Regjeringsutvalg vil ha EØS-innhogg i demokratiet – vil de blåblå utsette behandling til etter valget?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Kjetil Ree under lisens (CC BY 3.0)

Ubehagelig rapport foreslår kraftig innskrenking av lokaldemokratiet. For å ikke tape oppslutning kan regjeringa legge den på is til etter kommunevalget.

Jørund Hassel
About Jørund Hassel (59 Articles)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Klassekampen har den 27.04.2019 en interessant artikkel med overskriften «Stoler ikke på EØS-svar».

Saken gjelder Hjelmeng-utvalgets innstilling og har en beskrivende undertittel: «Utvalg vil markedsstyre offentlig sektor».

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med unnskyldningen at han «frykter mer byråkrati» – og har bestilt en ny utredning. Mer byråkrati har i snart seks år ikke vært noe problem for regjeringen, så hvorfor et det blitt det nå?

Det ubehagelige Hjelmeng-utvalget
Dette tror jeg ikke noe på! Hjelmeng-utvalgets konklusjoner er så ubehagelige å forholde seg til at nå finner Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkepartiregjeringen på alt av unnskyldninger for å utsette saken til etter kommune- og fylkestingsvalget.

Ubehagelig for hvem? Jo, for om konklusjonene blir allment kjent før valget kan det få dramatisk negativ effekt på valgresultatene for ja til EU/ EØS-partiene.

Hjelmeng-utvalget har avgitt en innstilling til regjeringen. Den belyser hvor sterkt inngripende EØS-avtalen er blitt i vårt lokaldemokrati, og hvordan tolkning av EU-retten kan få store politiske konsekvenser i Norge og i norske kommuner og fylkeskommuner. Kommune-Norge vil rett og slett i stor grad bli fjernstyrt fra EU.

Da EØS-avtalen ble vedtatt, var det ikke en del av debatten at EU ville blande seg inn i organiseringen av offentlig sektor i Norge. Man mente det var tilstrekkelig å likebehandle selskap fra EU og norske selskap. Slik er ikke EØS-loven å forstå.

Markedsprinsippet skal trumfe
ESA har åpnet sak mot Norge, fordi de mener offentlige selskaper har urettferdige fordeler i forhold til private. Blant annet fordi offentlige selskaper er immune mot å gå konkurs, og er unntatt fra skatt.

ESA mener at de delene av kommunale virksomheter som kan konkurrere mot private, må skilles ut i egne selskap. Om det skjer, betyr det i tilfelle at mange kommunale selskaper vil bli skilt ut som egne elskaper, med egne styrer. Det igjen kan bety at selskapene mer eller mindre vil falle utenfor demokratisk styring og kontroll, og med stor fare for å bli privatisert.

Sitat fra Klassekampens artikkel: «Mange kommuner, fylker og offentlige foretak eier tjenester som renovasjon, svømmehaller, apotek, idrettsanlegg, svømmehaller, laboratorietjenester, båtplasser, parkeringsanlegg og annet, som i tillegg til å levere offentlige tjenester konkurrer i private markeder». Det slike virksomheter som vil bli berørt, og som har stor betydning i lokalsamfunnene.

Hjelmeng-utvalget mener at markedsaktørprinsippet skal gjøres gjeldende for alle offentlige selskaper. Det innebærer at de skal driftes som om de var private selskaper.

De foreslår videre at et offentlig selskap i perioder leies ut til private, skal skilles ut med eget regnskap.

Alle tjenester skal prises etter markedspris, og hvor konkurransetilsynet skal føre tilsyn med at kommunene overholder reglene i forhold til EØS-avtalen. Det kan bety at lag og foreninger må betale markedspris for å få møte- eller øvingslokaler – som mange lag og foreninger ikke har økonomi til å bære.

Et utvalg i EØS’ ånd
Hjelmeng-utvalgets innstilling er noe av det mest dystre jeg har lest rundt EU og EØS. Den knuser alt lokaldemokratiet i praksis. Men slik jeg leser EØS-loven har flertallet i Hjelmeng-utvalget konkludert helt rett i forhold til den.

Om Hjelmeng-utvalgets rapport skulle blitt behandlet i Stortinget før valget, er det åpenbart at det ville skapt en solid debatt i befolkningen. Og en opplysningskampanje om hvor ille EØS-avtalen er for arbeidstakere og trygdede. En debatt som åpenbart vil påføre ja til EU/ EØS-partiene et kjempestort nederlag hva angår valgresultatene ved årets kommune- og fylkestingsvalg, og samtidig ville virket meget gunstig på valgresultatene til nei til EU/ EØS-partiene.

En hvit løgn før valget
Min påstand er at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tar en hvit løgn for å dekke over hvor ærlig Hjelmeng-utvalget innstilling er i forhold til EØS-loven. Norge fremstår som husmenn i forhold til EU.

Flere bør lese Hjelmeng-utvalgets rapport før valget. For den rapporten kommer helt sikkert til å bli behandlet i Stortinget etter høstens valg.

Dumt å ha avgitt stemme på ja til EU/EØS-partier – når det kommer resultater man er totalt uenig i etter valget, og som kan ramme ekstremt hardt når saken kommer opp for Stortinget.

Utvalget utredning kan leses her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side/id2587387/

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned