Regjeringa ville ha dyrere strøm – de er i ferd med å få vilja si

Foto): Hans A. Rosbach under lisens (CC BY-SA 3.0)

De blåblå har en energipolitikk for kraftselskaper og EU i stedet for folk og arbeidsplasser.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Tord Lien vil ha dyrere strøm. Det var overskrifta Teknisk Ukeblad ga sine lesere i det første regjeringsåret til Erna Solberg. FrP-politiker Lien var på den tida olje- og energiminister.

— La meg være veldig tydelig på at vi ønsker at det faktisk skal produseres flere kilowattimer der ute. For at dere skal fatte investeringsbeslutningene som må fattes, må vi få sannsynliggjort at det skal bygges kabler som vil ha noe å si for prisbildet i Norge i perioden rundt 2020.

LES OGSÅ: ACER: EU vil gjøre nok et innhogg i norsk demokrati og selvråderett

Et ønske om høyere priser
Dette var Liens ord på Statnetts høstkonferanse i 2013. I tilfelle det er uklart sier ministeren at han vil ha opp kraftproduksjonen i Norge. For at dette skal skje må prisene være høyere enn de er i dag og måten å få opp prisene på er å bygge store utenlandskabler.

Lien har naturligvis gått på så mange kommunikasjonskurs at han vet at han ikke kan si ordrett at han vil ha høyere priser, men alle i salen, Teknisk Ukeblads journalist inkludert, forsto hva han sa. Og logikken her er enkel: Vi bygger kabler som gjør det mulig å overføre strøm til og fra Storbritannia, Tyskland, Sverige og så videre. Det kobler oss effektivt sett på deres strømmarked og gjør at produsentene i Norge selger strøm ut av landet om de tjener mer på det enn å selge den her hjemme. Dette fører til at prisene blir likere i landene som i dag er tilkoblet og i går ikke.

Dette har blitt påpekt av fagbevegelse, miljøbevegelse, Rødt, SV og Senterpartiet.

LES OGSÅ: Ny energipolitikk takk! Se til Overhalla og Afrika

For kapitalen, ikke folket
Høyre og Fremskrittspartiet har ikke bare gått inn for å koble oss på EUs kraftmarked gjennom svindyre utenlandskabler. Helt sia før de gikk inn i regjering har de ønska å fjerne hjemfallsretten. Det er den som ved lov har sikra å holde en av de viktigste naturresursene i landet, vannkrafta, i fellesskapets eie og kontroll. Den har sikra at krafta har blitt brukt på en fordelaktig måte for norsk industriutvikling og at overskuddet har gått til velferd.

Sammen med Arbeiderpartiet gjorde FrP og Høyre slik at vi i fjor blei med i EUs energiunion og er nå underlagt energibyrået ACER: Med mindre EU har oppretta et byrå som ikke har noen makt og heller aldri kommer til å ha det må vi regne med at dets hovedoppgaver, «tilrettelegging» for utbygging av transnasjonale strømkabler, «tilsyn» med energimarkeder og «harmonisering» av regelverk, vil innskrenke den demokratiske styringa over energiproduksjon og vannkraftressurser i Norge.

EU er et nyliberalistisk prosjekt. «Det frie marked» er både et mantra, et dogme og en uløselig del av unionen. Om vi ikke visste det før kan det etter finanskrisa ikke være noe tvil om at det er en politikk som ikke er til fordel for vanlige folk eller for demokrati. Millioner blei kasta ut i fattigdom for å redde ei råtten banknæring. Det siste tiåret har blitt brukt til å knuse fagforeninger og rasere velferden. Mens arbeidsfolk og fattige sliter med å holde hodet over vannet går det så det griner på børsene.

Norge er ikke Hellas, men utviklinga og ideologien er den samme. Om det ikke var klart i 2013 så har de fleste skjønt at vi har ei regjering for rikfolk, ikke de mer enn 100.000 fattige barna som nå finnes i landet.

LES OGSÅ: 40.000.000.000.000 kroner brukes på subsidiering av fossil energi globalt

Prisen å betale
Både i Brussel og i regjeringskontorene er konkurransen den hellige gral. Vi blir fremdeles fortalt at en av tidenes mest tilbakeviste økonomiske teorier skal sørge for at pengegavene de blåblå kaster etter sine milliardærvenner også skal kommer oss til gode. Trickle down economics. Penger skal visst sildre ned over oss. Men hvorfor i alle dager skal de samme folka som har brukt millioner på millioner på å få Solberg, Jensen & co inn i regjering la noe som helst av verdi glippe ut av egne hender og ned i våre? Er det noe vi vet om rikfolk generelt og spesielt om de rikfolka som pumper penger inn i høyresida av politikken, så er det at de tviholder på det de har av verdier. Hvis noen lurte på hvor Tord Liens lojalitet har vært hele veien så jobber han i dag for NHO.

I rekordfart har strømmarkedet blitt kommersialisert og tilrettelagt for privatisering. Hele Norge pepres med vindmøller som ødelegger natur og dyreliv, ikke for at vi skal få det bedre, men for at private strømeksportører skal bli feite. Demokratiet og lommebøkene til forbrukerne får svi. Stadig flere skjønner at strømkablene er dårlig for dem privatøkonomisk, udemokratisk og elendig næringsutvikling. Fra regjering har FrP blitt så desperate at de har begynt å skylde på Rødt av alle.

Regjeringa har jobba for dyrere strøm og er i ferd med å få ønsket sitt innfridd. Snart er det valg igjen og det er på tide at de får betale prisen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned