Med 25 mot 2 stemmer vedtok Sunndal kommunestyre å holde Norge utafor ACER – EUs energiunion

Utklipp fra Nei til EUs kampanjeplakat mot ACER.

Kun representanter fra Fremskrittspartiet og Venstre stemte mot Sosialistisk Venstrepartis forslag om å holde Norge på utsida av EUs energiunion. Forslagsstilleren mener regjeringa kan bryte med grunnloven om de oppgir norsk suverenitet til ACER.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Joakim Møllersen

I ettermiddag stemte kommunestyret i Sunndal for å holde Norge utafor EUs energiunion ACER. Det var Sosialistisk Venstrepartis representant Erling Outzen som fremmet forslaget som blei stemt gjennom med overveldende flertall. Til Radikal Portal sier Outzen at han er svært misfornøyd med hvordan regjeringa har behandla saken og derfor så seg nødt til å ta den opp lokalt for å skape press nedenfra.

— Regjeringas behandling av denne saken ligner ikke grisen! De prøver å lure ACER inn ved å late som det er et norsk organ under NVE som skal avgjøre saken. Men dette skal være “politisk uavhengig”, det vil si unntatt demokratisk styring, og implementere EU-avgjørelser bokstavrett.

Også kommunestyret i Vefsn (Mosjøen) kom til et enstemmig vedtak i dag med tittel “Ingen suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER”, også det etter forslag fra SV. Fauske og Mo i Rana har allerede markert sin avstand fra ACER. Sortland, Bodø og Narvik skal ta stilling i løpet av kort tid.

Forslagsstiller Erling Outzen fra SV vil holde Norge utafor ACER.

LES OGSÅ: ACER: EU vil gjøre nok et innhogg i norsk demokrati og selvråderett

FrP og Venstre for ACER
25 av representantene stemte for og kun to imot SV-forslaget. Én av Fremskrittspartiets representanter var tro mot partilinja og stemte mot. Det samme gjorde Venstres ene representant i kommunestyret. I tillegg til SV stemte også alle fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet for. Høyres og KrFs ensomme representanter var begge på linje med SV og gikk inn for forslaget. FrPs representanter var delt i synet på forslaget som lød som følger:

Sunndal kommunestyre går sterkt imot at Noreg blir underlagt EU sitt energibyrå ACER på nokon måte. Kommunestyret krev også at saka blir behandla etter paragraf 115 i Grunnlova om suverentitetsavståing.

I interpellasjonen slo SV-politikeren fast at om regjeringa og Stortinget går inn for å melde Norge inn i ACER er det i strid med den norske grunnloven og vil være en frasigelse av suverenitet til EU.

Paragraf 115 i Grunnlova gir Stortinget høve til å overføre myndigheit til internasjonale organisasjonar der Noreg er medlem. Men berre med tre firedels fleirtal! Det er å bryte med sjølve Grunnlova dersom norsk tilslutning til ACER skjer med berre vanleg fleirtal. Tilslutning til ACER er å avstå suverenitet, og den behandlingsmåten regjeringa legg opp til er grunnlovsstridig.

LES OGSÅ: EU, EØS, LO og Arbeiderpartiet: Når skal arbeiderbevegelsen våkne?

Viktig for kraftkommunen
Omgitt av høye fjell har man utnytta de naturlige forutsetningene for vannkraftproduksjon i vestlandskommunen og i tillegg bygd ut kraftkrevende eksportindustri. Derfor er også saken om ACER ekstra viktig for kommunen og området, forklarer Outzen.

— Saken er absolutt spesielt viktig for Sunndal og nabokommunene – fordi aluminiumsverket på Sunndalsøra er den største arbeidsplassen i Sunndal kommune og mange fra omkringliggende kommuner pendler inn til Sunndal for å jobbe på verket.

Flere tusen norske industriarbeidsplasser regnes å stå i fare om Norge trer inn i ACER.

15. februar vil det være demonstrasjoner i Sunndalsøra og flere andre steder i landet i protest mot regjeringas planer. Nei til EU, fagbevegelsen, flere politiske partier samt lokale krefter står bak fakkelmarkeringer fra Mo i Rana til Kristiansand. 27. februar blir det fanemarkering i Oslo.

Fjell og fjord i Øksendal i Sunndal kommune. Foto: Wikimedia commons.

LES OGSÅ: Norge som batteri for Europa?

Folk negative til ACER
Målet med ACER er fra EUs side å skape en “enhetlig” energimarked med så like strømpriser som overhode mulig innenfor markedet. I Norges tilfelle vil dette måtte gjennomføres med en storstilt utbygging av eksportkabler. Det er EU som vil bestemme hvilke kabler som skal bygges og det er Norge som må ta kostnaden ved dette. Per i dag har Norge blant verdens laveste strømpriser, mens Storbritannia, som vil være ett av eksportmarkedene, har to til tre ganger høyere pris. Resultatet vil sannsynligvis være at de norske prisene stiger og de britiske synker. I tillegg vil nettleia i Norge sannsynligvis bli langt høyere på grunn av utbyggingene av strømnettet mot utlandet.

De Facto kunnskapssenter mener Norge kan få blant Europas høyeste strømpriser.

På Stortinget er det regjerinspartiene FrP, Høyre og Venstre som har stilt seg på barrikadene for å få Norge inn i energiunionen, spesielt olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). SV, Sp og Rødt og MdG har tatt klar avstand mens flere andre partier sitter på gjerdet.

Skepsisen blant folk er imidlertid stor. I en spørreundersøkelse gjort like før jul støttet bare 18 prosent av de spurte regjeringas forslag om å legge norsk gass og kraft under EUs reguleringsmyndighet. FrP-velgerne går mot sin egen energiminister og kun 12 prosent av de som stemte på Siv Jensens parti støtter forslaget deres.

Under kan du se Manifest Analyses video om EUs energiunion og kampen om kraften.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 Comments on Med 25 mot 2 stemmer vedtok Sunndal kommunestyre å holde Norge utafor ACER – EUs energiunion

 1. Lab Roy // at //

  Vi får håpe at Arbeiderpartiet på sentralt hold nå klarer å se skriften på veggen og forstå at ACER saken kan være helt avgjørende for Aps framtid som et stort parti her i landet eller om partiet skal stupe på oppslutningen slik som andre sosialdemokratiske partier i Europa har gjort. Mulig at Støre klarer å forstå dette, men trolig ikke politikere slik som Barth Eide etc.

 2. Så fint å se at SV er på løsnings-siden her i denne saka.
  Men mange er på løsnings-sida i denne saka.
  Jeg håper at det fortsetter.
  Det er mulig å tweete dette. Spre det på Twitter.

 3. Comrade Pootie // at //

  Grunnloven har allerede blitt brutt flere tusen ganger i forbindelse med EU-direktiver.

Comments are closed.