Hvorfor skal en få flere barn når pompøse politikere deler ut skyld som møkker på ækkra?

Christian Tybring-Gjedde fra FrP. Foto: FrPMedia

Ikke rike nok, ikke hvite nok, ikke "ansvarlige" nok. Det ropes etter flere barn i Norge samtidig som staten legger for dårlig til rette og politikere ber store grupper få færre barn. 

Camilla Tranås Kristiansen
Om Camilla Tranås Kristiansen (11 artikler)
Camilla Hestvik er Barne -og ungdomsarbeider, student, politisk aktiv i Rødt Vega, styremedlem i Rødt Nordland og feminist.

Vi føder for få barn her i Norge. De bør helst være norske barn da ifølge enkelte politikere. Og ifølge statistikken så ligger vi under det som er et bærekraftig antall barn født for å dekke det behovet for armer som kan bære oss igjennom alderdom og sykdom i fremtiden.

Frps Christian Tybring-Gjedde snakker om at fattige må selv ta ansvar for egne barn, at fattige og utenlandske ikke bør få flere barn for at de ikke kan regne med at staten skal betale for alle, som om det var slik det gikk for seg. Selvfølgelig måtte han også nevne at kvinner som får barn med tre forskjellige menn er uansvarlige når de drar rundt sånn. Når tar vi ikke ansvar for egne barn? Når ble det kvinner som får barn med flere fedre som alene fikk dem, hvor er ansvaret på fedrene ifølge han? For slik jeg ser det er det like mange menn som får barn like «uansvarlige» som kvinner.

En dårlig stønadsfest
Og når det gjelder det at en ikke bare skal få barn og innbille seg det at det offentlige bare skal øse penger på oss, så er det ikke slik det fungerer. Det er vanskelig å få foreldrepenger i dag, og det er ikke mye å skryte av det en skal leve på om en skulle se på det å få barn som en inntektskilde.

Jeg visste ikke at det spilte noen rolle om barna ble født fra en mørkere mamma og jeg tenker da på hva det skal ha noe å si, når jeg bor i Nordland, hvor vi hele tiden blir minnet på at vi har for få barn. Det spiller ingen rolle! Mennesker er mennesker.

Jeg har selv vært den som «snyltet» på staten da jeg fikk barn, med den skarve engangsstønaden som skal hjelpe til med barneutstyr og inntekt den første måneden etter barnets ankomst. For sosialstønad er vel så mye å rope hurra for? Og om det skal ses på som en stønadsfest å få hjelp av det offentlige, så kan det ikke være stort til fest politikerne har opplevd i sitt liv, heller ganske skralt spør du meg.

Da jeg endelig skulle klare få fagbrevet etter mine to første barn, fikk jeg mitt tredje og en ny sjanse for å opparbeide meg foreldrepenger. Men bare det er heller ingen fest når arbeidsmarkedet er slik som det er. Og det er slike ting som bidrar til at en kanskje vurderer abort, noe som ikke nødvendigvis  kan ses på som frivillig om det er økonomiske grunner som ligger bak.

Barn for de få gir få barn
Så da er spørsmålet om hvordan en skal få flere barn i Norge hengende i en tynn tråd, om det skal deles inn i fattige og rike, «etnisk norsk» eller ikke, anstendig eller ikke. Og det bidrar ikke på noen måter positivt å skulle presse på alle kanter at en trenger flere barn når en setter lista for å være et fullverdig medlem av samfunnet for å kunne få «lov» til å få barn uten å bli stemplet som en byrde for omgivelsene.

For hvor mange kvinner sitter vel ikke med det dilemmaet der de ikke vil ta abort, men så kjenner de presset fra utsiden om at en ikke når opp til politikernes nivå av fullverdig medlem av gruppen kvinner som kan få barn? Da sier jeg bare at det ikke vil være en frivillig abort, men på ansvaret til de som ukritisk uttaler seg om hva andre skal eller ikke, fra sin egen høye hest.

Vi må fylle skoler og barnehager slik at vi slipper å legge dem ned og for å sikre arbeid til de som jobber innen disse yrkene. Vi trenger folk rett og slett. Og samtidig ser jeg til de store byene som f.eks Oslo der folk snakker om høye boligpriser, høy innvandring, mangel av barnehager og skoler osv. Det er surrealistisk. Men er det der vi mangler barn? Eller hele Norge?

Nordland er en del av Norge, og her i Sør-Helgeland er vi spredd rundt tynt på små plasser, med hus i mellom tettstedene og byene. Med vakre skoger og fargerik kyst så er det en perle her som andre steder i Norge, alle plasser med sine særtrekk. Men det nytter ikke å holde liv i det om vi ikke har folk her, så det ligger i bakhodet på mange når de begynner på et eller annet prosjekt: Er dette liv laga?

Og det med å få flere barn er jo lett, bare å produsere det, ikke sant?

Abortpress
Når økonomi blir satt som en betingelse for å kunne ta seg av barnet sitt, helt selvstendig, da har vi for mange, fjernet en faktor som ligger til rette for å få barn. Egen bolig, klart det, når du har fått fast jobb og full inntekt. Egenkapitalen må vi ikke glemme, den burde en også ha spart opp til ved å jobbe i den der faste stillingen sin noen år. En kan ikke spare på Nav heller.

Også har det noe å si om usikkerhet, for hvilken barnehage kan en ha barnet i når en ikke kan være sikker på om at det er et like stort antall barnehager her neste år? Og hva med skolene? Får de nok fra budsjettet fra kommunene til å opprettholde et anstendig tilbud? Hva om en får et barn som trenger ekstra assistanse?

Når alle disse tingene er på plass, hva da med de som ikke har det?

Så har en det synet på de som får barn uten å ha alt dette. De kommer kanskje ikke opp på det nivået innenfor samfunnet at de har alt. Vi snakker nå om et klassesamfunn der de fattige er uansvarlige som får barn uten å være økonomisk sikret. For hvis vi skal ha det slik at kvinner ikke skal kunne føde sine barn basert på økonomiske grunner, men heller vurdere abort som en annen, er ikke den aborten nødvendigvis et frivillig valg lengre, men et resultat av en skeivfordeling i samfunnet. Aborter gjort på grunnlag av samfunnsmessige strukturer, er ikke lengre frivillige, men påtvunget indirekte. Kvinnen må ta et valg, men ikke nødvendigvis etter egen vilje.

Et samsunnsproblem med samfunnsmessige løsninger
Og der har en igjen grunnleggende faktorer en må kunne ta tak i for å få flere barn, for dette trenger ikke nødvendigvis handle om at kvinner ikke vil ha barn, men at samfunnet ikke har lagt det til rette for at vi skal få dem. Med et liberalt syn menes det at hver og en har et eget ansvar for å få barn og ta seg av sine egne barn. Greit nok, men hvorfor et det også et samfunnsproblem om vi ikke får flere barn til å ha i de barnehagene, skolene og fremtidige jobbene? Vi kan ikke se på det som et eget ansvar om det er et problem samfunnsmessig.

Jeg kunne utbrodert hva dette gjør med små samfunn som her i Sør-Helgeland og i Nordland, der ballen ruller med at vi vil ha flere folk hit, samtidig som at vi har for få arbeidsplasser, som igjen handler om at vi har for få folk. Og når vi ikke har arbeidsplasser så kommer det ikke flere folk hit, og ballen ruller videre med mindre midler til kommunene og fylket, og det kuttes her og der. Nedbyggingen av småsamfunnene er i gang, og vi pushes til sentralisering.

Kan vi være så snill og stoppe litt opp her?

Ned fra sin høye hest
Jeg vil ha boliger til folk som ikke har kapital til å kjøpe sin egen enda. Jobber som ikke bare tilbyr småpenger og deltid innenfor de kvinnedominerte yrkene, og en barsel- og permisjonstid som er lik for alle. Ja takk til en betydelig høyere engangssum til foreldre etter fødsel, der det ikke skal ha noe å si om en har tjent mye eller lite før en fikk barn, slik at en har nok til å klare seg før en skal ut i arbeid igjen. Det er hardt nok å i det hele tatt få barn, hvorfor skal vi gjøre det vanskeligere med at kvinner jobber ræva av seg for å klare skrape sammen timene til et månedlig beløp og fars rettigheter til en liten del av permisjonstiden. Og for ikke å snakke om reglene som gjør at mor må ha minst femti prosent stilling eller studie for at far skal kunne ta seg sin del av fellesperioden? Bare det hadde kanskje bidratt til å forebygge depresjon etter fødsel hos mor, der en kan føle seg ensom og alene hjemme når far er på jobb.

Det er så mange grep som kan tas om en ikke ser på det at kvinner skal få barn som en oppgave kun for hver enkelt, men også for samfunnet rundt.

Ja takk til trygghet for alle. Og så vil jeg at politikere som skal stå der i dress og slips skal slutte å snakke om ting de ikke har peiling på. Kom deg ned fra din høye hest og se deg rundt uten fordømmelsen i bakgrunnen, for du vet så lite.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

17 kommentarer på Hvorfor skal en få flere barn når pompøse politikere deler ut skyld som møkker på ækkra?

 1. AvatarPetter Hasle // 2018-06-28 kl 10:49 //

  Verden ville være et bedre sted om fattige mennesker ikke fikk barn!
  Tenk hvor sykt det er at man setter barn til verden i krigsherjede eller sultrammede land, da vil man jo ikke barna sine noe godt.
  Og det samme i Norge, om man ikke evner å ta vare på seg selv økonomisk så bør man i aller høyeste grad ikke sette barn til verden, for sin egen, og barnets skyld.

  • AvatarLill Livsentusiast // 2018-06-28 kl 11:38 //

   Er ikke sikker, men håper du er sarkastisk i innlegget ditt…

   • AvatarPetter Hasle // 2018-06-28 kl 11:41 //

    Overhodet ikke. Hvordan kan du ikke evne å se at det å sette barn til verden er et enormt ansvar, og da er det forkastelig å føde barn om man ikke har noen forutsetning for å gi dette barnet et godt liv.

    • AvatarLill Livsentusiast // 2018-06-28 kl 20:39 //

     Det du ikke evner, er å se bortenfor den trygge og forutsigbare boblen en lever i et land som Norge. Mange steder i verden så er fattigdom det som er det normale, det er noe en er født i, og det er noe en dør i. Å si at fattige ikke skal få barn, for da bryr de seg ikke om dem, det tyder på at en har virkelig mangel på virkelighetsforståelse. Og er ikke stort bedre enn de som ivrer for sterilisering av fattige. Mange lever i konfliktområder der krig og konflikter har vart i generasjoner. Løsningen hadde vel vært å sterilisere alle, så hadde problemet vært borte etter en generasjon…Fix symptomene, og la grunnen til dem få fortsette. Verden ville ha vært et bedre sted om fattige ikke fikk barn? Virkelig? Er ikke det en tankegang som hører en forgangen tid til? Er det heller ikke slik at verden ville ha vært et bedre sted om vi hadde fordelt godene, og ingen hadde vært så fattig at de ikke kunne ha gitt barna sine mat, klær og skolegang.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-06-28 kl 21:59 //

      Igjen, at du ikke evner å se at det å sette barn til livet i krigs eller sultrammede land er uansvarlig er jo bare helt vanvittig.
      Det er ingen menneskerett å få barn og jeg ventet til livet var på stell før jeg i det hele tatt tenkte tanken.

      Om man er fattig og knapt kan forsørge seg selv så er det meget uansvarlig, og ikke minst egoistisk å føde barn!

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-06-28 kl 22:45 //

      Det du sier er at fattiges liv ikke er verdt å leve. Fattighat er det.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-06-28 kl 23:12 //

      Det jeg sier er at ingen fortjener å vokse opp i fattigdom, sult eller krig.

      At du unner noen å vokse opp i fattigdom sier ikke så rent lite om deg.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-06-29 kl 11:20 //

      Jeg kjenner masse fattige mennesker, inkldert folk i land hvor det å være fattig er noe helt annet enn i Norge. Jeg unner disse menneskene et liv, også i fattigdom fordi jeg vet at det er verdt å leve. Jeg unner dem også en verden som ikke produserer fattigdom og det er den jeg jobber mot. Vi har et system hvor noen må være fattige og noen mø være rike. Dette skylder du på fattige, sier de ikke skal få unger og sier slik at livene deres ikke er verdt å leve. Det er et motbydelig menneskesyn.

     • AvatarPetter Hasle // 2018-06-29 kl 11:25 //

      Jeg kjenner også fattige mennesker, og jeg har vært i disse landene hvor folk, med barn, bor på søppeldynga.

      Det er toppen av egosentrisme å sette barn til verden i land som er preget av krig, nød, sult og fattigdom.

      Det er også meget egosentrisk å sette barn til livet dersom man er fattig i Norge.

      Videre skriver du:» Vi har et system hvor noen må være fattige og noen må være rike.» Dette er feil. Vi lever i en kapitalistisk verden, og dersom kapitalismen er fullkommen, så vil det ikke eksistere fattigdom i verden.
      Takket være kapitalismen har vi i dag langt mindre fattigdom i verden enn for bare 10 år siden.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2018-06-29 kl 12:29 //

      De menneskene skulle altså aldri vært født ifølge deg. Det gjelder for øvrig også over 99 prosent av alle som har levd under hele menneskehetens historie.

      Mer fattigdom i Norge er vel også takket være kapitalismen da, eller? Eller i de periodene fattigdommen har økt, har det vært kapitalismens skyld det også? Nå skal det sies at de landene hvor folk har kommet seg ut av fattigdom er land som har brutt med nyliberalismens dogmer.

     • AvatarJallaman // 2018-07-04 kl 14:05 //

      «Lill Livsentusiast» fremstår som en drømmer som helst ikke vil forholde seg til vanskelige problemstillinger. Lett å snakke om så bra verden hadde vært om bare «ingen hadde vært så fattig at de ikke kunne ha gitt barna sine mat, klær og skolegang». Vel, vi lever i den virkelige verden og må forholde oss til realiteter.

      Les artikkelen under og reflekter litt over hvordan verden vil se ut om dette skrekkscenarioet slår til:

      Sitat fra artikkelen:
      «Prognosene for folkevekst i Afrika er nesten ufattelige. Allerede i dag er befolkningen fem ganger større enn i 1950. Og fra dagens 1 milliard innbyggere er anslagene mellom 3,5 og 5 milliarder afrikanere innen neste årtusenskifte.­ »

      https://www.vl.no/nyhet/afrika-vil-firedobles-for-ar-2100-1.366555?paywall=true

   • AvatarMikey666 // 2018-06-28 kl 16:45 //

    Hadde det vært slik at barn kunne overlevd på luft og kjærlighet så hadde poenget til Petter vært elitistisk, dømmende og etisk umoralsk.

    Men desverre så er det slik at barn ikke kan leve på nettopp luft og kjærlighet alene. Det er selvfølgelig viktig for å få en god oppvekst, men sikkerhet til at de til enhver mnd får i seg mat, sikkerheten til å ha tak over hodet og at foreldre har mental kapasitet nok til å faktisk oppdra barnet til gode samfunnsborgere er minst like viktig om ikke viktigere.

    Derfor har Petter et meget godt poeng. Nå er det sånn at i dagens samfunn så er det totalt selvforskyldt å bære barn, utenom ekstremtilfellet «voldtekt uten at offeret er bevisst over det i perioden hendelsen skjer til abortgrensen er ute».
    Valg 1: Å ha sex, dette er i alle majoriteter av tilfelle et valg
    Valg 2: Å bruke prevensjon, alt i fra piller, spiral til kondom.
    Valg 3: Angrepille
    Valg 4: Abort eller ei.

    Derfor bør man være tålmodig å jobbe så man er sikker på at man kan gi sine barn en best mulig oppvekst før man tar disse valgene.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-06-28 kl 21:06 //

   En strålende strategi for avfolking av landet du og Gjedde har her.

   • AvatarPetter Hasle // 2018-06-28 kl 22:00 //

    Feil, de aller fleste mennesker her i landet er ikke fattige og kan, bør og vil ha barn.

 2. AvatarJallaman // 2018-06-28 kl 15:24 //

  Dette synes jeg var et dårlig innlegg, både dårlig skrevet og ekstremt naivt.

  For det første dikter forfatter opp ting. Ikke noe sted har Christian Tybring-Gjedde nevnt at noen ikke er «hvite» nok til å få barn. Han har vist til statistikk om at økningen i antallet fattige barn kan forklares med innvandring, men han påstår ikke at mennesker som ikke er hvite ikke bør få barn.

  For det andre bruker forfatter såkalt stråmannsargumentasjon; meningsmotstander tillegges meninger og motiver de ikke har som man så argumenterer mot. Ingen har anklaget forfatter eller andre i samme situasjon for å snylte på staten når man fikk barn.

  For det tredje er det en rekke påstander som ikke kan karakteriseres som annet enn latterlige. Et eksempel: «For hvor mange kvinner sitter vel ikke med det dilemmaet der de ikke vil ta abort, men så kjenner de presset fra utsiden om at en ikke når opp til politikernes nivå av fullverdig medlem av gruppen kvinner som kan få barn?». Mener forfatter virkelig at mange kvinner vil ta abort mot sin vilje fordi de Tybring-Gjedde har vært i media? I såfall tror jeg hun undervurderer intelligensen til den vanlige kvinne.

  For det fjerde er innlegget et sammensurium av ulike meninger hvor det er vanskelig å følge den røde tråden. Forfatter skal innom alt mulig fra rasisme til distriktspolitikk, men uten at det er lett å skjønne sammenhengen.

  For det femte virker det som forfatter ikke skjønner elementære økonomiske sammenhenger. «Ja takk begge deler» kan Ole Brumm si, men samfunnsdebattanter bør klare å komme med alternative løsninger på problemer. «Jeg vil ha boliger til folk som ikke har kapital til å kjøpe sin egen enda.» Ok, hvem spanderer? Forfatter mener at det «det er så mange grep som kan tas». Da hadde det vært fint å få presentert disse. Når man gir mer penger til et formål må man ta penger fra et annet formål. Håper forfatter har en bedre løsning enn at de rike skal betale mer i skatt, for så enkel er ikke verden.

  Overbefolkning er et stort problem i verden i dag.

  Allerede i dag er befolkningen fem ganger større enn i 1950. Og fra dagens 1 milliard innbyggere er anslagene mellom 3,5 og 5 milliarder afrikanere innen neste årtusenskifte.
  https://www.vl.no/nyhet/afrika-vil-firedobles-for-ar-2100-1.366555?paywall=true
  Så kan man si at «jammen, har ikke alle disse rett til å få barn da?» Vel, de fleste av disse vil dessverre ende opp i ekstrem fattigdom og få et dårlig liv. Men man er vel rasist om man problematiserer rundt disse dystre prognosene.

  Vi er nødt til å tørre å diskutere vanskelig problemstillinger, uansett hvor ubehagelig det er.

 3. FRP er for skatteflåing og bompenge folk, flest. Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner. Budsjetter øker Når noen får mye for de fleste mindre. Fattigdommen i landet har økt med FRP i regjeringen også. Trybing Gjedda har gått ut og sagt, at fattige folk må slutt å få unger. Du snakker om statsmann.

 4. Fint med fine mål og fine ønsker.
  Fint med velferdsordninger og støtte til barnefamilier og ordninger som fungerer som støtte for og til barn.
  Men alle gode ordninger må betales, og da er det feil å skrike opp om klima når pengene kan tjenes på olje og gass.
  Og det er feil å være monsterkresen og å hate industri og feil å sutre og jamre hvis det er og blir norske industribedrifter som tjener penger eller hvis pengene tjenes på fisk.
  Verdier skapes også av bønder og med husdyrhold og med skog og tre-produkter.
  Og det er feil styring av landet når for mye penger og for store verdier samles og ender opp i Oslo.
  Og det er feil når makteliter klarer å beslaglegge grunn og tomter og arealer som kunne gå til jordreform her i landet.
  Det er ikke en menneskerett å ha skogsdrift inne i en hovedstad i Europa slik det er i Oslo.
  Slum er sløsing.
  Barnevennlige bomiljøer er bra og lønner seg mer enn skogsdrift og nikkersadel.

Kommentarfeltet er lukket.