Du lyver, Anniken Hauglie!

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ Arbeids- og sosialdepartementet

Du lyver om pleiepengeordningen. Du mangler kunnskap om den. Du viser ingen vilje eller evne til å sette deg inn i situasjonen til dem som rammes av innstrammingene. Faktisk står du i Stortinget og snakker som om vi ikke eksisterer.

Helle Cecilie Palmer
Om Helle Cecilie Palmer (3 artikler)
Helle Cecilie Palmer er hjemme med pleiepenger for å ta seg av sin syke datter.

Kjære Anniken Hauglie! Onsdag så jeg deg stå i Stortingets spørretime og atter en gang forsvare den nye pleiepengeordningen. Og atter en gang viser du en enorm mangel på vilje til å ta innover deg hvem den rammer – og hvor hardt. Vi er mange som har forsøkt å få deg til å forstå. Jeg tar meg selv i å lure på hvorfor det ikke synker inn. Men jeg gjør et forsøk til.

LES OGSÅ av Helle Cecilie Palmer: Du svikter oss Erna!

I spørretimen fikk du mange gode spørsmål, som du ikke svarte på. I stedet brukte du mye av svartiden til å skryte av den nye ordningens fortreffeligheter. Jeg tror de fleste har fått det med seg nå: Flere får pleiepenger. Budsjettet er doblet. Aldresgrensen er økt. Ingen kritiserer dette. Det vi kritiserer, er at ytelsen reduseres etter 260 dager. Vi kritiserer at den bortfaller helt etter 1300 dager (med unntak av en bestemmelse som er så snever at det egentlig bare er latterlig). Vi kritiserer at den nye ordningen rammer familiene med de sykeste barna dobbelt, fordi det er nødvendig at begge foreldrene er hjemme med pleiepenger. Det rammer dobbelt fordi begge foreldrenes inntekt blir redusert til 66 prosent, og inntektsreduksjonen skjer etter halve tida, etter kun 130 dager. I tillegg spises kvoten opp i dobbel hastighet slik at de familiene risikerer å bruke opp kvoten på kun 2,5 år. De som har de sykeste barna kommer aller dårligst ut i denne ordningen du skryter sånn av! Vi kritiserer at den absolutte aldersgrensen på 18 år gjør at foreldre med utviklingshemmede barn over 18 år nå har mistet retten til pleiepenger når barna deres blir alvorlig syke.

LES OGSÅ: Når tall er viktigere enn menneskeverd — høyresiden tar pleiepengene og skiller dødssyke barn foreldrene

Det vi aldri har fått svar på, er: Hva er det med disse innskrenkingene som gjør at ordningen er god for disse fåtall familiene som blir rammet? Hvorfor er det en god ting at de nå i tillegg til å bekymre seg for barna sine, deres fremtidige helse og overlevelse, også skal måtte bekymre seg for familieøkonomien? Ikke minst ønsker jeg et svar på følgende: Hva skal disse familiene gjøre, når pleiepengene tar slutt? Når barnet har vært sykt så lenge eller over så mange perioder at kvoten er brukt opp og barnet fortsatt er sykt, eller en ny alvorlig og ustabil fase oppstår? Hva skal familier da gjøre når barnet må ligge på sykehus i flere uker eller måneder med en tilstand som ikke faller inn under den bittelille unntaksbestemmelsen? Skal foreldrene være nødt til å overlate barnet alene på sykehus for å gå på jobb, fordi barnets sykdom dessverre ikke er så midlertidig som du har vedtatt at den bør være? Fordi sykdommen varer litt lenger enn politikerne har bestemt?

Og jeg vil ha svar på dette: Hvordan kan du påstå at ingen er kommet inn under den nye ordningen ennå? At ”det er for tidlig å si at dette vil ha dramatiske konsekvenser”? Når faktum er at mange familier altså mistet retten på pleiepenger allerede 1. oktober. Når familier allerede har begynt å forberede seg på å selge huset, fordi de vet at barnet ikke er ferdig med å være syk om 6-12 måneder, og familiens inntekt da blir dramatisk redusert?

LES OGSÅ: Regjeringens kutt i pleiepengeordningen: Rått, brutalt og grunnlovsstridig

Du står på talerstolen i Stortinget og lyver, Anniken. Det er mildt sagt skuffende for oss som står midt oppi dette og opplever hvor hardt den ordningen du skryter sånn av, rammer.

Jeg vet nesten ikke hva som er verst lenger jeg. At du lyver om ordningen. At du mangler kunnskap om den ordningen som du til stadighet skryter opp i skyene. Eller at du fortsatt ikke viser noen som helst vilje eller evne til å sette deg inn i situasjonen til dem som rammes av innstrammingene. Faktisk står du i Stortinget og snakker som om vi ikke eksisterer.

Det ble mange spørsmål til deg nå. Presserende spørsmål. Det haster å få endret alle de tre nevnte punktene: inntektsreduksjon, tidsbegrensning og den absolutte aldersgrensen. Det virker som regjeringen har god tid. Vi får håpe opposisjonen forstår hvor mye dette haster, og samler seg om SVs forslag.

Og en ting til slutt, Anniken: Hvis du svarer på dette, vil jeg be deg om én ting: Ikke tåkelegg problemene med den nye ordningen ved å bare snakke om det positive. Ikke sammenlign ordningen med sykelønnsordningen (en slik sammenligning er helt urimelig). Svar på det jeg spør om. Vær så snill.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Du lyver, Anniken Hauglie!

  1. AvatarEspen Franck-Nielsen // 2017-11-10 kl 10:26 //

    Kan ikke Hauglie og hennes partifeller bare kalle en spade for en spade, og være så ærlige overfor velgerne at det er en nedskjæring? Alle skjønner jo at det i realiteten dreier seg om nedskjæring. Regjeringen har vært flinke til å kalle nedskjæringene noe annet, som «modernisering».

Kommentarfeltet er lukket.