En revolusjonsbevegelse for fred i Irak

Stillbilde fra video av demonstrasjon i Irak fra Alrifidain TV

Vi ber om støtte for vår revolusjonære bevegelse i Irak, Libanon og Iran. Vi vil ha et Irak fritt fra fremmede makter og krig. Kun fred kan bringe frihet og demokrati til Irak.

Iraqi Civil Society Solidarity Initiative
About Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (1 Articles)
Stemmer fra det irakiske sivilsamfunnet formidlet av Iraqi Civil Society Solidarity Initiative. På grunn av menneskerettighetssituasjonen i Irak er forfatterne av av innlegget anonymisert.

For mange år siden ga en liten gruppe verdensledere, langt fra Irak, et løfte om at de ville opprettholde global fred og sikkerhet, og bringe demokrati og frihet til det irakiske folket — gjennom krig!

Som svar sto folk over hele verden sammen for å forsvare verdensfreden; de avviste krigen i og mot Irak ved å delta i massive demonstrasjoner som spredte seg til byer over hele kloden. Disse protestene varslet offentligheten om konsekvensene av krig og advarte om dens katastrofale konsekvenser. Hundretusener av mennesker ba om at rettighetene til det irakiske folk måtte respekteres; irakerne skulle selv bestemme sin egen skjebne uten regional eller internasjonal militær intervensjon. Demonstrantenes parole bar slagordet “Nei til krig … Nei til diktatur!”.

LES OGSÅ: 15 år siden invasjonen av Irak — husker vi fortsatt?

Som de alltid gjør, ignorerte selvfølgelig verdens toppledere disse globale protestene, og åpnet døren for en katastrofe som førte til monstrøse lidelser. Krigen i 2003, i motsetning til hva de som så uforsiktig startet den lovet, har bidratt til å bygge ned verdensfreden, brakt en stor militær styrke inn i Irak, og fått det østlige Middelhavet til å falle inn i en kontinuerlig syklus av vold. Og volden har spredd seg; dens innvirkning fortsetter å merkes over hele verden i form av en stadig økende trussel om voldelig ekstremisme.

I dag i Irak, mens vi skriver dette brevet til dere, lever vi i revolusjonære tider; de startet i oktober i fjor, og til tross for drapene, til tross for brutal og autoritær vold, pågår de fortsatt nå. Denne revolusjonen er ikke en anomali, den forekommer ikke isolert fra historien, og er heller ikke et brudd fra det som skjedde for sytten år siden. Denne revolusjonen er det uunngåelige resultatet av en nådeløs og stadig voksende oppsamling av sinne og smerte forårsaket av et korrupt regime. Regimet etter 2003 i Irak var et system med sekterisk-etniske kvoter, slik at mafia basert på egeninteresse kunne plyndre ressursene våre og utarme landet vårt for nåværende og fremtidige generasjoner.

Irakerne har reist seg i opprør som direkte svar på denne alvorlige urettferdigheten. De krever et hjemland som respekterer alle dets innbyggere som mennesker, et hjemland der de nyter fred og sikkerhet, et hjemland der de drar nytte av prinsipper om frihet og rettferdighet, der de lever i en verden med ekte demokrati og sosiale rettigheter, et hjemland der de bestemmer sin egen skjebne, fri for intervensjoner fra internasjonale makter, særlig amerikanske og iranske.

LES OGSÅ: Kongressmann sier han poserte med død iraker: — Vi drepte hundrevis av sivile

Vi, det irakiske folket, som har hatt bitre erfaringer med kriger og militære inngrep, står med hele menneskeheten mot krig – ALL krig. Vi står i solidaritet med naboen vår, det iranske folket, mot krigen og krigsforkjemperne! Vi står sammen, overbevist om at denne krigen bare er et verktøy for politisk polarisering, ment å distrahere offentligheten, og ta oppmerksomheten bort fra virkeligheten av den revolusjonære bevegelsen som for øyeblikket finner sted i Irak, Iran, Libanon og resten av verden!

Dette er et avgjørende øyeblikk, og vi kan ikke slippe dets kraft ut av syne: folk stiller opp og krever sin legitime rett til selvbestemmelse, uavhengighet, frihet, demokrati og sosial rettferdighet.

Dette er de samme kravene som utløste vår fredelige protest for flere måneder siden, og vi skriver dette nå for å be deg om å holde blikket ditt på håpet om endring som driver disse demonstrasjonene – ikke la dem bli ødelagt av meningsløs vold og meningsløs krig!

Krig truer med å undergrave alle gevinstene fra de store massebevegelsene i Irak og nabolandene. Det truer med å ødelegge enheten som holder folket i regionen sammen. Krig vil bli brukt skamløst, av ondskapsfulle, men mektige få, som en unnskyldning for å omgå folks krav om rettferdighet. Krig vil føre til alvorlige brudd på menneskerettighetene og er en alvorlig trussel mot livene til menneskerettighetsforkjemperne.

Bli med oss nå i aktiv støtte for de revolusjonære folk i verden! Stå i solidaritet med oss, med dem, og alle våre rop om rett og rettferdighet. Sammen kan vi åpne et vindu til en fremtid fri fra krigens ødeleggelser. Vi kan ha en fremtid som er trygg og fredelig, demokratisk og rettferdig!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned