Truer Radikal Portal med søksmål etter nazi-avsløring

Knut-Bjarne Nordhaug på demonstrasjon for Den Nordiske Motstandsbevegelsen i Moss. Til høyre for ham står Finn Brudal, også han aktiv i den nazistiske organisasjonen.

Etter forrige ukes avsløring av en tidligere KrF-politiker som har gått til Den Nordiske Motstandsbevegelsen truer han via advokat Radikal Portal med rettslige følger.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Torsdag forrige uke brakte Radikal Portal nyheten om at den tidligere KrF-politikeren Knut-Bjarne Nordhaug de siste årene har vært i den voldelige nazistiske grupperingen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM). Nordhaug har blant annet ledet flere møter for organisasjonen i sitt hjem og vært på demonstrasjon for DNM i Moss.

LES OGSÅ: Radikal Portal avslører: Fra KrF til Den Nordiske Motstandsbevegelsen

Opp mot publisering var Nordhaugs advokat, Carl Bore fra Dalan advokatfirma, i kontakt med Radikal Portal hvor det blei gjort klart at søksmål ville finne sted om det blei publisert noe om hans klient mot hans vilje. Etter publikasjon har Radikal Portal mottatt et søksmålvarsel hvor det hevdes at publikasjonene er «et grovt brudd på privatlivets fred». Det legges imidlertid til at Nordhaug «er likevel villig, på nåværende tidlige stadium av saken, til å frafalle sitt oppreisningskrav dersom oppslagene fjernes helt fra nettet.» Dette har ikke skjedd.

I Knut-Bjarne Nordhaugs hjem utnevnes Eskil Nielsen til redesjef. I bakgrunnen, med grønn t-skjorte og ryggen til kamera, sitter Nordhaug.

I sin trusselvurdering fra februar i år skriver Politiets Sikkerhetstjeneste at nazistiske og andre høyreekstreme miljøer har kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger, men at det er lite sannsynlig at de vil gjøre det. PST har ved flere anledninger blitt kritisert for å ta lett på trusselen fra ytre høyre. Den Nordiske Motstandsbevegelsen er den eneste høyreekstreme grupperinga som nevnes ved navn i rapporten. Den og dens medlemmer har stått bak bombeaksjoner, drap, knvistikkinger, ulovlig våpen- og sprengstoffinnehav i Sverige og Finland. Også i Norge er medlemmer dømt for vold, narkotikaforbrytelser og ulovlig våpeninnehav, og demonstrasjonene deres har blitt voldelige ved flere anledninger.

LES OGSÅ: Fra KrF-politiker til nazist — derfor må saken ut

Knut-Bjarne Nordhaug har ikke svart på Radikal Portals henvendelser i forbindelse med denne saken saken.

Radikal Portal blei ved to anledninger i fjor truet med søksmål av aktører på ytre høyre. I to separate saker har skribent for Resett, Einar Hammer, truet med å saksøke, noe også medeier Oskar Jørgensen gjorde seinere.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned