Rasismen skal alltid bli møtt med motstand når de tar til gatene!

SIAN og røyt ti tilhengere demonstrerer utenfor Stortinget. september 2018 Motdemonstrantene samlet over 400. Foto: Johanne Engen

Rasisme er en fordømt effektiv form for fagforeningsknusing. Derfor vil vi alltid måtte stå opp mot alle former for rasisme.

Stig Berntsen
Om Stig Berntsen (4 artikler)
Stig Berntsen er hjelpepleier, hovedtillitsvalgt og faglig sekretær i Fagforbundet Helse,

Venner, fagforeningskamerater, kjære antirasister!

På sine internettsider skriver SIAN at dagens situasjon i Norge kan sammenliknes med situasjonen før 2. verdenskrig startet. På ett vis har de rett. For i usikre tider kommer det alltid krefter på banen som vil splitte arbeiderklassen og få oss til å sparke nedover i stedet for å rette vår frustrasjon mot dem som har makta. SIAN føyer seg således inn i den samme historiske tradisjonen som dem som manet til jødehat på 30-tallet, og det er kun oppotunistiske årsaker til at det nå er andre minoriteter som gjøres til fiender. Rasismen funker som en lynavleder for dem som sitter med makta, og rasistene er således makthavernes nyttige idioter.

Stig Berntsen holder appell. Foto: Johanna Engen

I dag vokser ytre høyre i hele Europa. I Sverige har de lett reformerte fascistene i Sverigedemokratene 20 prosents oppslutning , mens Fremskrittspartiet har regjeringsmakt i Norge. Det er mer som forener enn som skiller dem. Som et apropos kan jeg nevne at blant dem som demonstrer med SIAN i dag er Tore Tvedt, leder av den nazistiske sekta Vigrid. Det er et eksempel på hvordan den brune gørra av jødehatere og islamhatere finner hverandre og utgjør en udelikat, brun suppe. Når ytre høyre vokser har venstresida og fagbevegelsen svikta. I fraværet av en kampvillig fagbevegelse og en tydelig venstreside som forsvarer vanlige folks interesser ser folk seg om etter alternativer. Da står døra vidåpen for ytre høyre.

Medlemmene i min fagforening gjenspeiler det mangfoldet av religioner og alle de minoriteter som finnes i Norge. Når rasismen får fotfeste umuliggjør det vårt arbeid om å forene arbeidsfolk til kamp for våre felles interesser. Rasisme er en fordømt effektiv form for fagforeningsknusing. Derfor vil vi alltid måtte stå opp mot alle former for rasisme. Når klassekamp byttes ut med hat mot minoriteter er fascismen aldri langt unna. Derfor er det så viktig å bygge en mer slagkraftig fagbevegelse og en sterk venstreside som kan gi folk et tydelig alternativ til møkkasprederne i SIAN og dets like. En sterk og kampvillig fagbevegelse og en venstreside som tar standpunkt for arbeidsfolk vil alltid være den beste medisinen mot ytre høyre.

Avslutningsvis vil jeg takke dere som har tatt intiativ til denne demonstrasjonen. Den brune gørra skal alltid bli møtt med motstand når de tar til gatene. Derfor er vi her i dag og derfor vil vi også komme tilbake hver gang SIAN og andre ubehageligheter fra ytre ytre høyre viser seg.

Takk for meg!

Teksten er en appell holdt i går under demonstrasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge).

Demonstrasjon mot SIAN og rasisme i Oslo. Foto: Johanna Engen

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.