Uføre til kamp – blir du med?

Fra demonstrasjonen og totimersstreiken mot arbeidsmiljøloven., Oslo, 28. januar 2015. Foto: Rødt Nytt

Snille uføre kommer ikke til himmelen. Kamp- og aksjonsvilje kan føre oss til paradis. Men da må vi alle stå sammen og kjempe.

Gunn Pound
Om Gunn Pound (13 artikler)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

Uføre skal også bo, spise, leve og delta i samfunnet på lik linje med andre. Men mye av dette koster penger. Med kun 270 kr i økning i grunnbeløpet i folketrygden per måned blir dette vanskelig for mange tatt i betraktning andre kutt og den generelle prisstigningen.

Er vi uføre for snille? Snille uføre kommer ikke til himmelen. Kamp- og aksjonsvilje kan føre oss til paradis. Men da vi alle stå sammen.

LES OGSÅ: Hvorfor misunner vi de uføre?

Solidaritetsstreik
Når vil LO, YS og UNIO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet? Når vil LO, YS og UNIO gå til politisk solidaritetsstreik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet? Mange uføre er medlemmer i fagforeningene.

Mange tusen er i disse dager skuffet over at regjeringen med statsråd Anniken Haugli (H) i spissen heller ikke i år imøtekommer kravet om etterregulering for 2016. Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 93 634 til 96 883. En økning per år på 3249 og en økning per måned på 270, noe jeg kaller almisser når vi regner med generell prisstigning.  

Men skuffelser, klaging og tårer hjelper ikke. Handling må til. Skal vi oppnå å bli hørt må det en skikkelig kamp til. Folk er så flinke til å gå i demonstrasjonstog og arrangere aksjonsdager for sine sykehus, mot rasisme, for barnevennlige skoleveier, klima og miljø med mer.

LES OGSÅ: Når kommer uføreopprøret?

Vi mangler streikevåpen
Alle inkludert organisasjonene vet at uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og dette vet de å utnytte. Derfor er det så lett å innføre kutt og ordninger som forringer levekårene til så mange. Regjeringen vet så altfor godt at de kun blir møtt med svake protester.

For noen år siden gikk LO, YS og Unio til streik mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Dette er bra, men har organisasjonene glemt alle de 700 000 nordmenn i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp)? Har de glemt oss 321 000 på uføretrygd?

LES OGSÅ: Uførebløffen

Kutt for uføre
Og har folk fått med seg at den nye uføretrygdordningen fra 1. januar 2015 førte til at mange mistet retten til bostøtte da bruttobeløpet på uføretrygd steg og at alle de med høy gjeld fikk kraftige reduksjoner i gjeldsfradraget? Og hva tenker organisasjonene om at opptjening av pensjonspoeng stanses ved fylte 62 år mot tidligere 67 år som medfører at dagens uføretrygdede får 25 prosent mindre i alderspensjon? Det betyr at alle som ble uføre før 62 år taper fem opptjeningsår. Veien til fattigdom er kort.

Og har organisasjonene tenkt på uføretrygdedes muligheter på et allerede stramt arbeidsmarked? IA-avtalen er en avtale om inkluderende arbeidsliv som ble inngått med regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene i 2001 og feirer sitt 17-årsjubileum i 2018. Med 600 000 utenfor arbeidslivet spør jeg om IA står for ingen adgang.

Arbeidstakerorganisasjonene har programfestet bekjempelse av fattigdom og deres verdigrunnlag er bygget på samhold, likeverd og solidaritet. Min oppfordring er: Alle utenfor arbeidslivet (kortvarig og langvarig) med alle bruker- og pasientorganisasjoner kommer sammen og drøfter aksjonsformer. Får vi støtte fra LO, YS og Unio? Sammen er vi sterke.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Uføre til kamp – blir du med?

 1. AvatarGeir Hammer // 2018-06-06 kl 18:55 //

  Mange gode poenger i denne kronikken. Men det er litt uforståelig at forfatteren mener at årets økning i folketrygdens grunnbeløp på 3,47% er å regne som almisser når hun regner med generell prisstigning, som for øvrig forventes å bli 2,1% i 2018. Uføretrygdede får etter årets trygdeoppgjør mellom 617,- kr. og 1.072,- kr. før skatt hver måned fra 1. mai 2018 (og ikke bare 270,- kr. per måned som forfatteren misvisende får deg til å tro). Det gir mellom 8.407,- og 12.866,- mer i årlig trygd. Minsteytelsene i uføretrygden bør absolutt økes, slik at også uføre kan leve et anstendig og verdig liv. Men årets økning i trygden er tross alt en del bedre enn prisstigningen i år, og det er jo bra, eller?

  • Nå har ikke jeg tilgang til Portalen siden det kommer error.
   Men jeg fant din kommentar.
   Jeg vil i utgangspunktet tro at du har sjekket dette rimelig bra,
   Takk for det du mener er opplysninger.
   Mer kan jeg ikke se her akkurat nå.

 2. Da kan jeg se alt her.
  Mitt råd til alle alderspensjonister og til alle uførepensjonister og til alle som en eller flere ganger i livet i perioder kan trenge hjelp på grunn av arbeidsledighet eller sykdom vil jeg skrive :
  Ikke glem at alt må betales av noe eller av noen.
  Verdiene må skapes, og inntektene må finnes, og noen må tjene pengene.
  Å redde hele verden vil ikke skaffe pengene til de gamle, de uføre, de arbeidsledige, de syke.
  Å bruke mange millioner på fangst og lagring av co2 vil ikke skaffe penger og inntekter, for det er penger rett i dass.
  Å drysse penger ut over verdens regnskoger vil ikke hjelpe noen trygdede her i landet.
  Å stoppe og å hindre oljeindustrien vil ikke skaffe inntekter og verdier.
  Mitt råd er realisme.
  Økonomisk selvskading av NoregNorge er feil.
  Når krybben er tom, bites hestene het det en gang.
  Men det blir ikke tomt med nok støtte til industri og verdiskaping.
  Det blir ikke tomt hvis sløsepolitikken stoppes og hvis det er nok solidaritet mellom norske borgere.
  Norske borgere og pensjonister bør stå solidarisk sammen her i landet og støtte at det blir verdiskaping og jobber og inntekter her i landet.
  Og da er det feil med snobberi og kresne krav om at alt skal være såkalt grønt.
  Det er inkonsekvens å være fisefin og kresen og samtidig tro at det blir nok inntekter til nok velferdsordninger. Fisefine snobber sier nå nei til inntekter fra olje og gass.
  Det er dumt og feil.

Kommentarfeltet er lukket.