Hva skjedde med JustUnity – spydspissen i kampen mot ekstremisme?

Fra JustUnitys egenpresentasjon på deres Facebook-side.

Hyllester i media samt påstander om et titalls avradikaliserte islamister og samarbeid med politiet til tross, JustUnity har lagt ned virksomheten. Var eventyret for godt til å være sant?

Muhammed Qasim Ali
Om Muhammed Qasim Ali (1 artikler)
Muhammed Qasim Ali er journalist.

Teksten er skrevet sammen med Sohaib Ahmad.

Dagsavisen hadde i går en sak der Varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jakobsen og aktivistene Yousef Al Nahi (tidligere Bartho Assidiq) og Faten Al-Hussaini går ut mot islamofobi i samfunnet. Al Nahi og Al-Hussaini har sin bakgrunn fra organisasjonen JustUnity som fra oppstarten fram til høsten 2018 hadde fått om lag tre millioner i statsstøtte for å utøve sitt virke som ifølge dem selv blant annet besto av å «….arbeide med radikalisert ungdom for å tilby dem en vei ut av det radikaliserte miljøet de er, eller holder på å bli en del av.»

Hvordan gikk det med dette arbeidet? Ifølge dagsavisen og andre medier gikk det riktig så bra.

«Historien til Yousef Assidiq er en historie om radikalisering. Det er også en gladhistorie. I mai startet han JustUnity, en frivillig organisasjon som jobber for hjelpe ungdom i risikosonen, sammen med Faten Mahdi Al-Hussaini. I samarbeid med politiet har de avradikalisert nesten 30 ungdommer som ønsket å reise til Syria, og deres arbeid har også gjort dem bemerket internasjonalt.»


Dagsavisen 19.12.2015

LES OGSÅ: Jihadisme er ikke vår tids nazisme og kommunisme

Fem måneder før denne påstanden ble fremmet sa Politiets Sikkerhetstjeneste noe om JustUnity sitt virke som synes å motsi dette. I en NRK-sak (30.05.2015) om nettopp JustUnity sier Informasjonsjef i PST Martin Bernsen følgende

«Organisasjonen kan komme med en bekymringsmelding til oss, slik alle privatpersoner kan. Men oppfølgingen av dette, og kontakt med sterkt radikaliserte personer, er det vi som driver med, ikke denne typen organisasjoner. Det er ingen planer om samarbeid med denne eller andre private organisasjoner. «


Altså, ifølge Dagsavisen (19.12.2015): “I samarbeid med politiet har de avradikalisert nesten 30 ungdommer som ønsket å reise til Syria»

Men ifølge NRK sier den relevante politiinstansen følgende fem måneder tidligere: «Det er ingen planer om samarbeid med denne eller andre private organisasjoner. «

Har Youssef og Faten avradikalisert 30 islamister i samarbeid med politiet og PST?

Kan politiet bekrefte et slikt samarbeide?

LES OGSÅ: Tannløs ekstremismeforskning

I ettertid har tall så høyt som 50 avradikalsierte blitt nevnt av Youseff Al-Nahi og Faten Al Hussaini. (Fontene Magasin 4.11.2016) Hvorfor er det ingen som sjekker om dette stemmer? Hvillke metoder bruker de som PST og diverse fagfolk ikke vet om? Og kanskje enda viktigere, hvorfor har avradikaliseringsarbeidet stoppet opp?

Når JustUnity først har funnet formelen med stor F, hvorfor har de gitt seg?
Hvorfor har avradikaliseringsarbeidet til JustUnity stoppet opp?

Det kan synes som om Youseff Al-Nahi funderer sin kredibilitet i anti-radikaliseringsarbeidet på nærhet og kjennskap til et miljø som PST oppfordret ham til å nærme seg. Al-Nahi bekrefter selv i flere interjvuer at han rapporterte til PST. Men miljøet nekter for at han var en del av det.

Debatten er viktig da man er med på å gi en falsk trygghetsfølelse til samfunnet ved å hevde at man har lyktes med å avradikalisere et svært stort antall islamister, noe etterretningstjenester og sivilsamfunn i hele Europa sliter med.

LES OGSÅ: Hva er høyre med høyreekstremismen?

Journalister som har vært med på å heie frem historier med sviktende faktagrunnlag har et spesielt ansvar når det kommer fram opplysninger som kan tyde på at «den gode historien» ikke stemmer.

Politikere som velger å sole seg i glansen av «gode resultater», selv når disse resultatene er høyst utroverdige, må stilles til rette. En offentlighet preget av manglende kritisk sans og refleksjon gir individer med usikre resultatoppnåelser og «sterke personlige historier» direkte adgang til en lukrativ og stadig voksende tilskuddsindustri finansiert av skattebetalerne. I styret til JustUnity har det vært tungvektere fra politikk og samfunnsliv slik som Ap-politiker Geir Lippestad, tidligere byrådsleder Erling Lae (H) og Lars Gule.

Youseff Al-Nahi & company er en del av en voksende skare med samfunnsdebattanter med «sterke historier» som forer norsk offentlighet med svada og norske journalister går på limpinnen gang på gang. I en tid der norske mediehus er opptatt av fake news-fenomenet på sosiale medier, bør man i det minste forvente at etablerte nyhetskanaler er troverdige. Hva har journalistene som ukritisk har videreformidlet oppslysninger gjort for å verifisere disse?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned