Åpent brev i protest mot Steve Bannons opptreden på Nordiske mediedager

Foto: Gage Skidmore under lisens (CC BY 2.0)

Ledelsen i Nordiske Mediedager viser mangel på kritisk dømmekraft når de er villige til å bruke sin prestisje til å legitimere og spre budskapet til en lederfigur for høyreekstreme krefter. Bergen Assembly ber dem trekke invitasjonen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Med dette åpne brevet ber vi Nordiske mediedager 2019 i Bergen om å trekke tilbake invitasjonen til Steve Bannon om å delta i et offentlig intervju 9. mai.

Bannon, som tidligere har vært styreleder for det høyreekstreme Breitbart News Network og sjefsstrateg i Det hvite hus, er kjent for å være en drivkraft for å egge opp og fremme amerikanske alt-right-bevegelser og deres nasjonalistiske, populistiske, neo-fascistiske, rasistiske, misogynistiske, homofobiske og anti-muslimske ideologier. Det er også allment kjent at Bannons hovedoppdrag nå er å støtte høyreekstreme bevegelser og partier i Europa med særlig sikte på europeiske valg. En av plattformene hans i dette arbeidet er den Brussel-baserte ytre høyre-organisasjonen «The Movement», som ble etablert i 2017.

I et intervju i Dagens Næringsliv bekrefter Guri Heftye, festivalleder for Nordiske mediedager 2019, at Bannon vil «være en av hovedattraksjonene» på festivalen. På festivalnettsidene sier hun: «Vi har stor tillit til våre delegater og deres evne til kritisk tenkning, at de klarer å forholde seg til holdninger som de også kan være sterkt uenige i.» Bannons deltagelse på Nordiske mediedager vil utelukkende styrke ham i å fremme sin sak i Europa, og lar ham i praksis instrumentalisere festivalen som en plattform for å spre en avskyelig ideologi.

Vi mener det er svært kritikkverdig at festivalen vil dra nytte av Bannons berømmelse for å reklamere for seg selv, og averterer ham som en «hovedattraksjon». Den nedlatende henvisningen til delegatenes evne til å klare å forholde seg til Bannons «holdninger» er ikke spørsmålet her. Det som står på spill, er en mangel av kritisk dømmekraft hos festivalledelsen som er villig til å bruke sin prestisje til å legitimere og spre budskapet til en lederfigur – som allerede er overeksponert i media – for høyreekstreme krefter.

Det er absolutt nødvendig å ha en offentlig diskusjon om hvordan vi skal håndtere den stadig sterkere stillingen til høyreekstreme populistbevegelser verden over. Vi må analysere de retoriske strategiene og mediestrategiene deres. Dette er svært viktige temaer som en stor mediefestival må ta tak i. Men vi trenger derimot ikke å snakke med demagogene deres. Enhver form for såkalt «åpen dialog» eller «fri utveksling av ideer» med slike figurer er ikke bare meningsløs, men tilslører også hva som er selve kjernen i bevegelsene på ytre høyre fløy: en ideologi basert på den hvite manns overherredømme – og vi avskyr den intenst!

Derfor krever vi at Nordiske mediedager 2019 trekker tilbudet til å gi Steve Bannon en offentlig talerstol.

Bergen Assembly ved:
Daniel G. Andújar
Betty Apple
John Barker
Murat Deha Boduroglu
Anne de Boer
Eloïse Bonneviot
Sarah Browne
Banu Cennetoglu
Juliana Cerqueira Leite
Hans D. Christ
Chto Delat
Zoë Claire Miller
Anna Dasović
Sarah Diehl
Ines Doujak
Iris Dressler
Eva Egermann
Ruth Ewan
Magdalena Freudenschuss
Robert Gabris
María Galindo
María García
Niklas Goldbach
Jan Peter Hammer
Nora Heidorn
Lottie Hoare
Anette Hoffmann
Hiwa K
Dean Kenning
Alexander Kluge
Katia Krupennikova
Nina Støttrup Larsen
Ewa Majewska
Daniel Mariblanca
Viktor Neumann
Boris Ondreička
Paula Pin
Paul B. Preciado
Pedro G. Romero
John Russel
Simon Sheikh
Peter Steudtner
Imogen Stidworthy
Emma Wolukau-Wanambwa
Axel Wieder
Sven Åge Birkeland

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned