Hva om vi hadde hatt en innvandrings- og integrerigsminister – og en oppegående statsminister?

Foto: Statsministerens kontor/Torbjørn Tandberg

Hadde Norge hatt en skikkelig innvandrings- og integreringsminister ville vedkommende lagt til rette for en best mulig for en vellykket innvandrings- og integreringspolitikk. Det vil si å investere i de som kommer til landet – fremfor på velferdsprofitører. 

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (56 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Noen ganger mister ordene sin betydning. En av slike tilfeller – er når regjeringssjef og statsminister Erna Solberg for det første oppretter en statsrådspost som innvandrings- og integreringsminister. Og for det andre tillater at personer med holdninger, meninger og atferd som Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Per Sandberg fra Fremskrittspartiet få slippe til ved kongens bord. Hvor der det blitt av innholdet i «innvandring og integrering»?

Det er vanskelig å se andre forklaringer på dette enn at dette er nøye planlagt fra Erna Solberg sin side – for å få personlig makt. Hersk og splid i samfunnet på innvandringsspørsmål, er det som holder liv i Fremskrittspartiet. Det gjør at Fremskrittspartiet er stort nok til å bidra til å holde Solberg-regjeringene i live. Samtidig som at feige Høyre holder seg i bakgrunnen, og unngår å ta ansvar i innvandringsspørsmål, og på den måten flyter på sine maktposisjoner. Takket være Fremskrittspartiet. På toppen av dette sitter Venstre og Kristelig Folkeparti å støtter 100% opp om denne politikken og regimet. Sånn sett blir Venstres og Kristelig Folkepartis mange utsagn i innvandringsspørsmål bare tomme ord.

LES OGSÅ av Jørund Hassel: NAV — for velferdsprofitører eller de som trenger det?

Norsk innvandring styres av ord — ikke av handlinger
«Norsk innvandring truer vår velferd, innvandrere er potensielle terrorister, voldtektsforbrytere, kriminelle, er folk som vil islamisere Norge osv» er ord og vendinger som vi til stadighet får høre fra Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Per Sandberg og flere andre fra Fremskrittspartiet. Ord de tillates å forfekte selv som statsråder, og Norges representanter. Slik omtaler grupper av mennesker på. Og de som ikke er enige med Fremskrittspartiet (stemples) er per definisjon «naive, godhetstyranner, folk som driver med snillisme, og folk som ikke tenker på landets og velferdens beste». Slik opptrer det dobbeltkommuniserende partiet – Fremskrittspartiet – som ved avstemninger i Stortinget viser seg å være Norges mest innvandrervennlige parti. Og samtidig det partiet som sørget for tilstrekkelig med stemmer i Stortinget i 2004 – til å åpne grensene for fri arbeidsinnvandring – fulgt av sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Nylig ble det offentliggjort en undersøkelse av SSB som blant annet tok for seg innvandrere og kriminalitet. Etter at den ble publisert har Sylvi Listhaug vært ganske stille. Bildet ble ikke det hun ønsket og håpet på.

Dessverre for de innvandrerne som er kommet, så utsettes de for et inkompetansens tyranni. Det eneste innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug evner å levere på – er masse ord for å hausse opp befolkningen med det man på bygdespråk kaller «flåkjeft» – og evner ikke å levere. Det er helt utrolig at en statsråd som evner å levere så lite – kan bli sittende så lenge som hun har gjort. Men så lenge Erna Solberg overlever sin maktposisjon på en statsråds uredelige «flåkjeft», så er det alt vel OK i Høyreleiren?

De 5 500 flyktningene som kom over Storskog for et par år siden skulle alle som en returneres til Russland, antall innvandrere skulle ned – mens ny rekord på rundt 35 500 kom til landet i 2016. Dette er eksempler på at på Sylvi Listhaug bare er en marionett i et dukketeater.

Den «integreringen» Listhaug evner å få til, er å spre en masse penger til velferdsprofitører. Til de som kan levere dårligst integrering på mottak til høyest pris og profitt. I tillegg leverer Sylvi Listhaug en politikk som svekker opplærings- og integreringstilbudene (blant annet antall timer i språkopplæring), svekker rettssikkerheten til innvandrere og asylsøkere og utleverer folk til tortur o.l.

Toppen av inkompetanse avdekkes når Sylvi Listhaug sender brev med 26 spørsmål til Stortinget – i sin rådvillhet – om innvandringsspørsmål og hva hun skal gjøre (makan). Og det er det landets «innvandring- og integreringsstatsråd» som gjør! (Kan ikke være store kvalifikasjonskrav for å bli pr-rådgiver i First House som kan bruke noe slikt)? Konklusjon: Norsk innvandringspolitikk styres av ord – ikke handling.

For å dekke over egen inkompetanse, mestrer Sylvi Listhaug å få mediene med på å til lage store oppslag om at hun bærer et kors (spille på kristne verdier), og besøker den omstridte TV-kanalen Visjon Norge til predikanten Jan Hanevold. Med «kors/religion, og en form for reklame om at velsignelse og tilgivelse som kan «kjøpes» hos Jan Hanevold, fremstår Sylvi Listhaug som at hennes utbrudd om at «norsk innvandring truer vår velferd, innvandrere er potensielle terrorister, voldtektsforbrytere, kriminelle, er folk som vil islamisere Norge osv er en side av samme sak. Snakk om hykleri!

LES OGSÅ: Den rike ministere — en julehistorie 

Hvorfor er folk på flukt?
Det å være på flukt handler om å overleve, og at mennesker ønsker å få sine drømmer om et anstendig liv realisert.

Krigene i verden kommer i stor grad i stand som en følge av kapitalens streben etter å kontrollere og profittere på landenes ressurser. At kapitalen fordriver folk og grupper fra landområder med ressurser for å profittere vann, olje, mineraler, arealer osv. At kapitalen har forurenset og ødelagt grunnlaget for samfunn, matproduksjon og så videre – og at sykdom, sult og nød fordriver folk. At den i stor grad menneskeskapte klimakrisen gjør at tørke, forørkning med videre gjør landområder ubeboelige. Og på toppen av det hele mer eller mindre korrupte politikere i de landene dette foregår. Kapitalen vinner stadig nye terreng og makt over politikerne, landenes statsbudsjetter og gjeld, samt demokratiets verdier. Takket være politikere som har privatisert landenes verdier, ressurser og virksomheter – hvor befolkningen står igjen som tapere.

Ovennevnte har medført at EU i dag står innklemt i en gedigen flyktningkrise. En krise som kapitalen overlater til politikere, arbeidstakere og trygdede å håndtere, mens formuer – tilsvarende som avslørt gjennom Panama Papers og Paradise Papers – bare øker og øker.

LES OGSÅ: Panama Papers: Hoder bør rulle, men de største bandittene slipper unna igjen

EØS og innvandring
Denne inkompetente innvandrings- og integreringsministeren på innvandringsspørsmål som Norge har vært så uheldige – forsøker å skape et inntrykk av at Norge kan «styre» innvandrings- og asylpolitikken i Norge. Hva er realiteten?

Det meste av innvandrings- og asylpolitikken styres av internasjonale regler – som Norge er bundet av, som barne- og menneskerettighetserklæringer osv.

EU må løse flyktningspørsmålet før eller siden. Problemet er EU-landenes økonomi – og bunnløse gjeld. Skapt av politikere gjennom overforbruk, skattelettelser til kapitalen, og ordninger av enorme skatteflukt som Panama Papers og Paradise Papers har avslørt. Det at de mest fattige landene som EU lar stå mer eller mindre alene om å ta seg av – går ikke i lengden. En krise som er et globalt «verdensproblem».

Det er vel bare Sylvi Listhaug igjen i verden som tror noe annet?

En del av flyktningstrømmen har EU midlertidig løst med Tyrkia — i bytte mot penger. Problemet er at flere av EU-landene har problemer med å betale regningen. Hvor lenge godtar Tyrkia det? Se:

Poenget er at EU har til hensikt å fordele flyktningene EU-landene imellom.

Det norske myndigheter kan stå ovenfor er følgende scenarioer:

          Norge får et EU-pålegg om å ta imot sin andel av Europas flyktninger.

          Etter EØS-lovens § 1 og § 2, som gir EU lover og forordninger fortrinn foran norske – dersom disse står i konflikt med hverandre – gjør at Fremskrittspartiets retorikk i innvandrings- og integreringsspørsmål fremstår som et spill for galleriet.

          EU kan velge å integrere flyktningene, og gi dem statsborgerskap. Da trer EU/ Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF av 29. april 2004 i kraft, om EØS-borgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege og oppholde seg fritt på medlemsstatenes område. Da kan verken korset eller retorikken til Sylvi Listhaug stoppe innvandringen fra EU.

Erna Solberg og Fremskrittspartiets dobbeltspill
Ovennevnte viser tilsier at Erna Solberg og Høyre, har et stort medvirkende ansvar for dobbeltspillet til Fremskrittspartiet bedriver – blant annet ved å la statsrådene Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Per Sandberg sitte ved hennes regjeringsbord.

Hadde Norge hatt en innvandrings- og integreringsminister – ville vedkommende forholdt seg til internasjonale lover og avtaler, konsekvensene av Norges medlemskap i EØS, og norske verdier – i betydningen å legge til rette for en best mulig for en vellykket innvandrings- og integreringspolitikk. Det vil si å investere i de som kommer til landet – fremfor på velferdsprofitører. 

I stedet har vi en statsminister – Erna Solberg – som stikker hodet ned i sanden og endatil lukker øynene – til fordel for personlig makt, og lar Fremskrittspartiet få hausse opp et spill på motsetninger og konflikter.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.