Syv av ti vil skatte de rike hardere – bare 18 prosent er imot

Foto: Risastla under lisens (CC BY 2.0)

Klart flertall i alle OECD-land for hardere skattlegging av rikinger til fordel for de fattige.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I OECDs rapport Risks That Matter kommer det fram at de aller fleste innbyggerne i Norge ønsker å skattlegge de rike for å for å støtte de fattige. 70 mot 18 prosent gjør at det er nesten fire ganger så populært å støtte denne saken som å være imot den.

Rapporten blei først omtalt av Frifagbevegelse/Dagsavisen.

OECD har i forbindelse med rapporten utført spørreundersøkelser i 21 industriland. I alle landene var det over 50 prosent flertall for en hardere beskatting av rike. Mest populært var det i Portugal og Hellas hvor 79 og 78 prosent av de spurte var for. Også i USA vant forslaget støtte fra 62 prosent av deltakerne i spørreundersøkelsen.

LES OGSÅ: Solbergs løsning på den økende ulikheten: De fattige må eie flere aksjer

Utklipp fra OECD-rapporten Risks That Matter.

I Norge mener 57 prosent at «mange mottar offentlige stønader uten å fortjene det». Det er under OECD-gjennomsnittet på 67 prosent. Samtidig er det bare 30 prosent av de norske i undersøkelsen som mener at «myndighetene innlemmer synene til folk som meg når de utformer de offentlige stønadene». Det er imidlertid best av alle landene i undersøkelsen, hvor gjennomsnittet er 16 prosent. I Slovenia, Litauen, Hellas og Estland er de alle under 10 prosent, men også i land som Østerrike, Danmark og Tyskland er ikke tilliten høyere enn henholdvis 15, 16 og 18 prosent.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned