Hvorfor skal en få flere barn når pompøse politikere deler ut skyld som møkker på ækkra?

Christian Tybring-Gjedde fra FrP. Foto: FrPMedia

Ikke rike nok, ikke hvite nok, ikke "ansvarlige" nok. Det ropes etter flere barn i Norge samtidig som staten legger for dårlig til rette og politikere ber store grupper få færre barn. 

Camilla Hestvik
Om Camilla Hestvik (10 artikler)
Camilla Hestvik er Barne -og ungdomsarbeider, student, politisk aktiv i Rødt Vega, styremedlem i Rødt Nordland og feminist.

Vi føder for få barn her i Norge. De bør helst være norske barn da ifølge enkelte politikere. Og ifølge statistikken så ligger vi under det som er et bærekraftig antall barn født for å dekke det behovet for armer som kan bære oss igjennom alderdom og sykdom i fremtiden.

Frps Christian Tybring-Gjedde snakker om at fattige må selv ta ansvar for egne barn, at fattige og utenlandske ikke bør få flere barn for at de ikke kan regne med at staten skal betale for alle, som om det var slik det gikk for seg. Selvfølgelig måtte han også nevne at kvinner som får barn med tre forskjellige menn er uansvarlige når de drar rundt sånn. Når tar vi ikke ansvar for egne barn? Når ble det kvinner som får barn med flere fedre som alene fikk dem, hvor er ansvaret på fedrene ifølge han? For slik jeg ser det er det like mange menn som får barn like «uansvarlige» som kvinner.

En dårlig stønadsfest
Og når det gjelder det at en ikke bare skal få barn og innbille seg det at det offentlige bare skal øse penger på oss, så er det ikke slik det fungerer. Det er vanskelig å få foreldrepenger i dag, og det er ikke mye å skryte av det en skal leve på om en skulle se på det å få barn som en inntektskilde.

Jeg visste ikke at det spilte noen rolle om barna ble født fra en mørkere mamma og jeg tenker da på hva det skal ha noe å si, når jeg bor i Nordland, hvor vi hele tiden blir minnet på at vi har for få barn. Det spiller ingen rolle! Mennesker er mennesker.

Jeg har selv vært den som «snyltet» på staten da jeg fikk barn, med den skarve engangsstønaden som skal hjelpe til med barneutstyr og inntekt den første måneden etter barnets ankomst. For sosialstønad er vel så mye å rope hurra for? Og om det skal ses på som en stønadsfest å få hjelp av det offentlige, så kan det ikke være stort til fest politikerne har opplevd i sitt liv, heller ganske skralt spør du meg.

Da jeg endelig skulle klare få fagbrevet etter mine to første barn, fikk jeg mitt tredje og en ny sjanse for å opparbeide meg foreldrepenger. Men bare det er heller ingen fest når arbeidsmarkedet er slik som det er. Og det er slike ting som bidrar til at en kanskje vurderer abort, noe som ikke nødvendigvis  kan ses på som frivillig om det er økonomiske grunner som ligger bak.

Barn for de få gir få barn
Så da er spørsmålet om hvordan en skal få flere barn i Norge hengende i en tynn tråd, om det skal deles inn i fattige og rike, «etnisk norsk» eller ikke, anstendig eller ikke. Og det bidrar ikke på noen måter positivt å skulle presse på alle kanter at en trenger flere barn når en setter lista for å være et fullverdig medlem av samfunnet for å kunne få «lov» til å få barn uten å bli stemplet som en byrde for omgivelsene.

For hvor mange kvinner sitter vel ikke med det dilemmaet der de ikke vil ta abort, men så kjenner de presset fra utsiden om at en ikke når opp til politikernes nivå av fullverdig medlem av gruppen kvinner som kan få barn? Da sier jeg bare at det ikke vil være en frivillig abort, men på ansvaret til de som ukritisk uttaler seg om hva andre skal eller ikke, fra sin egen høye hest.

Vi må fylle skoler og barnehager slik at vi slipper å legge dem ned og for å sikre arbeid til de som jobber innen disse yrkene. Vi trenger folk rett og slett. Og samtidig ser jeg til de store byene som f.eks Oslo der folk snakker om høye boligpriser, høy innvandring, mangel av barnehager og skoler osv. Det er surrealistisk. Men er det der vi mangler barn? Eller hele Norge?

Nordland er en del av Norge, og her i Sør-Helgeland er vi spredd rundt tynt på små plasser, med hus i mellom tettstedene og byene. Med vakre skoger og fargerik kyst så er det en perle her som andre steder i Norge, alle plasser med sine særtrekk. Men det nytter ikke å holde liv i det om vi ikke har folk her, så det ligger i bakhodet på mange når de begynner på et eller annet prosjekt: Er dette liv laga?

Og det med å få flere barn er jo lett, bare å produsere det, ikke sant?

Abortpress
Når økonomi blir satt som en betingelse for å kunne ta seg av barnet sitt, helt selvstendig, da har vi for mange, fjernet en faktor som ligger til rette for å få barn. Egen bolig, klart det, når du har fått fast jobb og full inntekt. Egenkapitalen må vi ikke glemme, den burde en også ha spart opp til ved å jobbe i den der faste stillingen sin noen år. En kan ikke spare på Nav heller.

Også har det noe å si om usikkerhet, for hvilken barnehage kan en ha barnet i når en ikke kan være sikker på om at det er et like stort antall barnehager her neste år? Og hva med skolene? Får de nok fra budsjettet fra kommunene til å opprettholde et anstendig tilbud? Hva om en får et barn som trenger ekstra assistanse?

Når alle disse tingene er på plass, hva da med de som ikke har det?

Så har en det synet på de som får barn uten å ha alt dette. De kommer kanskje ikke opp på det nivået innenfor samfunnet at de har alt. Vi snakker nå om et klassesamfunn der de fattige er uansvarlige som får barn uten å være økonomisk sikret. For hvis vi skal ha det slik at kvinner ikke skal kunne føde sine barn basert på økonomiske grunner, men heller vurdere abort som en annen, er ikke den aborten nødvendigvis et frivillig valg lengre, men et resultat av en skeivfordeling i samfunnet. Aborter gjort på grunnlag av samfunnsmessige strukturer, er ikke lengre frivillige, men påtvunget indirekte. Kvinnen må ta et valg, men ikke nødvendigvis etter egen vilje.

Et samsunnsproblem med samfunnsmessige løsninger
Og der har en igjen grunnleggende faktorer en må kunne ta tak i for å få flere barn, for dette trenger ikke nødvendigvis handle om at kvinner ikke vil ha barn, men at samfunnet ikke har lagt det til rette for at vi skal få dem. Med et liberalt syn menes det at hver og en har et eget ansvar for å få barn og ta seg av sine egne barn. Greit nok, men hvorfor et det også et samfunnsproblem om vi ikke får flere barn til å ha i de barnehagene, skolene og fremtidige jobbene? Vi kan ikke se på det som et eget ansvar om det er et problem samfunnsmessig.

Jeg kunne utbrodert hva dette gjør med små samfunn som her i Sør-Helgeland og i Nordland, der ballen ruller med at vi vil ha flere folk hit, samtidig som at vi har for få arbeidsplasser, som igjen handler om at vi har for få folk. Og når vi ikke har arbeidsplasser så kommer det ikke flere folk hit, og ballen ruller videre med mindre midler til kommunene og fylket, og det kuttes her og der. Nedbyggingen av småsamfunnene er i gang, og vi pushes til sentralisering.

Kan vi være så snill og stoppe litt opp her?

Ned fra sin høye hest
Jeg vil ha boliger til folk som ikke har kapital til å kjøpe sin egen enda. Jobber som ikke bare tilbyr småpenger og deltid innenfor de kvinnedominerte yrkene, og en barsel- og permisjonstid som er lik for alle. Ja takk til en betydelig høyere engangssum til foreldre etter fødsel, der det ikke skal ha noe å si om en har tjent mye eller lite før en fikk barn, slik at en har nok til å klare seg før en skal ut i arbeid igjen. Det er hardt nok å i det hele tatt få barn, hvorfor skal vi gjøre det vanskeligere med at kvinner jobber ræva av seg for å klare skrape sammen timene til et månedlig beløp og fars rettigheter til en liten del av permisjonstiden. Og for ikke å snakke om reglene som gjør at mor må ha minst femti prosent stilling eller studie for at far skal kunne ta seg sin del av fellesperioden? Bare det hadde kanskje bidratt til å forebygge depresjon etter fødsel hos mor, der en kan føle seg ensom og alene hjemme når far er på jobb.

Det er så mange grep som kan tas om en ikke ser på det at kvinner skal få barn som en oppgave kun for hver enkelt, men også for samfunnet rundt.

Ja takk til trygghet for alle. Og så vil jeg at politikere som skal stå der i dress og slips skal slutte å snakke om ting de ikke har peiling på. Kom deg ned fra din høye hest og se deg rundt uten fordømmelsen i bakgrunnen, for du vet så lite.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.