Gigastreik mot Indias høyrepolitikk – kan være verdenshistoriens største

Gateprotester i India. Foto: Sreetjihtk2000

Den politiske streiken mot Narendra Modis høyrepolitikk er i gang. Anslagsvis 200 millioner indiske arbeidere nekter å arbeide i dag og i morgen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I dag startet den marxistisk afillierte hovedsammenslutninga av fagorganisasjoner, Centre of Indian Trade Unions (CITU), sin todagers politiske streik mot høyreregjeringa til Narendra Modi. Flere andre fagforeninger, -forbund og hovedsammenslutninger har kasta seg på og ifølge medier som Times of India og Economic Times vil 200 millioner arbeidere gå ut i streik.

Det er enda flere enn de anslagsvis 150 millionene som streika i 2016 og kan være verdenshistorien mest omfattende streikeaksjon.

Ti av 13 indiske hovedsammenslutninger har tilslutta seg streiken som også inkluderer mange i landbruket og uformell sektor.

LES OGSÅ: Ulovlig streik som ga store og viktige resultater

Streiken blei utlyst i september i fjor i forbindelse med arbeidet til den hindunasjonalistiske høyreregjeringa til president Narendra Modi for å endre arbeidslivslovgivinga.

— Den såkalte konsultasjonsprosessen ser ut til å være kun en formalitet, sier SK Tripathi fra All India Trade Union Congress ifølge Caravan Magazine.

Ifølge indisk lov må slike endringer kun skje etter konsultasjoner under trepartssamarbeidet mellom stat, næringsliv og arbeiderorganisasjoner. Da fagbevegelsen gikk inn for streiken i september kalte de lovene anti-folk og pro-selskaper. Lovene letter på arbeidsgivers ansvar, svekker arbeiderrettigheter og gjør det vanskeligere å organiserer seg for arbeiderne ifølge fagbevegelsen.

Arbeidet med lovendringene er ennå ikke over og forslag derfor ikke lagt fram, men regjeringa har ønsket at bedrifter skal kune trekke arbeidere i lønn basert på arbeidsinnsats og om arbeiderne har deltatt i streik.ny

Flere av fagforeningerne opplyser til Caravan Magazine at ingen av deres bekymringer og krav har blitt tatt til etterretning i de to første forhandlingsrundene om den nye loven og at de derfor bestemte seg for å boikotte videre fohandlinger.

Allerede i går starta deler av streiken innafor transportsektoren da Brihanmumbai Electricity and Transport tok ut 30.000 arbeidere på ubestemt tid. Også bankarbeidere er tatt ut noe som har ført til at banknæringa har varsla børsen i India at de kan få problemer med å handtere pengeoverføringer og uttak i dag og i morgen.

LES OGSÅ: Nyliberalismen tilbake i Argentina — generalstreik mot regjeringa og IMFs velferdskutt

I en pressemelding på fordømmer også CITU en rekke privatiseringer Modis regjering har satt i gang, spesielt innafor telekommunikasjon og infrastruktur.

Venstresida i India har fremma arbeiderrettigheter i opposisjon mot Modis styre som har vart fra juni 2013. Den siste tida har man sett enorme demonstrasjoner med episenter i den kommuniststyrte delstaten Kerala. Der har «fruktbare kvinner» blitt nekta adgang til en av hinduismens ypperste helligdommer. Dette satte i gang protester hvor en kjede av kvinner for likestilling blei dannet. Den strakk seg 620 kilometer sammenhengende og skal ha bestått av over fem millioner personer.

Narendra Modis styre har sett en blanding mellom konservativt styre med vekt på religiøs nasjonalisme og fiendtlighet mot muslimer, og nyliberalistisk økonomisk og sosial politikk. Det er stor misnøye i India grunna høy arbeidsløshet. På tross av Modis løfter om å skape 10 millioner nye arbeidsplasser i året, har faktisk antallet jobber sunket.

Det skal holdes valg i India i april-mai.

Erna Solberg er på statsbesøk i India. Hovedtema er investeringsmulighetene for norsk næringsliv.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned