Tid for fagbevegelsen!

Når KrF har valgt side i politikken kan vi ikke vente hjelp fra dem i stadig hardere kamper mot sosial dumping og for arbeiderrettigheter. Det som står klart nå er at fagbevegelsen som kamporganisasjon må mer på banen.

Svein Lundeng
Om Svein Lundeng (3 artikler)
Svein Lundeng er havnearbeider i Mosjøen, sekretær i Mosjøen transportarbeiderforening og initiativtaker til facebookgruppa Arbeiderkamp.

Teksten er skrevet sammen med de andre administratorene i facebookgruppa Arbeiderkamp John Tore Gundersen, Geir Skavern ,
Morten Aasen og Tim P Kristiansen.

Vi har i facebookgruppa Arbeiderkamp fulgt med på KrF og deres debatt om de skulle gå i regjeringsforhandlinger med høyre eller venstresida i politikken. Det ble altså høyresiden.

Det som står klart nå er at fagbevegelsen som kamporganisasjon må mer på banen.

Krf skal inn i regjeringsforhandlinger med partier som ikke nevner sosial dumping med ett eneste ord.
Krf skal regjere sammen med dem som stemmer mot forslag i stortinget som vil gi arbeidsfolk trygghet i hverdagen.

LES OGSÅ: Motstand mot EØS, TISA OG TTIP som arbeiderkamp

Det politiske arbeidet i partier på venstresiden og rød-grønn side i fagbevegelsen må selvfølgelig fortsette både lokalt og nasjonalt.

I tillegg må fagbevegelsen spille en mye større rolle enn før. Det er mange saker å ta tak i i skrivende stund og det kommer garantert flere.

Eksempler:
Kampen for norske sjøfolk. Den gjelder ikke bare Color Line-ansatte,men også tusenvis av ansatte som kjemper mot sosial dumping på norsk sokkel og langs hele kysten.

Det samme gjelder transportnæringen langs veiene med dumpinglønninger. Hele næringen er i fare.

For tiden pågår det konflikt ved Elkjøp Distribusjon AS. Arbeiderne er oppsagt uten virksomhetsoverdragelse.

Traftec AS i Rogaland nekter å inngå tariffavtale. Streikebryteri pågår.

I Oslo Havn har utnyttelse av utenlandske sjøfolk med liten eller ingen lønn for lasting/lossing av båter pågått på årevis. En stor del av havnearbeiderne er skviset ut. Konteinerterminalen (Yilport) bruker heller vikarbyrået Adecco. (Dette på tross av rød/grønt bystyre.)

Norsk Sykepleierforbund kjemper for tariffestet minstelønn.

Jernbanen, luft- og sjøambulansen og andre kjemper mot anbudsregimer.

Velferdsprofitører herjer med lønns- og pensjonsforhold rundt om i norske kommuner.

Arbeidslivskriminalitet og bruk av useriøse bemanningsbyråer i byggebransjen og mye annet kunne vært nevnt.

Vi får nok ingen hjelp av KrF, men vi er mange i fagbevegelsen. LO har 930 000 medlemmer alene. I tillegg kommer de andre forbundene.

Fagbevegelsen må fremstå som organisasjoner som setter makt bak kravet om å gi arbeidsfolk trygghet i hverdagen. Vi må være villig til å kjempe for våre arbeidsplasser og det samfunnet vi ønsker å ha.

Bildet er fra en solidaritetsaksjon for havnearbeidere. Frankrike. Kanskje er det på tide og helt nødvendig med sånne bilder også i Norge!

Les mer om Arbeiderkamp her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned