Folk er Folks redaktør legger fattige romfolk på hoggestabben

En tigger i Sverige. Illustrasjonsfoto: Carl Ridderstråle under lisens (CC BY-SA 4.0)

Ved å lefle med holocaustbenektelse og invitere organisasjoner som sprer rasisme legger redaktør Bjønnulv Evenrud de fattige romfolkene som selger bladet på hoggestabben.

Tormod Fjeld Lie
Om Tormod Fjeld Lie (21 artikler)
Tormod Fjeld Lie er student og mener det er fare på ferde.

I 2012 var jeg med å starte Folk er Folk. Jeg skrev, designet, trykket og distribuerte de tre første utgavene. Selv lederne, signert Bjønnulv Evenrud, skrev jeg. Det redaktøren nå gjør med Folk er Folk er forkastelig.

Når Bjønnulv på lederplass — denne gangen egenskrevet — lefler med holocaustfornektelse og inviterer Alliansen, Folkebevegelsen mot Innvandring (FMI) og Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) til å skrive spalte må det fordømmes.

Han sviker den opprinnelige hensikten til Folk er Folk, han sviker alle med prinsippfaste antirasistiske standpunkter — som meg — som gjennom årene har lagt ned betydelig arbeid i magasinet. Ikke minst sviker og håner han sine egne selgere — fattige tilreisende romfolk — som, uten å vite det selv, sprer et blad som i nyeste nummer sår tvil om et folkemord rettet mot dem selv.

Det samme bladet legitimerer i samme åndedrag fascisme og rasisme, noe som åpenbart er mot selgernes interesser. Den iboende antirasismen i Folk er Folk som prosjekt har måttet vike for Bjønnulvs selverklærte “forsvar av ytringsfriheten”. En bevisst, antirasistisk linje har måttet vike for sensurnarrativet høyreradikale har forsøkt å spre i en årrekke. Hvorfor skjer dette?

Nyttig idiot eller bare idiot?
I Bjønnulv sitt narrativ er han en prinsippfast tillhenger av ytringsfriheten – en slags gatemagasinenes Julian Assange. Begrunnelsen han gir i lederen er at disse tre organisasjonene — SIAN, FMI og Alliansen — i tillegg til Normal er nektet standplass på Arendalsuka. Begrunnelsen fra Arendalsuka er blant annet at en eller flere av disse har et voldsrettet, antisemittisk og rasistisk budskap.

At disse ikke får plass fremstår imidlertid for Bjønnulv som sensur av meningene deres. Å ikke gjøre rom til noen på en plattform blir det samme som å sensurere dem. For å bøte på dette gjør Bjønnulv et logisk sprang: Å ikke invitere noen til sin plattform er det samme som å bidra til sensuren av meningene deres. Vipps så er spalteplass til rasister i et blad ment for å hjelpe fattige romfolk blitt forsvar av ytringsfrihet.

Det er også paradoksalt at Bjønnulv trykker bidrag fra FMIs Morten Lorentzen, som også er medlem i terrororganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), med den hensikt å forsvare ytringsfriheten. Lorentzen har nylig blitt dømt til ubetinget fengsel for trusler mot Filter Nyheters redaktør Harald Klungtveit. At han løftes frem i et forsvar av ytringsfriheten uten at dette nevnes er mildt sagt absurd. 

DNM har tidligere stått for en rekke voldelige angrep og mord på meningsmotstandere i Sverige og Finland. Alliansen mener politikere er landssvikere, SIAN mener muslimer ikke kan integreres og FMI har ingenting mot å ha et medlem i DNM i styret sitt. Vold er den ytterste konsekvensen av meningene som disse gruppene sprer.

Samtidig som Bjønnulv poserer som en prinsippfast forsvarer av ytringsfrihet, viser han at han i virkeligheten er en mann fullstendig uten prinsipper. Er det sånn å forstå at den eneste grunnen til at Den Nordiske Motstandsbevegelsen som organisasjon ikke tilbys spalteplass er at de ikke har søkt til Arendalsuka i år, følgelig ikke fått avslag og dermed ikke er “sensurert”? Om vi skal dømme etter prinsippene til Bjønnulv, virker det sånn.

Men hvorfor skulle SIAN, FMI og Alliansen tjene noe på å få meningene sine på trykk i FeF? Målgruppene er utvilsomt ekstremt ulike, noe responsen det nye nummeret har fått på Folk er Folks facebooksider også indikerer.

I virkeligheten er det å få spalteplass i FeF en massiv seier for disse organisasjonene. Spesielt SIAN og FMI har lenge kjempet i motbakke for å unngå å bli stemplet for det de er: rasister. Å bli trykket i et blad som er ment for å hjelpe Norges kanskje mest utsatte etniske minoritet — et blad som i sin kjerne er antirasistisk — gir dem masse legitimitet.

Dette har enten Bjønnulv ikke tenkt på eller så bryr han seg ikke. I begge tilfeller fungerer han i praksis som en nyttig idiot for disse organisasjonene. 

Utskiftning av lesere?
Det virker som om Bjønnulv — bevisst eller ubevisst — forsøker å forandre på den antirasistisk karakteren til Folk er Folk. I samme “kampanje for ytringsfrihet”, eller hva det nå er Bjønnulv innbiller seg at han holder på meg, kjøpte magasinet en annonse på Resett. Pengene Folk er Folk brukte på dette er utelukkende penger lesere har betalt i god tro om at det skal brukes på å bedre kåra til rumenske uteliggere.

Dette annonsekjøpet er ikke engang pengene brukt i den hensikt å få flere lesere, som gjerne er den vanlige hensikten bak å kjøpe annonseplasser. Det er en rein støtteerklæring fordi, som det skrives i lederen, de “styrker den frie meningsdannelsen i Norge”. Hetskampanjer satt til side, selvfølgelig.

Som kjent er Resett midt oppe i en annonseboikott, som resultat av en internettkampanje. De er dessuten utestengt fra google ads grunnet klare brudd på deres vilkår. Dette klarer Bjønnulv å sause sammen til at de er “utsatt for annonseboikott av det politisk korrekte Norge, inkludert Google”. Google har med andre ord gått i ledetog med PK-Norge for å sensurere Resett – og det på deres egen plattform! Det at enkeltpersoner som oppfordrer til boikott også bruker ytringsfriheten sin — at boikottoppfordringer også er en motforestilling (som lederen priser så varmt) går ham hus forbi.

Hets og sensur
Bjønnulv begynner lederen sin med å ramse opp en rekke folk som vi “syntes synd på” fordi de gjør seg til “ofre for hets”: Minoritetskvinner, ansatte i NAV og barnevern, programledere rundt omkring og lokalpolitikere. Han kunne gjerne slengt inn romfolk sist på lista, fordi de som egentlig hetses, de som egentlig sensureres er “de som ikke vil være med på den vakre samfunnsdrømmen vår”. Forstått som holocaustfornektere — eller “holocaustforskere” som han kaller dem — i tillegg til organisasjonene han gir spalteplass.

Det Bjønnulv gjør er å gi sin fulle tilslutning til et narrativ disse, og lignende grupperinger, har forsøkt å presse fram i en årrekke. Folk er Folk vokste ut av Oslo-kontoret til SOS rasisme i 2011. At Bjønnulv, som også på den tiden var aktiv i SOS rasisme, er blitt fullstendig blind for rasistenes taktikk og hvordan de arbeider for å styre narrativet er helt uforståelig for meg.

Selvfølgelig hverken sensureres eller angripes ytringsfriheten til FMI, SIAN eller Allliansen ved at de ikke får plass på Arendalsuka. Du kan være enig eller uenig i avgjørelsen, men å tro at det er et angrep på ytringsfriheten å ikke gi en bestemt gruppe tilgang på en bestemt plattform er absurd. 

Er det slik at enhver har krav på enhver plattform hvis ikke ytringsfriheten deres skal krenkes? Selvfølgelig ikke. Redaktøren i Radikal Portal krenker ikke min ytringsfrihet hvis han — mot formodning — ikke vil trykke denne teksten. Han lar meg bare ikke komme til orde på sin plattform. De som styrer en plattform har rett til å bestemme hvem som skal ha adgang, kriteriene for å slippe til på den. Det er akkurat dette styret i Arendalsuka har gjort i dette tilfellet.

Er det videre sånn at Folk er Folk på noen som helst måte beskytter ytringsfriheten til FMI, SIAN eller Alliansen ved å trykke deres tekster? Overhodet ikke. Blir disse sensurert, konfiskeres materialet deres og straffeforfølges de for meningene sine? Er det ikke sånn at disse organisasjonene har sine egne nettsider og propagandamateriale – kort sagt sine egne plattformer hvor meningene deres, fullstendig usensurert, kan komme på trykk?

Disse tre mikroorganisasjonene får allerede uforholdsmessig mye medieoppmerksomhet i forhold til medlemstall allerede. Alliansen har en brøkdel av medlemmene til f. eks. kystpartiet, men hvor mye har ikke partiet og lederen vært i media siden han først stakk hodet fram som Norges eneste høyrøsta Trump-supporter i 2016? Jævlig mye.

Det Bjønnulv gjør ved å gi disse spalteplass er ikke å gi en sårt tiltrengt plattform til en forfulgt meningsminoritet. Heller er det å gi rasismen deres legitimitet ved å innlemme dem i profilen til Folk er Folk. Igjen melder spørsmålet seg om vi har å gjøre med en nyttig idiot eller bare en idiot.

Selgerne lagt på hoggestabben
Det Bjønnulv gjør er å sette alle prinsippfaste antirasister i et dilemma: Skal de boikotte bladet og skade de det er ment for å hjelpe, nemlig fattige romfolk; eller skal de fortsette å kjøpe og stilltiende akseptere spredningen av muslimhat, fascisme og holocaustfornektelse? Slik jeg kjenner Bjønnulv er han fullstendig klar over dette dilemmaet. Han vite at mange av kjøperne og støttespillerne hans mener at det han gjør er å gå over streken. Det er fullstendig bevisst og jeg er sikker på at han humrer godt i skjegget i det han legger selgerne sine på hoggestabben og gir antirasistene øksa.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned