Corbyn til europeiske sosialdemokrater: Forkast nyliberalismen og skap en økonomi for arbeidsfolk

Labour-leder Jeremy Corbyn. Foto: Chatham House

Tida for forandring er nå, fortalte Labour-lederen sine europeiske partifeller. Hvis ikke venstresida kan lede kontinentet mot et system for økonomisk rettferdighet, vil helt andre krefter ta styringa, advarte han.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Tidligere i dag snakket Jeremy Corbyn på en pressekonferanse i regi av Partij van de Arbeid, det nederlandske arbeiderpartiet. Labour-lederen hadde en klar beskjed til sine kollegaer både i Nederland og på resten av det europeiske kontinentet: tida er inne for ei radikal forandring.

Arbeiderklassen vil ha forandring
Han retta ei breiside mot flere av sine søsterpartier:

— I valg etter valg har velgerne vist at de rett og slett ikke tror på at mange av disse partiene tilbyr en reell forandring. Etter et tiår med kuttpolitikk som etterfulgte bankkrisa, årevis med stagnerende levestandard og økende usikkerhet, ser vi at særlig arbeiderklassen ikke er er villige til å akseptere mer av det samme.

I land etter land har sosialdemokratiske partier gått på katastrofevalg og selv der man ikke har krasjlanda er ikke tallene mye å rope hurra for — riktignok med noen unntak. I Portugal ledes regjeringa av det sosialdemokratiske sosialistpartiet med radikale venstrepartier i koalisjonen. Det britiske Labour har tross en borgerkrig i partiet, fra elitene mot Jeremy Corbyn, blitt Vestens største parti målt i antall medlemmer, og Labour fikk over 40 prosent av stemmene ved forrige valg.

— Mitt råd til våre europeiske søsterpartier er enkelt: avvis kuttpolitikken eller bli avvist av velgerne. Hvis våre partier ser ut som nok en del av etablissementet som støtter et feilet økonomisk system som er satt opp for de rike og næringslivseliter, vil de bli avist — og de falske populistene og innvandrerfiendtlige på ytre høyre vil fylle tomrommet.

I beit for gode råd
Det nederlandske arbeiderpartiet er et som definitivt trenger noen gode råd. Etter en glideflukt mot høyre de har til felles med mange andre sosialdemokrater endte de på 5,7 prosents oppslutning ved forrige valg. Også i Frankrike og Hellas har partiene gått fra å være giganter til å havne godt under ti prosent. I Norge var det etter at Ap under Jens Stoltenbergs ledelse delprivatiserte Telenor og Statoil, og innførte en massiv new public management-reform i helsevesenet at man fikk sin dårligste oppslutning i et stortingsvalg sia 1924. På dagens meningsmålinger ligger man enda lavere enn resultatet fra 2001 på 24,3 prosent.

Mange følte seg nok truffet selv om ikke Corbyn pekte fingeren på noen spesielle land, personer eller partier. Den økonomiske modellen som det har vært stor enighet om mellom høyresida og sosialdemokratiet i Europa sia 1970- og 1980-tallet mener han det er på høy tid å skrote.

— Vi trenger en ny økonomisk konsensus for å erstatte den ødelagte nyliberale modellen, som har svikta arbeiderklassen, eskalert ulikhetene og sugd velstand vekk fra flertallet til en liten elite på toppen.

Venstresida eller ytre høyre
Folk i Europa vil ha endringer, ifølge Jeremy Corbyn. Under hans ledelse har slagordet vært «for de mange, ikke de få», med klar adresse til økonomiske eliter som skummer fløten. Den tråden fulgte han opp på sitt Nederland-besøk.

— Det er tid for forandring i Europa. Men Europas sosialistiske partier vil bare kunne lede den forandringa om de presenterer en klar forkastelse av en økonomisk og sosial model som setter arbeidere opp mot hverandre, selger vår kollektive rikdom på billigsalg, og gir den ene ufortjente gaven etter den andre til bankfolk, direktører og skattesnytere.

Om venstresida ikke tar tak og presenterer et radikalt alternativ til dagens retning advarer Labour-veteranen om at langt mørkere krefter vil gripe muligheten.

— Hvis vi ikke leder den endringa vil andre med sikkerhet gjøre det. Det ødelagte systemet har vist seg å gi fruktbar jord for veksten av en politikk basert på fremmedfrykt og å gjøre folk til syndebukker. Hvis ikke vi tilbyr et klart og radikalt alternativ, og håp for en mer rettferdig og rikere framtid vil hatets og splittelsens politikk fortsette sin framvekst på kontinentet vårt.

(Se hele Corbyn tale under. OBS! Veldig lav lyd.)

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned