Årskavalkade regjeringen Solberg 2017

Erna Solberg feirer jul med snø og glede i statsministerboligen.

Et år med en politikk for de få, ikke for de mange, er snart over. Statsbudsjettet for 2018 lover mer av det samme. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Lasse Olsen

Vi nærmer oss 2018, ikke alle vil ha det samme som tidligere å rutte med. Er du stolt over dette Erna Solberg?

I 2017 ga Solbergs regjering oss dette:

Flere tusen uføre mistet bostøtten. Mange sliter nå økonomisk.

Kutt i barnetillegget for uføre.

Fjernet gratis helsehjelp for multihandikappede, kronisk syke, brannskadde, og andre med alvorlige lidelser.

MOTvillig reverserte kraftig kutt i pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn. Etter kun 8,5 måneder mister foreldre 44% av sin inntekt. Er begge hjemme, etter kun 4,2 måneder. Foreldre tvinges nå til jobb fremfor å være med sitt nyfødte barn, når hver dag kan være deres barns siste. Etter tre år er all støtte fjernet.

Første handelsunderskudd på 20 år (sist 1988 Bondevik).

Klasseskillet øker – økt ulikheter, økt forskjell mellom fattig og rik.

Flere fattige barn i Norge.

Økt NRK-lisens fra 2482 til 2976 kroner.

LES OGSÅ: Lønnsinntekta faller og fattigdommen øker — den blåblå politikken fungerer som planlagt

Statsbudsjettet 2018 gir oss dette:

Øker støtten til en fransk privat eliteskole med 15 millioner.

Øker den laveste momsen fra 10 til 12%.

Skatteklasse 2 som gir en ektefelle mindre skatt fordi den forsørger en med lite eller ingen inntekt av ulike grunner, fjernes.

Øker barnehageprisene.

Kutt til veldedige organisasjoner.

Kutter i støtte til folkehøgskolene.

Unge og lavtlønnede mister retten på dagpenger.

Kutter all støtte til frivillig dyrevern og gir to millioner til pelsnæringen.

Kutter indirekte lærer -og sykepleierstudieplasser ved å urimelig øke kravene for noe som fungerte utmerket.

Starter utfasingen av hvit resept. Syke vil tape tusener.

Dette er oppsummeringen av 2017, samt hva vi har å forvente av dere i 2018. Dette er arven dere gir våre barn og barnebarn. Arbeiderbevegelsen har gjennom tidene stått imot slik politikk. På nytt må vi stå samlet. På nytt må vi kjempe for våre velferdsgoder. Arbeiderbevegelsen vil ha en politikk for de mange ikke de få.

På tross av dårlig politikk ønsker jeg deg et godt nytt år.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Årskavalkade regjeringen Solberg 2017

  1. Avatarkai_justnes // 2018-01-01 kl 01:45 //

    Bare en praktisk opplysning det er utfasingen av blå resept som starter.

  2. Fin kritikk av regjeringen her.
    I et ekte demokrati skal kritikk komme og komme fram.

Kommentarfeltet er lukket.