Et bilde på det nye norske arbeidslivet – når arbeidere settes opp mot hverandre

Østeuropeiske lastebilsjåfør tar en rast på den eneste måten han har råd til. Foto: Anders Evenstuen

Når grillen på lastebilen er sjåførers middagsbord i Norge hver dag sier det noe om en politikk som har feila. EØS sørger for utnytting av østeuropeere og utradering av nordmenn i transportnæringa.

Anders Evenstuen
Om Anders Evenstuen (11 artikler)
Anders Evenstuen er barnehagelærer, har vært leder for LO Hallingdal og Ringerike og faglig leder i Rødt. Han blogger på http://andersevenstuen.blogspot.no

Teksten er en redigert og utvidet versjon av en facebookpost.

Han står parkert på Flå og lager middag på primus, med en del av grillen på lastebilen slått ut som bord. Dette er ikke fordi han fikk så lyst på middag i den friske vårlufta eller fordi suppa frista mer enn pølsa og burgeren på Esso snaue 20 meter unna. Det er fordi han ikke har råd til mer. Dette er virkeligheten for østeuropeiske sjåfører i Norge. Nå er det vår og nesten t-skjortevær, men det er ikke lenge siden det var én meter snø og 30 kuldegrader. Sjåføra kokte maten sin på primus da også.

Dette er EØS og det er ikke pent. Den frie flyten av arbeidskraft og tjenester gjør at norske yrkessjåfører ender med å måtte leite etter annet arbeid enn det som er faget deres mens utenlandske sjåfører utnyttes på det groveste og påtvinges elendige arbeidsvilkår. (Derfor har jeg også sladda både sjåfør og alt som kan identifisere han for sikkerhets skyld.)

LES OGSÅ av Anders Evenstuen: EØS — tre nøtter for LO

Vi hører for mange historier om lønninger på 30 kroner timen og sjåfører som sover i bilen i månedsvis. Dette er sjåfører som utkonkurrerer de norske på pris på og en viktig faktor i EØS sin nådeløse mekanisme for å sette arbeidsfolk opp mot hverandre i en evig spiral av å underby hverandre på lønns- og arbeidsvilkår. Denne mekanismen kalles fri flyt av arbeidskraft og har potensial til å knuse enhver fagbevegelse så lenge lønnsforskjellene mellom land er store nok.

Når arbeidsfolk tvinges inn i en konkurranse om å jobbe for minst mulig lønn er det jo fordi noen driver fram lønnskonkurransen. Sosial dumping er navnet vi bør bruke om konkurransen hvis vi faktisk skal kalle en spade for en spade. Noe av det som provoserer mest er at en av verstinga i bransjen er det statlige eide Bring, som er heleid av Posten. Leit gjennom saker i avisa fra kontroller av Veivesen og Arbeidstilsyn gjennom åra så finner du noen gjengangere av selskaper fra Øst-Europa. Noen kommer og noen går, men det er et selskap som alltid dukker opp, og det er dessverre Bring.

Staten sjøl spenner altså bein på den norske yrkessjåføren med utstrakt sosial dumping. Posten/Bring kler seg i sitt mest uskyldshvite hver gang de blir ferska, men den holder ikke lenger. Bring har etablert eget bemanningsbyrå i Slovakia for i årevis å hente inn østeuropeere som blir stoppa i kontroller i Norge. Dette er helt bevisst sosial dumping, og det er statsdrevet. Ikke er det særlig vilje i staten til å ta tak i problemet heller. Første linken er fra 2015 og den neste er fra 2018. Det er samme gamle visa, og dette kan vi ikke godta av den norske staten.

LES OGSÅ: Ketil Solvik-Olsen og sosial dumping i den norske transportbransjen

Dette er ikke sjåfører som velger å jobbe for løselønn med helsefarlige arbeidsvilkår (sjøl om alt ifølge høyresida er folks frivillige valg). Det er bare det at i en situasjon der arbeidskjøper eier både trekkvogn og tralle har du som sjåfør i Øst-Europa to valg: Slavevilkår eller gata, og ingen velger å sulte på gata. Så egentlig er det ikke noe valg, bare rå utbytting fra den som eier produksjonsmidla, det vil si lastebilen. Så gutta som fyrer opp primusen og som bor flere måneder i bilen fortjener vår fulle sympati og støtte. De er minst like store tapere som de norske sjåføra som ikke får oppdrag.

Så kan vi skylde på EØS, men la oss være ærlige, EØS er ikke roten til hele dette problemet. Men EØS er en viktig del av puslespillet. Kabotasje — når en utenlandsk transportør kjører varer mellom forskjellige destinasjoner innafor et annet lands grenser — har eksistert siden før EØS, men med østutvidelsen ble kabotasje driveren i presset på lønns- og arbeidsvilkår i transportbransjen. Fram til østutvidelsen var det kun 12-13 vesteuropeiske land med relativt like lønnsnivå som Norge. Så kom utvidelsen østover og med det en enorm mengde sjåfører inn i EUs indre marked med en veldig lav lønnskostnad. Dermed er presset på lønns- og arbeidskår mot norske og vesteuropeiske yrkessjåfører i gang for fullt.

EØS’ østutvidelse påførte oss problemene med kabotasjekjøringa som utnyttes grovt for økt profitt, og denne problemstillinga er det vanskelig å bli kvitt innafor EØS. Men hva er kabotasje? Enkelt sagt, egentlig er kabotasje forbudt. Men på grunn av EØS er midlertidig kabotasje lov, og dette unntaket utnyttes. La oss ta et eksempel: En semitrailer kommer over grensa og skal til Trondheim. Lasta leveres, men i stedet for å dra ut av landet reiser semitraileren til Oppdal, får ny last og leverer denne i Molde. Så fortsetter turen til Troms osv. Slik intern kjøring kan skje tre ganger i løpet av syv dager i et ikke-planlagt mønster før mann og trailer skal ut av landet. Så langt er det lovlig og med allmenngjorte krav til lønn, kost og losji skulle ikke dette være noe problem da kravet er norske lønninger i Norge. Men når det blir flere turer enn tre og når allmenngjøringa av tariffen ikke følges opp blir dette sosial dumping og en konkurranse norske sjåfører er dømt til å tape. Men vinner vi om vi pælmer ut EØS? Ja, dersom vi får et Storting som er villig til å lage det lovverket som trengs, og ikke minst, ta den store kostnaden det vil være med så mange kontroller som vil måtte trengs for å få kontroll på en bransje på vei lukt ned i grøfta. Men vi må prøve, ellers kan vi la være å oppfordre norske unger til å ta utdanning som yrkessjåfører.

LES OGSÅ: NHO — et kamporgan for EØS-avtalen

Denne vinteren har gitt oss noen grusomme ulykker der vogntog mister kontrollen og treffer motgående trafikk. I hele vinter har jeg møtt semitrailera fra dette selskapet til det avbilda kjøretøyet på Riksvei 7, og så langt jeg kan se når vi møtes er samtlige trekkvogner toaksla, som er den farligste typen på vinterforhold. Jeg finner heller ikke bilde av ei eneste trekkvogn fra selskapet på nett med mer enn to aksler. Men hvorfor aksepterer vi egentlig livsfarlige kjøretøy på norske vinterveier? Er det bare fordi vi ikke tør lage regelverk som kan utfordre den frie flyten av varer og tjenester i EØS gjennom å forby trekkvogner som i sin konstruksjon er trafikkfarlige?

Vi skal kreve like lønns- og arbeidsvilkår for disse gutta. De skal ha norsk tarifflønn når de kjører internt i Norge. Da må vi også ha nok kontroller til å passe på at det skjer. Men det er noen andre vi også bør ta skikkelig. For noen har bestilt disse semitrailera med elendig teknisk stand og sultelønn inn til Norge. Noen sitter i Norge, velger bevisst laveste fraktpris (sjøl om de veit hvorfor det er billig). Dermed får de varer levert utrolig billig som de deretter selger med feit fortjeneste til oss andre nordmenn. Dette handler om profitt (om så over lik) og EØS som gjør svineriet mulig. Vi må gå etter de som tjener seg feite på å sette østeuropeiske sjåfører og norske trafikanter i fare. Det må være de som transportkjøpere som har det økonomiske ansvaret for utbyttingen, og det må svi skikkelig hver gang vi tar dem.

Dessuten må vi sende EØS på søppeldynga.

————————————————————————–

Etter at facebookposten har fått snaue 800 likes og cirka 400 delinger på 36 timer har det selvfølgelig også kommet mange reaksjoner. De aller fleste har vært veldig positive, blant annet en i Veivesenet som jobber med kontroller av kjøretøy som tar kontakt og takker for at noen beskriver det han ser hver dag. Det er dessverre også noen ytterst ufine kommentarer om østeuropeiske yrkessjåfører. De beskrives av noen som tjuvpakk og ubrukelige per definisjon, noe jeg tar sterk avstand fra. Andre igjen påpeker at denne utbyttinga av arbeidsfolk er positivt for norske bedrifter siden de sparer utgifter, men vi skal aldri godta at noen trår andre ned i driten for egen vinning. Andre prøver å spore av temaet med å si at det er sunt å lage maten sjøl framfor å eta på Esso, som om det var temaet i det hele tatt. Det positive er at de fleste av de drøye svara på posten får motbør fra andre debattanter.

Jeg skreiv denne saken fordi det er for jævlig at noen skal ha det jævlig for at vi skal shoppe billig. Det er det sosial dumping handler om. Vi i den rike vestlige delen av Europa bruker østeuropeere som en tjenerklasse som vasker hotella våres, koker restaurantmaten vår, lager husa våres og kjører varene til butikken. Alt for at vi skal shoppe billig, og det er dette som ikke er greit. Det er helt flott at folk kan velge å lage middagen sin på en primus sjøl om de har minst 173 kroner i timen pluss kost og losji (cirka allmenngjorte krav ved kabotasje), men det er ikke greit når det å bo i bilen og koke mat på primus er det eneste alternativet de har fordi de fortsatt får en femtilapp og en Japp i timen. Da har det blitt rein utbytting, og det er det vi må slåss mot.


Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned