Rødt fremmer stortingsforslag om boikott av israelske varer fra okkupert land

Foto: Einar Aslaksen

I dag fremmer Rødt forslag for Stortinget om at Norge skal slutte å kjøpe varer som er produsert på okkupert jord i strid med folkeretten. Det er nødvendig å si stopp for Israels ekspansjonspolitikk, sier Bjørnar Moxnes.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

– Når Israel i ly av den havarerte fredsprosessen i Midtøsten fortsetter sin ekspansjonspolitikk er det nødvendig å si stopp. Dersom ikke verdenssamfunnet griper inn vil det til slutt ikke være noe Palestina igjen å forsvare, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Radikal Portal.

Det er derfor Rødt i dag fremmer forslag i Stortinget om at det offentlige i Norge slutter å kjøpe varer som er produsert på okkuperte palestinske områder av okkupanten.

LES OGSÅ: FN-rapport: 189 palestinere i fredelige protester drept av Israel — Jeremy Corbyn vil svare med våpenembargo

– Så lenge Norge anerkjenner at de israelsk-kontrollerte områdene som går utover statens grenser i 1967 regnes som okkupert land, skulle det egentlig bare mangle at vi avstår fra å kjøpe varer som er produsert i disse områdene, mener Rødt-lederen.

Moxnes ser på forslaget som en logisk forlengelse av anerkjennelser Norge allerede har gjort vedrørende realitetene i rundt den israelske okkupasjonen av Palestina.

– Norge har støttet en rekke internasjonale erklæringer og FN-resolusjoner som krever at den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza opphører. Okkupasjonen er i strid med internasjonal rett, men Israel nekter å rette seg etter pålegg fra verdenssamfunnet. De fortsetter byggingen av ulovlige bosettinger og fordrivelsen av palestinere, til tross for at landet tiltrådte den fjerde Genèvekonvensjonen uten reservasjoner, og dermed er forpliktet til å ikke flytte sin egen sivilbefolkning inn i okkuperte områder.

LES OGSÅ: Israel bevæpner nazistisk milits i Ukraina

I 2004 vurderte Den internasjonale domstolen i Haag lovligheten av Israels bosettinger på Vestbredden og Øst-Jerusalem, og konkluderte med at de er bygget i strid med folkeretten. I 2016 bekreftet FNs sikkerhetsråd at bosettingene er ulovlige og utgjør et soleklart brudd på folkeretten. Den internasjonale BDS-bevegelsen (boikott, deinvestering, sanksjoner) oppsto som en reaksjon på den årelange straffriheten Israel har nytt godt av. Mer enn 170 organisasjoner som representerer det palestinske sivilsamfunnet har oppfordret til internasjonal boikott av varer fra okkuperte områder.

I tillegg til at det offentlige skal slutte å kjøpe israelskproduserte varer fra okkupert Palestina vil også Rødt at slike varer skal merkes i norske butikkhyller slik at forbrukeren har et reelt valg om hen ønsker å kjøpe slike varer eller ikke.

– Handelsboikott er et demokratisk og ikke-voldelig virkemiddel. Og det virker. Etter Gaza-krigen i 2014 skjøt den internasjonale BDS-bevegelsen for alvor fart, og de utenlandske investeringene i Israel sank dramatisk. BDS bygger på erfaringene fra handelsboikotten mot Sør-Afrika, som var avgjørende for å velte apartheidregimet. På samme vis er det gjennom økonomiske virkemidler at Israel kan presses til å endre politikk.

LES OGSÅ: Nordland fylkesting oppfordrer til boikott av Israel

– Det lokale engasjementet for palestinerne som drives fra jorda si er bakgrunnen for at vi også foreslår en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land. I dag kan det være vanskelig å unngå disse varene. Vi mener folk har rett til å vite hvilke varer som er produsert i strid med internasjonal rett når de handler, sier Moxnes.

I Trondheim, Tromsø og Hamar er det allerede vedtatt kommunal handelsboikott av varer produsert på okkupert jord. Flere liknende lokale initiativer er underveis. Tidligere i år gikk Irland et stort steg i retning av å gå inn for boikott av varer fra israelske bosettinger.

Slik ser Rødt forslag ut i sin helhet:

Stortinget ber regjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned