Kjære Arbeiderpartiet: Tiden for et atomvåpenforbud er nå

Avstemming på Arbeiderpartiets landsmøte 2017. Foto: Tore Sætre/http://www.setre.net/ under lisens (CC BY-SA 4.0)

Det er ille at Erna Solbergs regjering ikke ville stemme for et atomvåpenforbud i FN. Arbeiderpartiets landsmøte derimot bør vedta støtte til et slikt tiltak.

Fredrik William Kveseth
Om Fredrik William Kveseth (2 artikler)
Sosiologistudent ved NTNU og sosialist.

Kjære delegater til arbeiderpartiets landsmøte, nå er tiden inne for å gro bein i nesa.

Selv om atomtrusselen i dag er langt mindre enn den var under den kalde krigen, eksisterer det fremdeles 15.000 stridshoder fordelt blant ni nasjoner. Ett av disse stridshodene kan forårsake massedød for langt over 100.000 mennesker.

Det er nesten i overkant ironisk og trist at våre politikere heier så sterkt på at Norge skal være bedre enn Sverige i ski og generelt alt annet utenom utenrikspolitikk. I motsetning til Norges aktive boikott mot FNs atomvåpenforbud, har svenske vært en aktiv aktør i å ratifisere atomvåpenforbudet i FN som ble vedtatt av 122 stater i 2017. Det er ikke noe å legge skjul på at denne feigheten og flørten med USAs hegemoni kommer fra partiet Høyre som styrer utenriksposten, og for å være helt ærlig er ikke det overraskende. Men skuffende er at det ikke er selvsagt at Arbeiderpartiet er for et atomvåpenforbud.

LES OGSÅ: Norge må bidra til i kampen for et internasjonaltforbud for atomvåpen

Senere denne uken avholder Arbeiderpartiet sitt landsmøte og AUF har varslet at de vil ta kampen for et atomvåpenforbud dit. Hadde jeg vært delegat på det landsmøtet ville jeg stemt for. Det er fordi så lenge det eksisterer stater som eier atomvåpen, så har vi en atomvåpentrussel. Det uavhengig om det er Russland, Nord-Korea eller USA som har kontroll over stridshoder. Faren er der uansett.

Den enorme ødeleggelsen på klima og mennesker som atomvåpen kan forårsake er usolidarisk og uetisk. Det er ikke forenlig med den utviklingen som er nødvendig for at det internasjonale samfunnet skal bli mer sammensveiset rundt verdier som samhold, rettferdighet og bærekraftig utvikling. Hvis atomvåpen brukes i en krig vil ødeleggelsen gå ut over den uskyldige sivilbefolkningen, ikke nødvendigvis militære aktører. Derfor er atomvåpen uetisk og ulovlig etter prinsippene fra Genèvekonvensjonene.

Martin Tranmæl en av de viktigste mennene bak prosjektet til Arbeiderpartiet sa engang at «vi skal stå med begge beina plantet i Norge med hodet rettet mot verden». Verden trenger sårt et taktskifte i maktforholdene i verden. USAs hegemoni i utenrikspolitikken er for destruktiv i form av det som kan være alternativet. Motstandere av atomvåpenforbudet mener at avtalen ikke har en verdi siden ingen atomvåpenland har signert avtalen. Men her er greia, ingen atomvåpenland kommer til å signere den avtalen frivillig, de må presses av egen befolkning og andre stater. Norge er en av få stater som har muligheten til å presse atomvåpenland i FN, men også i NATO. Likevel gjør vi ikke dette. Den muligheten er det på tide at noen utnytter.

En verden uten atomvåpen kommer ikke av seg selv, den må kjempes frem. Det er få land, de er få mennesker som har makten over et enormt destruktivt våpen som kan utslette hele jordkloden. Vår mulighet for å vinne over de få kan kun skje dersom vi står sammen som de mange og presser med de midlene vi har. Hver en av oss har et ansvar for en atomvåpenfri verden. Denne uken har 300 delegater i Arbeiderpartiet muligheten til å stå på riktig side av historien. Vi har ingen tid eller klode å miste.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned