Per-Willy Amundsen beskyldte venstresida for jødehat – men FrPere har mest fordommer mot jøder

Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen. Foto: Frp MediA

HL-senterets befolkningsundersøkelse viser at FrP-velgere har mest fordommer mot jøder. I forbindelse med krystallnattmarkering skyldte Per-Willy Amundsen på venstresida og muslimer for jødehat, like etter en høyreekstrem terroraksjon mot en synagoge i USA.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen klaget i går sin nød på Facebook over at Palestinakomiteen i Tromsø hadde vært blant arrangørene av krystallnattmarkeringa i byen. Kvelden 9. november blei 80-årsdagen for det som regnes som startskuddet på jødeutryddelsen markert i i store deler av verden. Dagen brukes som en årlig markering antisemittisme og rasisme.

Amundsen hevdet i en facebookstatus at «det er særlig muslimer, marxister og andre venstreradikale som nærer hatet mot Israel». Han mente videre at det var «absurd at Palestinakomiteen og andre venstrevridde organisasjoner organiserer markeringen av Krystallnatten i Tromsø».

Facebookstatus av Per-Willy Amundsen.

LES OGSÅ: Rasisme: En hovedhindring for integrering — Krystallnattens betydning i dag

FrP-velgere har mest fordommer mot jøder
Sjøl representerer Amundsen det partiet som ifølge HL-senterets befokningsundersøkelse for 2017 har den velgergruppa som skårer høyest i alle tre kategorier for fiendtlighet overfor jøder. FrP-velgerne har ifølge undersøkelsen mest/sterkest fordommer, mest/sterkest motvilje og størst avstand til jøder. Sammenligna med Sosialistisk Venstreparti har FrP en fire ganger så høy score når det kommer til dårlige holdninger mot jøder (13,3 prosent mot 3,4 prosent) og dobbelt så høy fiendtlighet som befolkninga generelt (6,6 prosent).

Også når det kommer til holdninger mot muslimer er det velgerne til Amundsens parti som kommer klar verst ut. Der ligger FrP-velgerne på 63,5 prosent, SV-velgerne på 5,0 prosent og befolkninga generelt på 27,0 prosent.

I kommentarfeltet under statusoppdateringa er det flere som kritiserer Amundsen og som peker på at en nazist nylig sto bak et terrorangrep mot en synagoge i USA. Både nazister og andre høyreekstreme har støtta FrP i regjering. Den nazistiske terroristen tok elleve liv og regnes for å være det mest dødelige antisemittiske angrepet i USAs historie.

I kommentarfeltet var det flere som spurte om ikke Amundsen sjøl kunne ta initiativet til ei alternativ krystallnattsmarkering om han ikke var fornøyd med hovedmarkeringa i Nord-Norges største by. Stortingsrepresentanten, som svarte på flere spørsmål og anklager i kommentarfeltet, lot disse kommentarene stå uten svar.

Den jødiske Tromsø-familien Caplan hadde sammen med historiker Terje Strand sin egen seremoni da de mente Palestinakomiteens «har et ganske ensidig syn på Israel- og Palestinakonflikten». Etter det Radikal Portal erfarer skal heller ikke Amundsen ha vært på den markeringa.

LES OGSÅ om da Per-Willy Amundsen ville ha et nytt korstog

Amundsens korstog
Noen måneder før Anders Behring Breiviks terroraksjon i 2011 brukte Amundsen den samme facebookontoen til å uttrykke et ønske om et nytt korstog. Korstogene var en religionskrig hvor europeiske krigere invaderte det historiske Palestina i kristendommens navn.

Korstogene var i størst grad retta mot muslimer, men det foregikk også massakrer av jøder. En av de første var massakren i Mainz, hvor soldater på vei sørover drepte anslagsvis over 600 jøder i den sørtyske byen.

Amundsen sa den gang at hans korstog handla «om å stå opp for våre verdier», mot «folkeinnvandringen», men at han ikke oppfordrer til vold.

Etter det kilder sier til Radikal Portal handla markeringa i Tromsø om antisemittisme, ikke om Israels okkupasjon av Palestina, slik det har blitt hevda.

Det har ikke lyktes Radikal Portal å komme i kontakt med Amundsen for kommentarer.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

12 kommentarer på Per-Willy Amundsen beskyldte venstresida for jødehat – men FrPere har mest fordommer mot jøder

 1. Har aldri hørt noen FrP uttale seg negativt om jøder.
  Senest i dag angrep muslimer jøder som markerte angrep på jøder. Dette skjedde i London.
  Islam er eneste relgion som har som målsetting å utrydde jøder.
  Det var norsek kommunister som kastet brannbomber inn i en juletrefest, fordi dv 5 takket stjeren i vinduene. (De trodde det fvar jlder som holdt til der).
  Norsk venstreside er blant de som fyrer oppunder angrep på jøder.

  Husk kommunismen er den politiske retning som har myrdet flest mennesker. Alltid bare fordi den hadde en anne mening.

  • AvatarReidar Breistein // 2018-11-10 kl 21:25 //

   Mulig du har ikke deltatt i historiebøkene på skole. Fy deg. Da hadde du vist at en viss herremann som het Hitler,fra høyresiden, hadde som mål å utrydde jøder og kommunister. Fikk støtte i Norge av en viss quistling. I moderne tid støtte fra avholder i Frp.

   • Må mangle mye intellektuelt for å sammeligne FrP med Nazistmen.
    Dette er typsik kommunistisk propaganda og hersketeknikk. Brukes ovenfor alle annerledes tenkende. Legg dem i samme båt som Nazister. Om dert er sant eller ikke er uvesentlig. Målet helliger midlene.
    FrrP er vel det parti i norge som står lengst fra Nazismen. Ytringsfrihet er det beste middel for å unngå de ekstreme. FrP er de som best forsvarer ytringsfriheten i Norge i dag. Men Norsk venstreside ønkser å begrense denne for alle som har andre meninger enn dem.

    Og i dag er det kommunister og Muslimer so står for disse angrepen, men da det fra venstre derved ok i ditt hode.

    • AvatarKnut Konsulent // 2018-11-12 kl 09:38 //

     Dette er jo ikke helt riktig.

     FrP er jo det partiet som gjerne vil innskrenke ytringsfriheten med en gang noen argumenterer mot dem.

     Foreløpig har jo Frp vært langt mer opptatt av å begrense/nekte andre ytringsfrihet enn å kjempe for den. Som da Frp i 2014 truet SAS til å destruere hele sitt opplag av sitt magasin Scandinavien Traveler fordi SAS hadde laget en artikkel Frp ikke likte, eller da Frp i 2013 truet med å trekke statsstøtten til Anti-rasistisk senter fordi de i en rapport omtalte Frps mildt sagt grumsete forhold til apartheid-regimet i Sør-Afrika, eller når Frp-medlem og stortingsrepresentant Mazyar Keshvari truet med å skyte NRK-programleder Ingunn Solheim fordi han ikke likte måten Solheim ledet en debatt på, eller når tidligere justisminister Anders Anundsen i 2013 skrøt av at han brente Tønsbergs Blad og oppfordret alle til å boikotte avisa fordi han mislikte måten de omtalte Frp på.

     «FrrP er vel det parti i norge som står lengst fra Nazismen.»
     Dette er jo heller ikke riktig på noen måte.

     I Norge fikk Fedrelandslaget, som organiserte streikebrytere, ønsket avskaffelse av parlamentarismen og forbud mot Arbeiderpartiet og NKP, støtte for sine ideer først og fremst fra det liberalistiske høyrepartiet Frisinnede Venstre. Generalsekretær i Fedrelandslaget het Anders Lange. I Bergen gikk Høyre og Frisinnede Venstre i listeforbund med Vidkun Quislings Nasjonal Samling ved stortingsvalget i 1933.

     Mannen som blei Carl I. Hagens læremester mente Norge blei invadert av jøder og han oppfordret ungdom til å lære seg å skyte. Han ville innskrenke ytringsfriheten.

     Anders Lange hadde vært aktiv på høyresida i norsk politikk i 40 år før han dannet partiet som etter hans død skulle bli til Fremskrittspartiet. Han startet sin politiske karriere i Fedrelandslaget da han gikk inn den antikommunistiske organisasjonen, av flere kalt fascistisk, som 26-åring i 1930. Fedrelandslaget hadde som mål å samle høyresida i norsk politikk og Lange var deres sekretær fra 1930 til 1938.

     Nå kommer det fram av et avisutklipp fra Tidens Tegn anno 1934 at Anders Lange tok sin fremmedfiendtlige holdning til tidligere ukjente høyder og uttrykte en svært eksplisitt antisemittisme. Avisa refererer fra et møte i Fedrelandslaget og forteller blant annet følgende om Anders Langes tale:

     «Han talte voldsomt mot jødeinvasjonen og de farvede raser»

     Mot slutten av talen hadde han også en oppfordring til aksjon fra unge nordmenn:

     «Og han sluttet med en sterk appell til ungdommen, at den måtte lære å skyte.»

     Det var historiker Terje Emberland https://www.hlsenteret.no/om/medarbeidere/forskning/terje-emberland/ som gjennom sitt arbeid på antisemittisme og fascisme i Norge i mellomkrigstida som fant den gamle avisartikkelen. Han mener den viser noe nytt, men sier samtidig at et slikt utsagn ikke er veldig overraskende.

     — Det har lenge vært kjent at Anders Lange i mellomkrigstiden hadde oppfatninger som passerte ham nært fascismen, men denne rå antisemittismen har tidligere vært ukjent. Men selv om uttalelsene er temmelig ekstreme, er de ikke veldig overraskende. Anders Lange var som Fedrelagsmann en del av den ytterste høyrefløy i norsk politikk hvor slike ideer overhodet ikke var uvanlige. I disse kretsene var slik antisemittisk retorikk temmelig utbredte og knyttet seg til en konspiratorisk forestilling om at kommunismen var en «jødisk oppfinnelse» og at den norske arbeiderbevegelsen ble styrt av «jødebolsjevikene» i Moskva, forteller Emberland.

     Tidens Tegn-artikkelen «Er vi blitt et akkordens folk?» siterer aldri Lange ordrett, men referer til hans innlegg på møtet. Mannen som seinere blei stortingsrepresentant beskrives som «Springende, med voldsomme kast, fra det ene ytterliggående standpunkt til det andre». Lange kritiserer Høyre for ikke å være konservative nok. https://radikalportal.no/wp-content/uploads/2017/09/21430323_10155478587796125_1630829187770275907_n1.jpg

     Han fordømte de som tok abort og mente også byene hadde en negativt innflytelse på landet

     «byene, som overgyter landet med psykoanalyse i enhver form»

     Dette kan settes inn i sammenhengen av antisemittiske teorier om at jødestyrte eller jødiske «kosmopolitter» som ytte innflytelse over befolkningen gjennom «jødisk vitenskap» i dette tilfelle psykoanalysen som blei grunnlagt av tysk-jødiske Sigmund Freud.

     Langes oppfordring til ungdommen om å bevæpne seg kan knyttes til den paramilitære organiseringen på denne tiden. På ytre høyre i Norge, som ellers i Europa, ble det organisert irregulære og private bevæpnede styrker som skulle settes inn mot arbeiderbevegelsen i tilfelle generalstreik og revolusjonsforsøk. Disse gruppene var særlig aktive på 1920-tallet, men eksisterte fortsatt på begynnelsen av 1930-tallet. Selv om Fedrelandslaget unge aktivister var uniformerte, hadde organisasjonen selv ingen slik væpnet fløy. Mange av ungdommene var imidlertid medlemmer av Leidangen og Foreningen Gjenreis Norges Forsvar.

     Fedrelandslaget hadde flere prominente medlemmer, som Fritdjof Nansen, tidligere statsminister Christian Michelsen, og Vidkun Quisling var en tid leder. Organisasjonen mobiliserte mot arbeiderdemonstrasjoner og bedreiv organisert streikebryteri. Fra 1932 dreiv de ukeavisa ABC som året etter oppstarten foreslo å nominere Adolf Hitler og Benito Mussolini til Nobels fredspris. Medlemmer fra Fedrelandslaget gikk sammen med aktivister fra Nasjonal Samling for å kaste «det røde vanstyret» fra Oslo Gymnassamfunn. Etter å ha mislyktes fortsatte de ferden mot Stortinget for å markere og ropte nazihilsenen «sieg heil» på veien.

     Terje Emberland, som mottok Riksmålsprisen i 2015 for boka Da fascismen kom til Norge, http://www.dreyersforlag.no/da-fascismen-kom-til-norge.5771757-335074.html vil imidlertid nyansere, men på ingen måte frifinne Fedrelandslaget.

     — Selv om det fantes fascistiske og nazistiske elementer i rekkene, var Fedrelandslaget heller ikke som organisasjon fascistisk. Den må karakteriseres som autoritær og høyre-aktivistisk og kjempet blant annet for å forby Arbeiderpartiet. Innskrenkelse av ytringsfriheten, der altså.

     Etter krigen fortsatte Anders Lange sin politiske aktivitet. Han var redaktør for Hundeavisen fra 1948. Han forfektet et positivt syn av apartheidregimet i Sør-Afrika fram til sin død i 1974. Det gikk lenge rykter om at Anders Langes Parti mottok penger fra det rasistiske og undertrykkende regimet, noe den tidligere ansatte i det sørfrikanske informasjonsdepartementet, Eschel Rhoodie beskreiv i ei bok fra 1983 hvor han legger ut om at de hadde finansiert valgkampen til Fremskrittspartiet forgjenger. FrP nekter den dag i dag å åpne opp sine arkiver slik at man med sikkerhet kan få bekreftet, eller avkreftet, de tallrike påstandene om støtte fra apartheidregimet.

     Den andre verdenskrig endret mye i politikken både i Norge og resten av verden. Antisemittismen som kom så klart til syne i artikkelen fra Tidens Tegn blei ikke frontet igjen, men Emberland mener den rasistiske arven levde videre, noe FrP til den dag i dag ikke har tatt et skikkelig oppgjør med.

     – Etter Holocaust ble antisemittismen stigmatisert og Lange ser ut til å ha tatt avstand fra både den og hans tidligere lefling med fascismen. Men man kan finne kontinuitet fra mellomkrigstiden i Langes høyreautoritære holdninger og rasisme, som blant annet førte til at han etter krigen hyllet apartheidregimet i Sør-Afrika. En del dette grumset preget «hundeguttene» i kretsen rundt ham og også senere Anders Langes Parti. Fremskrittspartiet har ikke tatt et tydelig oppgjør denne arven.

     • Du viser til ting fra før 2. verdenskrig, den gang Ap gjennomførte rasehat mot sigøynere og samer. Ap fortsatte med det til 60-tallet. (Tvagsterilisering av tatere, og forbud mot å snakke samisk i grunnskolen)

      Det vises til et magasin med løgn og injurier som måtte destrueres.
      Typisk kommunister, når deres løgn stoppes er det angrep på ytingsfriheten. Ledelsen i SAS valgte å destruere det da de ikke kunne stå inne for det.

      Du viser til at noen blir forbannet når en avis vrir og vender på fakta for å presentere et vrengbilde. Ja dert skjer at det koker over, men angrep på pressefriheten????? Han bruker den faktisk ved å oppfrodre andre til å la være å lese den. Langt derfra til å straffe folk for å si sannheten, slik norske kommunister (og antirasister) i dag ønkser.

      Er du i stand til finne tegn til antisemmitisme i FrP fra de siste 30år?
      Nei det er du nok ikke. Du må finne frem til ting om Anders Lange fra før andre verdenskrig. USERIØST!

      ANti rassitisk senter ble dokumentert og funnert skyldig i falske medlemmer, og falske regnskap. De måtte betale tilbake penger.
      De var ledet av ytterligående voldsforhelignede kommunister som nå er i «tjen folket» som for kort siden forsvarte bruk av vold mot politiske motstandere.

      Med referanse til Sør-Afrika. FrP var motsnader av boikott, ja.
      Boikott går normalt utover alle andre enn de man ønkser å ramme, så selv om man var mot aparheid styret betyr det ikke at det var riktig med boikott. Flyktingestrømm under apharheid sryret gikk ikke fra Sør-Afrika men til Sør-Afrika.
      Skulle man boikotte alle land man er politisk ueninge med blir det ikke mange igjen. Hvem kan forsvare Saudi-Arabia, Iran, Pakistan, og 20 -30 til?
      På den tiden ville det vært mye mer naturlig å boikotte Sovjetsamveldet, Kambodjsa med flere, da disse representerte et betydelig større ondskap, og myrdet og fengslet betydelig større andel av egen befolkning. POL-POT regimet myrdet 1/4 av eget lands befolkning samtidig som han ble hyllet av Norkse kommunister. (Alt fra venstresiden i AP til AKP-ML)

      Det er viktg å huske at kommunisme er den politiske ideologi som har myrdet flest mennesker, uten konkurranse.
      Norske kommunister har hyllet noen av historiens verste massemordere.
      I dag kjemper de hardt for å straffe alle som snakker kritisk om f.eks Islam. Om det som sies er sant er ikke interresant, det «krenker» muslimer. Og muslimer kan man ikke krenke. FY-FY

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-11-13 kl 08:18 //

      «Norsk venstreside er blant de som fyrer oppunder angrep på jøder.»
      Dette vil jeg gjerne se en dokumentasjon på.

      «Det vises til et magasin med løgn og injurier som måtte destrueres.»
      FrP mente det var løgn og ville ha det bort. Ytringsfriheten innskrenkes. Slik holder FrP på.

      Slik som nazistene lagde bokbål, gjorde Anundsen det samme. Bort med det frie ord og pressefrihet. Han oppfordret alle til boikott. Samme dag oppfordret han sine 2647 venner på Facebook til å stryke alle journalister i Tønsbergs Blad fra vennelistene sine. Landets nye justisminister avviste gjennom departementets informasjonsavdeling å svare på spørsmål, eller forklare boikotten. I sin nye jobb hadde han blant annet en rolle i arbeidet mot nett-mobbing, om bildene og oppfordring på Facebook var slik mobbing, ville han ikke svare på. Jeg tenker at det taler for seg at han, som selv fremhever at han har ledet Stortingets viktigste komite, og siden en justisminister, brenner aviser han ikke liker. Det er ikke tvil om at det er problematisk å ha en justisminister som boikotter et medium.

      Det er en lang tradisjon i Frp å fremstille seg som medieoffer for venstrevridde journalister, men vi er nok noe overrasket over at Anundsen spiller rollen med så stor intensitet. Han har åpenbart gått en god skole hos mediemesteren Carl I. Hagen. Det er ikke vanskelig å kjenne igjen sjargongen i de mange innleggene som har florert på Anundsens Facebook-vegg: «Skammelig, forkastelig og latterlig, uredelige og inkompetente, tullball, fysj og fyttirakker`n,» er bare noen av ukvemsordene. Og nå sist: «Ondskap». Intet mindre.

      «Er du i stand til finne tegn til antisemmitisme i FrP fra de siste 30år?»
      Det må jo være i denne artikkelen vi kommenterer på, da…

      «ANti rassitisk senter ble dokumentert….»
      Avsporing og Whataboutism. Det er mye av det i innlegget ditt.

      FrP er det partiet i Norge, av betydning, som står nazismen nærmest. Det er viktig å presisere at jeg synes ikke de er nazister, men at det er det nærmeste man kommer i Norge.

     • Med sine stadige anrgrep på Israle bidrar venstreiden til jødehat.
      Ved ¨snakke om jødisk lobby i USA og andre steder bidrar de til jødehat.
      Det var SAS som fatte berslutiongen når de skjønte hva som var skrevet.

      Hvorda er det avsprong å neven Antirastisk senter sine mørke sider, når det var en av årsakene til man ønsket å fjerne støtten?

      Sametinget er rasistisk i sin form. Fordi du er av samisk avstamming skal du ha en ekstra steme. Det er rasisme. Ser man ikke det trenger man briller.

      De som mest argumneterer for å begrense andres ytringer er venstresiden.
      Hvem er det som angriper andre politkere sine stands, fordi de ikke liker det de sier? Er det FrP eller er det «Tjen Folke» og Antirasiteisk senter» Derses motstand mot ytringsfrihet ligger i den nasistiske og kommunistiosk ånd. Selv ser jeg svært liten forskjell på de to. Begge ville fengslet meg for mine meninger. De er begge totalitære ideplogier.

      Rødt og SV støtter oppunder dett og er nærmere nasismen enn FrP.

      Du sier FrP er nær nasismen forde de ikke støttet boikott. Jeg argumenterer mot boikott som politisk virkemiddel og viste at Sør Afrikai såfall burde vert langt nedde på listen dersom man skulle bruke boikott som virkemiddel.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-11-14 kl 10:36 //

      Det er du som kobler Israel til jøder og det må du stå ansvarlig for, ikke venstresida.
      Jeg har aldri hørt om ledende personer på venstresida som har snakka om noen jødisk lobby.
      SAS hadde selvfølgelig ikke fatta beslutninga uten press fra sensurhungrige FrPere.

      FrP mottok etter alle solemerker penger fra apartheid-regimet og Anders Lange var en varm apartheid-tilhenger. FrP er med på handelsblokader mot Russland og Iran, så det er åpenbart ikke noe de er imot.

     • AvatarKnut Konsulent // 2018-11-14 kl 17:41 //

      Siden du ikke vet at det er forskjell på å være kritisk til Israels politikk og holde på med jødehat så tenker jeg at jeg gir meg der.

   • Quisling var først i regjering fra Bondepartie (Senterpartie)

  • AvatarKnut Konsulent // 2018-11-12 kl 09:23 //

   «Norsk venstreside er blant de som fyrer oppunder angrep på jøder.»
   Dette vil jeg gjerne se en dokumentasjon på.

 2. Avatarlovåundre // 2018-11-10 kl 22:38 //

  Denne gjengen som demonstrerer i Oslo mot Israel i mai i år viser at Amundsen ikke er helt på jordet når han mener dette,…. «det er særlig muslimer, marxister og andre venstreradikale som nærer hatet mot Israel».
  Tror ikke det er så mye Frp folk blant dem akkurat.

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yvrgvK/hundrevis-i-demonstrasjon-mot-israel-i-oslo

  Frp folk er vel tilhengere av personlig frihet, og det å ta inn folkeferd til Norge som ikke kan respektere spedbarns rett til å ha sine kjønnsorganer i fred er kanskje ikke helt etter Frp folk sin smak.
  Kanskje derfor det blant annet ikke er så populært blant Frp folk å fylle Norge med jøder,..og muslimer..

Kommentarfeltet er lukket.