Hvorfor kreves det moms på medisiner og medisinske hjelpemidler?

Foto: Albin Olsson

Finnes det noe rimelig argument for at an skal straffes med en avgift på at man blir syk? Hvorfor har vi moms medisiner?

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Mange medisiner har en svært høy pris. En av årsakene til det er at det offentlige har overlatt til et privat marked å bestemme prisen, og at det offentlige er villig til å betale den prisen private krever. En annen årsak er momsen.

Vi har tre ulike momsklasser: Den generelle satsen på 25 %. Satsen på næringsmidler er satt til 15 %, mens den reduserte merverdiavgiftssatsen er satt til 12 % fra første januar 2018.

LES OGSÅ: Norske helsevesen er preget av mistillit og umyndiggjøring

På matvarer er satsen generelt satt til 12 %. Paradokset er at mens vi bare betaler 12 % på pastiller, tyggegummi og lignende, betaler vi hele 25 % moms på ofte livsviktige legemidler og medisinske hjelpemidler.

Er det noe det burde vært momsfritak på, så er det nettopp medisiner og medisinske hjelpemidler. Moms på slike artikler, virker som en ekstra straff for at man blir syk.

Det er også uhørt at enkelte medisiner kommer opp i kostnader på millionbeløp for enkelte doser. Hvordan kan samfunnsfellesskapet tillate et slikt prisnivå – for å tilfredsstille en milliardindustri? Det ville neppe kunne skje om det ikke var for skattebetalerne – og at det offentlige tillater at slike priser finner sted? Slike priser er et bidrag for å utarme velferdsstaten. Inntil det motsatte er bevist, vil jeg påstå at demokratisk valgte politikere er blitt for slepphendte til å slippe de mest grådige blant de grådige til fellesskapets pengekasser.

LES OGSÅ: Helseministeren skal være stolt av meg

I Norge er det etter hvert blitt mange fattige. Og med de kraftige underreguleringer av trygdeytelser som pensjonsreformen medfører, og stadig flere bortfall av flere offentlige velferdsordninger, forventes det bare at antall fattige eldre og uføre vil øke og øke.

Fra farmasøyter er det meddelt de seneste årene at medisiner – utskrevet av leger – i litt for mange tilfeller blir stående uavhentet på apotekene. Det mistenkes at årsaken til det er svak økonomi hos flere. Det er både uverdig og uakseptabelt i en velferdsstat.

Ovennevnte tilsier at Stortinget må legge til rette for fritak av moms på medisiner og medisinske hjelpemidler. Men også begrense mulighetene til å utnytte det offentlige til personlig profitt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Hvorfor kreves det moms på medisiner og medisinske hjelpemidler?

 1. Det burde være momsfritak på alle nødvendighetsgoder: hus, vann og avløp, strøm, mat, medisiner, osv.

  Slik blir det billigere å være fattig og vi får sosial utjevning uten at det blir mindre lønnsomt å jobbe.

  Differensiert avgift på strøm hører med her: svært billig / gratis strøm inntil et normalt forbruk for en husstand.

 2. Spørsmålet er om lavere moms i praksis vil føre til lavere priser? Er det slik at prisene på disse varer er regulert eller dreier det seg om markedsbestemte priser? Leverandørerer kan presse prisene oppover under vurdering av hvordan høyere priser vil redusere salgsvolumet og dermed vil påvirke de totale salgsinntekter og deres profitt.

  • AvatarJørund Hassel // 2018-01-22 kl 23:44 //

   Dereguleringen vedr salg av medisiner i 2001 burde aldri funnet sted. De fleste apotek-produkter var uvanlig rimelige i Norge inntil dereguleringen. Høy moms på legemidler i Norge

   De fleste land i Europa har lavere merverdiavgift på legemidler enn på andre varer. Men ikke Norge.

   Publisert 24.12.2013, kl. 13:39
   Størrelsen på merverdiavgiften (MVA) på legemidler varierer fra land til land i Europa. De fleste land har imidlertid en lavere mva på legemidler enn andre varer, skriver Legemiddelindustriforeningen (LMI).

   Norge og Danmark har den høyeste mva satsen på legemidler i Europa med 25 prosent. Sammen med Østerrike, Bulgaria og Tysklander er disse de eneste landene som har mva på legemidler er lik standard mva-sats.

   Om apotekvarer blir billigere? Det avhenger av reguleringstiltakene vil jeg tro.

 3. AvatarJohannes Wilm // 2018-01-23 kl 12:38 //

  Et generelt spørsmål kunne jo være hvorfor vi har så høy moms i Skandinavia. Moms er jo en flatt skatt som dermed rammer de mest lavest inntekt mye mer hardt enn en progressiv eiendoms- eller inntektsskatt.

  • Avatarbørre arnold // 2018-01-23 kl 12:57 //

   Det er sannsynligvis ikke gjennomførbart mht kostnader å gjøre det annerledes. Så beste måten er nok å gi de med store utgifter på medisiner fradrag for dette i selvangivelsen og så vidt jeg vet gjøres dette. Det bør også nevnes at en del produkter som apotekene hadde enerett på å selge før som Paracett, Ibux, nikotin tyggegummi m.m kan fås i daglivarebutikker til langt lavere pris.

Kommentarfeltet er lukket.