Strike back! Bli med å forsvare streikeretten!

I Sverige har de store arbeidsselger- og arbeidskjøperorganisasjonene blitt enige om at streikeretten skal begrenses. 25. august reiser vi til Stockholm for å forsvare streikeretten sammen med våre svenske kamerater. Det bør du også gjøre!

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

22. juni 2017 igangsatte den svenske regjeringen, som ledes av Socialdemokratarna (S), en utredning av streikeretten. Utredningen kom som en følge av lang tid med konflikt mellom arbeidskjøpere og arbeidere i Gøteborg havn. Den hadde som mandat å undersøke hvorvidt konflikten kunne stanses gjennom å gjøre endringer i lovgivningen som regulerer fagforeningers mulighet til å streike.

Før de kom så langt at de rakk å legge frem utredningen, kom de store hovedsammenslutnigene på begge sider i Sveriges arbeidsmarked regjeringen i forkjøpet: den 5. juni kunne fagforeningene LO, TCO og SACO, og arbeidskjøpernes hovedorganisasjon Svensk Näringsliv, meddele at de sammen var kommet frem til en avtale hvor alle partene går inn for en omfattende innskrenkning av streikeretten.

Sterke reaksjoner
På grasrota i arbeiderbevegelsen har reaksjonene på avtalen vært sterke, både i svenske LO og i den syndikalistiske fagforeningen SAC. For sistnevnte kan avtalen få katastrofale følger, da den foreslår å begrense retten til å streike til kun å gjelde ved kamp for tariffavtale. SAC har siden foreningen ble opprettet i 1912 fulgt en modell hvor de velger å ikke inngå tariffavtaler med arbeidskjøper, da dette innebærer fredsplikt i avtalens gyldighetstid. Forslaget som ligger i avtalen vil dermed i praksis ulovliggjøre SAC slik organisasjonen eksisterer i dag.

Et annet moment ved avtalen som kan få store negative følger for fagbevegelsen er at den åpner for såkalt avtalehopping ved at den foreslår å ulovliggjøre bruk av streik ved bedrifter hvor det allerede eksisterer en tariffavtale. Dette åpner for at arbeidskjøper med støtte i loven kan hindre mer radikale arbeidere i å streike gjennom å inngå tariffavtale med fagforeningen som stiller de minst radikale kravene. Dette fremstår kanskje ikke i dag som noe stort problem for de reformistiske fagforeningene LO, TCO og Saco, men kan på sikt åpne for at arbeidskjøperne vil kunne opprette såkalte gule fagforeninger – fagforeninger hvor arbeidskjøperen har kontroll – med det formål å hindre arbeidere i å organisere seg fritt. I et mer langsiktig perspektiv er det derfor rimelig å hevde at LO/TCO/Saco gjennom avtalen skyter seg selv i foten.   

LO rettferdiggjør på sin side avtaleinngåelsen som et defensivt kompromiss for å forhindre en potensiell fremtidig høyreregjering fra å innføre enda strengere restriksjoner etter høstens riksdagsvalg. Ifølge Kurt Junesjö, tidligere forbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd og ekspert på svensk streikelovgivning, er dette en “undergravende og fullstendig kapitulasjon” fra fagbevegelsens side (Arbetaren 08.07.18). Grasrota i LO synes å være enige, da 13 av de 14 forbundene som utgjør LO har valgt å gå imot innstramningene.  

Strike Back!
I løpet av våren 2018 ble masseaksjonen Strike Back! – Försvara Strejkrätten! lansert av arbeidere, politiske organisasjoner, aktivister og andre venner av arbeiderbevegelsen som ikke tenker å legge seg ned for å tape. Datoen er satt til 25. august, og stedet blir Norra Bantorget i Stockholm. Det vil bli en av de største demonstrasjonene og aksjonene for arbeideres rettigheter i Skandinavia på lang tid, med tilreisende fra blant annet Danmark, Finland, Norge og hele Sverige.  

Vi oppfordrer fagforeninger, arbeidere og engasjerte mennesker i Norge til å vise solidaritet med svenske arbeidere i denne kampen. Enten man deltar i aksjonen, deler arrangementer og innlegg for å engasjere andre, bidrar med midler til transport, eller får sin organisasjon til å komme med støtteerklæringer og mobilisere, ber vi alle om å gjøre det de kan! Er du interessert i å reise til Stockholm sammen med andre fra Oslo kan du sende en mail til paamelding@riseup.net.

Om streikeretten innskrenkes og arbeiderbevegelsen svekkes i Sverige, vil det ha ringvirkninger i hele Skandinavia. Når arbeidernes rettigheter og forhandlingsmakt svekkes i ett land påvirker det arbeidere i alle land. Moralsk, etisk og prinsipielt er det også viktig å støtte hverandre, fordi ingen er fri før alle er fri. Arbeiderklassen og arbeiderkampen har alltid vært internasjonal, og solidariteten arbeidere imellom er avgjørende for alle!

Teksten er skrevet av Mobiliseringsgruppa for Strike back! Norge

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Strike back! Bli med å forsvare streikeretten!

  1. AvatarKnut Konsulent // 2018-07-13 kl 15:51 //

    Dette er viktig for alle arbeidstagere.

Kommentarfeltet er lukket.