Nav som virkemiddel for å skape det klassedelte samfunnet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Våegng. Foto: Jan Richard Kjelstrup/Arbeids- og sosialdepartementet

Når folk som ber om hjelp bes flytte i telt og og jobbe gratis for Rema 1000 er ikke Nav lenger en hjelpetjeneste for arbeidsløse, men høyresidas verktøy for det klassedelte samfunnet.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (56 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Nav-reformen er et ideologisk prosjekt som ble bygd på høyrepolitikkens ideologi, igangsatt av Bondevik II-regjeringen i 2002 (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti – med Fremskrittspartiet som garantist) – jf Stortingsmelding nr 14, 2002/2003. Det er ikke noe sosialdemokratiet kan stille seg bak.

NAV er et prosjekt hvor konsulentbransjen kan håve inn milliardbeløp. Mens de som NAV er ment å være en hjelpesentral for, opplever kutt, kutt og atter kutt i ytelser og hjelpetiltak.

I dag er det en kilde hvor styrtrike som Peter Stordalen, Olav Thon, Rema 1000-konsernet, Nille-kjeden osv, osv kan få gratis arbeidskraft – betalt av staten – under dekke av arbeid for trygd.

Ledelse foran brukere
Sentraliseringspolitikken som Nav fører, har gjort etaten til en arena med høye lederlønninger. Det å betale ledere mye – er generelt blitt virkemiddelet for en brutal ledelses- og arbeidsgiverpolitikk. Noen gjør hva som helst for penger. Personalet og brukere må betale prisen.

Faksimile klassekampen.no

Arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Elisabeth Vågeng, får nærmere to millioner kroner i året for å gjennomføre Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringens brutale politikk.

Stadige omorganiseringer, en styringsmodell med to forskjellige lov- og avtaleverk (et statlig og et kommunalt), styringsmodell etter New Public Management (NPM), mål- og resultatstyring er styringsverktøy for å pasifisere fagforeningene, og vanskeliggjøre deres arbeid. Men hersk og splid har alltid vært høyresiden virkemiddel for å få et klassedelts samfunn – med store forskjeller mellom fattig og rik. Sånn sett kan man si at NAV-reformen er et vellykket prosjekt for høyrepartiene og høyrefolk.

EUs rammeverk settes foran det norske
I dag handler arbeidslivspolitikken i det alt vesentligste om å legge forholdene til rette for gjestearbeidere, den frie etableringsretten og EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft), og trygdeeksport til gjestearbeiderne og deres familier i EU-land. I tråd med EØS-loven.

Noen gjestearbeidere betaler bare halv skatt i forhold til norske arbeidstakere og regjeringen la nylig til rette ekstra skattereduserende tiltak for gjestearbeidere på korttidskontrakter. Åpenbart for å gi gjestearbeidere konkurransefortrinn foran norske arbeidstakere, og dermed kunne utkonkurrere norske lønns- og arbeidsvilkår.

Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringen gjør alt for storkapitalen og bemanningsbyråer og gir i tillegg standardfradrag for utenlandske gjestearbeidere.

Fremfor å hjelpe for frem settes de bakerst i køen
Det innebærer at norske arbeidstakere og trygdede må stille bakerst i køen. Som Tina i Trondheim som ble satt til å jobbe for 16 kroner timen på Rema 1000, eller Line som ble satt til å spa grus for 13 000 kroner måneden.

Alt gjøres for å holde arbeidsledighetsstatistikkene lave.

Nav privatiseres
Siden 2013 har NAV betalt mer enn 20 milliarder kroner til arbeidsmarkedstiltak. Samtidig som at NAV inngår kontakter med private bemanningsbyråer.

Med endringene i arbeidsmiljøloven 01.07.2015 og 01.07.2017, er det åpenbart at Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker seg et løsarbeidersamfunn, hvor arbeidstakeren gjøres mer eller mindre rettsløs. Nav er blitt et viktig virkemiddel i denne politikken gjennom at stadig større del av deres (opprinnelige) tjenestetilbud privatiseres, og dermed respekten for skattepengene – felleskapets felles midler – som smuldres bort i høyrepolitiske prioriteringer. Dette er privatisere (som betyr å berøve) det offentlige.

Telt — Navs nye tilbud tl trengende
Historien er følgende: «Stine Kristiansen og Henrik Vridve gikk til Nav for hjelp til å få tak over hodet. Nav ga dem et telt og ba dem campe ulovlig i skogen».

Samtidig som at NAV er blitt mer og mer utilgjengelig for folk – i hvert fall de som av økonomiske grunner/ andre grunner ikke er på digitale plattformer.

Med en så iskald arbeids- og sosialminister som Anniken Hauglie (Høyre) viser seg å være, forvitres integriteten og verdigheten til folk som trenger hjelp inn i høyresidens klassesystem.

Nav er blitt noen annet enn den tidligere kommunale sosialtjenesten, den statlige arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten. Visjonen om at folk «skulle gå inn ei dør – og få den hjelpen de trenger» er for lengst død.

Tiden er vel overmoden til at Nav må oppløses! Arbeidsmarkedet, sosialtjeneste og trygdetjenestene trenger et system for å hjelpe folk frem, ikke for å ødelegge velferdssamfunnet og folk som trenger samfunnets hjelp.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.