Gettostraff: I Danmark vil høyresida gi deg dobbelt så lang straff ved forbrytelser i en fattig bydel*

Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen. Foto: Lars Schmidt

Den danske høyreregjeringa vil innføre en såkalt gettostraff, dobbel straff  i områder som er dominert av arbeiderklassen og minoriteter.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

På torsdag presenterer den danske regjeringa en plan for såkalte gettoområder. Regjeringa mener det er et godt tiltak å innføre dobbel straff om visse forbrytelser er begått i noen utvalgte bydeler for å få ned kriminaliteten i fra før av belastede områder og forsvarer den diskriminerende loven med at «vi må komme våre parallellsamfunn til livs».

Detaljene for det parallelle strafferegimet er ikke klare ennå, ei heller hvilke soner som vil være definert som «getto», men justisminister Søren Pape Poulsen fra Høyres søsterparti, De konservative, sier til Dansk Rikskringkasting at de straffbare handlingene det dreier seg om er «herverk, vold trusler og annet».

Nyhetsbyrået Ritzau melder at politimestrene skal ha stor innflytelse på hvilke områder som skal omfattes av den ekstra strenge straffeforfølgelsen av sine innbyggere.

LES OGSÅ: Staten må ta den knarkende overklassen på alvor

Den danske regjeringa ledes av Venstre og kompletteres av Liberal Alliance. Regjeringa er ikke ventet å legge fram forslag som får flere i arbeid eller som forbedrer de sosial forholdene i de utsatte områdene.

Socialdemokratiets justispolitiske talsperson, Trine Bramsen, mener at forslaget «høres fornuftig ut». Arbeiderpartiets søsterparti har de siste årene nærmet seg høyresida når det kommer til politikken overfor flyktninger, asylsøkere og minoriteter, som i Danmark har blitt dominert av ytre høyre. Også Dansk Folkeparti støtter forslaget.

Getto brukes om et område, ofte fattig, hvor folk av en bestemt etnisitet er bosatt.

Forslaget har ikke bare høstet lovord. Juridiske eksperter i Danmark mener det kan være ulovlig på grunn av sin diskriminerende natur.

— I en rettsstat er det meget, meget viktig at alle er like for loven. Men jeg har veldig vanskelig for å se at det er tilfelle med dette utspillet. Det her er ikke en rettsstat verdig, sier advokat og prosjektleder i Justitia, Birgitte Arent Eiriksson til DR.

Professor i ved København Universitets juridiske fakultet, Kirsten Ketscher, mener forslaget vil stride mot dansk lov, menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon mot rasediskriminering. Utspillet har også blitt tolket i retning av at rike skal ha mindre straff enn fattige.

*Overskrifta en endra etter innspill fra en leser. Straffen er for hvor straffen er begått, ikke hvor man bor.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

6 kommentarer på Gettostraff: I Danmark vil høyresida gi deg dobbelt så lang straff ved forbrytelser i en fattig bydel*

 1. AvatarJallaman // 2018-02-27 kl 11:02 //

  Jeg er imot forskjellsbehandling.
  At dette her vurderes innført er bare en ny indikasjon på hvor mislykket det «multikulturelle» prosjektet har vært. Man klarer ikke integrere folk fra kulturer som er svært ulik den danske. For å beskytte vanlige innbyggere vurderer man altså å gå til dramatiske steg som dette. Nok et argument for at det er bedre å hjelpe folk i nærområdene.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2018-02-27 kl 11:41 //

   Det er vel heller et produkt at man har rasert velferdsstaten og akseptert arbeidsløshet. Da har man en samfunnsmodell som gjør at en viss andel havner på utsida, og det sier seg selv at disse i særlig stor grad vil være utlendinger og minoriterer.

   Den danske regjeringa vet sannsynligvis like godt som meg at man ikke beskytter noen ved høyere fengselsstraffer.

   • AvatarJallaman // 2018-02-27 kl 13:08 //

    Innvandring bidrar til økt ulikhet. Tar man inn folk som hverken snakker det lokale språket eller engelsk og i tillegg mangler kvalifikasjoner sier det seg selv at mange av disse aldri vil få jobb men må leve på overføringer fra Staten. Det bidrar til rasering av velferdsstaten.

    De eneste som tjener på dette er kapitalister som kan presse lønningene og asylbaroner…

    Hadde man istedet satset på hjelp i nærområdene ville man kumne hjelpt langt flere mennesker og samtidig unngått gettoer og rasering av velferdsstaten i eget land.

    https://www.nrk.no/norge/ssb-tall_-innvandring-oker-ulikheten-betydelig-1.12523173

    • AvatarJoakim Moellersen // 2018-02-28 kl 09:04 //

     Fra Arbeidrpartiet og til Høyre er det ikke noe ønske om full sysselsetting. Dette uavhengig av om det er innvandring eller ikke. Arbeidsløsheta hadde vi hatt uansett fordi det er et politisk ønske om det, og næringslivet ønsker det naturligvis også da deres forhandlingsposisjon er sterkere da.

     Nå har vi ei regjering som har som ønske å rasere velferdsstaten, det har Høyre og FrP bestandig hatt uavhengig av innvandring. Per Sandberg mener jo faktisk at han ønsker fri innvandring, vi må bare bli kvitt velferdsstaten først.
     https://www.youtube.com/watch?v=X5UA3j86uHQ

 2. AvatarJallaman // 2018-02-27 kl 13:06 //

 3. Når eller hvis kriminaliteten rammer arbeidsfolk og arbeiderklassa eller minoriteter spesielt og når kriminaliteten rettes spesielt mot disse gruppene eller områder der de bor, må og bør lovene tilpasses den situasjonen.
  Selvfølgelig har minoriteter og arbeiderklassa rett på beskyttelse.

Kommentarfeltet er lukket.