ACER-prissjokk kan koste industrien 5000 arbeidsplasser

Ovnshall ved aluminiumsverket i Mosjøen. Foto: Jarle Vines under lisens (CC BY 3.0)

Ifølge en rapport fra De Facto er det 12 000 arbeidsplasser som står i fare på lengre sikt, 30 000 om en tar med leverandørindustrien.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I går kom De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte ut med en 40-siders rapport som tar for seg hva en prisøkning vil ha å si for norsk kraftkrevende industri.

Ifølge analysen i rapporten kalt EUs energiunion, strømprisene og industrien vil sjøl en prisøkning på 10 øre per kwt — noe som sees på som et forsiktig anslag — få store konsekvenser.

På kort sikt vil knapt 400 arbeidsplasser i stålindustrien, om lag 600 arbeidsplasser i ferrolegeringsindustrien, og 800 arbeidsplasser innen treforedling, være truet av en økning på 10 øre/kWh i strømprisene. Syv-åtte lokalsamfunn kan komme til å miste 4-5 000 arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Regjeringa ville ha dyrere strøm — de er i ferd med å få vilja si

I dagens Klassekampen sier rapportens forfatter, Roar Eilertsen, at dette er en direkte følge av at Norge har gått inn i EUs tredje energipakke, den såkalte energiunionen ACER. Nå står en fjerde energipakke på døra, noe Eilertsen tror vil forverre utsiktene for norsk kraftkrevende industri.

— Når me blir integrert i EUs energiunion, overlét me styringa av korleis straum skal flyta til eit overordna EU-behov, forteller han til Klassekampen.

Den såkalte harmoniseringa medfører at strømprisene i EU blir mest mulig like, noe som for Norge sin del betyr dyrere kraft, ifølge forfatteren av rapporten.

Kostnadene av økninga på 10 øre per kwt beregner han til å bli 3,4 milliarder kroner.

LES OGSÅ: ACER: EU vil gjøre nok et innhogg i norsk demokrati og selvråderett

De siste årene har en rekke kabler blitt bygd og påstarta til blant annet Storbritannia, Nederland, Danmark, Sverige og Tyskland. Motstanderne av ACER har hevda at EU-organet vil kunne pålegge bygging av flere slike kabler om det mener det er formålstjenlig for en ytterligere sammensveising av EU-markedet som Norge nå trer inn i. Dette har imidlertid avtalen forkjempere benekta.

Den direkte sysselsettinga i den kraftkrevende industrien er ifølge rapporten 17-18 000 arbeidsplasser. «De mest utsatte delnæringene, produksjon av aluminium, jern, stål, ferrolegeringer og papir mv. omfatter rundt 12 000 direkte ansatte, som i all hovedsak er spredt på ensidige industristeder kysten rundt.»

Avstemninga i Stortinget i fjor sikra flertall for ACER da Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og MDG stemte for. Rødt, SV og Senterpartiet stemte mot.

Følg hyperlenken her for å lese hele rapporten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned