Rasismen skal ikke forstås – den skal knuses

Foto: Gary Knight

Antirasismen har aldri blitt styrka av å lytte til og skape forståelse for rasismen, men derimot gjennom konfrontasjon for å hindre den plass og å få en aksept for at rasisme aldri er akseptabelt.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (150 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal og styremedlem i Attac.

Hvordan debatterer du med noen som mener du er en eksistensiell trussel? Hvordan vil en diskusjon utarte seg om motparten mener du fra fødselen er en fiende av Norge og det norske? Hva er grunnlaget for at samtalen vil føre noe godt med seg når utgangspunktet er at din og dines blotte tilstedeværelsen er en kime til konflikt og kanskje krig?

Det er et utenkelig og fullstendig absurd scenario for brorparten av de som leser dette. Men så er det også slik at de fleste ikke tilhører en minoritet. Det gjelder i alle fall landets redaktører.

Islam som eksistensiell trussel
22. august fikk jeg og Radikal Portal det glatte lag i
Klassekampens leder. Vi kunne kanskje ikke regna med noe annet etter at jeg hadde kalt store deler av media, deriblant denne avisa, for fødselshjelp og mikrofonstativ for deler av ytre høyre. Jeg hadde imidlertid venta at presisjonsnivået var høyere.

Bare for å ha det avklart først som sist, jeg har ikke tatt til orde for å utestenge Elin Ørjasæter fra noe som helst og enda mindre John Olav Egeland. Jeg har kritisert helheta i panelet som Klassekampen hadde samla under Arendalsuka og invitasjonen av Helge Lurås i seg sjøl. Det er jo ikke hver dag man får høre i en mediedebatt at “hovedproblemet for alle i Europa og i Norge; det er ikke hvem som helst som innvandrer, det er islam… og det er et nedarva fiendebilde med oss selv og vår egen kultur”. Dette like etter at han hadde lagt ut om hvordan “nedarva identiteter” er det som har skapt borgerkriger og splid.

I en tidligere samtale med Hanne Nabinthu Herland hevder Resett-redaktøren at “rasisme, diskriminering, det å gruppere folk i henhold til bakgrunn, være seg utseende eller kultur, det har fulgt menneskeheten opp igjennom historien. Det er en veldig naturlig ting… Det blir ikke borte. Man definerer alltid en identitet opp mot noe annet”. Problemet med “det europeiske prosjektet” er at det ikke finnes en troverdig fiende, forteller han så. Dersom du ikke har forstått hvem Resett-redaktøren mener fienden bør være, kan kanskje hans innledning for Partiet De Kristnes konferanse i 2017 hjelpe. Han legger først ut om hvordan Russland ikke bør være vår fiende, at det er deres hvithet og kristenhet som har gjort dem en «legitim fiende», før han fastslår at «Islam og uroen i Midtøsten er først og fremst en eksistensiell trussel for Europa».

Inntrykket blir ikke bedre av at Resett publiserer tekster med utsagn som “at fremmedfrykt fremdeles omtales som noe negativt i 2017 er mildt sagt oppsiktsvekkende, med tanke på at fremmedfrykt er et grunnleggende premiss for alle levende organismer”. I den aller første artikkelen som blei publisert tegner Lurås opp dommedagsprofetien: “Et folk som prøver å overbevise seg selv om at de ikke finnes og har en identitet, har ingen fremtid”. Programerklæringa slår fast at det “går ikke” at “vi og våre etterkommere” ikke skulle ha en “særegen rett til landet”. Lurås selv mener den nasjonale identiteten er bygget på slektsbånd som går tilbake til før Harald Hårfagre.

Krig med islam
Under et intervju med Klassekampen i september 2017 kunne Lurås fortelle at det som skilte hans publikasjon fra document.no, et annet nettsted på ytre høyre som har figurert hyppig i Klassekampens spalter, var at det konkurrerende ytre-høyre nettstedet Document var for naive med hensyn til islam. Sommeren 2017 hadde document.no gjort seg bemerka ved å publisere
en artikkel hvor det blei hevda at Norge «er i krig med islam», at nordmenn «ikke lenger kan oppføre seg som i en fredssituasjon» og at norske politikere bør frykte voldsangrep fra høyreekstreme nordmenn heller enn islamister da politikerne «har sveket oss».

Etter å ha blitt angrepet for dette kunne man tro at redaktøren ville ta avstand fra teksten eller i det minste moderere ordlyden noe, men den gang ei. Hans Rustad sammenlignet heller kritikerne med den høyreekstreme selvtektsgruppa Soldiers of Odin og overvåkere. Rustad bekrefter så oppfatninga om at det er krig i Europa, mer enn antyder at islam alltid har vært i krig med hele verden, før han går over til å bekrefte “gyldigheten” av “at mennesker som rammes av islamsk vold vil ta igjen”. Norske journalister, skriver redaktøren, “er i allianse med islam”. På samme nettsted har en av de faste skribentene tatt til orde for å sette inn heimevernet eller paramilitære grupper mot innvandrere og venstresida.

Vi skjønner at dette er farlig og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Anders Behring Breivik trivdes i Documents kommentarfelt.

Forutsetningene for debatten
Lørdag 22. August kom Linn Stalsberg med en
kritikk av Klassekampens linje på en noe mer diplomatisk måte enn hva undertegnede presterte. Svaret fra Lurås var et personangrep hvor han anklager henne for å ville skape monstre, for at hun synes en arabisk sjeik med niqab-kledt kone ”er en flott mann med respekt”, og at hun og hennes likesinnede er bøller, mobbere og “en modernisert, verbal utgave av svartskjortene til Mussolini”.

En annen som har blitt utsatt for Resetts skriverier er tidligere Klassekampen-skribent Sumaya Jirde Ali. Etter en rekke negative artikler, hvor hun blant annet blei omtalt som “spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Norge”, blei Ali hetset så mye at hun måtte trekke seg fra offentlighetas søkelys. Hun er fremdeles langt mer tilbaketrukket enn hun var før Resett satte alle kluter til og har ikke skrevet i Klassekampen sia mai. I tillegg til de tallrike drapstrusler, voldtektstrusler og rasistisk hets hun har mottatt lot Lurås’ nettsted ei drapsoppfordring stå i kommentarfeltet.

Det er naturlig å bli sjokkert av en slik framferd, men hvordan forventer vi egentlig at de skal “debattere” mot noen de ser på som en eksistensiell trussel?

Hvorfor gi dem det de vil ha?
At både Document og Resett fant det verdt å skrive rosende kommentarartikler om Klassekampens arrangement under Arendalsuka sier sitt om hvor mye de setter pris på at etablerte og respekterte aktører løfter dem opp til samme nivå. Det samme gjør Lurås’ stygge angrep på Stalsberg. Frykten for at hennes ord skulle tas til etterretning skapte en voldsom reaksjon. At slike nettsteder i egne øyne ikke er tilstrekkelig legitimert, at budskapet deres ikke i stor nok grad er normalisert, er en gjengansmelodi i kommentarartiklene.

Her kommer vi til mitt poeng, til Radikal Portals linje: Jeg kan ikke se noen grunn til at disse aktørene skal få det de aller mest vil ha av venstresidas dagsavis.

Bjørgulv Braanen sammenligner min kritikk av å invitere Lurås med ønsker om ikke å trykke Putins ord, Jürgen Habermas’ tekster eller “folk som mener noe feil om kjønn”. Men er det rettferdig å sammenligne spalteplass for en av verdens mektigste personer, en av Europas viktigste nålevende filosofer og en levende debatt på venstresida, med miljøer som mener vi er i borgerkrig og ser på naboer og meddebattanter som en eksistensiell trussel?

Rasisme er solidaritetens motpol
Man trenger ikke være godt kjent med Radikal Portals prosjekt for å vite at vi slettes ikke lukker øre og øyne for hva som skjer på ytre høyre, slik det skrives i Braanens leder. Vi er imidlertid bevisste på at de som sprer et rasistisk tankegods aldri får komme til orde på sine egne premisser. Dette er i tråd med en 100 år gammel antifascistisk tradisjon om at man aldri gir en millimeter til de som prøver å dra samfunnet i en mer rasistisk retning, men heller tvinger dem på retrett og nekter dem rom for å spre sitt budskap.

Ideen om at noen mennesker er verdt mer enn andre fra sin fødsel er en som fører med seg undertrykkelse og vold når den blir sterk nok, være seg fra staten eller fra andre. Det er fullstendig ukontroversielt at mer rasisme i offentligheta leder til mer rasistisk vold. Og vi vet så alt for godt at måten rasistiske bevegelser opptar stadig større plass på er gjennom trusler og vold. Sumaya Jirde Ali er ikke et særtilfelle. Eksemplene på minoritetspersoner som blir trakassert ut av debatten er dessverre mange. Om de skulle engasjere seg i antirasismen er det enda verre. Det å ha overlevd terroraksjonen på Utøya gjør at man må leve med truslene til Breiviks meningsfeller. Også antirasister som tilhører majoritetsbefolkninga er utsatt for slikt, noe jeg, som en ikke spesielt profilert antirasist, og flere andre tilknytta Radikal Portal, kan skrive under på. Det er som Ingrid Kvamme Fredriksen nylig skreiv; “de som roper høyest om ytringsfrihet og hva man må tåle, er sjelden de som må kjenne på hva som må tåles”.

Men det er ikke bare vold og trusler som gjør at man absolutt ikke kan tåle rasismen. Ønsker man, som Klassekampen, “et bredt flertall for en solidarisk og antirasistisk politikk” står det stikk i strid med å låne rom til ideene beskrevet over. Antifascismen har bestandig vært drevet fram av venstreradikale med den grunnleggende forståelse at rasismen er den direkte motpolen til venstresidas solidariske prosjekt. Dette i så stor grad at kapitalkrefter og undertrykkende statsstrukturer har brukt rasisme aktivt for å motvirke samling og organisering av arbeiderklassen. Den har vist seg å være et svært effektivt instrument.

Rasisme er aldri akseptabelt
Rasisme er ikke et argument, det er i beste fall trakassering. Rasismen vinner ikke fram med overlegen logikk, men gjennom frykt og makt. Antirasismen har aldri blitt styrka av å lytte til og skape forståelse for rasismen, men derimot gjennom konfrontasjon for å hindre den plass og ved å skape aksept for at rasisme aldri er akseptabelt.

For å omskrive Marx en smule: Andre publikasjoner har bare villet forstå rasismen, det som gjelder er å knuse den. Klassekampen ønskes hjertelig velkommen med på laget.

Teksten er en tilpasset versjon av en som ble trykket i Klassekampen lørdag 1. september.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.