Når venstreekstreme lyver til sine lesere

De anklagede: Redaktør Joakim Møllersen, skribent Kenneth Arctander Johansen og Radikal Portal.

Resett-medeier og thairesort-eier Oskar Jørgensen gir Radikal Portal og Kenneth Arctander Johansen det glatte lag for artiklene om ham og hans virksomhet.

About Oskar Jørgensen (1 Articles)
Oskar Jørgensen er driver resorten Baan Sabaijai i Thailand og er medeier i Resett.

Dette innlegg er en kritikk av Joakim Møllersen «redaktør» i Radikal Portal og Kenneth Arctander Johansen som har skrevet artikkelen.

Via interndiskusjon med de to er jeg usikker på hvordan de vil presentere motinnlegg fra meg. Kenneth Arctander Johansen har allerede på Norsk Sosionomforbunds Facebook side presentert en artikkel som er full av usannheter og løgnaktige påstander. For deretter å BLOKKERE meg fra å kunne kommentere debatten på dette Facebook-forum. Det er tydelig at dette er en måte for de venstreekstreme til å styre debatten. Først kaste inn skittpakker med løgner om lovlige privat virksomhet som de ikke liker – for så og blokkere den de angriper – slik at leserne ikke får det rette bildet av virkeligheten.

LES OGSÅ artikkelen som utløste uenigheten: Ny medeier i Resett driver skandaleomtalt rehabiliteringssenter i Thailand

Jeg er derfor – ut fra erfaring med disse to – redd for at dette innlegget også blir beskåret til det uigjenkjennlige for å fremme sin snevre politiske analyse. HVIS dette skjer får leserne hjelpe til med å komme med seriøse spørsmål slik at de faktiske forhold kan komme fram til leserne. Vi har (som denne artikkel viser) ingen problemer med å svare å på seriøse spørsmål!

Det er helt klart i den foreliggende artikkel på Radikal Portal at de to har en oppfatning av at verden som få andre deler og for dem er verden er delt KUN i TO deler! Den ene delen er en liten gruppe med «revolusjonære» venstreorienterte og den andre delen er alle andre i samfunnet som ikke er enige med dem.

Og disse «alle andre» blir beskrives som reaksjonærer, erkekonservative, og presenteres på mest mulig negativ måte i tråd med hvordan «de to» opplever at verden er.

Målsettingen med de drittpakkene de kaster, er at de ønsker at kommuner, og sosionomer i kommunene, ikke skal få hverken sympati eller tillit til de institusjoner som de kaster drittpakker på. Og jo mere dritt – jo bedre synes de to at det er. Og de bryr seg ikke engang om å sjekke sanhetsgehalten i hva de skriver.

Og selv om de som mottar drittpakkene driver privat virksomhet som er fullt lovlig – og til og med ønskelig – i et samfunnsperspektiv som et lovlig regulert supplement til offentlige tjenester, så bryr ikke de to seg om slike småligheter som at anstendighet følges. Disse private initiativ skal “behandles” med stadig nye drittpakker. Nå har de allerede to drittpakker ute hos leserne til Radikal Portal.

LES OGSÅ: Resett-medeier truer Radikal Portal med søksmål — men vi lar oss ikke skremme til taushet

Radikal Portal produserte en drittpakke skrevet av Kenneth Arctander Johannesen, som han etter publikasjon blokkerer oss fra å kommentere, med hva dette dokumenterer av fravær av å følge demokratiske regler og lesernes rett til korrekt informasjon. Jeg fikk – etter at artikkelen ble trykket – en melding på PM fra Joakim Møllersen (ære være ham for dette da vi ikke leser Radikal Portal) der han spør om vi har kommentarer til artikkelen. Vi svarte ham i med følgende skriftlige melding:

Sitat fra meldingen:

(sitat) “Veldig bra !
Jeg tar gjerne en snakk om dette! MEN jeg er for tiden i Edinburgh og drar ikke tilbake til Norge før på mandagen den 06.08. Men da blir jeg i Norge til etter begravelsen av min venn Walid al-Kubaisi den 14 august i Oslo. Deretter drar jeg til Thailand.

Det er FLERE viktige sosialpolitiske aspekter ved det innlegget til Kenneth Arctander Johansen.
Et av dem er journalistiske krav om å sjekke informasjon før dette legges ut i offentligheten.

Det ANDRE er graden av ensidig sverting uten korrigering fra den/de som blir svertet.

TREDJE er HVOR dette (svertingen) skjer.

Her er et lovlig suplement til offentlige tjenester blitt svertet – men uten muligheten til å imøtegå den negative informasjonen. Derved blir leserne overlatt til en vurdering av et lovlig suplement til det offentlige tilbud om rehabilitering som er basert på uriktig informasjon.

Men hvis dette nå åpner for en korrigering så er jo dette juridisk riktig.

Så vidt jeg forstår er Radikal Portal ikke med i PFU og derved er det vanskelig å komme med kritikk av det som blir skrevet i Radikal Portal. Spesielt når jeg ser hvor mange ( negative) likes som artikkelen fikk, blir dette ikke bare ubehagelig men direkte feil. Men kom tilbake til meg.

Jeg er villig til en samtale.

Vennligst Oskar Jørgensen» Sitat slutt.!

Som leserne ser var vi villige til å ha et lukket møte der vi UTELUKKENDE ønsket å korrigere feilinformasjon som Radikal Portal brakte ukritisk, uten annen dokumentasjon at «det har stått i VG» for snart 10 år siden(!) videre til sine lesere.

Men hva skjedde på møtet?
De to venstrevridde radikalerne smuglet inn en hemmelig båndopptager til møtet for å ta opp møtet på lydbånd!. Dette hadde vært helt greit for oss (!) – men de fortalte IKKE til oss andre møtedeltagerne at de satt med en hemmelig båndopptager under bordet og tok opp hele møtet på bånd.

Vi ville ikke hatt noe imot at møtet ble tatt opp på lydbånd, men det er både uanstendig og umoralsk å IKKE orientere andre møtedeltagerne om slike opptak!
Ved at de holdt hemmelig at en båndopptageren sto på og tok opptak, var målsettingen deres at de andre møtedeltagerne skulle forsnakke seg i sin uvitenhet – slik at disse «radikale» kunne skape enda mere støy rundt den saken som allerede var belagt med løgn og usannheter i artikkelen.

Men disse to er utelukkende ut etter «Støy» for å skade sine meningsmotstandere. Og slike uærlige meningsmotstandere er det umulig å ha en seriøs dialog med.

Og at de ønsket å lage støy kommer jo fram i artikkelen i Klassekampen der de ønsker å anmelde møtedeltagere for «brudd på taushetsplikten» til politiet (!) for en sak som skjedde for snart TI år siden!
Utgangspunktet for at Vi ønsket et lukket møte var for kunne bringe korrekt informasjon om forholdene rundt det visa kort som ble brukt til å heve penger for betaling for et opphold som visakortets eier ikke ville betale. En sannhet de to hadde underslått for å fremme mest mulig negativitet rundt undertegnede.

Visakortet
En beboer undertegner på sosialkontoret i hjemme kommunen at han skal betale kr 6.500 i måneden for kost og losji og opphold for sitt opphold i Thailand. Han forplikter seg således til å betale overfor oss og for hjemmekommunen. Når betalingen ikke kom tok jeg visakortet og sammen med to ansatte, dro til den nærmeste automat og tok ut summen han skyldte til oss.

Eieren av visakortet fikk deretter visakortet tilbake sammen med kvittering fra bankautomaten og en ekstra undertegnet kvittering fra meg – at husleien var betalt. Med disse to kvitteringer hadde han alle muligheter til å melde meg til politiet hvis han ønsket. Noe som aldri skjedde. Annet enn at vi fikk en «hevnaksjon» i form av en artikkel i VG.

Det er et par ting ekstra vi også vil understreke!
Radikal Portal refererer i sin artikkel at i 2004 så var VG motstandere av at funksjonshemmede fikk gå på bar -og de problematiserte dette på en lite framtidsvennlig måte. I dag er dette en selvfølge at funksjonshemmede selv skal bestemme HVOR de ønsker å bevege seg i samfunnet. Enten de ønsker å besøke en bar en restaurant eller en moskee eller en Pinsemenighet så skal den funksjonshemmede bestemme selv. Og hjelperne hjelpe dem til å gjennomføre dette valget til den funksjonshemmede.

De eneste som fortsatt i 2018 mener funksjonshemmede IKKE skal kunne bevege seg fritt i Norge som de selv ønsker, er Radikal Portal og disse to overnevte personer siden de bringer fram ni år gammel episode som eksempel på hvordan rullestolsbrukere ikke får behandles når de får leve sitt eget liv.

En annen viktig informasjon som Radikal Portal utelater at det faktisk IKKE var meg som tok den voksne rullestol brukeren på bar i Gågata i Pattaya. Det var hans MOR som tok ham med! Noe VGs journalist også unnlot å nevne i den opprinnelige artikkel. Men som vi kunne opplyst til Radikal Portal hvis de hadde hatt anstendighet til å kontakte oss for å kontrollere sannhetsgehalten i det de presenterte for sine lesere.

En tredje viktig informasjon er at jeg IKKE møtte i dette lukkede møtet som representant for Resett!!!! Jeg er bare en bitte liten aksjonær med ca 5% av aksjene i Resett. Jeg møtte utelukkende som representant for de thailandske prosjekter. Og DET var de to fullstendig klar over i masse meldinger fra meg til Radikal Portal i tiden FØR møtet.

Målsettingen med disse “artiklene” i Radikal Portal er todelt.

1. Sverte Resett – MEN med denne aktive svertingen så bryr de seg ikke om at et prosjekt til glede for funksjonshemmede i Thailand blir skadelidende.

2. Sverte det thailandske prosjektet (og meg som person!) i håp om at deres sverting skal medføre at kommuneansatte (herunder sosionomer som kan hende ville bevilge opphold hos denne «Thailandsinstitusjonen») IKKE skal få tillit eller forståelse for hverken institusjonen – eller meg som fagperson og person.

De to personer som navngies i begynnelsen av denne artikkel, og venstresidens Radikal Portal, må jo være temmelig desperate når de må nesten TI – 10 – år tilbake i historien til en norsk prosjekt i Thailand som har eksistert i 18 år i Thailand for å finne det ENE «skandalehistorien» de kunne finne.

Så får heller lesere som ønsker mer informasjon om nevnte sak si noe om dette – så skal vi gjerne opplyse!

For vi har veldig liten tiltro til at Radikal Portal vil bringe korrekt informasjon hvis det ikke først kommer spørsmål om oppklaring fra lesere i Radikal Portal. Og det er tydelig at Radikal Portal ikke lar sannheten stå i veien for en «god historie» med «venstrevridd propaganda» uansett om historien skader mennesker som et sosialistisk organ burde se faktisk er innenfor det begrepet som folk flest kaller solidaritet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

11 Comments on Når venstreekstreme lyver til sine lesere

 1. fyrinx // at //

  Dette artikkelen gjør at jeg ble nysgjerrig på det båndopptaket som ble gjort. Har artikkelforfatteren fått tilgang til den? Videre er det å blokkere brukere i å kommentere saken på Facebook en uting.

  Kunne Kenneth Arctander Johansen i så fall kommentere hvorfor Oskar Jørgensen ble blokkert?

  Og en ting til, hadde Oskar Jørgensen vedkommendes samtykke da han tok ut pengene fra Visa-kortet?

  • Eirik Johannesen // at //

   Skandaleomtalen er tilbake 10 år i tid da en Danske startet ett konkurrerende senter og ringte VG for å kaste dritt på Oskar Jørgensen ved å bli kvitt Jørgensen som konkurrent, de rottet seg sammen og diktet opp alle disse tingene. Historien om Visa kortet er fullstendig feil fremlagt i forhold til hva som skjedde. Jørgensen beklaget for å roe det det ned i stedenfor å gå ut med detaljene, jeg kan garantere at Jørgensen hadde sitt på det tørre da han handlet som han gjorde.

   • Kanja // at //

    Å alliere seg med Johannesen er topp tre av det dummeste Jørgensen noengang har gjort. Jørgensen skriver at å blokke han fra og svare er uholdbart. Hva er Johannesen kjent for å gjøre på sitt Norsk Thailandforum? Han legger ut negativitet, overtramp og ærekrenkelser om folk på forumet sitt å blokkerer dem fra å svare. I tillegg har det kommet fram at Johannesen som profilerer seg om en som skaffer Telenor gigantkontrakter i Thailand ikke en gang har jobbet for teleselskapet. Nei Jørgensen. Rydd i rekkene. Har tro på deg, du omtales som en hedersmann av dem som kjenner deg. Johannessen det tvært motsatte,

 2. Jeg mener at det bør være gode nok tilbud til alle her i landet eller i Europa slik at norske borgere har det godt nok i NoregNorge og i Europa og slipper å reise til Thailand.

 3. Irene Isdahl // at //

  Der forsvant legitimiteten til Radikal Portal sin kritikk mot Klassekampen og andre sider for å gi en plattform for ytre høyre. Det er trist at ytringsfrihetsfanatismen gjør “venstresiden” til en nyttig idiot for ytre høyre og rasismen. De har sine plattformer som er blant de mest spredte på sosiale medier der vi ikke har nubbsjangs til å komme til orde, der de sprer sine løgner og usannheter. Da burde minstemålet være at medieplattformer som Klassekampen og Radikal Portal sørger for at ikke ytre høyre får spre sitt brune gørr via de. Når Radikal Portal, etter en rekke artikler som kritiserer Klassekampen for å være talerstol for ytre høyre gjør det samme selv skyter de seg selv i beinet
  Dessverre er det vanskelig å se på medier som Radikal Portal og Klassekampen som seriøse aktører på venstresiden når de lar seg bruke av ytre høyre på denne måten. Om vi på venstresiden har noe å lære av høyresiden er det at de ikke lar seg bruke som nyttige idioter av oss i sine medier

  • Joakim Moellersen // at //

   Artikkelen vi kommenterer under handler ikke om rasisme og Oskar Jørgensen – om han skulle være interessert i det – har ikke fått bruke Radikal Portal som plattform for å spre rasisme, men derimot for å fortelle om saker han mener er relevant i forbindelse med en artikkel skrevet om ham for et par uker sia, hvor rasisme ikke var tema. Her har vi altså ikke gitt noen plattform for rasisme og leser man teksten tror jeg det vil bli klart at vi heller ikke har vært nyttige idioter.

 4. Maurith J. Fagerland // at //

  Dette bekrefter inntrykket jeg har hatt av Johannesen gjennom ett særdeles kortvarig opphold innom sosionomsiden. Som sosionom selv ble jeg rystet over det snevre synet som dessverre synes å herske ift egne kolleger som tenker utenom “strømmen”- jeg hadde håpet vi hadde kommet lenger. Det er DEN biten av det hele. Jeg hadde håpet å bidra til å gjøre det levelig for andre som fant at kartet ikke lenger stemte med terrenget å reflektere høyt. Men jeg hadde avvikende synspunkt, og fant meg også utestengt raskt. Toleranse er med andre ord ikke noe som gjelder her. Fremdeles er den forbeholdt mennesker som kommer utenfra.
  Så til akkurat denne saken. Jeg kjenner til Jørgensens prosjekt; har fulgt det noen år. Og er imponert over hva han får til. Omtalte sak forstår jeg er fra før jeg ble kjent med ham- men for å dra en linje til andre som bor i bemannede boliger og har behov for bistand; det skjer også i Norge at det gis praktisk bistand via handling osv. Det kan synes noe merkelig at dette er ett problem nå- 10 år etter. Jeg kan ikke annet enn å undre meg over hvorfor dette skjer etter at Jørgensen meldte seg inn i samme sosionomgruppa relativt samtidig som meg….jeg ble som sagt ikke ansett som “god nok” og sparket ut- jeg var så skamløs å dele artikler av bl.a Shurika Hansen, en av de modigste i Norge i dag- så jeg har ikke fulgt med etter det. Men venstresidens metoder for stempling og underkjenning av meningsmotstandere forundrer meg ikke lenger….heller ikke bruk av opptaker uten å si fra. Dette er tillatt etter loven, men pent sagt svært uryddig. Og uetisk.

 5. TheGuard // at //

  Hvis ikke dere liker monkey-buisness og kapitalisme, hvorfor finner jeg ingen artikler om SOS Rasisme og Tjen Folket?

  • Joakim Moellersen // at //

   Desperat avsporing fra en som er tom for argumenter. Men uansett så blei SOS Rasisme slått konkurs samme året som Radikal Portal blei stifta. Ser for øvrig ingen grunn til å gi Tjen Folket videre oppmerksomhet, men hvis du brenner inne med en tekst om dem er det bare å sende inn.

   • Irene Isdahl // at //

    Nettopp, dere kjører “ingen grunn til å gi videre oppmerksomhet” mot ytre venstre, men ytre høyre gir dere mikrofonstativ til, og det i kjølvannet av at dere har kritisert klassekampen i flere artikler for akkurat det samme. Hykleri. Vi trenger verken dere, klassekampen eller Tjen Folket på venstresiden

 6. Storbondemongoen // at //

  He he, herlig type han Møllersen. Er det bare meg eller det nesten slik at han rent fysiognomisk fremstår som en ung utgave av Kjell Gunnar Larsen og Lars Gule? Vend om, for endestasjonen for slikt er kun selvforakt, desillusjonering og i fremskreden alder, sanksjonering av unge menneskers voldsbruk.

Comments are closed.