Foodora-arbeiderne vant tariffavtale — slik vinner DU på rosastreiken

Illustrasjonsfoto av sykkelbud i Tampere, Finland: Tiia Monto under lisens (CC BY-SA 3.0)

At Foodora-streiken blei krona med seier er en stor framgang for de organiserte sykkelbudene, men også for hele arbeiderbevegelsen. En seier for én er en seier for alle.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

I en drøy måned har en av de mest utsatte arbeidsgruppene i Norge vært i streik. Foodora-arbeiderne, de rosa sykkelbudene som leverer mat i norske byer, krevde tariffavtale og fikk det til slutt.

Det er ingen som ikke forstår at arbeidet til sykkelbudene er hardt. Når man i tillegg får vite om hvilke forhold de har jobbet under, så var det en selvfølge for de fleste å støtte streiken. Nå får de høyere timelønn, vintertillegg, betalt for slitasje på sykler og klær og kompensasjon for bruk av mobildata.

Dagen før streiken blei satt i gang kunne man imidlertid få høre at kravene framsatt av Norsk Transportarbeiderforbund (som nå har blitt en del av Fellesforbundet) var urimelige.

— Kravene i forslaget fra NTF ville gjort det umulig for oss å fortsette driften vår, sa Foodora-sjef Carl Tengberg.

LES OGSÅ: Ulovlig streik som ga store og viktige resultater

Han høres ut som sagbruksmester Gyldentann fra Vømmøl Spellemannslags udødelige Høvlerivisa.

Når prisan stig, da klage vi
Og vil ha meire peng
Men Gyldentand, han berre si
At Stranda Sag & Høvleri
E konkursmoden om itj så leng

Arbeiderne hos Foodora hadde imidlertid ikke så stor tro på Tengbergs ord. I likhet med de 14 på høvleriet ned på stranda har det vist seg at også over 600 sykkelbud har hatt standpunkt til sin stand. De gjennomskuet skremselsskuddet fra Tengberg og fulgte oppskrifta fra trønderrockens og arbeidersangens kanon.

Men Gyldentand snakke tull
Og trompe fram sin mening
Han e rik på gods og gull
Før glømt vi det og drakk oss full
Men no har vi starta fagforening

Høvlere i fantasibygda og sykkelbud i den virkelige verden har vunnet fram, men det har også du og jeg. Her er fem grunner til at også du bør feire at rosastreiken blei krona med seier for arbeiderne, ikke bare fordi du er glad på deres vegne.

LES OGSÅ av Joakim Møllersen: Hva skal du med 1,3 millioner i året, Raymond Johansen?

  1. Mindre ulikhet. Et av de lavest lønte yrkene i Norge har fått bedre vilkår. I Norge har vi fått større sosial ulikhet de siste tiårene. En av grunnene er at reallønna har stagnert, til og med gått tilbake i flere lavtlønnsyrker. Det gjelder spesielt de i privat sektor med lav organisasjonsgrad. Med økt ulikhet kommer lavere tillit i et samfunn, høyere kriminalitet, den sosiale mobiliteten går ned sammen med den generelle helsetilstanden. Det er kjipt å være fattig, men fattigdom og store forskjeller setter også et negativt avtrykk på et helt samfunn. Et løft for de som er nederst er et løft for deg, sjøl om du ikke er blant dem.
  2. Plattformøkonomien organiseres. Ved bruk av apper har eiersida forsøkt å snike seg unna arbeidsgiveransvar. Folk har endt opp med å jobbe på akkord og å måtte henge over telefonen i påvente av at arbeid skal dukke opp. Uten rettigheter til sykelønn, tvunget til å dekke arbeidsutstyret, satt opp i konkurranse mot sine kolleger har mange arbeidere i slike bransjer jobbet under elendige forhold, med begrensa muligheter til å kreve sin rett. At en gruppe nå har kjempa fram en tariffavtale gjør at det de har rydda vei for neste bransje. Gjennom plattformøkonomien har kapitalister søkt profitt gjennom å forverre arbeidsvilkårene i bransje etter bransje. Seieren for rosastreikerne gjør at de som vil tjene seg rike på å utvide en slik modell vil tenke seg om to ganger.
  3. En stopper for sosial dumping. Gjennom å føre stadig flere arbeidsplasser over fra direkte ansatte i hele stillinger til innleie gjennom vikarbyråer og nå apper har flere havna i ufrivillig deltid. Som midlertidig ansatt som venter på at sjefen skal be deg ta neste vakt står man i konstant fare for å miste jobben og har dermed mindre makt til å stille krav og få innfridd dine rettigheter. Denne midlertidighets- og deltidsnæringa som har vokst fram etter at det blei frislipp av vikarbyråer i 2001 har ført til et nedoverpress på lønninger og arbeidsforhold også hos de som har fast arbeid. Dette er sosial dumping i stor skala og de verst ramma er ofte utenlandske arbeidere som står i en enda mer sårbar posisjon fordi de har begrensa rettigheter og sikkerhetsnett uten statsborgerskap. Foodora-arbeiderne har nå gått i front og sikra essensielle forutsetninger for et ordna arbeidsliv i egen bransje. Det vil inspirere andre og kan begrense og kanskje bidra til å reversere en negativ trend.
  4. Du kan bestille mat med god samvittighet. Noen ganger kan det være utrolig deilig å få mat hjem på døra sjøl for oss som begrensa med penger og dermed ikke råd til slikt veldig ofte. Da er det greit å vite at de som leverer maten akkurat har fått slutt på en praksis som må beskrives som utnyttende.
  5. En seier for én er en seier for alle. I Arbeiderbevegelsen og på venstresida vet vi at det er samholdet som er vår styrke. At vi er mange og organiserte har gitt oss tallrike seire, fra åttetimersdagen til velferdsstaten, det har avsluttet kriger og gitt undertrykte grupper store framskritt. Foodora-streiken har ført mange inn i arbeiderbevegelsen gjennom det som er vårt aller viktigste våpen, nemlig at vi kan lamme økonomien og overskuddet til kapitalistene gjennom kollektivt å holde igjen arbeidskraften vår, eller streik som det vanligvis kalles. Jo flere som står sammen, jo flere som kan streike, jo flere som er organiserte, jo sterkere er vi, og jo vanskeligere blir det å sette oss opp mot hverandre, nettopp fordi vi er forente.

Vissheten om at din kamp også er min kamp — at når jeg står sammen med deg, når dere står sammen med oss, så er det ikke bare for å støtte noe en sympatiserer med, men også fordi det er et slag i en større og felles strid — det er dette som utgjør grunnlaget for solidaritet. Og det er solidaritet som utgjør grunnlaget for alt arbeiderbevegelsen skal stå for og gjøre.

Gratulerer til alle de organiserte arbeiderne i Foodora og til hele arbeiderbevegelsen!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned