27 % i London lever i fattigdom – nesten halvparten av de fattige er familier i jobb

En tigger ber om hjelp. Illustrasjonsfoto: Benjamin Brock

2,3 millioner av Londons innbyggere er fattige. Nesten fire av ti av byens barn vokser opp i fattigdom.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Joakim Møllersen

I en nylig utgitt rapport kommer det fram at fattigdommen i Storbritannias hovedstad og verdens finanshovedstad er enorm. Mer en én av fire av Londons innbyggere er fattige og 37 prosent av byens barn lever i fattigdom.

Forfatterne av rapporten, laget av Trust for London, biter seg merke i at det er veldig mange som er i arbeid samtidig er fattige. 58 % av byens fattige bor i en såkalt ‘working family’ hvor minst én voksen i husholdet er i arbeid. Andelen fattige i London har gått ned fra 29 prosent i 2010, da finanskrisa herjet på sitt verste. I 2011 traff arbeidsløsheta i Storbritannia en topp på 8,5 prosent. Nå er den rekordlav, ifølge den offisielle statistikken på kun 4,2 prosent, men likevel påvirkes fattigdommen i liten grad. I EU er det kun sør- og østeuropeiske land med høyere andel fattige enn Storbritannia.

LES OGSÅ: Britene vil ha Jeremy Corbyn som statsminister

For også på nasjonalt plan er tallenes tale dystre, selv om de ikke er fullt så ille som i London. 100.000 nye britiske barn falt inn i kategorien fattige i perioden 2015-2016, et tall som nå har kommet opp i fire millioner til sammen — 30 prosent av Storbritannias barn — og forskere advarer mot en trend av økende barnefattigdom.  Trust for London mener boligprisene i hovedstaden er en viktig årsak til at det er så mange fattige der i forhold til resten av Storbritannia. At de økonomiske forskjellene i London er ekstraordinært store blir også understreket. Den rikeste tidelen av befolkninga eier 52,3 prosent av formuen, mens de 50 prosent fattigste må ta til takke med 5,3 prosent.

Den konservative regjeringa har etter finanskrisa gitt langt dårligere beskyttelse til arbeidere og antallet nulltimerskontrakter, ubetalte interships, deltidsstillinger og midlertidige stillinger har skutt i været. Dette har også ført til at reallønningene til briter har sunket de ti siste årene. Kombinert med reduksjon og fjerning av en rekke velferdstjenester har lønningene blitt presset nedover.

LES OGSÅ: Jeremy Corbyn: Ufølsomme og kalkulert konservative gir skattegaver mens fire millioner barn er fattige

Spørreundersøkelser viser at folks oppfatning av sin egen situasjon stemmer godt overens med de økonomiske trendene. 46 prosent av de spurte mente at utfallet av sommerens valg vil gjøre deres personlige økonomi verre, 35 prosent trodde ikke det ville utgjøre noen forskjell, mens bare seks prosent mente valget hadde gjorde slik at deres situasjon ville forbedres de neste 12 månedene.

Kampen mot fattigdom og i forlengelse av dette sterkere arbeiderrettigheter og bedre velferdsytelser har gitt Det britiske arbeiderpartiet en oppslutning på over 40 prosent. Partiet leder, Jeremy Corbyn, raste mot de store forskjellene i landsmøtetalen for et par uker siden.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på 27 % i London lever i fattigdom – nesten halvparten av de fattige er familier i jobb

 1. AvatarEspen Franck-Nielsen // 2017-10-10 kl 22:54 //

  Hvis folk i arbeid er fattige, må det være noe riv ruskende galt med forholdet mellom lønn og priser. Dette, kombinert med en mildt sagt dårlig sosialpolitikk, er en sikker oppskrift på økt kriminalitet og mer ekstremisme.

  • Avatarbørre arnold // 2017-10-11 kl 11:03 //

   Jeg antar at høye bokostnader i form av leie, renter og avdrag har skylden for det meste av fattigdommen. Der som ellers i land med svært høy stigning i boligpriser over tid.

   • AvatarRune Hansen // 2017-10-11 kl 22:09 //

    Et åpent europeisk arbeidsmarked, kombinert med høy innvandring presser lønningene ned og boligprisene opp. Det skaper fattigdom! Dette er et problem vi ser i flere europeiske land.

 2. AvatarLadyLiberty // 2017-10-11 kl 15:59 //

  «. At de økonomiske forskjellene i London er ekstraordinært store blir også understreket. »

  Men hvorfor nevner du dette når vi liberalister 100 ganger har gjort deg oppmerksom på at dette er økonomisk analfabetisme? Økonomien er ikke et nullsumspill…

Kommentarfeltet er lukket.