Rasismen skal ikke forstås – den skal knuses

Foto: Gary Knight

Antirasismen har aldri blitt styrka av å lytte til og skape forståelse for rasismen, men derimot gjennom konfrontasjon for å hindre den plass og å få en aksept for at rasisme aldri er akseptabelt.

Joakim Møllersen
About Joakim Møllersen (176 Articles)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Hvordan debatterer du med noen som mener du er en eksistensiell trussel? Hvordan vil en diskusjon utarte seg om motparten mener du fra fødselen er en fiende av Norge og det norske? Hva er grunnlaget for at samtalen vil føre noe godt med seg når utgangspunktet er at din og dines blotte tilstedeværelse er en kime til konflikt og kanskje krig?

Det er et utenkelig og fullstendig absurd scenario for brorparten av de som leser dette. Men så er det også slik at de fleste ikke tilhører en minoritet. Det gjelder i alle fall landets redaktører.

Islam som eksistensiell trussel
22. august fikk jeg og Radikal Portal det glatte lag i
Klassekampens leder. Vi kunne kanskje ikke regna med noe annet etter at jeg hadde kalt store deler av media, deriblant denne Klassekampen, for fødselshjelp og mikrofonstativ for deler av ytre høyre. Jeg hadde imidlertid venta at presisjonsnivået var høyere.

Bare for å ha det avklart først som sist, jeg har ikke tatt til orde for å utestenge Elin Ørjasæter fra noe som helst og enda mindre John Olav Egeland. Jeg har kritisert helheta i panelet som Klassekampen hadde samla under Arendalsuka og invitasjonen av Helge Lurås i seg sjøl. Det er jo ikke hver dag man får høre i en mediedebatt at “hovedproblemet for alle i Europa og i Norge; det er ikke hvem som helst som innvandrer, det er islam… og det er et nedarva fiendebilde med oss selv og vår egen kultur”. Dette like etter at han hadde lagt ut om hvordan “nedarva identiteter” er det som har skapt borgerkriger og splid.

I en tidligere samtale med Hanne Nabinthu Herland hevder Resett-redaktøren at “rasisme, diskriminering, det å gruppere folk i henhold til bakgrunn, være seg utseende eller kultur, det har fulgt menneskeheten opp igjennom historien. Det er en veldig naturlig ting… Det blir ikke borte. Man definerer alltid en identitet opp mot noe annet”. Problemet med “det europeiske prosjektet” er at det ikke finnes en troverdig fiende, forteller han så. Dersom du ikke har forstått hvem Resett-redaktøren mener fienden bør være, kan kanskje hans innledning for Partiet De Kristnes konferanse i 2017 hjelpe. Han legger først ut om hvordan Russland ikke bør være vår fiende, at det er deres hvithet og kristenhet som har gjort dem en «legitim fiende», før han fastslår at «Islam og uroen i Midtøsten er først og fremst en eksistensiell trussel for Europa».

Inntrykket blir ikke bedre av at Resett publiserer tekster med utsagn som “at fremmedfrykt fremdeles omtales som noe negativt i 2017 er mildt sagt oppsiktsvekkende, med tanke på at fremmedfrykt er et grunnleggende premiss for alle levende organismer”. I den aller første artikkelen som blei publisert tegner Lurås opp dommedagsprofetien: “Et folk som prøver å overbevise seg selv om at de ikke finnes og har en identitet, har ingen fremtid”. Programerklæringa slår fast at det “går ikke” at “vi og våre etterkommere” ikke skulle ha en “særegen rett til landet”. Lurås selv mener den nasjonale identiteten er bygget på slektsbånd som går tilbake til før Harald Hårfagre.

Krig med islam
Under et intervju med Klassekampen i september 2017 kunne Lurås fortelle at det som skilte hans publikasjon fra document.no, et annet nettsted på ytre høyre som har figurert hyppig i Klassekampens spalter, var at det konkurrerende ytre-høyre nettstedet Document var for naive med hensyn til islam. Sommeren 2017 hadde document.no gjort seg bemerka ved å publisere
en artikkel hvor det blei hevda at Norge «er i krig med islam», at nordmenn «ikke lenger kan oppføre seg som i en fredssituasjon» og at norske politikere bør frykte voldsangrep fra høyreekstreme nordmenn heller enn islamister da politikerne «har sveket oss».

Etter å ha blitt angrepet for dette kunne man tro at redaktøren ville ta avstand fra teksten eller i det minste moderere ordlyden noe, men den gang ei. Hans Rustad sammenlignet heller kritikerne med den høyreekstreme selvtektsgruppa Soldiers of Odin og overvåkere. Rustad bekrefter så oppfatninga om at det er krig i Europa, mer enn antyder at islam alltid har vært i krig med hele verden, før han går over til å bekrefte “gyldigheten” av “at mennesker som rammes av islamsk vold vil ta igjen”. Norske journalister, skriver redaktøren, “er i allianse med islam”. På samme nettsted har en av de faste skribentene tatt til orde for å sette inn heimevernet eller paramilitære grupper mot innvandrere og venstresida.

Vi skjønner at dette er farlig og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Anders Behring Breivik trivdes i Documents kommentarfelt.

Forutsetningene for debatten
Lørdag 22. August kom Linn Stalsberg med en
kritikk av Klassekampens linje på en noe mer diplomatisk måte enn hva undertegnede presterte. Svaret fra Lurås var et personangrep hvor han anklager henne for å ville skape monstre, for at hun synes en arabisk sjeik med niqab-kledt kone ”er en flott mann med respekt”, og at hun og hennes likesinnede er bøller, mobbere og “en modernisert, verbal utgave av svartskjortene til Mussolini”.

En annen som har blitt utsatt for Resetts skriverier er tidligere Klassekampen-skribent Sumaya Jirde Ali. Etter en rekke negative artikler, hvor hun blant annet blei omtalt som “spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Norge”, blei Ali hetset så mye at hun måtte trekke seg fra offentlighetas søkelys. Hun er fremdeles langt mer tilbaketrukket enn hun var før Resett satte alle kluter til og har ikke skrevet i Klassekampen sia mai. I tillegg til de tallrike drapstrusler, voldtektstrusler og rasistisk hets hun har mottatt lot Lurås’ nettsted ei drapsoppfordring stå i kommentarfeltet.

Det er naturlig å bli sjokkert av en slik framferd, men hvordan forventer vi egentlig at de skal “debattere” mot noen de ser på som en eksistensiell trussel?

Hvorfor gi dem det de vil ha?
At både Document og Resett fant det verdt å skrive rosende kommentarartikler om Klassekampens arrangement under Arendalsuka sier sitt om hvor mye de setter pris på at etablerte og respekterte aktører løfter dem opp til samme nivå. Det samme gjør Lurås’ stygge angrep på Stalsberg. Frykten for at hennes ord skulle tas til etterretning skapte en voldsom reaksjon. At slike nettsteder i egne øyne ikke er tilstrekkelig legitimert, at budskapet deres ikke i stor nok grad er normalisert, er en gjengansmelodi i kommentarartiklene.

Her kommer vi til mitt poeng, til Radikal Portals linje: Jeg kan ikke se noen grunn til at disse aktørene skal få det de aller mest vil ha av venstresidas dagsavis.

Bjørgulv Braanen sammenligner min kritikk av å invitere Lurås med ønsker om ikke å trykke Putins ord, Jürgen Habermas’ tekster eller “folk som mener noe feil om kjønn”. Men er det rettferdig å sammenligne spalteplass for en av verdens mektigste personer, en av Europas viktigste nålevende filosofer og en levende debatt på venstresida, med miljøer som mener vi er i borgerkrig og ser på naboer og meddebattanter som en eksistensiell trussel?

Rasisme er solidaritetens motpol
Man trenger ikke være godt kjent med Radikal Portals prosjekt for å vite at vi slettes ikke lukker øre og øyne for hva som skjer på ytre høyre, slik det skrives i Braanens leder. Vi er imidlertid bevisste på at de som sprer et rasistisk tankegods aldri får komme til orde på sine egne premisser. Dette er i tråd med en 100 år gammel antifascistisk tradisjon om at man aldri gir en millimeter til de som prøver å dra samfunnet i en mer rasistisk retning, men heller tvinger dem på retrett og nekter dem rom for å spre sitt budskap.

Ideen om at noen mennesker er verdt mer enn andre fra sin fødsel er en som fører med seg undertrykkelse og vold når den blir sterk nok, være seg fra staten eller fra andre. Det er fullstendig ukontroversielt at mer rasisme i offentligheta leder til mer rasistisk vold. Og vi vet så alt for godt at måten rasistiske bevegelser opptar stadig større plass på er gjennom trusler og vold. Sumaya Jirde Ali er ikke et særtilfelle. Eksemplene på minoritetspersoner som blir trakassert ut av debatten er dessverre mange. Om de skulle engasjere seg i antirasismen er det enda verre. Det å ha overlevd terroraksjonen på Utøya gjør at man må leve med truslene til Breiviks meningsfeller. Også antirasister som tilhører majoritetsbefolkninga er utsatt for slikt, noe jeg, som en ikke spesielt profilert antirasist, og flere andre tilknytta Radikal Portal, kan skrive under på. Det er som Ingrid Kvamme Fredriksen nylig skreiv; “de som roper høyest om ytringsfrihet og hva man må tåle, er sjelden de som må kjenne på hva som må tåles”.

Men det er ikke bare vold og trusler som gjør at man absolutt ikke kan tåle rasismen. Ønsker man, som Klassekampen, “et bredt flertall for en solidarisk og antirasistisk politikk” står det stikk i strid med å låne rom til ideene beskrevet over. Antifascismen har bestandig vært drevet fram av venstreradikale med den grunnleggende forståelse at rasismen er den direkte motpolen til venstresidas solidariske prosjekt. Dette i så stor grad at kapitalkrefter og undertrykkende statsstrukturer har brukt rasisme aktivt for å motvirke samling og organisering av arbeiderklassen. Den har vist seg å være et svært effektivt instrument.

Rasisme er aldri akseptabelt
Rasisme er ikke et argument, det er i beste fall trakassering. Rasismen vinner ikke fram med overlegen logikk, men gjennom frykt og makt. Antirasismen har aldri blitt styrka av å lytte til og skape forståelse for rasismen, men derimot gjennom konfrontasjon for å hindre den plass og ved å skape aksept for at rasisme aldri er akseptabelt.

For å omskrive Marx en smule: Andre publikasjoner har bare villet forstå rasismen, det som gjelder er å knuse den. Klassekampen ønskes hjertelig velkommen med på laget.

Teksten er en tilpasset versjon av en som ble trykket i Klassekampen lørdag 1. september.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

27 Comments on Rasismen skal ikke forstås – den skal knuses

 1. NoMiNo // at //

  DUST!! Dust.. dust.. dus…du.. d..
  Herlig god ekko i dustekammeret ditt får en si..

 2. NoregNorge er et vinterkaldt land langt mot nord.
  Billig vinterstrøm til husholdningene og til barnefamiliene bør være et krav alle familier og normale forbrukere og alle husholdningene kan klare å samle seg om i stedet for å ha etniske konflikter og religiøse konflikter og hat på grunn av ulikheter i hudfarge og ulikheter i religiøs tro.
  Det er mye å samle seg om her i landet.
  Det er rett å bygge et velferdssamfunn uansett hudfarge og religiøse tro og detaljer i kultur og tro.
  Jeg skal ikke rope knus selv om drama-pressen ønsker at alle skal rope knuser og slår tilbake og bruker ord som pisker opp hat.

  Jeg forstår selvfølgelig at det er umulig å godta urimelige krav fra overklassen og snobber i norsk makt-elite og fra penge-eliten når den eliten vil ha ekstraskatter på kulde og vinter.
  Jeg forstår at det eksisterer egoist-grupper som vil at kaos-EU skal tappe våre batterier uansett konsekvensene her i landet.
  Hvorfor ikke peke mer på disse klassekonfliktene?

 3. V // at //

  Hei Joakim,

  Jeg lurer noen ganger på hvorfor jeg aldri ser artikler og meninger fra “den andre siden” på Resett. Lurås har jo flere ganger oppfordret meningsmotstandere til å publisere sine meninger på Resett. Inkludert kritikk av Resett. Du har selv åpenbart sterke meninger og mye du vil få sagt. Hvorfor ikke spre ditt budskap på de plattformene som er tilgjengelige for deg slik at du når flest mulig lesere? Hvorfor ikke sende inn alle dine meningsartikler til Resett, og få dem publisert både her og der? Tror du Resett ville akseptert det?

  Eller er saken at du allerede har forsøkt å publisere på Resett, men at Lurås ganske enkelt nekter å publisere annet enn høyrevridde meninger? I så fall bør jo dette komme frem.

  Prøv. Se hva som skjer. Og kanskje du kan oppfordre dine meningsfeller om å gjøre det samme. Resetts lesere trenger noen kontraster å forholde seg til.

  • 1pling // at //

   For egen del så kan jeg si det slik: Dersom jeg skulle skrive en artikkel (skriver en dann og vann), så har jeg andre publiseringsteder jeg foretrekker, spesielt dersom jeg ønsker en seriøs debatt om et tema. Jeg er ikke prinsippiell motstander å skrive der, men en eventuell artikkel måtte rettet seg til det publikummet jeg mistenker Resett for å ha.

   Min vurdering er at det er svært sjelden jeg finner artikler av verdi der, alt for mye sterkt høyrevridd synsing, som bare virker til å bli spydd ut. Jeg er ikke imot å lese høyrevridde artikler, men de må ha en visst minstemål av kvalitet, det vil si argumentasjon, gjerne fakta som argumentasjonen bygger på, samt utfordre intellektet.
   Dessverre, slikt er en sjeldenhet der, men noen finnes, det skal innrømmes.
   Men for min del, folk som har gørr de vil bli kvitt, må kanskje ha en plass å gjøre fra seg.

   Erling Grape

   • V // at //

    Jeg forstår godt inntrykket ditt av Resett. Og nettopp derfor etterspør jeg flere ulike synspunkter. Det er ikke veldig overraskende at du og mange andre har inntrykk av at særlig Resetts leserinnlegg ser ut til å være spesielt høyrevridd, samtidig som de nærmest aldri utfordres i kommentarfeltet, men svelges på høykant av leserne. Det er et slikt miljø som skaper et ekkokammer, hvor artikkelforfatteren nærmest aldri utfordres selv når det fremlegges haltende logikk. Og dermed har artiklene en tendens til å bli dårligere og dårligere. Siste stikk var nylig en artikkel som likestiller hele venstresiden med psykopati. Og kommentarfeltet svelger det rått. Noe har gått galt…

    Men gitt at Lurås sin oppfordring er reell, er det faktisk enhver leser, deg inkludert, som kan velge å publisere sine meninger på Resett. Dersom du uansett skriver artikler og publiserer dem andre steder, vil jeg oppfordre deg til å også sende dem til Resett. På den måten vil ikke Resett være et like stort ekkokammer, og det vil tvinge leserne til å ta til seg andre synspunkter – uavhengig av hvor uenige de måtte være. Dersom Lurås sin oppfordring er reell kan i prinsippet alle venstreorienterte publikasjoner styre Resetts innhold ved å publisere sine egne meninger der.

    Dermed trenger ikke Resett å fremstå som et ekkokammer, noe som på sikt vil bidra til å knyte opp noen av knutete i samfunnsdebatten. Høyre og venstre må kunne prate med hverandre om man skal komme noen vei.

    Du forventer kanskje ikke å få til noen særlig produktiv diskusjon på Resett, og det tror heller ikke jeg. Hvertfall ikke til å begynne med. Men kanskje etterhvert, når leseren venner seg til å lese annet enn det samme oppgulpet hver dag. Bare husk å legge vekt på nye synspunkter, ikke bare ren kritikk og stigmatisering av høyresiden. Hvis ikke går rullgardina fort ned.

    Ikke bare vil du nå nye lesere ved å publisere på Resett, men du bidrar også til å påvirke mennesker som mest av alt trenger nye perspektiv. En venstreorientert artikkel på Resett er mye mer verdt enn den samme artikkelen på Radikalportal, fordi den når mennesker som ikke har tenkt artikkelens tanker før.

    • soriella // at //

     Men det finnes personer med venstrepolitiske preferanser som har skrevet på Resett. Bare gå inn på Resett og søk på f.eks. “Geir Ivar Jørgensen”. Så kan du via hans disqus-profil se hvordan hans (tildels meget gode, ihvertfall sammenlignet med andre) kommentarer utsettes for sjikane eller “silent killing”. Folk blir demotiverte av et debattklima preget av løgn og villet dumskap!

     • V // at //

      Det stemmer nok at det dukker opp en og annen venstretenkende person på Resett en gang i blant. Men det er så langt mellom hver gang at man temmelig sikkert kan kalle, i alle fall leserinnleggene til Resett 95 – 100 % høyrevridd. I tillegg er de stort sett høyrevridd kun i innvandrerspørsmål og moralpreken til venstrepolitikere og andre medier. Høyresiden vet ikke lenger hva den står for, og tror innvandring og deres egen moral er det eneste som teller. Moralpreken er noe av det verste som finnes når det ikke kan underbygges med annet enn at vedkommende mener at man selv har rett, og ganske enkelt godter seg over å kunne fortelle alle dette på en belærende og nedsettende måte. Spar meg…

      “Folk blir demotiverte av et debattklima preget av løgn og villet dumskap!”
      Naturligvis. Men hvis man også publiserer på andre plattformer har man flere ben å stå på. I første omgang må nok mange lesere på Resett lære å ta til seg nye tanker. I den perioden kan man ikke forvente særlig konstruktive tilbakemeldinger.

      For øvrig skal du vite at “løgn og villet dumskap” er nøyaktig hva høyresiden opplever å utsettes for når de forsøker å debattere med venstresiden. Er det ikke rart at begge parter tror hverandre er like dumme, fordomsfulle og løgnaktige? Samtidig som begge parter antageligvis mener at de selv har rett?

      Det er et tegn på dårlig kommunikasjon. Og det kan bare fikses med mer kommunikasjon. Hvis ikke ender man opp med å bygge opp polarisering, fordommer og hat.

      Ekkokammeret som ser ut til å utvikle seg på Resett er giftig. Kanskje folket i kommentarfeltet egentlig har noen gode poeng dypt nede i tankene sine. Men når man hele tiden smører den ene overdrivelsen over den andre uten å konfronteres, men kun møte jubel, vil man til slutt ende opp med ekstreme holdninger som er så løftet ut av sin opprinnelige kontekst at de i større grad ligner dogma enn å være basert på fornuft. Dette er fordommer. Og det gjør at man fremstår som idioter av heltre. Kritikk er nøkkelen til fornuft. Man trenger motgang for å kunne tenke klart. Det gjelder så vel for Resett som for de som velger å kun diskutere med venstresiden.

     • soriella // at //

      Finnes det noen som kun diskuterer med venstresiden? Det må være i lukkede fora. Jeg har ikke sett noe slikt på norske nettsteder som bruker disqus, ihvertfall. Også her på RP er det iblant svært så borgerlige typer innom; jeg har selv prøvd å diskutere med flere av dem.

      På de vanligste ‘høyrevridde’ nettstedene, som Doc og Rights, etterhvert også Resett, må jeg ha lest mange tusen usaklige kommentarer om ‘venstresiden’, sosialister, kommunister, marxister, ‘kulturmarxister’ osv. Enkelte kommentatorer ser ut til å produsere dusinvis av slike kommentarer i døgnet, og med liten relevans for det tema de diskuterer under. Spesielt Resett, men også de andre jeg nevner, gjør også ofte et nummer av å kritisere ‘venstresiden’ i selve artiklene. Den artikkelen som kobler venstresiden til psykopati er et foreløpig lavmål. Dette må Resett selv ta ansvar for; det er ikke venstresosialister som meg som skal stille opp til koseprat med ytre-høyre for liksom å bevise at vi ikke er psykopater.

      Jeg ser ikke endeløse raljeringer over en samlet høyreside noe sted! Her på RP er det nok iblant tendenser til ‘moralisme’, spesielt knyttet til det utvidede rasismebegrepet som ihvertfall jeg har problemer med, men da hender det at kommentarfeltet gir motbør og nyanseringer. Studér dette:

      https://radikalportal.no/2017/09/26/hatprat-og-vold/

     • V // at //

      Jeg kan ikke ta meg tid til å lese hele den artikkelen nå. Men ingressen kunne like gjerne vært skrevet om venstreekstreme dersom ett og annet ord hadde blitt byttet ut. Dette er inntrykket ytterpunktene har av hverandre, og det er kliss likt. Det er ikke høyre eller venstre som fører til problemene som her beskrives, men ekstremisme og dehumanisering. Det finner man på begge sider av saken. Moralister dehumaniserer alltid. Og venstresiden har en tendens til å anse seg selv som de gode, og høyresiden som de “hatende”. Dette er et menneskelig problem, ikke et politisk. Og man trenger diplomater for å bryte gjennom.

      Tidligere trodde jeg trangsynte moralister bevæpnet med følelsesladd drittkasting var forbeholdt skrikekoret på venstresiden. Men med en gang jeg begynte å utfordre kommentarfeltet på Resett innså jeg raskt at sauer er sauer uavhengig av hvilken flokk de tilhører. Vi har de samme problemene på begge siden. Og jeg tror den eneste medisinen er kommunikasjon. Man må ville forstå motparten, og man må gjøre det til en regel at det er ens egen feil dersom motparten ikke forstår ditt budskap eller føler at du forstår dem. Det krever imidlertid en god del tålmodighet. Jeg pratet riktig nok enkelte i senk under venstre = psykopat-artikkelen, og sporet nok litt av på diplomatien. Men det er en utfordring å beholde roen.

      Jeg ber deg ikke komme og vise Resett at venstresiden ikke er psykopater. Men på en annen side er det nøyaktig det jeg ber om. Det bør heller ikke være så veldig vanskelig å ikke fremstå som en psykopat. Du trenger ikke å delta i drittbingen som uunngåelig vil oppstå under din eventuelle artikkel. Men jeg oppfordrer deg til å i det hele tatt kommunisere dine synspunkt på en diplomatisk måte i selve artikkelen. Om ikke annet så se på det som trening i kommunikasjon. Å prate til høyrespissen, og attpåtil gjøre seg forstått, kan for venstresiden være å anse som eksamen i kommunikasjon. Du blir bare skarpere når du slipes.

     • soriella // at //

      Det var ikke artikkelen, det var kommentarfeltet jeg ønsket å gjøre oppmerksom på – for å vise at det finnes nyanser her i RPs nedslagsfelt også på det området der moralismen oftest gjør seg gjeldende. Hele ‘godhets-greia’ er jo knyttet til asylsøkere, etniske, religiøse og seksuelle minoriteter o.l., og det er IKKE dette som definerer venstresiden for de som ennå har fnugg av ideologisk retningssans. (Det er f.eks. vår Høyre-statsminister som besøker moskéer og snakker om religiøs rasisme, det er høyborgerlige Aftenposten som gjør ære på en tvilsom flyktningeaktivist. Man kan lett finne noe tilsvarende på venstresiden – poenget er at det er ikke i slike spørsmål man finner de grunnleggende politiske skillelinjer.) Høyre og venstre er politiske posisjoner knyttet til antagonistiske økonomiske klasser! Disse posisjonene har også implikasjoner for det som kan subsumeres under ‘moral’, men å gjøre ‘godhet’ til noe som tilfaller én bestemt politisk posisjon forteller jo bare hvor langt inn i forvirringens dal noen har forvillet seg.

      Jeg leste det du skrev under venstre=psykopat-artikkelen, og synes du holdt en god stil. Også jeg har lang erfaring fra kommentarfeltene på de stedene jeg nevnte, og har neppe noengang vakt noen mistanke om psykopati :). Det samme kan vel sies om andre som mer eller mindre hyppig kommer innom med kritiske synspunkter. Ofte argumenterer de bedre, og har bedre grunnlag / dokumentasjon for sine synspunkter enn det som er vanlig. Men hjelper det -? Neste dag dundrer det løs igjen, med de samme forestillingene som ble tilbakevist i forrige kommentarfelt.

      Jeg skriver nødig artikler og slett ikke på Resett. Er nok en streng type (kanskje moralist? he-he) og mener at folk selv må ta ansvar for å orientere seg både bredt og dypt. Ingen kan vente å finne alt på ett sted. Takk for praten!

     • tror ikke på dommedag.. // at //

      Soriella!

      Du får ikke tommel opp fra meg for denne:

      “Folk blir demotiverte av et debattklima preget av løgn og villet dumskap!”

      Men du hadde fått to tomler opp fra meg, om det hadde vært mulig, for resten av kommentaren din. Altså minus denne ene setningen jeg refererte.

     • soriella // at //

      Men det er da helt greit! Selv er jeg sjelden 100% enig med noen. Jeg abonnerer ikke på ‘likes’, og sluttet å bry meg om at jeg fikk så få av dem da jeg oppdaget enkelte veldig gode kommentatorer som fikk enda færre enn meg:). Det finnes mange grunner til å gi tommel opp, og kanskje like mange grunner til å la være. – Men er du virkelig uenig i den setningen? Jeg for min del er i ferd med å gi opp å kommentere nettopp på grunn av det jeg nevnte.

     • tror ikke på dommedag.. // at //

      Håpet mitt var at du ikke selv skulle bli demotivert, og dermed slutte med å kommentere.

      Men ok, skrev dette sent lørdag kveld, og håpet du skulle ta poenget. Det er vel ikke alltid like lurt å kommentere efter et par stive cognac. Det er slettes ikke alltid det en skriver blir mottatt riktig da. Dette var altså kun ment som en oppfordring til deg, om enn noe humoristisk, om ikke å slutte å kommentere.

      Vet du har mye å bidra med. Ikke minst i debatter som fordrer både kunnskap og intelligens. Og med hjertet til venstre.

     • soriella // at //

      Den er grei… tror jeg. Våre veier krysses nok igjen.

     • tror ikke på dommedag.. // at //

      Håper du skjønner hvilket kompliment dette var til deg?

      Har nettopp bladd meg nedover i profilen din, og ble jo sittende å lese i et par timer eller så. Gikk tilbake til den tiden da du kommenterte på Dagbladet. Det var der jeg selv hadde min første kommentar. Og det var der jeg oppdaget dine kommentarer. Og det var lenge før jeg valgte å “følge” deg. Dette siste er jo for å ikke gå glipp av dine kommentarer.

      Nå leste jeg altså nettopp en drøss med kommentarer fra din side fra tre-fire år tilbake, men unnlot fristelsen til å gi deg tommel opp på alle de gode kommentarene du den gang kom med, og som jeg ikke hadde lest før. Da hadde du vel antagelig fått regelrett sjokk, om du hadde blitt møtt med kanskje 99+ i det røde “Notifications”-feltet..?

      Å lese et par timer i dine gamle kommentarer, bare styrker meg i det jeg mente, når jeg skrev at dine kommentarer er viktige.

      Eller: “Vet du har mye å bidra med. Ikke minst i debatter som fordrer både kunnskap og intelligens. Og som trenger deltagelse av oppegående mennesker med hjertet til venstre.”, som jeg formulerte det.

      Vi deler så mye tankegods. Men kan sikkert være rykende uenig om noe. Det er uansett revnende likegyldig for meg, all den tid vi er enige i så mye av det viktigste. Skal ikke her komme med noen lang utledning om dette. Vi har lest så mange av hverandres kommentarer at det selvsagt blir helt unødvendig.

      Et godt ment tips fra min side, er å skrive flere selvstendige kommentarer, når du er innom steder som Resett, Document og HRS. Og mindre av kommentarer på andres kommentarer. Du vil bli forbløffet over hvor mange som vil like det du skriver, selv i kommentarer der en tydelig tilkjennegir, at en selv er på venstresiden.

      (Ble jo litt nostalgisk når jeg bladde meg ned til “Dagblad-tiden”, vil anbefale deg å gjøre samme øvelse selv, det var en tid hvor du tidvis skrev glitrende kommentarer, ofte ganske kortfattede, men altså med både substans og dybde, og med raushet overfor andre som kommenterte. Uten å være ettergivende.)

      Så ta dette for hva det er: En oppfordring til en av de virkelig bedre signaturene på Disgus, om å ikke la seg demotivere og gi opp!

      (PS: Som du kanskje har sett, så har denne signatur på denne tråden, også hatt en liten disputt med herværende redaktør Møllersen. Der jeg bl.a. har beklaget at RP så langt ikke har blitt et levende debattforum, for oss på venstresiden. Det er sørgelig få som leser artiklene her. Noe som burde utløse en stor porsjon intern selvkritikk. Derimot så fortjener RP ubetinget ros – for at de ikke har forhåndssensur i kommentarfeltet. Veldig bra. Har heller aldri blitt slettet i ettertid.)

     • soriella // at //

      Hva kan jeg si til dette, da? Takk for godord. Jeg var så kort i mitt forrige svar for å avrunde; molefonkne personer takler dårlig både humor og komplimenter.

      Jeg savner også “Dagblad-tiden”. Der var det folk med allslags meninger og uttrykksmåter. Det var lett å skrive som man tenkte, for folk virket oppriktig interessert i å diskutere med mennesker med helt ulik bakgrunn og synsmåte, og kanskje lære noe nytt. Man kunne krangle så busta føyk med folk man var like gode busser med både dagen før og dagen etter! Var det noen som skeiet ut, så var modereringen akkurat passe etter min smak.

      De tider er forbi. I ekkokamrene skjer det mye jeg ikke liker, og jeg har vært inne på noe av det i enkelte kommentarer før. Du kan jo lese mellom linjene også. Men jeg blir ikke helt borte, og kanskje finner jeg gnisten igjen. Takk for oppmerksomheten, men nå har jeg ihvertfall fått nok oppmerksomhet for en stund :).

     • tror ikke på dommedag.. // at //

      “Rafiq og Sheikh er neppe helt uproblematiske Høyre-politikere. Hege Storhaug hadde noen betraktninger allerede i 2007, se særlig siste avsnitt: “Proppen i regjeringen til Jern-Erna”.
      http://www.rights.no/int_ge
      Og tilhører ikke Sheikh den styrtrike norsk-pakistanske familien som holder sin hånd over den famøse imamen Nehmat Ali Shah?”

      Skrev du under Dagbladets artikkel med overskrift “I disse tider må vi strebe etter forsoning, respekt og verdighet.” For over tre år siden.

      Forsøker kun å fortelle deg at du er savnet i samfunnsdebatten. Savnet. Vi trenger å få deg tilbake igjen.

  • Joakim Moellersen // at //

   Hvorfor skulle jeg bidra til et nettsted som ser på andre mennesker som sine eksistensielle fiender?

   • V // at //

    Jeg antar du mener du har viktige og riktige synspunkter i samfunnsdebatten. I så fall vil det være i din interesse å kommunisere dine synspunkter til flest mulig mennesker.

    Hvis du vil spre ditt synspunkt, så må du per definisjon kommunisere med mennesker som ikke allerede er enige med deg.

    Å synliggjøre ditt standpunkt i samfunnsdebatten på Resett er ikke å “bidra” til Resett, så mye som det er å bidra til deg selv, dine egne holdinger og Radikalportal. Jeg visste ikke om Radikalportal før jeg leste om dere på Resett, eller i Resetts kommentarfelt.

    Grunnen til at du likevel ikke gjør det, antar jeg ligger i at du holdes tilbake av din egen stolthet, og som du selv illustrere, dine egne fordommer mot Resett. Dette er ikke en styrke, men en svakhet. Det er du selv som velger å avvise Resetts utstrakte hånd.

    Og så lenge du velger å ikke prate med høyresiden, men heller vil sitte på din egen tue og kaste dritt på dem og alle som er uenig med deg, så bidrar du bare til ytterligere polarisering av samfunnsdebatten, og yttereligere radikalisering av deg selv.

    • Joakim Moellersen // at //

     Det har med prinsipper i antifascismen å gjøre. Resett ønsker legitimitet, noe de skriver om gang på gang, og det er ikke noe jeg har tenkt til å gi dem. Jeg har ingen tro på at jeg kan moderere Helge Lurås, men jeg tror derimot jeg kan bidra til å gjøre nettstedet hans mindre stuereint enn hva det ansees som i dag.

     • V // at //

      Det bør heller ikke være noen målsetning å endre holdningene til Helge Lurås. Målsetningen bør være å nå frem til flere mennesker enn du gjør i dag. Det er ikke bare ekstremister som leser Resett, men det er nok likevel noen av dem. Og dersom du ønsker at det skal bli færre høyreekstreme, kan du selv velge å bidra til å publisere andre synspunkter enn hva de vanligvis boltrer seg med. Radikalisering oppstår i et ekkokammer. Det er nettopp derfor jeg ser etter bidragsytere fra venstresiden som kan bremse utviklingen på høyresiden.

      Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du ikke griper sjansen. Du vil ikke “legitimere Resett”. Jeg vet ikke helt hva du mener med det. Resett eksisterer, enten du liker det eller ei. Og de vokser. De har allerede legitimert seg selv. Hvilken rolle spiller det hvorvidt du mener at de kan huke av den fiktive merkelappen “legitimert” når de uansett har flere hundretusen lesere som anser dem som en troverdig nyhetskilde og debattplattform? Jeg synes det virker som om prinsippene dine gjør deg blind for skogen her.

      Jeg hørte som sagt om Radikalportal gjennom en artikkel på Resett. Det samme vil gjelde flere andre dersom du selv velger å si din mening på Resett. Det vil øke trafikken til ditt eget nettsted. Og det vil sette et langt sterkere fokus på dine synspunkt og holdninger, nettopp fordi du synliggjør dine holdninger hos folk som du selv anser som ekstremt opptatt av politikk og samfunnsutvikling. I tillegg vil du naturligvis møte overveldende kritikk og antageligvis mye drittkasting. Men selve kritikken (unntatt drittkastingen) er noe du trenger for å forme ideene og synspunktene dine. Det gjelder alle mennesker, og det er også noe av grunnen til at lesere av Resett trenger å høre din kritikk av deres synspunkter, samt dine egne begrunnelser for dine egne synspunkter.

      Hvis du likevel mener at det fiktive konseptet “legitimere” overstyrer ditt eget ønske om å delta i samfunnsdebatten og spre ditt eget synspunkt, så tror jeg ganske enkelt du ikke er engasjert nok. Og det overrasker meg, i og med at du tross alt har ordnet deg din egen plattform.

 4. tror ikke på dommedag.. // at //

  Det har blitt sagt at “fremtidens fascister vil kalle seg antifascister.”

  Dette er kanskje noe å ta innover seg. Særlig når det originalt kommer fra en som det vel kan sies, at selv hadde noen klart fascistiske trekk.

  På seg selv kjenner en andre.

  Antirasister er et slikt nyord, som stiller i klasse med det W.Churchill siktet til, i sitt nå berømte sitat.

  Seierherren Churchill, som aksepterte valgnederlaget når krigen var vunnet, og gikk til side for Labours Clement Attlee.

  Det er det siste som gjør sitatet så viktig å huske.

  • Joakim Moellersen // at //

   Ord fra munnen på en massemorder og jødehater.

   • tror ikke på dommedag.. // at //

    Dette var vel ikke akkurat noe intellektuelt gullkorn til svar fra redaktør Moellersen? En påstand uten nevneverdig substans.

    Da er det kanskje ikke så rart at Radikal Portal kun har rundt 1600 lesere daglig(easycount.com)?

    For en med sitt politiske hjerte til venstre, så er det trist å konstatere at RP aldri ble noe mer, enn et lite ekkokammer for ekstremister uten evne til å heve blikket.

 5. 🇸🇦 The 🇸🇦 West 🇸🇦🙊🙉🙈 // at //

  Skal knuses … voldsvenstre fornekter seg ikke.

Comments are closed.