Et skikkelig oppgjør med 22. juli-terroren er ikke mulig før FrP er ute av regjering

Regjeringa. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen/Høyre

Hatet som drepte 77 mennesker for syv år sia lever videre og får næring fra regjeringa. Et nasjonalt oppgjør med Breiviks tankegods fordrer at vi ikke har et regjeringsparti som bruker det for å vinne oppslutning.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

For 31 år sia kom den norske versjonen av Sions vise protokoller. Teksten først utgitt i 1903 er en antisemittisk forfalskning ment å overbevise leserne om at jøder planlegger verdensherredømme. Selv om man ikke vet hvem som forfattet originalteksten er målet klart; det skulle skapes hat mot en allerede forfulgt minoritet.

Det var det såkalte Mustafa-brevet Fremskrittspartiets leder Carl Ivar Hagen dro fram i innspurten til kommune- og fylkestingsvalget i 1987. Det var en forfalskning, sannsynligvis forfattet av Hagen selv, brukt for å skape hat og frykt mot muslimer, og overbevise folk om at de var kommet til Norge for å ta over landet og gjøre det muslimsk.

LES OGSÅ: Da Siv Jensen mente det var like ille å knytte Breivik til FrP som terroren på Utøya

Svindleren som blei offer
Etter at svindelen var avslørt skreiv pressa den gang «Hagen lurt av falsk brev» (Aftenposten 9/9-1987). Det var naturligvis det motsatte som hadde skjedd: Hagen hadde lurt folk ved bruk av et falsk brev. Hagen hadde satt ut i live en ondskapsfull plan for å skape har mot en allerede utsatt gruppe. Dette for egen vinnings skyld. Og det fungerte. FrP fikk 12,3 prosent i fylkestingsvalget, mot 3,7 i stortingsvalget fire år før. Partiet på ytre høyre fikk sine to første ordførere.

I stedet for å behandle Hagen som en rasistisk lurendreier og konspirasjonsteoretiker fra første stund, blei han først ukritisk sitert for så å bli fremstilt som offeret.

Det sentrale i Anders Behring Breiviks tankeunivers er Eurabiateorien. Det er en rasistisk og svært konspiratorisk forestilling om at det skal ha blitt inngått en pakt mellom arabiske og europeiske land om at muslimer skal befolke Europa i all overskuelig framtid for slik å ta over kontinentet og tvinge sharialov på europeere.

LES OGSÅ: FrPs opphavsmann Anders Lange advarte mot «jødeinvasjonen og de farvede raser»

Stifta av apartheid-entusiast
FrP blei stifta av apartheid-entusiasten Anders Lange, men da under navnet Anders Langes Parti. I mellomkrigstida mente Lange at Norge var utsatt for en «jødeinvasjon» og oppfordret norsk ungdom til å lære seg å skyte. Han var medlem av Fedrelandslaget, en organisasjon på ytre høyre som dreiv med streikebryteri og jobbet for å gjøre Arbeiderpartiet ulovlig.

Lange mente motstandere av apartheid-regimet i Sør-Afrika var «forrædere av den hvite rase». FrP mottok sannsynligvis pengestøtte fra det antidemokratiske rasistregimet, men nekter til den dag i dag å åpne arkivene for å få det endelig fastslått.

Siv Jensen og Carl I. Hagen avduker portrett av Anders Lange på Stortinget. Ifølge artikkelen skal nå portrettet henge på FrPs  partilokaler. Faksimile Aftenposten.

LES OGSÅ: FrP-politiker vil ha paramilitær styrke i Norge — og vi burde ikke være overrasket

Rasister, ifølge regjeringspartnerne
For ikke å bruke for lang tid på historien kan vi hoppe rett til de dagene hvor FrP har blitt akseptert som parti på lik linje med alle andre. Men først la oss mimre litt over hva dagens regjeringspartnere mente om FrP like før de inviterte dem inn i det gode selskap.

For det er faktisk ikke så lenge sia nåværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kalte regjeringskollega Per Sandberg «den utilslørte rasismens yppersteprest» og sa at «Høyre aldri, aldri vil kunne inngå et forpliktende samarbeid med FrP». Abid Raja fra regjeringspartiet Venstre kunne fortelle at «ryggraden til flere Frp-ere [er] gjennomsyret av hat for innvandrere, utlendinger og flyktninger… noen er reinspikka gærne rasister». Nåværende riksrevisor, tidligere finansminister og nestleder i Høyre, Kristian Foss, mente at Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering «har visse likhetstrekk med mellomkrigstidens frykt for andre minoriteter, i dette tilfellet jøder». Nåværende kulturminister Trine Skei Grande mente at FrPs forslag om å stenge grensene for tilreisende tiggere er å sammenligne med jødeparagrafen: «Per Sandberg og Frp argumenterer for noe som ligner mistenkelig på en lovparagraf de fleste av oss er lite stolte av i norsk politisk historie.” 

Etter den siste regjeringa bestående av Ap, SV og Sp blei valgt i 2009 kan vi være helt sikre på at man på høyresida i norsk politikk hadde bestemt seg for å ta FrP inn i varmen. Signalene hadde vært klare på at det var den eneste måten FrP ville støtte et regjeringsskifte på og Erna Solberg & co. hadde begynt å bli ganske desperate. Det var midt i denne regjeringsperioden at Breivik detonerte en bombe i regjeringskvartalet og plaffet ned barn og unge på Utøya.

LES OGSÅ: Ville kaste ut og stenge grensene for romfolk — holdt tale på holocaustdagen

Korstog og snikislamisering
Siv Jensens begrep «snikislamisering» har i seg en rekke løgner, vrangforestillinger og konspirasjoner. Det første er at Norge er i ferd med å «islamiseres». Om de om lag 200.000 muslimene i Norge skulle klart en slik bragd ville det vært mirakuløst, spesielt med tanke på at de har lav representasjon på toppen av politikken, i viktige embedsstillinger og i alle fall i den økonomiske eliten. Men Siv Jensen mener jo ikke bare at landet blei islamisert, men at dette blei sneket inn. Noen jobber i det skjulte. Og om du skulle være i tvil hvem dette var kunne hun fortelle det i klartekst.

Jensen mener mulla Krekar har politisk vern av Ap.

Mulla Krekar hadde faktisk politisk vern av den rødgrønne regjeringa, ifølge den nåværende finansministeren. Om det var noen som var i tvil om hvem som trakk i trådene for at «dette landet skal bli muslimsk», slik det sto i Hagens Mustafa-brev, la Jensen det fram for oss alle.

Så hva skulle man da gjøre for å hindre en slik snikislamisering. Allerede før 22. juli var den nå avgåtte justisminister Per Willy Amundsen uten med løsninga: et nytt korstog.

På samme måte som religionskrigerne som dro til Midtøsten for å slakte ned innfødte kunne også Amundsen legitimere sitt forslag med «verdier»: «Mitt korstog handler om å stå opp for våre verdier. Jeg mener det er på høy tid at Europa står opp i mot den folkeinnvandringen vi ser i vår tid. Det er mitt korstog. Jeg oppfordrer ikke til vold».

Tre måneder seinere tok hans partikollega gjennom drøyt elleve år, Anders Behring Breivik, den selvoppnevnte korsfareren, saken i egne hender.

LES OGSÅ: Norge får sin første voldsdømte justisminister — Per Sandberg tar over for Sylvi Listhaug

FrP offer for 22. juli-terroren
Etter at partiet som hadde spredd ideer i samme bane som de terroristen brukte for å begrunne og forsvare sine handlinger kunne man kanskje forvente en viss ydmykhet i etterkant. Den gang ei.

Kun to dager etter det grufulle massemordet gikk Siv Jensen ut og hendig plasserte FrP i offerrollen.

— Og det er mye som tyder på at også vi, skal vi si, har blitt et uskyldig offer for denne mannens gjerninger, sa Jensen til NRK.

— Jeg syns det er avskyelig det som har skjedd, men jeg syns det er like avskyelig at enkelte medier forsøker å trekke en kobling mellom denne mannens udåd og Fremskrittspartiet, fulgte den nåværende finansministeren opp.

Seinere beklaget Jensen, ikke uttalelsen, men det at noen hadde oppfattet den i en ufordelaktig retning.

Sandberg angriper Ap for 22. juli
Jensen var ikke den eneste i FrP som mente at de var ofre etter 22. juli.

— Vi ble kneblet av Birkedal-saken, Ameli og 22. juli. Det ble nesten ikke mulig for en Frp’er å si i fra om noe, sa Sandberg i forbindelse med lanseringa av selvbiografien sin i 2013.

— Etter 22. juli, så skjedde det noe der også, mot min vilje. Særlig for Fremskrittspartiet som blei hardt ramma i forhold til at vi måtte skifte retorikk, kommenterte han til Dagsavisen.

Dette var ei stund etter at Sandberg hadde kommet med et sjokkerende utbrudd fra Stortingets talerstol hvor han anklaget Arbeiderpartiet for å spille offer etter 22. juli.

— La meg først bare slå fast at det ikke er noen som prøver å spille offer her. Hvis det er noen som har spilt offer etter 22. juli, så er det til de grader Arbeiderpartiet. Det bør de også gjøre, for de var et av de store ofrene, sa den daværende nestlederen i FrP, nåværende fiskeriminister, fra Stortingets talerstol.

Også han kom med ei kvasiunnskydning.

I den allerede omtalte boka skylder Sandberg på Ap for terroraksjonen:

«I tida etterpå har jeg flere ganger hevdet at Arbeiderpartiet vil bli holdt ansvarlig for det som skjedde 22. juli. Jeg fikk rett (…) Dette kan Arbeiderpartiet aldri løpe fra. Det var de som hadde ansvaret for at 22. juli kunne skje.»

Folkemord, paramilitarisme og fargede raser
Hvis man går til mer perifere folk i partiet finner man eksempler som møtende stortingsrepresentant Mazyar Keshvari, som i 2014 truet med å skyte en NRK-journalist; Kristian Tybring-Gjedde som mener hans politiske motstandere er i ferd med å begå et folkemord i Europa da «Det går langt raskere nå, enn det gikk for den hvite mann, å fjerne de rundt 10 millioner indianerne som bodde på det amerikanske kontinentet»; og så må vi ikke glemme Kent Andersen som vil ha satt inn paramilitære styrker på innvandrere og venstresida, eller Inger Lexow som fortalte at at EU-eliten bytter ut europeisk befolkning med «fargede og asiatiske raser» og at muslimene vil formere seg til herredømme over kontinentet om vi ikke stopper dem.

Ser man på hva partiet har gjort fra regjering er det ikke mye bedre. Erkeeksempelet er naturligvis da Sylvi Listhaug høyst motvillig måtte gå da det blei klart at Stortinget ikke hadde tillit til henne. Dette etter at hun hevdet, mot bedre vitende, at «Ap mener terroristenes rettigheter er vitigere enn nasjonens sikkerhet».

Sylvi Listhaug appellerer til sine følgere.

Markerer ikke 22. juli
Mye kan sies om hvordan Breiviks tankegods blei normalisert, mest av FrP, men også av andre. Aftenposten i likhet med Klassekampen og andre medier publiserte Eurabia-tekster, Torbjørn Røe Isaksen introduserte den første norske Eurabia-boka med skryt, og Fritt Ord har hjulpet fram flere Eurabia-forfattere. Det er mye mer en de nevnte eksemplene og om du ønsker å gå i dybden på dette vil jeg anbefale Sindre Bangstads bok Anders Breivik and the Rise of Islamophobia.

I skrivende stund er det ingen av de omtalte FrP-politikerne som har funnet det verd å kommentere at det er syv år sia den verste terroraksjonen i Norges historie. Ikke Siv Jensen, ikke Carl I. Hagen, ikke Sylvi Listhaug, ikke Per Sandberg, ikke Per Willy Amundsen. Eller jo, Amundsen har faktisk brukt dagen til å lage et lengre innlegg hvor han sier at «folkevandringen fra muslimske land må opphøre» og at det ikke er greit å koble Breivik og hans handlinger opp mot partiet han var medlem av i mesteparten av sitt voksne liv før terrordåden.

FrP må ut av regjering
Hver eneste dag med FrP i regjering er en dag hvor hat, rasisme, splittelse og absurde konspirasjonsteorier får næring og legitimitet. Det bra at mange etterlyser et skikkelig oppgjør med ideologien bak Anders Behring Breiviks terrorisme og hvis det skal skje må flere og flere ta til orde, heve stemmen og henge bjella på katta. Akkurat nå sitter katta i regjering, den styrer landet. De siste 40 årene har FrP vært den største krafta for å skyve en rasistisk agenda opp og fram i norsk offentlighet. Partiet kan ikke eksistere uten.

Carl I. Hagen lanserte ideen om en muslimsk overtakelse av Norge da Breivik var åtte år gammel.

Antirasisme må alltid komme fra grasrota og basere seg på massemobilisering og brei støtte. Det må også være grunnlaget om en skal takle hat likt Breiviks. Men det sier seg selv at et nasjonalt oppgjør terroristens tankegods ikke kan skje med et regjeringsparti som baserer sin oppslutning på mange av de samme ideene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 kommentarer på Et skikkelig oppgjør med 22. juli-terroren er ikke mulig før FrP er ute av regjering

 1. Islam passer mennesket så godt, åndelig sett. Derfor blir islamreligionen lett dominerende der hvor den er (lokalt og/eller nasjonalt). Dermed blir det relativt ofte ikke mye plass for dem som tilhører andre religioner/livssyn der islam har mest makt eller kontrollen. Det er ikke noe åndelig «De første skal bli de siste og de siste de første» i islam.

 2. AvatarWalther Semme // 2018-07-24 kl 00:31 //

  Dette var kleint lesestoff. Hva i all verden har Frp med terroren til Breivik å gjøre? Sett at vi skulle legge til grunn de vanvittige rasistanklagene mot Frp som redaktøren fremmer (antakelig nok til minst ett injuriesøksmål), så har dette likevel null å gjøre med terror. Felles fiende? So what?

  Men å angripe Islam? Se det tør han ikke. Enda likhetstrekkene mot apartheid og nazismen er relativt enkel å se. Og et regelsett som rettferdiggjør dette, og som er beskyttet som «religion». Samme inndeling i bra og dårlige mennesker,
  samme syn på undermennesker (kuffar).

  Og 200 000 muslimer? Hvem vet? Det er ingen offisiell statistikk. SSB er ikke mye til hjelp, og med tanke på at det for femti år siden knapt fantes muslimer i landet, har de fått bra feste i politikken, selv om han hevder det motsatte.

  Islam må røskes opp med røttene og forbys! Det er en livsfarlig ideologi. Det er kanskje allerede for sent. Den som ikke ser dette, må enten være fullstendig hjernevasket eller ha levd i et ekkokammer med kun aftenposten som nyhetskilde. Eller ha så lav intelligens at man ikke forstår at det ikke er så interessant akkurat hvor mange muslimer det er i Norge i dag, som hvor fort de har økt og hvor veien går videre.

  Med en hjernedød redaktør, med de rette meninger, så antar jeg at dere får statsstøtte. Lykke til videre.med å sikre egen lønn. Norges felles fremtid er det vel ikke så nøye med?

 3. Det er vel bra at sunn fornuft er representert i regjeringen representert med Frp vel?

 4. AvatarAleksander Dahl // 2018-07-24 kl 08:50 //

  Artikkelen sauser sammen kreti og pleti…

  Tips: Stram opp argumentene og behnadle færre elementer av gangen.

  Skal man ha lesere – må kvaliteten på både form, innhold og stryktur betydelig opp.

 5. Artikkelen mangler en vesentlig opplysning: A B Breivik har vokst opp en solid sosialdemokratisk AP-familie, og barneårene danner grunnlaget for voksenlivet.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-24 kl 17:46 //

   Som omtrent 40 prosent av befolkninga i hans generasjon har. Det er ikke sosialdemokratiets ideer han tok med seg da han drepte unge sosialdemokrater, men høyreekstreme som også florerer i FrP.

   • Det er vel ukjent for de fleste at FrP består av høyre-ekstrem., Dette var noe ABB selv fant ut da han meldte seg inn og fort ut igjen av FrPU som han fant ikke å dekke hans interesser.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-07-25 kl 10:12 //

     «fort ut»!? Han var medlem i FrP og FpU i over elleve år. Selv etter at han blei medlem gjenvant han troen på partiet og jobbet for at document skulle bli ei slags FrP-avis.

   • Høyreekstreme florerer i FRP.
    Tror du egentlig innerst inne på eget vås?
    Gi deg en hammer og du vil se spiker over alt.

 6. Alt som befinner seg til høyre for Rødt, og til nød SV blir her inne stemplet som høyreekstremt.
  Dere ser splinten, men ikke bjelken.

Kommentarfeltet er lukket.