Demonstrerte mot Hillary Clinton – fikk 17 000 i bot

Studenten føres bort av politiet (foto: Rødt Oslo Studentlag)

Student som ble bortvist og anhold for å ha protestert mot Hilary Clinton har fått 17000 i bot, blant annet for å ha filmet politiet i arbeid.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Tormod Fjeld Lie

I midten av mars publiserte Radikal Portal en sak om en student på Handelshøyskolen BI som ble bortvist, anholdt og satt på glattcelle av politiet for å protestere Hillary Clintons besøk på kvinnedagen.

Nå har hun mottatt boten fra Oslo politikammer på 17 000 kroner eller fengsel i 27 dager. Hun bøtelegges for tre ulike forhold: for å ha «forstyrret den alminnelige fred og orden», «for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling» og «for ikke å ha oppgitt sitt navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel» til politiet.

— Selve boten var et slag i fjeset på noen som holder frihet over alt annet. Jeg var aldri voldelig. Jeg motsatte meg aldri. Alt jeg gjorde var å si at om de ville bortvise meg, måtte de bortvise meg. Jeg samtykket aldri til å forlate området, sier studenten, Issa, til Radikal portal.

LES OGSÅ: BI-student protesterte mot Hillary Clinton — ble nektet adgang til skolen og satt på glattcelle av politiet

Under det andre forholdet står det, som en del av begrunnelsen for bøteleggingen, at hun «[…]filmet[…] politibetjent [navn1] og politibetjent [navn2] tett opp i ansiktet slik at hun forstyrret og vanskeliggjorde deres arbeid.»

Fredag 8.3 holdt Rødt Oslo Studentlag, sammen med andre organisasjoner, en demonstrasjon mot Hillary Clintons besøk på BI Norwegian Business School i Nydalen. Under demonstrasjonen ble vi vitne til at en student på BI ble kastet ut av en sin egen skole av vektere. Studenten har irakisk bakgrunn og ytret seg kritisk til H. Clintons krigshissende oppførsel og invasjonen av Irak. Hun ble nektet adgang på sin egen skole, som hun har betalt skolepenger for å gå på, og ble møtt av dialogpoliti utenfor inngangen. Både dialogpolitet og vekterne avskjermet henne fysisk fra både oss og BI-bygget. I den forbindelse var vi flere som begynte å filme hendelsen fordi vi så på det som nødvendig å dokumetere BI og politiets oppførsel. Dialogpolitet tilkalte forsterkninger fordi de anså henne som en trussel og til sammen kom det seks politibiler med uniformerte politibetjenter. De forsøkte å snakke til henne for å få henne til å vise ID, noe hun ikke ville oppgi. Tilslutt tok de henne med inn i en politibil, hun var på dette tidspunktet ikke arrestert, men anholdt. De valgte å ta henne med inn til en politistasjon og hun måtte tilbringe 4 timer på glattcelle. Hun fikk også pålegg. Vi stiller oss svært kritiske til BIs og politiets håndtering av situasjonen. Vi mener at det er sterkt kritikkverdig av BI og politiet at de eskalerte situasjonen ut av proposjoner – studenten var aldri voldelig, aldri fysisk agerende på noen som helst måte og utgjorde dermed aldri noen reell trussel for noen rundt seg. Studenter har alltid rett til å ytre seg kritisk om sin egen skoles virksomhet, uten å skulle frykte at vi blir kastet på glattcelle eller bli anholdt av politiet. Vi krever at utdanningsinstitusjonene våre forholder seg til egne, kritiske studenter på en redelig måte og at BI sier unnskyld til Issa Mi for måten de har behandlet henne på.

Posted by Rødt Oslo Studentlag on Tuesday, March 12, 2019
Video av Rødt Oslo Studenlag fra 8. mars som viser Issa bli båret vekk fra BI av politiet

Studenten som ble anholdt, forteller til Radikal Portal at hun har en video hvor en kvinnelig politibetjent sier til henne at hun får lov til å filme, men at politiet seinere har fortalt henne at ulovlig for henne å vise videoen til noen.

— Dette er en metode for å tie opposisjonelle økonomisk. De fortsatte å legge til flere og flere siktelser. De fortalte meg at jeg ikke kunne dele videoen og at jeg ikke ble holdt på grunn av ordensforstyrrelse, men fordi jeg ikke hadde demonstrasjonstillatelse, forklarer Issa.

LES OGSÅ: Politiet tok ropert fra abortforkjempere — fikk ikke lage bråk under demonstrasjon

Pressekontakten til Oslo Politidistrikt ønsket ikke å svare på spørsmål over telefon, men meddelte at det vanligvis ikke er ulovlig å filme politibetjenter under arbeid. Politiet har ennå ikke besvart Radikal Portals spørsmål per epost.

— Jeg syntes det er opprørende at det finnes en regel for politiet og en for sivile. Hvis de ikke forteller meg hvorfor jeg blir holdt mot min vilje, hvorfor skal jeg føye meg? Mer enn penger håper jeg denne saken får oppmerksomhet – og at forandringer blir gjort på campuser rundt om i Norge, konkluderer Issa.

Issa har startet en gofundme for å dekke utgiftene til boten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned