Listhaugs statssekretær: Vi lever i endetiden, politikere har inngått pakt med satan og vil bygge ned grenser

Sylvi Listhaug, Torkil Åmland og endetiden.

I boka Reformasjon -- Guds plan for Norge, forteller Sylvi Listhaugs statssekretær i justisdepartementet, Torkil Åmland, at homofilt partnerskap har gjort at Norge har kommet "ut av guds plan". 

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Joakim Møllersen

Statssekretær i justisdepartementet, Torkil Åmland, har lenge hatt et sterkt engasjement for kristne saker i politikken, noe han bærer med seg den dag i dag. Helt siden Fremskrittspartiet kom i regjering i 2013 har Åmland vært statssekretær.

Tidligere i dag begynte det å versere utdrag på sosiale medier fra en bok Åmland ga ut i 1994. I “Reformasjon — Guds plan for Norge” kan Sylvi Listhaugs utvalgte i det nyopprettede Justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet fortelle at endetiden er nær, at antikrist vil bryte ned nasjonalstatene, at politikere inngår allianser med djevelen og at de blander okkultisme med politikk og økonomi.

LES OGSÅ: Listhaug sier hun er stor jente nå — Solberg sniker seg unna ansvaret

Homofilt partnerskap fører Norge ut av Guds plan
Reformasjon
blei gitt ut i 1994. I innledningen skrive Åmland “Gud har talt om vekkelse og reformasjon av Norge… Abort, partnerskapslov og avkristning av skolen er alvorlige og skjebnesvangre saker, men de er samtidig bare symptomer på at noe grunnleggende er feil.”

Torkil Åmlands bok Reformasjons – Guds plan for Norge.

For Åmland er den da nylig vedtatte partnerskapsloven, som gjorde at likekjønnede kunne inngå partnerskap som på de fleste plan gjorde deres samliv juridisk likestilt med et ekteskap, et stort nederlag. Han mener den “kommer som et resultat av feil tenkning” og at “når tenkningen som ligger til grunn for politikken, ikke er i pakt med guds ord, fører det til at nasjonen som helhet kommer ut av guds plan”.

Også grenser, militærpolitikk og nasjonsbygging opptar Åmland i boka. Han hevder at “guds plan er at hvert folkeslag skal ha ett territorium som det selv har råderett over”. Han forteller at hver nasjon har fri vilje, men minner på at “åndelig frafall og avgudsdyrkelse” ga “hungersnød og uår”, “dårlige og korrupte ledere”, og “undertrykkelse fra andre stater” i gammeltestamentlige tider.  Åmland mener det er nødvendig med et “militært forsvar”og mener det er behov for at menn melder seg til militærtjeneste for å opprettholde Norges suverenitet. Gulf-krigen og krigen i Jugoslavia setter han i sammenheng med at “Anti-krists ånd vil bryte ned grensene, og de ordningene som beskytter grensene. Etterhvert vil den bygge opp et “globalt forsvar”, der alle nasjoner har lagt sine militære ressurser under dette systemets kontroll”.

LES OGSÅ: Nazister og islamofober til støtte for Silvi Listhaug

Et antikristelig terrorregime
I bokas kapittel  3 “Samfunnet ved denne tidsalders ende” forteller den nåværende statssekretæren at det gjøres klar for Jesus’ gjenkomst. “I den siste tid vil djevelen bygge opp et imperium som dekker hele jorden… Lederen vil være Anti-Krist og rikets makt vil være basert på en sterk kobling mellom okkultisme, politikk og økonomi”.  “Offisielt vil de si at de tjener landet, folket, menneskeheten osv — men i det skjulte vil de ha inngått en pakt for å arbeide for en ny antikristelig verdensorden”, fortsetter Åmland. “Når offeret oppdager at han er bedratt. er for sent… De ser at planen slettes ikke var fred, nedrustning og utjevning, men et anti-kristelig terrorregime”.

I en passasje om “intellektuell kunnskap” forteller Åmland at man ikke må tenke for mye selv, bli styrt av intellektet: “Det er galt å bli styrt av intellektet, men når den intellektuelle kunnskapen legges under Guds ånd, kan den bli et sterkt verktøy for å før fram til Guds rike”. 

I et kall for å få flere “gudfryktige” mennesker inn i maktposisjoner, både i politikk og næringsliv, skriver Åmland at “Gud vil trene oss til å bli tjenere. Når vi har utviklet en slik Kristuslik karakter, er det enkelt for Gud å sette oss inn i den posisjonen han har tenkt for oss”. 

I kapittel 6 “Reformasjon i historien” låner Åmland ideer fra den liberalistiske filosofen og forsvarer av slaveriet, John Locke, om demokrati. Deretter beskriver han kampen mot slaveriet som en kristen seier over ideene fra den franske revolusjon.

I Kapittel 7 Nasjonalstaten og overnasjonalitet blir leserne fortalt at “nasjonene er ikke en menneskelig oppfinnelse — det er Gud som har innsatt dem”. Dette etterfølges av en klage over at nasjonalisme har blitt et negativt begrep.

I de følgende kapitlene argumenteres det mot sosialisme og for mindre skatter ved hjelp av bibelen. Dette følges opp med følgende start på kapittel 11: “Gud er en individualist”.

LES OGSÅ: FrP-politiker vil ha paramilitær styrke i Norge — og vi burde ikke være overrasket

Nasjonalisme og militærmakt, også i dag
Etter bokutgivelsen har FrP-politikeren tilsynelatende fortsatt i samme spor. Han har jobbet på flere kristne skoler og er per i dag i permisjon fra den kristne Danielsens videregående skole. I fjor var han blant talerne på Oslo Symposium, den kristenkonservative konferansen arrangert av organisasjonen Kristenfolket. Der snakket han om begrense innvandring, skrøyt av at regjeringa har økt pengebruken på militæret og mente publikum burde applaudere at Nord-Amerika og Nord-Europa har “bringet [demokrati] utover til andre deler av verden”.

Regjeringas økning i militærbudsjettet stammer i all hovedsak fra innkjøpet av angrepsfly fra USA og Åmland mente vi måtte nærme oss NATOs mål om at medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP på militæret.

Åmland skreiv i 2008 en bok ved navn Israel og FN hvor han argumenterer for at det er “arabisk påvirkning” som har gjort at media, ifølge ham, skriver veldig mye negativt om okkupasjonsmakten.

Åmland sier til Nettavisen at han “tror selvsagt ikke på dette lenger”. Han forteller at boka blei skrevet da han var “ung og radikal” (28 år), mens han var medlem av den kristne menigheten Levende Ord. Den gikk inn i en krise i 2006 etter interne konflikter hvor folk som forlot miljøet beskreiv en lederkult og autoritære tendenser. To år etter, i en alder av 41 år, forlater Torkil Amland menigheten.

Hele Reformasjon — Guds plan for Norge kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 Comments on Listhaugs statssekretær: Vi lever i endetiden, politikere har inngått pakt med satan og vil bygge ned grenser

 1. Anna Bråten // at //

  HVA SKJER……????

  “Vi ser det både i Sverige og Norge, en svikefull nasjon vokser fram. Tusenvis av etniske svensker og nordmenn har satt i gang en utslettelse av seg selv. Mennesker som har en forrædrisk innstilling til sine egne. De dolker sine egne landsmenn i ryggen, sin kultur, religion og levesett. Og ønsker noe nytt og ødeleggende velkommen. Jeg fatter ikke hvor dette selvhatet kommer fra. Rett og slett uhyggelig og grotesk.”

 2. André Sundbø Olsen // at //

  En person som har skrevet dette kan da ikke bli statssekretær. Det er jo absurd! Det er jo stikk i strid med Norges verdier.

 3. Svein Tore Pedersen // at //

  To ord: “Gal mann!”

  • Wenche Juvastøl // at //

   Tror ikke det jeg leser,

 4. Dragonfly // at //

  Fyren har jo rett! Trekk Gud ut av ligningen.. og fyren har jo fortsatt fullstendig rett!!

  • Leif Stian Leffi Svendsen // at //

   Hva mener Åmland har rett i og hvorfor ?

   • Darmann // at //

    At dette går til helvete! Se bare til Sverige! Vet du at det ikke er lenge til det er en gruppevoldtekt hver eneste dag i Sverige (med nåværende utvikling), og vanlige voldtekter er det titalls av!

    • Taswaib Hussain // at //

     Okeeiiii, nie det gjør jeg ikke, spurt endel svenske venner om disse påstandene og de rister forvirret på skuldrene hver gang.

 5. Roger Hansen // at //

  Religion har ingen plass i politikken.

  Det er en grunn til at kirke og stat ble skilt.

  At vi fortsatt i 2018 skal ha politiske spørsmål forsøplet og trenert av religiøse meninger er komplett idioti. Saklige argumenter basert på logikk, vitenskap, erfaringsdata og empirisk informasjon er det som skal til for å styre landet, ikke en politikers personlige livssyn.

  Ønsker politikerne å forkynne sin religion i offentligheten så kan de resignere sin posisjon som politikere og bruke tiden som religiøse ledere innenfor deres relevante religiøse hus, kirke, moske, steinrøys eller hvor enn de ønsker å si sine meninger.

  Få religionen langt ut av politikken!

 6. Jeg ser at flykjøpet nevnes her.
  På min hjemmeside forklarer jeg hvorfor flytypen F-35 er feil for Noreg/Norge.
  Det er feil hvis politikken er null atomvåpen på norsk jord.
  Flytypen passer til land og stater som vil ha atomvåpen.

Comments are closed.