Ikke la kvinnehelse bli samlebåndsindustri

Planen er at 40 prosent av fødende kvinner skal sendes hjem 6 til 8 timer etter fødsel på nye Haukeland sykehus. Kvinnehelse er gjort til en salderingspost.

Magne Hagesæter
Om Magne Hagesæter (2 artikler)
Magne Hagesæter er leder i Rødt Hordaland.
Åshild Austegard
Om Åshild Austegard (0 artikler)
Åshild Austegard er nestleder i Rødt Hordaland.
Rødt Hordaland mener at Haukeland ikke tar kvinnehelse på alvor når de planlegger å legge ned Kvinneklinikken. Den 20. januar i år kunne vi lese at Kvinneklinikken som vi kjenner den i dag skal legges ned, og skal integreres i det nye Haukeland. Når nye Haukeland står ferdig i 2022 er planen at 40 prosent av fødende kvinner skal sendes hjem 6 til 8 timer etter fødsel.

En direkte årsak til dette er helseforetaksmodellen som har ført til at rammefinansieringen ble erstattet av innsatsstyrt finansiering, hvor sykehuset får betalt ut fra hvilken behandling de utfører.

Rødt jobber for et trygt og likeverdig fødetilbud over hele landet og en bedre omsorg for mor og barn både før, under og etter fødsel.

Fysisk og psykisk restitusjon etter fødsel og hjelp til amming er viktige forutsetninger for kvinners og barns helse, både på kort og på lang sikt. Forebygging og oppfølging må skje både på fødeavdeling og via helsestasjoner. Kvinner som har født, har for eksempel mer enn dobbel så høy risiko for å trenge psykisk helsehjelp de tre første månedene etter fødselen enn senere.

Det er ikke kun barselsomsorg som blir nedprioritert, kvinnehelse generelt er en salderings-post for å spare penger.

Vi er enige med Kvinnefronten og råder Helse Bergen på det sterkeste til å sette ned et brukerråd for å gi alle kvinner en stemme i utformingen og beslutningsprosessene frem mot 2022.

Rødt Hordaland krever at
– Haukeland må opprioritere kvinnehelse og la Kvinneklinikken bestå!
– Tilbudet med barselomsorg på pasienthotellet «Barselloftet» må gjenoppstå!
– Grunnbemanningen økes både for barselkvinnene og de ansatte sin del
– Helseforetaksmodellen avskaffes

Teksten er en vedtatt uttalelse fra Rødt Hordalands årsmøte.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned