfulgt og lynsjet før og etter Assads angrep på tyrkiske styrker. Europa burde gjort mye mer, og det er konsekvensene av Europas passivitet når det gjelder Tyrkias invasjon av Afrin, Nord-Syria (Rojava), innblanding av Idlib og Libya. 

Tyrkia er ikke «overlatt» 3,7 mil flyktninger heller, som veldig mange påpeker. Erdogan inngikk en avtale som den gangen var både økonomisk og politisk riktig for ham (ikke for Tyrkia, men for ham personlig). Varme penger som han trengte kom, i tillegg til mange syrere som ble statsborgere i håp om at de skulle stemme i hans retning. Erdogan og Tyrkia fikk penger og politisk støtte for sitt prosjekt. 

Hvis Europa skal komme seg ut av denne krisen så må Tyrkias Erdogan straffes med sanksjoner og det internasjonale samfunnet må be Tyrkia om å trekke sine styrker ut av Syria. Tyrkia bruker flyktninger i et kynisk maktspill, og europeiske land bryter Flyktningkonvensjonen. Tyrkia og Hellas brutale håndtering av situasjonen går kun utover flyktninger som har rømt fra krig og dårlig levevilkår. 

Et europeisk samarbeid må dannes for å avlaste Hellas ved hente flyktninger til alle europeiske land. Man må anerkjenne den autonome administrasjonen av Nord- og Øst-Syria (NES) også kjent som Rojava og støtte dem økonomisk så de kan ta tilbake flyktninger fra Tyrkia. Viktigst av alt er å skape varig fred i Syria.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned