Venstresida og samlingspartier

Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken

De historiske erfaringene med samlingspartier på venstresida er ikke spesielt oppløftende. Det bør tas med i sammenslåingsdiskusjonen.

Kristoffer Ringerike
Om Kristoffer Ringerike (1 artikler)
Kristoffer Ringerike jobber som lystekniker, er medlem av Rødt og er aktiv i fagforening.

Igjen dukker diskusjonen om en sammenslåing av SV og Rødt opp. Denne gangen i sammenheng med valgresultat og sperregrensens rolle ved stortingsvalg. Mange frykter nemlig at SV og Rødt utkonkurrerer hverandre i jakten på de samme velgerne, at de ligner for mye på hverandre og vil få større oppslutning for radikale ideer med en sammenslåing. Flere av disse argumentene har blitt tilbakevist av andre, så de vil ikke jeg gå innpå. Det som derimot overrasker meg, er at de aller fleste som ønsker en sammenslåing ser ut til å glemme at både Rødt og SV faktisk er samlingspartier fra før av, og at de historiske erfaringene ikke er særlig oppløftende.

LES OGSÅ: Om venstresiden skal slås sammen er det politikken som må diskuteres

Historien til SV startet med Sosialistisk Valgforbund. Sosialistisk Folkeparti, NKP og Demokratiske Sosialister (AIK), utbrytere fra AP, gikk sammen i et valgforbund til stortingsvalget i 1973 og fikk 11,2%. Etter dette vokste tanken om en sammenslåing, men det skulle ikke gå smertefritt. Et flertall i NKP stritta imot og etter mye om og men brøt dette flertallet ut og NKP fortsatte som før. Mindretallet valgte å bli igjen og Sosialistisk Venstreparti så dagens lys. Det nye partiet var derimot ingen umiddelbar suksess, ved stortingsvalget i 1977, fikk SV bare 4,2%, og gikk fra 16 representanter til 2. Det var flere omstendigheter rundt valgnedgangen. Man kan peke på usikkerheten rundt samlingen, det påfølgende bråket med valglistene og muligens Loran C-saken som syndebukker. Uansett var det først i stortingsvalget i 1989, 14 år etter stiftelsen, at partiet var tilbake på gamle høyder, med et valgresultat på 10%.

Rødt er en samling av AKP, RV og Internasjonale Sosialister. Bakgrunnen var at RV sendte en henvendelse til AKP om en sammenslåing av partiene, etter at Rød Ungdom i realiteten hadde brutt med AKP og ønsket et nytt partiprosjekt. Et argument for sammenslåing var at de gamle forskjellene mellom RV og AKP var minimale og at tiden var inne for å prøve noe nytt, som ikke ble heftet av historiene fra 70-tallet. Heller ikke denne samlingen skulle bli en umiddelbar suksess. I mange år holdt Rødt den samme oppslutningen, mer eller mindre, som RV hadde hatt i alle år. Noe at dette kan skyldes mye diskusjon i partiet om veien videre, og smågrupper som enten brøt ut eller ble ekskludert. Samt en heftig debatt om et nytt prinsipprogram. Først de siste årene har partiet snudd trenden og er nå et parti i vekst, både i oppslutning og medlemmer. Stortingsvalget i 2017, ti år etter at partiet ble stiftet, kom det altså endelig inn på Stortinget, og denne gangen under nytt navn.

LES OGSÅ: Venstresidens framtid er ikke sammenslåing, men alliansebygging

Historien viser oss at det tar tid å bygge opp et nytt parti, til tross for at det bygges ut fra allerede eksisterende partier. SV sin historie viser hvor dårlig det kan gå når man søker sammenslåing for oppslutningens skyld. Rødt sin historie viser hvor brokete veien kan være, og det skulle gå mange år før disse nye partiene fant formen og økte oppslutningen. Sammenslåinger er alltid vanskelige og blir bestandig en innadvendt affære, som ofte får velgere til å vende seg andre veier. Man kan lure på hvor konstruktivt det vil være i en tid da begge partier er på offensiven. En offensiv som kan bli satt mange år tilbake av en sammenslåing. Har vi tid til å vente 10-14 år før vi igjen kanskje har en slagkraftig og radikal venstreside?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.