Boligopprøret er i gang!

Barcode i Bjørika i Oslo. Foto: Pixabay

Oslo kommune er Norges største profesjonelle boligutleier, men mange av oss som bor i de kommunale boligene føler at vi er fanget i et system med korte kontrakter, dårlig bomiljø, dårlig vedlikeholdte boliger og høye husleier. Nå organiserer vi oss og sier at vi har fått nok.

Boligopprøret
Om Boligopprøret (1 artikler)
Boligopprøret er en aksjonsgruppe for en mer rettferdig boligpolitikk i Oslo.
I Norge bor de fleste innbyggere trygt og godt i en bolig de eier selv. Leiemarkedet er dyrt, utrygt og uforutsigbart, og målet til de fleste er derfor å kjøpe egen bolig. Men med et boligmarked som er stadig mer ekskluderende, er leie det eneste alternativet for mange. Men også det private leiemarkedet kan være ekskluderende på grunn av krav til depositum, og diskriminering av sårbare grupper er veldokumentert. For noen er boligtilbudet til kommunen det eneste alternativet. I Oslo bor cirka 25.000 leietakere i kommunale boliger.
Mens de fleste land i Europa har en skjermet boligsektor med lave husleier, har vi i Norge markedsbasert husleie i de kommunale boligene – såkalt gjengs leie. Det betyr at vanskeligstilte må betale skyhøye husleier, basert på leieprisstatistikk fra det private leiemarkedet på Finn.no, for boliger med lav standard, dårlig bomiljø og korte leiekontrakter. Standarden og forholdene i kommunale boliger er velkjent for mange. Konsekvensen av å bo under slike forhold likeså. Likevel er det lite som er gjort for å bedre forholdene.

LES OGSÅ: En markedsstyrt boligpolitikk for spekulanter og bolighaier

Hvem er vi?
Vi som deltar i Boligopprøret, er en gruppe bestående av folk med ulik bakgrunn, og med ulike utfordringer. Noen av oss bor i ordinære kommunale boliger, mens andre bor i kommunale omsorgsboliger. Noen er pårørende for mennesker med utviklingshemming, og deltar i aksjonen for å vise solidaritet. Mange er i jobb, noen er pensjonister, noen har kronisk nedsatt funksjonsevne og står utenfor arbeidslivet.

Felles for oss alle er at vi kjenner på kroppen hvordan Oslo kommunes boligpolitikk over mange år, rammer sårbare mennesker og forsterker ulikhet. I kommunale boliger bor også mange sårbare mennesker med store utfordringer. Mennesker med kognitive, psykososiale eller fysiske funksjonsnedsettelser, rusavhengige, fattige barnefamilier, fattige enslige og mennesker som strever med å komme seg i jobb. Mange har dessuten sammensatte utfordringer. Vi ønsker også å være en stemme for våre naboer som ikke selv kommer til orde. Derfor har vi funnet sammen.

LES OGSÅ: Vi trenger en boligpolitikk for de som bor, ikke for spekulantene

Oslo kommune har lovet handling – og vi tar dem på ordet
For første gang på lenge har vi nå en debatt om gjengs leie. Tidligere vedtak om gjengs leie for utviklingshemmede ble reversert av et enstemmig bystyre 27.02.2019, og ordningen med gjengs leie skal utredes i 2019. Dette har vi ventet på, og vi er glade for at byrådet tar grep. Lytt til våre historier og la oss få være med å bestemme hvordan Oslo igjen kan få en sosial boligpolitikk vi alle kan være stolte av.

LES OGSÅ: Mann med downs syndrom (55) trues med utkastelse av kommunalt bofellesskap i Oslo

Våre krav
Boligopprørets mål:
· husleienivået må ned
· alle uføre og beboere over 60 år får tidsubestemte leieavtaler, og øvrige beboere får tiårige tidsbestemte leieavtaler
· boligene skal være sunne
· konsernbidraget må fjernes
· reell brukermedvirkning gjennom beboerrepresentanter med stemmerett i Boligbygg og Omsorgsbyggs foretaksstyrer

Hvordan kan du støtte oss?
Lik og del innleggene og siden vår på Facebook, kom på arrangementer og skriv under på underskriftskampanjen vår. Vi trenger din støtte! Vil du bidra i aksjonsgruppen, er du velkommen til å kontakte oss på boligopproret@gmail.com

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Boligopprøret er i gang!

 1. AvatarHanne-Kari Havik // 2019-03-02 kl 15:21 //

  Bra det er satt i gang et boligopprør! 🙂

  • Jeg kan ikke se at helt normale krav er et opprør eller noe dramatisk.
   Det bør regnes som helt normalt at folk organiserer seg og stiller krav.
   Min mening er at mange flere bør organisere seg for å stille langt flere krav.
   Min mening er at krav fra leietakere og folk som enten velger å bo i utleieboliger eller som tvinges til dette er helt normale krav og ikke et opprør.
   Krav om bedre avtaler for folk som må leie bolig er helt lovlig og helt normalt.
   Det er ingen krav og ingen organisering som er det unormale.
   Ellers mener jeg at folk her i landet bør kreve en jordreform, og at det passer at folk krever jordreform i Oslo.
   Jeg forklarer på notater som alle kan finne.
   Det er på mitt nettsted.

 2. Reklame for det derre resettgreiene og lignende ønsker jeg ikke å få i svar til meg.
  Fint med ytringsfrihet, men jeg skiller mellom ytringsfrihet og forsøplingsfrihet.
  Blokkerte en stykk pågående reklame for det derre resett-opplegget i dag.

  Leserne kan se under siste kommentarer.

 3. Avatargunnpound // 2019-03-07 kl 08:56 //

  Bravo ! Helt fantastisk at dere organiserer dere. Dette har jeg etterlyst så lenge og endelig. Jeg skal støtte dere så langt jeg kan. Har skrevet mange kronikker om dette, og jeg skal oppfordre alle jeg kjenner til å støtte og bidra. Samtidig er det så ille at kommuneadelen dvs. toppene i kommunen soper inn en million i årslønn. Dette henger ikke på greip. Lykke til med mange kampklemmer fra meg.

Kommentarfeltet er lukket.