Norske studenter: Ikke kødd med stipendet vårt!

Studenter samlet i Oslo sentrum i protest mot regjeringens planlagte kutt i stipendordningen. Foto: Olav Fosse

Regjeringen vil kutte stipendet til norske studenter med over 250 millioner. Det førte til demonstrasjoner over hele Norge i dag.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Olav Fosse (tekst og foto)

I et ellers grått og vått Oslo så det lysere ut for de litt over ett hundre studentene som hadde samlet seg på Universitetsplassen. De demonstrerte mot regjeringens planlagte kutt i stipendordningen på 256,4 millioner kroner. Kuttet vil blant annet gjøre det dyrere for norske studenter å ombestemme og bytte studieretning i studieløpet. Norske studenter sier klart og tydelig fra: “Ikke fuck med stipendet vårt!”

Demonstrasjonen var én av ni demonstrasjoner holdt rundt om i Norge, inkludert Tromsø, Stavanger, Bergen og Kristiansand på mandag.

Studentprotester på Universitetsplassen. Foto: Olav Fosse

“Vi er ikke perfekte”
Demonstrasjonene var organisert av Norsk studentorganisasjon (NSO) med støtte av blant andre ANSA, Pedagogstudentene, Samfunnsviterne og Tekna, samt de norske ungdomspartiene; Arbeiderpartiets Ungdomsfylking (AUF), Rød ungdom, KRFU, Sosialistisk ungdom, og moderpartiene SV og Rødt.

Mobiliseringen kom på bakgrunn av at norske studenter nå får økonomiske insentiver for å fullføre gradene sine. Heller mener NSO at det bør være rom for å prøve og feile, og mulighet for å ombestemme seg i utdanningsløpet, noe som vil bli straffet med den nye modellen til regjeringen.

Studentene trenger ikke mer press
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at studentenes mentale helse forverres. NSO mener at ytterligere “pisk” og kutt i stipendordningen vil bli bensin på bålet for denne utviklingen.

Lysbakken går hardt ut mot “forskjellskutt”
Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti (SV), holdt en appell under demonstrasjonen. Lysbakken inntok scenen omtrent som en rockestjerne. Til rungende applaus fremhevet partilederen hvordan en økning i det økonomiske presset til studentene vil skape gjøre vondt verre ved at færre fullfører. Den motsatte effekten av hva Regjeringen ønsker.

— Stipendkuttet er sosialt urettferdig. Vi trenger ikke et større klasseskille i høyere utdanning, ropte Lysbakken til et publikum i begeistring.

— Det er greit for de som fører politikk for de få på toppen, men det er ikke greit hvis vi skal ha en utdanningspolitikk for de mange.

Leder av Norsk Studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Olav Fosse

Bevar stipendet!
Leder for NSO, Håkon Randgaard Mikalsen mener stipendordningen er til for å sikre lik rett og mulighet for høyere utdanning.

— Dette kuttet vil skyve ansvaret over på studenten, selv om vi vet at det er rammeverket rundt en student som spiller inn om en elev fullfører graden sin eller ikke, sier Mikkelsen til Radikal Portal.

— Hvis foreldrene allerede har høyere utdanning og god økonomi vil bidra til at en student fullfører. Dette vil bidra til økte forskjeller i Norge. Dette er en av grunnene til at vi har stipendordningen i Norge i det hele tatt. For å sikre lik rett til utdanning, uavhengig av bakgrunn.

NSO-leder slår også et slag for mer aktive studenter som tar del i beslutninger som angår dem.

— Det er viktig at studentene er representert i beslutninger som angår oss. Det verste som kan skje er at vi er likegyldige eller tause. Vi har et ansvar for å være med i beslutninger og si hvordan vi ønsker at systemet skal være.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned