USA-imperiet forsvares under president Trump

Foto: Patrick Kelly, U.S. Coast Guard

Det er en klar misforståelse at Donald Trump representerer noen opposisjon til USA-imperialismen. En rød tråd i Trump-administrasjonens politikk er tvert imot å forsøke å styrke USA-imperiets stilling i møte med voksende konkurrenter.

Ivar Espås Vangen
Om Ivar Espås Vangen (60 artikler)
Ivar Espås Vangen er lektor i historie og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

I Klassekampen kunne vi den 26. oktober lese et innlegg av professor George Chabert, med tittelen «Trump – et klassespørsmål». Chabert later til å anse Trump som en president med en slags fredelig innstilling til utenrikspolitikk. I det minste ikke en krigspresident av samme kaliber som vanligvis sitter i Det hvite hus. Han skriver at Trump «prøver å skape fred med Nord-Korea, og vil trekke USA ut av meningsløse kriger i Afghanistan, Irak og Syria.»

Jeg anser dette som et veldig typisk eksempel på samtidige karakteristikker av USAs internasjonale relasjoner under president Trump. En slags «underdog» som er lei av kriging og heller vil fokusere på innenrikspolitikk.

Det er lett å være enig i at det er bra at USA trekker seg ut av meningsløse kriger og legger ned baser i andre land. Enhver nedbygging av USA-imperiet og dets 800 militærbaser rundt om i verden, vil være en bra ting. Det er direkte absurd å se at både liberale kommentatorer og politikere fra Demokratene, men også enkelte venstreorienterte, kritiserer Trump for å ha slike ambisjoner. Kritikken av en ultra-høyre-president kommer dermed på et høyre-grunnlag – ikke et sosialistisk eller progressivt.

Det er riktig at Trump i 2016 proklamerte seg som kandidaten som ikke ville ha «krig og aggresjon som sitt primære instinkt» slik andre presidenter har hatt.1 Det viste seg å være en god valgkampstrategi i en tid hvor flertallet av amerikanerne er luta lei av Washingtons uendelige kriger.2 Mindre oppmerksomhet ble viet den andre siden av valgkampen, med lovnader om å øke voldsbruken i krigen mot IS, både gjennom mer bombing og mer bruk av tortur, samt å sette i gang en hodeløs opprustning av verdens allerede mektigste militærvesen.

Nå sitter vi med fasiten. Er det riktig at Trump ruller tilbake USA-imperiet og kjemper mot «dypstat» og det militærindustrielle komplekset?

Nei, mener jeg. I denne teksten skal jeg forsøke å vise hvordan Trump-administrasjonens politikk har vært på noen utvalgte områder av USA-imperialismen. Hovedtendensen tyder nemlig på at USA-imperiet søkes styrket under Trump. Det er i alle fall ikke lett å finne håndfaste bevis på noe annet.

Syria og Irak
Da Obama gikk av som president, hadde USA noe under 300 soldater ulovlig i Syria. Med Trump økte tallet raskt til over 2000, altså ti ganger så mange som Obama sendte i løpet av de første seks årene av krigen i Syria. I desember 2017 hadde USA nesten 9000 soldater i Irak.3 Året før, altså under Obama, var tallet 5400.4 I dag er tallet 5200.5 Omfanget det første året økte så raskt at Pentagon ble instruert til ikke å offentliggjøre omfanget av USAs opptrapping i Syria og Irak like ofte som før.6

Mitt spørsmål er derfor: hvorfor skal vi gi Trump skryt for å trekke ut soldater han sjøl har sendt? Det minner litt om da Henry Kissinger fikk fredsprisen for å avslutte Vietnamkrigen som han sjøl medvirket til å forlenge.7

Obama-administrasjonen var svært krigersk på mange måter. Antall droneangrep økte voldsomt fra Bush-administrasjonen, nye titusener av soldater ble sendt (og trukket tilbake) fra krigen i Afghanistan, og bombekampanjene i Libya, Irak og Syria tok titusener av menneskeliv. I 2016 alene slapp Obama-administrasjonen hele 26 000 bomber over hele verden, flesteparten i Irak og Syria.8

Alt dette har blitt trappet opp under Trump. Ikke spesielt rart med tanke på at han gikk til valg på «å bombe dritten ut av IS» og «ta ut familiene deres». Både i 20179 og i 201810 lot han rakettene regne over installasjoner eid av Syrias regjering som respons mot angivelige angrep med giftgass. FNs sikkerhetsråd blei ikke konsultert. Obama turte aldri å gå så langt.

Under valgkampen i 2016 gjorde mange et nummer ut av at Hillary Clinton ville «gå til krig med Russland» over Syria. Dette blei begrunna i hennes ønske om å opprette «flyforbudssoner» over landet. Mindre oppmerksomhet har vært viet til at Trump-administrasjonen også i praksis har innført flere slike soner i landet, både i områdene under SDF-kontroll og andre steder.11

Også bombekampanjene mot IS ble trappet opp. I 2017, året hvor Trump tiltrådte, økte antall bombetokt over Irak og Syria med hele 50 prosent.12 Antall drap på sivile økte med over 200 prosent, og for første gang greide USA med allierte å overgå de sivile drapstallene til Syria og Russland.13 I løpet av sine første tre år drepte Trump flere sivile i «krigen mot IS» enn Obama greide de siste tre årene han satt.14

Trump sjøl har gjort et stort nummer av at dette ble mulig fordi han ga Pentagon større fullmakter til å bombe hvor de ville. Obama-administrasjonen turte aldri å gå så langt.15 Den såkalte «Mosul-massakren» i mars 2017, hvor så mange som 500 sivile kan ha blitt drept, er det største enkeltstående amerikanske massemordet på sivile i Irak sia 2003.16 Pentagon kom i 2018 med en ærlig uttalelse: vi får nok aldri vite hvor mange sivile som er drept under Trump-administrasjonen.17 Som et talende eksempel vedtok Trump nylig å reversere Obama-administrasjonens relative åpenhet om sivile drap som følge av droneangrep.18

Ellers er det jo også verdt å merke seg at Trump først var klar på at tilbaketrekking fra Syria ikke ville innebære noen tilbaketrekking fra Irak, hvor de skal tjene til å «beskytte amerikanske interesser», altså imperiet.19 Nylig har det også kommet fram at al Tanf-basen i Syria vil opprettholdes20, i tillegg til at en del av Syrias olje fortsatt skal være kontrollert av USA.21

Afghanistan
I løpet av sitt første år som president økte Trump antall soldater i Afghanistan fra 8000 til 14 000.22 I likhet med Irak, Syria og Somalia har også Afghanistan blitt utsatt for tyngre amerikansk bombing under Trump. I løpet av første halvdel av 2019 har flere sivile blitt drept av USA og allierte enn av Taliban.23 De tre siste månedene har vært de mest dødelige for sivile i landet de siste ti årene.24 Etter Trumps avvisning av videre forhandlinger med Taliban, er det grunn til å tro at denne trenden vil fortsette en stund til.

I år gjorde han det klart at 8600 soldater skal forbli i landet.25 Vi er med andre ord tilbake til situasjonen da han tok over. Trumps tid som president innebærer altså slett ingen reduksjon av krigen i Afghanistan. Den lengste krigen i USAs historie vil ture videre, også under «ikke-intervensjonisten» Trump.

Jemen
Obama-administrasjonen involverte seg tungt i Jemen. Ikke bare hadde de sitt eget droneprogram som ledd i «krigen mot terror», i hovedsak rettet mot Al-Qaeida. Fra 2015 støttet de også Saudi-Arabias morderiske krig mot Houthi-regimet i landet. Denne direkte støtten økte betydelig i løpet av Trumps første år som president.26 Det er ingen enkel oppgave å kartlegge de totale dødstallene som følge av krigen og blokaden, men estimatene nærmer seg nå 100 000, hvorav titusener av dem skal være barn.27

De siste årene har det gradvis vokst fram en gryende motstand i Kongressen mot USAs støtte til denne barbariske krigen. En resolusjon som tok sikte på å stanse USAs bidrag gikk først gjennom Representantenes hus. Da den også fikk flertall i Senatet i mars 2019, valgte Trump å nedlegge veto.28 Av alle mulige stygge enkelthandlinger, er dette antakelig den mest ondsinnede Trump har fattet sia han blei valgt.

Militær opprusting
Som kandidat var Trump opptatt av å «gjenoppbygge» militærvesenet.29 I 2018 fikk han Kongressen med på en økning i militærbudsjettet på 61 milliarder dollar.30 Denne økninga aleine var med andre ord jevnstor med Russlands totale militærbudsjett.

Det er verdt å merke seg at det første militærbudsjettet også inkluderte et rekordbeløp på 705 millioner dollar i «militær bistand» til Israel.31 Som vi veit er Israel en vital del av USA-imperiet i Midtøsten, og vil fortsette å være det sannsynligvis uansett hva de måtte foreta seg av grusomheter mot palestinerne.

Ytterligere 100 millioner blei bevilga for å demme opp mot «russisk aggresjon» i Baltikum,32 500 millioner dollar for å bevæpne regimet i Ukraina med tunge våpen.33 Økninga i såkalte «overseas contingency operations», som i all hovedsak går ut på å finansiere USAs tilstedeværelse utenlands, har også sprengt Obama-administrasjonens restriksjoner fra 2011.34

I skrivende stund jobber administrasjonen for å få gjennom et budsjett på svimlende 750 milliarder dollar, noe som med god margin innebærer verdenshistorias største militærbudsjett.35 Hver dollar i dette budsjettet kunne sjølsagt gått til bedre tilbud for landets innbyggere. Trump-administrasjonen, akkurat som alle andre, prioriterer heller å styrke imperiet enn sine egne innbyggeres velferd.

Våpeneksport
Obama-administrasjonen var stor på våpeneksport. Til Saudi-Arabia aleine blei det mellom 2009 og 2016 tilbudt kontrakter for hele 115 milliarder dollar.36 Obama-administrasjonen innebar altså gode år for det militærindustrielle komplekset.

Trump har vist seg å potensielt være enda bedre. Noe av det første han gjorde var å be Kongressen droppe alle menneskerettighetsrestriksjoner som tidligere var obligatorisk for salg av våpen til diktaturet Bahrain.37 Han var også rask med å reise til Saudi-Arabia for å forsøke å toppe Obamas gode avtaler.

I tillegg til dette har Trump-administrasjonen gjort en god jobb i å skremme sine allierte i NATO til å ruste opp mer38. I propagandaen begrunnes dette med sikkerhetspolitikk, men i virkeligheten dreier dette seg om amerikansk innenrikspolitikk i form av gode kontrakter til våpenindustrien. Få ting er bedre for amerikansk økonomi enn at europeiske skattebetalere finansierer statlige kjøp fra private amerikanske våpenselskap. Sistnevnte lever altså gode dager med dagens klima.39 Trump følger altså godt opp der Obama slapp.

Trusler om krig
FN-pakten slår fast at «Alle medlemmer […] i sine internasjonale forhold [skal] avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet». Det er altså forbudt i henhold til folkeretten å true med krig.

Dette har likevel ikke sett ut til å bry Donald Trump nevneverdig. Han vekket store overskrifter da han truet med «ild og vrede» mot Nord-Korea, vel og merke i en situasjon hvor USA veldig enkelt faktisk kunne ha jevnet Nord-Korea med jorden.40 Også Venezuela, som aldri på noe vis har truet USA, ble truet med invasjon av Trump.41 Alle vet at Venezuela ikke vil ha noe å stille opp mot en amerikansk invasjon, spesielt om de får med seg Colombia.

Etter han sa opp atomavtalen med Iran, har Trumps retorikk mot landet gradvis hardnet til. I sommer truet han landet med «total utslettelse» om de to landene skulle havne i krig. Alle veit hvem av disse som hadde startet den krigen.

Det er ikke noe nytt at USAs ledere truer andre land med krig. Det hører med til tilværelsen som imperium. Like fullt er det verdt å merke seg at denne trenden i Trumps tilfelle henger tungt sammen med økonomiske pressmidler mot landene som trues med ødeleggelse.

Økonomisk krigføring
Som verdens største økonomi har USA mye makt også over andre lands økonomiske situasjon. De siste tiårene, både i takt med at aksepten for tap av amerikanske liv har falt, samt at kostnadene ved konvensjonell krig har økt, har USA mer og mer gått over til å benytte seg av økonomiske sanksjoner til å presse land i kne. Dette kan dreie seg om restriksjoner på import av medisiner, nødvendige levnetsmidler som mat, drivstoff og lignende, men også frysing av finansielle midler, regelrett boikott av selskaper som handler med landet og reiserestriksjoner. Kort sagt: alle mulige tiltak som forhindrer den aktuelle statens økonomisk samhandling med andre land. Økonomisk krigføring.

Obama-administrasjonen innførte 165 sanksjoner mot Syria fra 2011 og utover. Også EU, og dermed også Norge slutta seg til dette regimet. Konsekvensene for Syrias økonomi har ifølge en rapport fra FN vært svært alvorlige for sivilbefolkninga.42

Trump har lagt til 290 nye.43 Det har ikke kommet noen signaler som tyder på at dette vil endre seg.

Flere land har blitt rammet av Trumps økonomiske krigføring. Venezuela, som ble erklært til å være «en nasjonal sikkerhetstrussel» av Obama, ble rammet av åtte sanksjoner. Trump har lagt til ytterligere 78. Nord-Korea, hvor Trump høster skryt også av enkelte progressive for å «skape fred» har blir «velsignet» med 89 nye sanksjoner under hans regime. Cuba, øystaten i Karibia, rammes nå av hardere sanksjoner som allerede skaper akutt varemangel enkelte steder.44 Til og med Russland har måttet tåle hardere sanksjoner under Trump45

Rekorden holdes midlertid av Iran. Der har Trump innført hele 797 nye sanksjoner. Konsekvensene for vanlige folk i Iran er drastiske.46

Det er vanskelig å estimere nøyaktig hvor dødelige sanksjoner er for befolkninga i landa som rammes. En rapport fra i år estimerer at så mange som 40 000 mennesker kan ha dødd som følge av USAs sanksjoner mot Venezuela.47 De fleste på venstresida er dessuten godt kjent med at sanksjonene mot Irak på 1990-tallet er beregnet å ha drept om lag 500 000 barn, noe som ifølge USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver var «en pris verdt å betale».

La det derfor ikke være noen tvil; sanksjoner dreper.

En president for USA-imperiet
En grunnleggende påstand fra min side er at Trump representerer kontinuitet fremfor brudd i USAs forhold til resten av verden. På tross av at det nå er mindre idealistisk snakk om regimeskifte, menneskerettigheter og USA som en eksepsjonell og snill stat, er den faktiske politikken nokså lik. Det gjelder fortsatt å styrke og ivareta USA-imperiet.

Det er fortsatt et åpent spørsmål hva som skjer i Syria. Det meste tyder på at Trump-administrasjonen har gitt opp det umiddelbare målet om regimeskifte i landet. I 2017 stanset Trump CIAs direkte støtte til anti-Assad-opprørere som Obama hadde startet.48 Nå ser det også ut til at Pentagons støtte til SDF er over, i og med seieren over IS.

Noen vil nok betegne dette som et nederlag for USA-imperialismen. Det er nok riktig. Hadde USA fått viljen sin, ville Assad-styret i Syria ha falt og blitt erstattet av en svakere, lydigere og mer oppsplitta statsdannelse slik som i Irak etter 2003. Dette blei det ikke noe av. Assad hadde mer støtte i befolkninga enn USA trolig beregna, og Iran og Russland viste seg å være fast bestemt på å forhindre et nytt regimeskifte støttet av USA. Russland framstår nå som en av de mest innflytelsesrike aktørene i Midtøsten.

Like fullt skal man heller ikke undervurdere hva USA har oppnådd. Syria er betydelig svekket økonomisk og militært. Hundretusener av mennesker er drept og millioner er på flukt. De materielle ødeleggelsene er ekstreme. Det er lite trolig at Syria vil spille en sterk og sjølstendig rolle i regionen de kommende årene. Israel, som har fredsavtaler med alle sine naboland utenom Syria, lever nok godt med dette.

Hva Iran angår har Trump vist seg å foretrekke en langt hardere linje enn Obama. Noen direkte krig har det riktig nok ikke blitt noe av, trolig fordi Iran med sine 80 millioner innbyggere og sterke missilforsvar vil være i stand til å bite hardt ifra seg. Likevel har Trump-administrasjonen vist godt hva som skjer om du er et oljerikt land i Midtøsten som setter seg opp mot USA. Man blir diplomatisk isolert og utsatt for en voldsom økonomisk beleiring. Om Iran vil svare på dette med konfrontasjon eller gjennom å legge seg på rygg og blotte strupen, gjenstår å se.

I Europa har Trump styrket den amerikanske tilstedeværelsen. Dette gjelder både i Baltikum, Polen samt i Norge. I skrivende stund er inntil 700 US Marines utstasjonert på roterende basis to steder på norsk jord. Samtidig har presidenten evnet å presse flere NATO-land til en heseblesende opprustning, etter mønster av sin egen opprustning på hjemmebane. USA-imperiets voldsmakt har fått en klar oppgradering med Trump.

Det er ganske enkelt ikke sant at Trump er noen «isolasjonist», «ikke-intervensjonist» eller «fredskandidat». Trumps regjeringstid innebærer for stor del mer av det samme på den internasjonale arenaen. Både voldsbruken og viljen til økonomisk krigføring er attpåtil mer omfattende enn den var under Obama.

De som fortsatt forsvarer Trumps utenrikspolitikk påpeker ofte at Trump, i motsetning til alle andre presidenter, ikke har starta noen ny krig. I og for seg er dette et riktig argument, men krever også oppfølging. Hvilke kriger skulle Trump ha startet? Han fikk en haug kriger kastet i fanget av Obama, og har utkjempet disse med en brutalitet som ville ha gjort Bush jr. stolt. Venezuela, Nord-Korea og Iran kunne ha vært mulige kandidater, men da underkjenner man både disse landenes evne til å forsvare seg, samt USA-imperiets overanstrengelser med å føre de eksisterende krigene. Sånn sett blir det forståelig at Trump-administrasjonen, som tross alt ønsker gjenvalg, nøyer seg med å kvele disse landene økonomisk i stedet.

Jeg håper jeg med denne artikkelen har tydeliggjort at Trump-administrasjonen representerer USA-imperialismen like godt som andre. Et reelt slag mot USA-imperialismen kommer ikke gjennom å velge en konservativ mangemilliardær som president. Skal USA-imperialismen utfordres krever det at amerikanerne sjøl evner å reise en folkebevegelse som ryster samfunnet i grunnvollene med sine krav om nedrustning, tilbaketrekking fra de mange krigene, stans i «militær bistand» til klientstater, samt nedleggelse av mange av de 800 oversjøiske militærbasene. Denne bevegelsen ville måtte renske ut det store flertallet i Kongressen og velge en president som verken er finansiert av, eller velvillig innstilt til det militærindustrielle komplekset.

Til seinere vil jeg dessuten råde folk til å se forbi retorikken. Trumps valgkamp med vekt på enkelte fredspolitiske «talking points» er i første omgang en konsekvens av at amerikanske velgere, ikke minst republikanere, er mindre gira på krig enn tidligere. Betydelige velgergrupper kunne mobiliseres gjennom å fremstille seg som fredskandidat.

I dag sitter vi midlertid med fasiten. Trump har vist seg som en sann venn av krigsindustrien, og slett ikke som noen krigsmotstander. Skal man analysere tilstanden i USA-imperiet bør man analysere politikken framfor retorikken isolert. Det skal mer enn en styrtrik republikansk eiendomsmagnat til for å rokke ved den amerikanske «imperial way of life».

1 https://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign-policy.html

2 https://www.thenation.com/article/new-poll-shows-public-overwhelmingly-opposed-to-endless-us-military-interventions/

3 https://www.militarytimes.com/news/your-military/2017/11/27/26000-us-troops-total-in-iraq-afghanistan-and-syria-dod-reports/

4 https://www.theguardian.com/world/2016/oct/17/iraqi-forces-begin-assault-on-isis-stronghold-mosul

5 https://foreignpolicy.com/2019/03/20/iraq-prepares-to-evict-u-s-troops/

6 https://www.latimes.com/politics/la-na-trump-deployment-20170330-story.html

7 Se for eksempel The Trial of Henry Kissinger, av Christopher Hitchens

8 https://www.businessinsider.com/how-many-bombs-us-dropped-2016-1?r=US&IR=T

9 https://www.nrk.no/urix/usa-har-bombet-syrisk-luftbase-1.13464992

10 https://www.dagbladet.no/nyheter/trump-beordret-angrep-mot-syria/69707569

11 https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/6/20/has-the-us-established-de-facto-no-fly-zones-in-syria

12 https://airwars.org/report/airwars-annual-assessment-2017/

13 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/OKV8A/airwars-usa-koalisjon-dreper-flere-sivile-i-irak-og-syria-enn-russland#xtor=CS6-6-[23962158%20airwars_usa_koalisjon_dreper_flere_sivile_i_irak_og_syria_enn_russland]

14 https://www.newsweek.com/trump-has-already-killed-more-civilians-obama-us-fight-against-isis-653564

15 https://edition.cnn.com/2017/10/17/politics/trump-isis-raqqa/index.html

16 https://airwars.org/news-and-investigations/mosuls-civilians/

17 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagonno-one-will-ever-know-how-many-civilians-us-has-killed-in-fight-against-isis/2018/06/05/4b3fec30-6900-11e8-bbc5-dc9f3634fa0a_story.html

18 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47480207

19 https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/03/donald-trump-us-troops-iraq-iran

20 https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/trump-troops-syria-turkey.html

21 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/trump-syria-war-turkey-us-troops-tanks-oil-fields-us-a9171306.html

22 https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/12/on-the-war-in-afghanistan-donald-trump-seems-out-of-step-with-his-voters

23 https://www.bbc.com/news/world-asia-49165676

24 https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/past-three-months-in-afghanistan-have-been-the-deadliest-for-civilians-in-a-decade/2019/10/17/09bf904e-f054-11e9-bb7e-d2026ee0c199_story.html

25 https://edition.cnn.com/2019/08/29/politics/trump-afghanistan-troop-levels/index.html

26 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/11/us-aerial-support-saudi-campaign-yemen-soars-trump.html

27 https://www.aftenposten.no/verden/i/wPV8EP/nye-tall-over-90000-drept-i-krigen-i-jemen

28 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47958014

29 https://www.militarytimes.com/news/2016/04/27/trump-promises-to-rebuild-the-military-make-allies-pay-more/

30 https://www.npr.org/sections/parallels/2018/03/26/596129462/how-the-pentagon-plans-to-spend-that-extra-61-billion?t=1531412077617

31 https://www.timesofisrael.com/defense-minister-welcomes-record-705-million-us-funding-for-missile-defense/

32 https://news.err.ee/642581/us-to-allocate-100-million-to-baltics-to-help-deter-moscow

33 https://www.latimes.com/nation/la-fg-us-ukraine-20171226-story.html

34 https://www.thedailybeast.com/trump-budget-alleged-dove-will-increase-pentagon-war-funding-by-139-percent

35 https://www.aa.com.tr/en/americas/senate-passes-750-billion-defense-spending-bill/1517860

36 https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/08/obama-administration-offered-115-billion-weapons-saudi-arabia-report

37 https://www.theguardian.com/world/2017/mar/30/trump-administration-human-rights-fighter-jets-bahrain

38 https://radikalportal.no/2018/07/13/trump-pisker-sine-allierte-til-lydighet-og-opprustning/

39 https://www.washingtontimes.com/news/2018/oct/10/us-arms-exports-soar-under-donald-trump/

40 https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2017/08/trump-truer-nord-korea-med-ild-og-vrede

41 https://www.aftenposten.no/verden/i/J1mLMm/trump-mulig-aa-sende-militaere-styrker-til-venezuela

42 https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/

43 https://labs.enigma.com/sanctions-tracker/

44 https://www.aljazeera.com/news/2019/10/slaps-sanctions-cuba-human-rights-venezuela-191019064949598.html

45 https://thehill.com/opinion/white-house/397212-president-trump-is-tougher-on-russia-in-18-months-than-obama-in-eight

46 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109

47 http://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf

48 http://original.antiwar.com/justin/2017/07/20/trump-ends-syrian-regime-change-campaign/

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned