Dagsavisen og Gravklev: Lytt til De forente nasjoner

Kollasje av Bård Hoksrud, antirasistisk aktivist og Dagsavisen. Foto av Hoksrud: Bård Østtveit

Et dikt om Bård Hoksrud blir sensurert fra Dagsavisen, men hva med heller å følge FNs menneskerettighetskonvensjon om å forby rasistisk propaganda?

Ola Bog
Om Ola Bog (8 artikler)
Ola Bog er poet, bor i Oslo og er medlem av Rødt St. Hanshaugen.

«No plattform for fascists», ingen plattform for fascister, er blant frasene som er blitt gjentatt på Twitter. Det er kanskje et av de aller vanskeligste spørsmålene vi står overfor i dagens offentlighet. Hvem skal få slippe til, med hvilket budskap? Hvem skal ikke få slippe til, og hvorfor?»

Det er Dagsavisens debattredaktør Bente Rognan Gravklev som skriver dette i avisen sin onsdag 5. september 2018. Det var Bente Rognan Gravklev som sensurerte et satirisk dikt jeg skrev angående Bård Hoksrud (FrP) for et par år siden, forresten. Hun meldte meg per e-post at «noen» hadde kontakta henne og krevd teksten fjerna fra Dagsavisens Nye meninger.

Se, dét er ett svar på spørsmålet om hvem som skal få slippe til.

LES OGSÅ av Ola Bog: Fra avisstativet

FN har et annet svar: Det som sto klart for alle etter Annen verdenskrig, nemlig at fascisme og nazisme er forbrytelser og folkemord forkledt som politikk og ideologi, er i dag vanskelig å fatte for enkelte. Men om man ikke vil fatte hva nazisme er, så bør det likevel være mulig å fatte at Norge er forpliktet til å etterleve FN-konvensjoner vi har sluttet oss til. Den internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, vedtatt av De Forente Nasjoners Generalforsamling 21. desember 1965 og seinere ratifisert av Norge, er krystallklar:

«Konvensjonspartene fordømmer all propaganda og alle organisasjoner som er bygd på idéer eller teorier om at én rase eller én gruppe av personer av én bestemt hudfarge eller én bestemt etnisk opprinnelse er andre overlegen, eller som søker å rettferdiggjøre eller fremme rasehat og diskriminering i enhver form, og de påtar seg å ta øyeblikkelige og positive forholdsregler med sikte på å utrydde all tilskyndelse til slik diskriminering eller handlinger som innebærer slik diskriminering. Med sikte på dette og under tilbørlig hensyntagen til de prinsipper som er kommet til uttrykk i Menneskerettighetserklæringen og de rettigheter som er uttrykkelig opptegnet i artikkel 5 i denne konvensjon, skal konvensjonspartene blant annet:

a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister;
b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner;» (kapittel 4)

Legg merke til at konvensjonen ikke opererer med noe skille mellom rasistisk og nazistisk propaganda og de handlingene som den tilskynder til. I 1965 sto det ennå klart for konvensjonspartnerne at Adolf Hitlers og Joseph Goebbels taler og direktiver ikke var isolerte «ytringer» som skulle møtes i åpen debatt med argumenter. «Argumentasjonen» med nazistene kostet minst 30 millioner mennesker livet, i gasskamre, konsentrasjonsleire og på slagmarken. Slagordet «Aldri mer» var og er uttrykk for at nazistenes og fascistenes ytringsfrihet er oppbrukt en gang for alle.

Det virker ikke som Dagsavisens debattredaktør Bente Rognan Gravklev har fått med seg dette.

LES OGSÅ: Forby nazistiske organisasjonar

Og nærmere vår egen dagen i dag: En uttalelse som fordømmer forherligelse av nazisme, nynazisme og annen oppmuntring til rasisme og fremmedhat ble fredag 21. november 2014 vedtatt med 115 mot tre stemmer i FN. Bare USA, Canada og Ukraina stemte mot.

Forby alle nazistiske og rasistiske organisasjoner!
Etterlev FNs konvensjon mot rasediskriminering!
Aldri mer nazisme!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Dagsavisen og Gravklev: Lytt til De forente nasjoner

 1. AvatarJallaman // 2018-09-06 kl 11:22 //

  Enig i «aldri mer nazisme».
  Heldigvis er nazisme et marginalt problem i Norge i dag. Jeg vil derfor anbefale RP til å fokusere på dagsaktuelle temaer, slik at nettsiden blir relevant for vanlige arbeidere

 2. Jeg siterer dette : Bare USA, Canada og Ukraina stemte mot.
  Forby alle nazistiske og rasistiske organisasjoner!
  Stat slutt.
  Hva som kan kalles rasisme er jeg usikker på.
  Men nazi-symbolene og symbolbruken slik er ofte og nesten alltid veldig tydelig.
  Det jeg skriver er åpent for alle på mine Notater.
  Jeg prøver å definere og forklare ytringsansvar der.
  Oppdateringer blir når jeg rekker det.
  Nynazisme bør stoppes med lover og forbud og politi og leger og helsearbeidere og miljøarbeidere og behandling av de syke i psykiatrien eller ved ulike former for innesperring og frihetsberøvelse og tvang.
  Og alle norske elever på alle skoler bør få grundig nok undervisning og forklaringer og eventuelt helsehjelp hvis de er gale eller syke.
  Forbud er langt fra nok.
  Undervisning og forklaring må til.
  Tilbud om behandling og hjelp fra leger, psykologer og psykiatri bør være en del av opplegget.
  Folk som nå året 2018 ikke forstår hva nazismen førte til, bør få tilbud om hjelp eller bli behandlet med tvangstiltak.

Kommentarfeltet er lukket.