Hvordan kan vi gi et fravær et nærvær? Om klimaendringer

NASAs prediksjoner for global oppvarming. Kilde: Wikimedia Commons

FNs klimapanels siste rapport er en alarm til å våkne av, en alarm som varsler branner, tørke, flom, sult, panikk og kaos. Verden må repareres, og den må repareres nå.

Tor Jones
Om Tor Jones (7 artikler)
Tor Jones er miljøarbeider og antirasist.

Hvordan kan vi gi et fravær et nærvær?  Hvordan kan den kommende klimakatastrofen bli virkelig nok til at vi kan reagere adekvat på den? Vanskeligheten ved å ta innover seg en katastrofe som ennå ikke har skjedd kan kanskje sammenliknes med å ta innover seg realiteten av din egen død? Vi benytter et arsenal av fortrengninger, og tenker innerst inne at vi skal leve evig. Og lik døden er klimakatastrofen fortsatt uvirkelig. Men vår verden må repareres, og den må repareres nå, før den som ”Lille Trille” faller utfor klimastupet, og før ”ingen mann i dette land, Lille Trille bøte kan.”

Vår verden trenger et nytt språk for fortvilelse, en ny grad av ærlighet, et språk som kan romme den frykt og den desperate vilje vi må inn i, for å kunne bevare verden for framtidige generasjoner. De kapitalistiske samfunns mangeårige, og kriminelle likegyldighet overfor framtidige generasjoners livsmuligheter må nå settes på tiltalebenken, som den forbrytelse mot menneskeheten det vitterlig er.  Og  vi i det rike vesten bør erklære oss skyldige etter tiltalen, love fullt samarbeid, og godta den harde og langvarige økonomiske straff vår forbrytelse fortjener.

Grunnløs optimisme
Da man i Paris for bare to år siden undertegnet en klimaavtale som hadde som mål å begrense den globale oppvarmingen til to grader, opplevde mange et ørlite blaff av etterlengtet klimaoptimisme. Denne optimismen viste seg imidlertid å være grunnløs. Den nye rapporten fra IPCC viser at det vedtatte tograders målet var grovt utilstrekkelig, og setter derfor 1,5 grader som et nytt mål.

For  allerede ved en to graders oppvarming vil nedsmeltingen av polene nå et vippepunkt hvor flere av verdens største byer vil bli oversvømt, flere millionbyer i India vil bli ubeboelige på grunn av ekstrem varme, fire hundre millioner mennesker vil mangle nok vann. Og selv i de mer nordlige regioner av verden vil årlige hetebølger ta livet av flere tusen mennesker, osv. Alt dette skjer ved en to graders oppvarming.

Problemet er: vi er på full fart mot en tre til fire graders oppvarming. Det å skulle beskrive hva en tre til fire graders oppvarming vil bety for menneskelivet på jorden, er nesten umulig. Det er en skrekk så hinsides at den er vanskelig å forestille seg. Vi snakker om helvete på jord. Kaos. Hungersnød. Masseutryddelse av liv. En planet som gradvis og ubønnhørlig blir ubeboelig for både mennesker og dyr.

Hundre års oppvarming
IPCC-rapporten foreslår drastiske klimatiltak for å stabilisere den globale oppvarmingen på 1,5 grader Celsius. Disse tiltakene representerer at utslippene av CO2 halveres innen 15 år og opphører fullstendig innen 30 år. Det betyr at ingen hjem, bedrifter eller industri kan varmes opp med gass eller olje, ingen biler gå på bensin eller diesel,  alle kullkraftverk må stenges, alle gasskraftverk må stenges, den petrokjemiske industrien må konverteres til grønn kjemi, aluminium og stålindustrien må kun benytte karbonfri energikilder eller benytte seg av karbonfangst og permanente lagringsmetoder.  En slik omlegging vil være i en skala verden aldri før har sett.

1–7 millioner kvadratkilometer land måtte benyttes til å produsere bioenergi, og mer enn 10 millioner kvadratkilometer land vil måtte gjenplantes som skog innen 2050. Men ifølge rapporten vil heller ikke dette være nok. CO2 som har vært sluppet ut i atmosfæren gjennom de siste hundre år vil fortsette å varme opp kloden i hundre år til. Når vi kommer til 2050 vil der fortsatt være for mye CO2 i atmosfæren, og dette betyr at vi vil måtte plante ennå mer skog, eller oppfinne effektive metoder for å kunne fjerne CO2 fra atmosfæren, metoder som i dag ikke foreligger. Alt dette for å kunne stabilisere oppvarmingen på 1,5 grader.

Denne FN-rapporten kan sammenliknes med å få en svært alvorlig diagnose hos legen. Alle mulige tester og undersøkelser er foretatt, og funnene er ikke gode nyheter for pasienten. Legen vil likevel fortelle at tilfriskning er mulig, men det vil kreve en fullstendig omlegging av pasientens livsstil. Pasienten vil så selv måtte gjennomføre de nødvendige endringer dersom han ønsker å beholde livet.

For samfunnet betyr det at hele vår fossile infrastruktur hurtig må fases ut, ikke-fossil energi må fases inn, en omlegging som må være hurtigere og dypere enn hva våre samfunn hittil har vært gjennom.

Hele denne kapitalistiske masseforbrukskulturen, som egentlig oppsto i USA på 1920-tallet, har gjort oss avhengige av en kapitalistisk økonomi ingen later til å ha kontroll over. I en slik situasjon oppstår en maktesløshet og en apati, en manglende interesse for så vel nåtiden som framtiden.

Former for fornektelse
Menneskehetens evne til å ignorere virkeligheten, se bort fra fakta og fornekte bevis, synes nesten grenseløs.  Det finnes de enkle, infantile klimafornekterene, folk som ”nekter å tro på global oppvarming”, slike som holder seg for ørene og øynene lik barn som får beskjeder de ikke vil godta. Så har du alle de fornekterne som aktivt motarbeider all informasjon om global oppvarming; personer, bedrifter, eller politikere som har økonomiske interesser av at desinformasjon blir spredd.

Disse fornekterne er profesjonelle, de benytter psykologi og kommunikasjonsvitenskap til å manipulere befolkningen inn i en falsk virkelighetsoppfatning. Disse fornekterne har store ressurser til rådighet, men de kan bekjempes med fakta og opplysning.

Til sist har du de som på sett og vis aksepterer global oppvarming som et faktum, men som minimaliserer effektene av det, og som tilsynelatende rolig hevder at ”dette problemet vil bli løst”, dog uten å ha klare ideer om hvordan det skal løses.  Disse fornekterne er paradoksale, de er informerte, men nekter å ta innover seg konsekvensene av sin informasjon. Dessverre hører nesten alle politiske partier i Norge til denne siste gruppen.

Å reparere verden
Denne siste gruppen av fornektere utgjør samtidig et stort politisk flertall i befolkningen.  Deres grunnløse optimisme fungerer dessverre som en farlig sovepute. For som ved alle psykologiske endringsforsøk – det å følelsesmessig erkjenne og ta inn over seg de harde realitetene i situasjonen, er hvor helbredelsen begynner. Og dette arbeidet begynner ved nettopp å gjenkjenne, anerkjenne og forstå alle de forsvarsmekanismene vi benytter for å fornekte virkeligheten. En slik innsikt vil være sjokkartet, smertefull, og kanskje destabiliserende for våre samfunn. Men ting kan ikke fortsette som før. Det er i en slik situasjon sosialistiske partier virkelig bør komme på banen med konkrete planer for hvordan samfunnet kan transformeres og den globale oppvarmingen stanses. Foreløpig ser det dessverre ikke ut til at dette er tilfellet – man fortsetter å kjøre på med interne småsaker, alt mens klokkene tikker mot kampslutt.

Vår situasjon er uvirkelig.  Vi må ta inn over oss muligheten for menneskehetens død.  Vi må se i øynene muligheten for at menneskeheten, vår art, har mislykkes totalt. Vi må arbeide oss inn i fremtiden for å kunne reagere adekvat i nåtiden. Vi må være villige til å tenke realistisk for de neste generasjoners mennesker. Vi må ta innover oss at hele vår  levemåte, hele vår kapitalistiske rovdrift på naturen har vist seg selvødeleggende, og at vi nå, i løpet av ganske få år, må forlate den kollektivt. Og vi må svelge sjokket, skammen, og sorgen over at det var vår levemåte, våre drømmer, som har brakt menneskeheten ut på kanten av stupet. Vi må straks begynne arbeidet med å reparere verden.

En alarm til å våkne av
Bertolt Brecht sa engang at «den som taler uten håp taler uten godhet». FNs klimapanels siste rapport er farlig nær et dokument uten godhet. Dens foruroligende konklusjoner framkaller både frykt og sorg hos leseren.  Den manglende oppmerksomhet omkring rapporten er også vanskelig å svelge. Men som forfatteren Upton Sinclair slo fast ”er det vanskelig å få folk til å forså noe lønningene deres er avhengig av at de ikke forstår”.  Og folk flest tror allerede ”de er mot global oppvarming”.

Men oppvarmingen av planeten er ikke en sak man er for eller mot.  IPCCs rapport er en alarm til å våkne av, en alarm som varsler branner, tørke, flom, sult, panikk og kaos.  Den innebærer enten den kapitalistiske æras endelikt, eller menneskehetens endelikt.  Derfor savner jeg frykt i våre politikeres øyne.  Jeg savner  lederskap, med overlevelse som viktigste sak hver dag. Jeg savner den fryktens realisme som medføre vilje til kamp. Dessverre speiler våre ledere befolkningen – vi fortsetter som før. Og det kan vi selvsagt gjøre til klimaendringene tvinger oss i kne. Vi vil da være hinsides redning.  Og hvordan skal vi forklare våre barn at vi med åpne øyne overlot dem en avgrunn de skulle falle i?

For øyeblikket går vi i feil retning. Utslippene av CO2 til atmosfæren er antatt å øke i 2018. Uten et fullstendig engasjement fra våre teknisk/vitenskapelige, sosiale, og politiske nivåer vil en stans ved 1,5 og heller ikke ved to graders oppvarming være mulig.

H/FrP-regjeringen la nylig fram deres forslag til årets statsbudsjett: der får krigsindustrien 59 milliarder, mens 14 milliarder er satt av til klimatiltak. Det får meg til å tenke på hva salige Georg Johannesen engang sa: ”I våre stater finnes det ingen innsikt.  Her forbereder man menneskehetens undergang samtidig med at man oppfatter seg som særlige talsmenn for menneskeverd.”  Hele FN-rapporten ligger for øvrig åpent ute på nettet, og kan leses av alle som ønsker å ta realitetene innover seg.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

8 kommentarer på Hvordan kan vi gi et fravær et nærvær? Om klimaendringer

 1. AvatarJormundgrand // 2018-12-10 kl 21:49 //

  Nå må dere våkne folkens!
  Hele dette klimahysteriet er kun skapt for at den politiske eliten og kapitaleierne skal kunne skaffe seg kontroll og makt over folket.
  Før skremte eliten folket med djevelen og helvetes fortapelse, nå med naturkatastrofer etter at jorden «kokes» av CO2 utslipp.
  Bare tøv alt sammen selvfølgelig.

  • AvatarTerjeLia // 2018-12-10 kl 23:39 //

   Skivebom.
   Slutt m disse barnslige konspirasjonene.

   • AvatarJormundgrand // 2018-12-11 kl 11:16 //

    Nå er det ikke jeg som konspirerer, det gjør myndighetene!
    Det finnes ikke fnugg av bevis for noe menneskeskapt global oppvarming, det finnes ikke indikasjoner en gang.
    Det hele handler om å få fokus til folk bort fra de viktige tingene ved hjelp av overtro.
    Før skremte myndighetene folket med djevelen og helvete, nå skal folket skremmes med at de blir stekte her på jorden om de ikke gjør som myndighetene sier.

    • AvatarTerjeLia // 2018-12-11 kl 12:54 //

     Når du får deg til å si
     «Det finnes ikke fnugg av bevis for noe menneskeskapt global oppvarming, det finnes ikke indikasjoner en gang.» , ja da setter du deg selv utenfor enhver seriøs diskusjon!

     • AvatarJormundgrand // 2018-12-11 kl 14:23 //

      Eneste argumentet mot løgn er sannhet!
      Jeg er veldig imot virkelig forurensning og forsøpling altså, men disse vannvittige teoriene om global oppvarming som følge av menneskenes bruk av fossilt brennstoff er bare helt tøvete.
      CO2 går hele tiden i et kretsløp og naturen er helt avhengig av denne helt naturlige gassen.

     • AvatarTerjeLia // 2018-12-11 kl 14:29 //

      det fossile karbonet som vi brenner opp m olje og kull.. Mener du virkelig at det er en del av kretsløpet ?
      Du har helt rett i at CO2 er en helt naturlig gass og klimaet på jorda er stablisert til det klima vi kjenner i dag gjennom balansen mellom CO2 i atmosfæren , C + O2 i vegitasjon på jorda og CO2 i havene.

      Tar vi det carbonet som gikk ut av sirkulasjon for millioner av år siden tilbake i kretsløpet får vi det som kalles global oppvarming og som de aller fleste i dag forstår at vi må motarbeide.

 2. Kanjse dere hjelpe.

  Prøver å finne en vitenskapelig forklaring på hvordan 0,4% CO2 kan ha avgjørende betydning på jordens temperartur. HAr ikke funnet noen gode forklaringer på dette.Mange henvisinger til statistikk, absorbsjonspektra. men N2 utgjør over 70% av atmosfæren, O2 ca 21% osv.
  Vanndamp har delvis overlappende absorbsjon med CO2.
  Ikke henvis til «hockey» grafen da det en beviselig. feil, og sannsynligvis er en bevistt forfalskning.
  Man blir lett tviler når miljøforskere har kommet med så mange tullete predikasjoner gjennom årene, som for fysikere flest har vært latterlige.

 3. Hvilke klimaendringer?
  Etter det jeg har forstått så har ikke temperaturen på jorden hverken gått opp eller ned de siste godt og vel 20 årene.

Kommentarfeltet er lukket.