Sylvi Listhaugs horror show

Foto: Bård Gudim, FrpMedia

Som justisminister har Listhaug øverste ansvar for tryggheten til alle. Det ansvaret tar hun ikke på alvor, og det skryter hun av.

Cathrine Sandnes
Om Cathrine Sandnes (4 artikler)
Cathrine Sandnes er første vara for Rødt i Søndre Nordstrands bydelsutvalg.

«De som kommer hit må respektere norske verdier, i Norge har vi demokrati.» Dette gjentok og gjentok Sylvi Listhaug da hun var innvandrings- og integreringsminister. Men ingen flyktninger har truet demokratiet vårt. Hensikten med mantraet er naturligvis å spre frykt og fordommer. Som integreringsminister stilte hun seg i veien for å gjøre en god jobb. Med sin polariserende retorikk bidro hun så godt hun kunne til å skape mer mistillit mellom folk i steden for å mane til mer samhold og toleranse, slik man bør forvente fra en minister i et fungerende moderne demokrati.

Mye tyder på at innvandrings- justis, og beredskapsminister Sylvi Listhaug ikke vet hvordan et demokrati fungerer. Den siste tidens «monster-debatt» har med all tydelighet vist at ministeren nekter å følge demokratiske spilleregler.

LES OGSÅ av Cathrine Sandnes: Listhaug sier hun er stor jente nå — Soberg sniker seg unna ansvaret

Det kontraproduktive monster
Som de fleste har fått med seg sa Listhaug at pedofile overgripere er monstre samme dag som hun ble trippelminister.

En rekke fagfolk fra politiet, domstolene, kriminalomsorgen, bistandsadvokatene til ofrene og behandlingsapparatet, de som jobber med ofrene, og de som jobber med å rehabilitere gjerningsmennene stiller seg sterkt kritisk til begrepsbruken.

Det argumenteres blant annet med at de fleste som utsettes for overgrep kjenner overgriperen; det kan være far, mor, onkel, bestefar, læreren, fotballtreneren osv. Dersom overgrepsutsatte barn får høre at overgripere er monstre vil de ikke skjønne at de blir utsatt for overgrep. Det vil medføre at færre vil fortelle om hva de blir utsatt for. Til dette har Listhaug svart at det er å opphøye overgriperne(!) .

Det er en målsetting at straffedømte rehabiliteres slik at de ikke begår nye straffbare handlinger. Norge har blant de laveste tilbakefallsratene i verden. Det er fordi vi har en human rettspleie. De som jobber med rehabilitering av overgripere må nødvendigvis se både mennesket og forbrytelsene. Dersom de, som sin øverste sjef begynte å se de innsatte som monstre ville rehabilitering blitt umulig, og overgriperne ville begått nye overgrep som egentlig kunne vært unngått.

I dag står mange innsatte overgrepsdømte i kø for å få behandling. Samtidig kutter regjeringen i bevilgningene til kriminalomsorgen. Ministeren snakker ikke om hva som konkret skal gjøres, hun er tilsynelatende bare opptatt av å hevde sin rett til å kalle overgripere for monstre.

LES OGSÅ: Listhaugs statssekretær: Vi lever i endetiden, politkere har inngått pakt med satan og vil bygge ned grenser

Ministeren mot meningspolitiet
Fagfolkene har tålmodig, og med innestemme forklart hvorfor språkbruken til ministeren er kontraproduktiv, står i veien for å hjelpe overgrepsutsatte barn, og for å straffe, men også rehabilitere overgriperne. Sylvi Listhaug argumenter aldri saklig. Hun svarer på kritikken med å kalle kritikerne «meningspoliti»

«Jeg bryr meg ikke om hva meningspolitiet sier, jeg bestemmer selv hvordan jeg skal snakke!»

«Jeg trenger ikke meningspolitiets velsignelse. Jeg vil fortsette å kalle en spade for en spade.»

Fra Sylvi Listhaugs facebookside.

Sin vane tro klager hun sin nød på Facebook-siden sin: «Nå blir jeg kritisert for å kalle pedofile overgripere for monstre» og får nøyaktig den responsen hun ønsker. Man skulle nesten tro at tilhengerne hennes er programmert. Den verdenen Listhaug og hennes tilhengere lever i er en ganske annen enn den de fleste av oss andre befinner oss i. Her er det ikke argumenter som gjelder. Det var nesten 25 000 personer som likte denne oppdateringen. Her roses hun opp i skyene fordi «hun kaller en spade for en spade» og for at «hun snakker et språk folk forstår.» Mer alvorlig er det at det oppfordres til alvorlig kriminalitet på justisministerens Facebook-side. Noen tok til orde for tortur og drap, men det gjør like lite inntrykk på ministeren som at ordbruken hennes står i veien for å oppdage overgrep, og straffe og rehabilitere overgripere.

LES OGSÅ: Justisminister Listhaug tror Norge har hatt høyere befolkningsvekst enn India

Demagogen
Man burde kunne forvente at en justisminister i et moderne demokrati lytter til fagfolk med kvalifiserte meninger, og justerer språkbruken sin. Vi vet imidlertid at demagogen ikke fungerer slik. Demagogen setter ideologi over demokrati, og egne politiske interesser foran landets borgere. Landets justisminister har både regien og hovedrollen, og reduserer fagfolk til statister i Sylvi Listhaugs Horror show. Akkurat slik vi har vært vitne til tidligere får hun saken til å handle om henne selv. Og akkurat slik vi har sett det før argumenterer hun ikke, men setter bare merkelapper på kritikerne. «Hylekoret», «Godhetstyranner» og «Feministeliten».

Staten skal sikre og beskytte demokratiske prinsipp som ytrings- og meningsfriheten. Justis- beredskaps- og justisminister Sylvi Listhaug har ingen respekt for at andre mener noe annet enn henne. Sylvi Listhaug håner de som ikke er enige med henne. Det er altså slik her i landet at det utformes politikk basert på den forkvaklede forestillingsverdenen til en minister som viser forakt for kunnskap, og som ikke kan godta at meningsmotstandere med kvalifiserte meninger ytrer seg. Hva er det som skjer med demokratiet vårt?

LES OGSÅ: Erna Solbergs egne riksmobbere

Retorikk over politikk
Adressa.no kunne melde 6. februar at Anne B. Ragde ikke bare støtter ministeren, men sier at  «Listhaug er min helt» «Det er befriende at politikere bruker ord som folk forstår. Jeg oppfatter monsterbegrepet som uttrykk for et sterkt engasjement og at det er på tide å våkne», sa den folkekjære forfatteren videre.

Faksimile adressa.no

Til tross for at Sylvi Listhaug dagen i forveien hadde sagt til Dagbladet at nå må media slutte å snakke om begrepsbruken og heller komme seg videre postet hun artikkelen på Facebook «Tusen takk for støtten Anne B. Ragde og alle andre som setter barna først!» Listhaug prøver å male et bilde av at de som kritiserer språkbruken hennes ikke setter barna først. Kritikerne er bekymret fordi de vet at ministerens språkbruk er til skade for de overgrepsutsatte barna. Det skjønner også Listhaug. Hun er rett og slett ikke troverdig når hun sier at hun setter barna først.

Hvorfor stiller ikke media henne de spørsmålene som åpenbart bør stilles? Hvorfor fortsetter du å bruke ordet monster når fagfolk sier at det er kontraproduktivt?

«Du har øverste ansvar for strafferettspleien her i landet. Er det ikke viktigere at barn som utsettes for overgrep sier i fra, at de får hjelp, og at overgriperne blir straffet, i løpet av soningen rehabiliteres slik at de ikke begår nye straffbare handlinger etter endt soning enn at du skal bruke ordet monster om overgripere?»

Justisministeren påstår at «meningspolitiet» og media er mer opptatt av retorikk enn av overgrepsutsatte barn. Det er naturligvis omvendt. Listhaug snakker ikke om hva som skal gjøres for å beskytte barn mot overgrep, og hindre overgripere i å begå nye overgrep. Hun holder imidlertid liv i monster-debatten. På mandag 12. februar postet hun et bilde av seg selv med en mørkeblå lekespade i hånden. «Takk til Vefsn FrP som kjøpte en spade til meg og ga tydelig beskjed om at jeg må fortsette med et klart og forståelig språk 🙂 Det kan jeg love dere at jeg skal fortsette med.»  FrPere forveksler vulgært språk med klart og tydelig tydelig språk. Overgriper og grusom overgriper er riktig benevnelse, det er klart og tydelig.

LES OGSÅ: Regjeringa vil ta i bruk unntakslov for krigssituasjoner mot flyktninger

Opphevelse av rettstaten av omsorg for flyktninger?
Sylvi Listhaug oppnevnte 9. februar et utvalg som skal utrede om hvorvidt regjeringen bør ha mulighet til å supplere eller gjøre unntak fra lovgivningen og å suspendere eller modifisere enkeltmenneskers lovfestede rettigheter. Med andre ord: At det skal åpnes for å fravike Grunnlovens prinsipp om maktfordeling mellom storting og regjering. Justisministeren undergraver herved Grunnlovens maktfordelingsprinsipp og rettssikkerheten.

Listhaug har fremhevet flyktningstrømmen i 2015 som eksempel på at dette er en god ide. Den gangen kom det så mange at kommunene ikke kunne garantere flyktningbarna skoleplass fra dag én. Er det i det hele tatt noen som tror på at denne damen, som med et smil om munnen returnerer barn til krigsherjede områder, bryr seg om hvor raskt flyktningebarna som kommer hit får skoleplass? Det høres ut som et ufarlig eksempel, derfor tenker de nok at det er egnet for å bruke for å få det igjennom i Stortinget dersom utvalget går inn for det. Men hva slags galskap kunne ikke denne regjeringen finne på om de kunne gjøre unntak fra loven? De fleste kan sikkert se for seg de verste scenarioer dersom lovgivningen og rettssikkerheten skulle basere seg på Listhaugs forestillingsverden.

Ministeren prøver å innbille folk at flyktningene ikke respekterer demokratiet vårt, men viser så tydelig at hun ikke respekterer demokratiet. Definisjonen på demokrati er folkestyre. At dette utvalget i det hele tatt er oppnevnt er skummelt i seg selv.

Trygghet, men ikke for alle
Dagen før oppnevnelsen byttet Sylvi Listhaug, ministeren fra «partiet for folk flest» bakgrunnsbildet sitt på Facebook. Der skrev hun «Noe av det viktigste vi må gjøre er å sikre trygghet for folk flest. Ønsker dere alle en riktig fin dag :)» Grøss og gru! Hun vil ikke ha trygghet for alle!

Kommentarfeltet fyltes som vanlig opp med hat mot innvandrere. En mann ved navn Erling skrev: «Skal dere sikre trygghet for folk flest her i landet så må dere begynne å returnere afrikanere som ikke har grunnlag for opphold her i Europa.» Ministeren godtok naturligvis premisset; at afrikanere er en trussel for tryggheten til folk flest, og svarte: «Hei Erling! Vi returnerer veldig mange, og det har aldri blitt returnert så mange noen gang som vi har stått for i denne regjeringen. De som ikke får opphold skal selvsagt hjem!»

Å sikre tryggheten til folk flest betyr å beskytte folk mot afrikanere, flyktninger og muslimer i dette parallelle universet, Facebook-siden til Norges Justis- beredskaps, og innvandringsminister. Hatefulle ytringer er et stort problem i Norge. Jeg skulle gjerne spurt ministeren hva som er hennes plan for å få bukt med det.

Listhaug har det øverste ansvar for tryggheten til alle. Det ansvaret tar hun ikke på alvor, og det skryter hun av. Det oppfordres til alvorlig kriminalitet som vold og drap på Facebook-siden hennes, og det flommer av hat-ytringer der. Hun undergraver demokratiet da hun ikke respekterer at meningsmotstandere ytrer seg. Hun undergraver demokratiet når hun forakter kunnskap og ikke lytter til fagfolk, men insisterer å utforme politikk basert på sin egen forestillingsverden. Nå vil hun helst vedta lover på egen hånd. Dette er norges beredskaps- innvandrings-  og justisminister.

Jeg gruer meg til neste episode i Sylvi Listhaugs Horror show!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

8 kommentarer på Sylvi Listhaugs horror show

 1. AvatarJallaman // 2018-03-02 kl 10:53 //

  Jeg registrerer at mange over natten har blitt lidenskapelig engasjert i det at man ikke skal kalle pedofile for monstre.
  Hadde disse personene gått like hardt ut dersom det for eksempel var Inga Marthe Torkildesen som hadde kommet med en slik formulering?

  • AvatarJohn Atle Vestvik // 2018-03-02 kl 13:20 //

   Hadde du vært like støttende til retorikken om du ble kalt ondskapstyrann og listhaugsleiker? Eller ser du ikke at den form for dehumaniserende hatretorikk hun legger opp til kan bli snudd og slå tilbake på deg og dine også. Eller er det i frykt for den effekten du gjemmer deg bak et pseudonym?

   • AvatarJallaman // 2018-03-02 kl 14:27 //

    Hvor har du det fra at jeg støtter retorikken?
    Jeg stiller bare spørsmålstegn om folk hadde engasjert seg like sterkt om retorikken hadde kommer fra noen andre enn Listhaug.
    I Norge, ihvertfall på mange arbeidsplasser, risikerer man å bli fryst ut og mobbet som «rasist» dersom man ikke har politisk korrekte meninger, derfor pseudonym.
    Jeg er på venstresiden i mange politiske soørsmål, men er lei sv at SV og RV ikke tør ta opp problematiske tegn ved innvandring. Mener FrP har mest rasjonelle argumenter på disse problemstillingene

    • AvatarJohn Atle Vestvik // 2018-03-02 kl 18:31 //

     At du støtter retorikken tar jeg fra at du selv bruker den.
     Og ja, folk, og medier, har engasjert seg mot ukloke uttalelser fra venstresiden også. Men i forhold til FrP retorikken mot flyktninger. Når SV og RV diskuterer endringer og optimalisering i integreringspolitikken. Da da diskuterer de på bakgrunn av problemer de har sett. Og søker en løsning. Slik tar de altså opp de problematiske tegn du hevder de ikke ser.
     Til forskjell fra FrP, som sprer hat, via dehumaniserende kallenavn på flyktninger og politiske motstandere. Og ved å kun fortelle hvor problematisk det er, uten å vise tegn til en løsningsorientert tanke.
     Arbeidslivet i Norge er slik jeg har sett det, åpent for folk med de fleste meninger. Arbeidsfolk flest løser uenighet med diskusjon og fremleggelse av egne meninger. Om de ikke inngår nært vennskap med de de er mest uenige med, så velger de heller ikke hat og hevn. Jeg har jobbet på både store arbeidsplasser, og i mindre virksomheter. Både private og offentlige. I mindre virksomheter har jeg tilgode å se at noen isoleres, uansett grunn. På større arbeidsplasser har jeg imidlertid sett den utfrysing du forteller du er redd for. Og det har rammet folk med mørk hudfarge.
     Kan det være at du er overfølsom i forhold til uenighet med deg jallamann. Altså at du føler deg krenket ved uenighet?

     • AvatarJallaman // 2018-03-03 kl 09:49 //

      Jasså, jeg bruker retorikken? Da har du kanskje et sitat eller kilde som bekrefter det? Jeg har ikke uttalt meg om pedofile før utover det jeg skriver i denne tråden.

      Mitt eneste poeng er at det morsomt å se hvor mange som engasjerer seg i pedofili-saken, kun fordi det er Listhaug som uttaler seg. Disse hadde neppe brydd seg hvor «dehumaniserende» (det nye moteordet?) det er for de pedofile å bli kalt monster om en annen politiker hadde sagt det samme.

     • AvatarJohn Atle Vestvik // 2018-03-03 kl 18:45 //

      Den hatretorikken Listhaug og FrP har innført omfatter flere begreper enn monster stemplingen. Sjekk din egen begrepsbruk i kommentarfeltet under artikkelen «Justisminister Listhaug tror Norge har hatt høyere befolkningsvekst enn India». Der finner du b.la. din egen bruk av et Listhaug kallenavn på kristen religiøse ledere som har uttrykt uenighet med Listhaug og FrP. https://radikalportal.no/2018/02/02/justisminister-listhaug-tror-norge-har-hatt-hoyere-befolkningsvekst-enn-india/

     • AvatarJallaman // 2018-03-03 kl 21:06 //

      Det er riktig at jeg brukte ordet godherstyrann i en helt annen sak og sammenheng.

      Men ser ikke relevansen. Her bare påpeker at jeg at veldig mange over natten begynte å engasjere seg sterkt i kampen mot å kalle pedofile for monstre. Tilfeldig? Selv har jeg ikke noen sterke meninger om retorikken i seg selv. Om fagfolk sier at det er feil, er det sikker det. Det jeg kommenterer er bare alle som plutselig hiver seg på, men som neppe kunne brydd seg mindre om det var en SV politiker som hadde sagt det.

 2. AvatarEgil Frantzen // 2018-03-02 kl 13:53 //

  Fra medisinsk leksikon:

  «De gjør mange feil, og avslører du løgnene deres, så er det ikke løgn, men i stedet noen andre sin feil. Hvis noe ikke stemmer, er det alltid noens skyld. Av samme grunn skal du ikke forvente en unnskylding fra en xxxxxxxx, hvis de har ødelagt noe. Det kommer ikke til å skje. De får heller ikke dårlig samvittighet for noe.»

Kommentarfeltet er lukket.