Kvinnekamp fra Kurdistan til hele verden

Foto: Leonard Lenz, public domain

'Jin, Jiyan, Azadi' -- kvinne, livet, frihet -- er mer enn et slagord for oss, det har blitt et livssyn. Kurdiske kvinners frihetskamp har inspirert, oppmuntret og styrket kvinner over hele verden.

Kurdisk Kvinnenettverk
About Kurdisk Kvinnenettverk (1 Articles)
Nettverk av kurdiske kvinner i Norge.

Kvinner verden over er bevisste og stiller stadig opp for sine rettigheter og sin frihet. Kvinnekampen er for frihet og likeverd men også en kamp for fred og et samfunn med økologisk bærekraft.

Kvinner verden over er bevisste og stiller stadig opp for sine rettigheter og sin frihet. Kvinnekampen er for frihet og likeverd men også en kamp for fred og et samfunn med økologisk bærekraft.

Den patriarkalske politikken prøver å begrense den rettferdige kampen kvinner fører gjennom ydmykelse, trusler, voldtekt og drap. Kapitalisme som fremmer patriarkatet, sexisme, og nasjonalisme gir ikke innskrenker kvinners rom for utvikling og frihet.

LES OGSÅ: Hvor lenge skal vi kurdere bli drept?

Krig er mannsdominert hærverk. De såkalte fredssamtaler som mislykkes ledes også av menn. Kvinner er ofte de første ofrene i krig og likevel har de begrenset deltagelse i såkalte fredsprosesser og dette fører til at deres stemmer ikke blir hørt.

En kurdisk kvinneaktivist sa: dersom en kvinne blir utnyttet i verden, blir hun utnyttet 10 ganger så mye i Kurdistan. Hun blir utsatt for vold 10 ganger så ofte. Vold mot kvinner har nådd et universelt omfang. Dominerende krefter globalt driver med kvinneundertrykkelse.

Kurdiske kvinneaktivister blir ofte utsatt for trusler, forfølgelse, tortur og fengselsstraff. Denne situasjonen gjelder alle kvinner i alle deler av Kurdistan, Rojhalat, Rojava, Bakur og Bashur.

Vi som kvinner fra det Kurdiske kvinnenettverket har satt flere mål å oppnå:
1. Å stille opp for våre søstre i Kurdistan. Kampen deres er vår kamp. Vi vil bruke 2020 til å kjempe for frihet og endring.
2. Vi støtter søstre som kjemper i Sør-Amerika, Asia, Europa og Midtøsten.
3. Vi vil også bli hørt i Norge, mot fremveksten av fascisme og mot kapitalisme.

Vi støtter kvinnekampen i Norge om selvbestemt abort, mot kroppspress og for likelønn uavhengig av kjønn.

LES OGSÅ: Kurderne blir etterlatt alene igjen

‘Jin, Jiyan, Azadi’ (kvinne, livet, frihet) er mer enn et slagord for oss, det har blitt et livssyn. Kurdiske kvinners frihetskamp har inspirert, oppmuntret og styrket kvinner over hele verden.

Det er tydelig at kvinnekampen som styrker seg mot den mannsdominerte mentaliteten, institusjonene og angrep vil prege året 2020. Kvinner vil forandre verden! Med den troen møter vi 8. mars 2020.

Igjen vil kvinnekamp i alle livets faser sørge for endring og frihet. Hver kvinne har et ansvar for å heve sin stemme mot drap og undertrykkelse mot kvinner, og vi har ansvar til å forebygge vold gjennom organisering og handling.

Med bevisstheten om at vår makt ligger i organisering, inviterer vi alle kvinner til felles organisering og handling for å utvide motstanden mot fascisme, diktatorer, mannlige mobbere og institusjoner med organisert makt. Og med det sier vi nok en gang at du må stå opp for endring og frihet!

På bakgrunn av dette ber vi alle som er for kvinners frihet, revolusjonære krefter, antikapitalister, antirasister, miljøaktivister, ulike folkeslag om å forene og engasjere seg i kvinnekampen. Vi inviterer alle til å delta i våre aktiviteter.

Som Kurdisk Kvinnenettverk, hilser vi respektfullt den kurdiske lederen Abdullah Öcalan, som har gjort en stor teoretisk og praktisk innsats i kampen for kvinners frihet. Han deler et unikt kameratskap med kvinner på grunnlag av frihet og har blitt holdt i isolasjon og tortur i 22 år. Vår kamp vil fortsette til betingelsene for fangenskap og absolutt isolasjon er hevet og hans frihet sikret.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned