Drosjesjåfør – yrket der du kan tape penger på å jobbe

Foto: Brad Hammonds

Utestengelse fra kjøring grunnet dobesøk og bøter grunnet regelbrudd. Skal drosjeselskapene ha troverdighet i kampene mot pirater som Uber kan de ikke behandle lavtlønte provisjonsarbeidere slik.

Roald Arentz
Om Roald Arentz (6 artikler)
Roald Arentz er leder i Norsk Transportarbeiderforbunds bransjeråd for taxi.

Nei, denne artikkelen handler ikke om fartsbøter, parkeringsbøter eller forelegg for kjøring på rødt lys, manglende sikkerhetsbelte eller mobilbruk under kjøring. Og den handler heller ikke om skumle spilleautomater på bensinstasjoner. Undertegnede har selv tapt penger på jobb på minst to av overnevnte måter. Men for drosjesjåførene er det enda flere farer som lurer.

Nylig kunne vi lese om en drosjesjåfør i Bodø, som ble utestengt fra
kjøring fordi hun var på do da en tur ble forsøkt tildelt.

LES OGSÅ: LO i Trondheim krever at regjeringen avlår EFTAs liberaliseringskrav for drosjeløyver

Bøtelagt av drosjesentralen
Som vi ser av denne artikkelen er ikke dette et engangstilfelle, minst én kollega ved samme sentral havnet nylig en tilsvarende situasjon. Deres estimerte inntektstap er om lag 10 000 kroner hver. Norsk
Transportarbeiderforbund og LO bestrider lovligheten av dette, men i påvente av rettslig avklaring er det slik hverdagen for drosjesjåførene i Bodø Taxi er. Og ikke bare i Bodø.

Nylig sendte Trøndertaxi, Trondheims største drosjeselskap, ut et rundskriv til sine eiere, som omhandlet avvikshåndtering. Der sto det blant annet:

“Som en følge av de innmeldte avvik er det dessverre flere sjåfører som har blitt utestengt både i 24 og 48 timer, fått inndratt autorisasjonen (permanent utestengt), mistet kjøreseddel, utestengt fra Flytaxi og ilagt ekspedisjonsgebyr.”

Her står det rett ut at Trøndertaxi regelmessig sanksjonerer drosjesjåfører for reglementsbrudd, ikke bare med utestengelse fra jobb (som i Bodø), men også med gebyrer. Trøndertaxi er ikke disse sjåførenes arbeidsgiver, det er det de enkelte løyvehaverne som har formidlingsavtale med selskapet som er. For drosjesjåførene er sentralen rett og slett en turformidler. Likevel driver de altså og bøtelegger drosjesjåfører tilknyttet selskapet. Og de skryter av det.

LES OGSÅ: Skal vi tillate at EØS gjør norsk arbeidsliv til en mafiabransje

Skandaløs praksis
Som tillitsvalgt vil jeg selvsagt bestride lovligheten av dette, men uheldigvis er bare et fåtall av sjåførene organisert i fagforeninga. Og noen sjåfører har kanskje, med eller mot bedre vitende, skrevet under på arbeidskontrakter som åpner for dette. Men uansett hvordan drosjesentralene måtte prøve å legitimere denne ukulturen: Det er ikke mange andre jobber der man, uten at politiet er involvert, risikerer å komme fattigere hjem enn var var da man dro på jobb. Og dette skjer ikke bare i Bodø og
Trondheim. Det skjer over hele landet.

At man skal bøtelegges av en tjenesteleverandør for å gjøre, eller bli beskyldt for å gjøre, en tabbe på jobb er etter mitt syn ikke forenlig med det vi kaller et anstendig arbeidsliv. Når vi i tillegg vet at sjåførene er lavtlønte og provisjonsbetalte, og at overetablering har ført til at mange må gå på akkord med både egen helse, familielivet og arbeidsmiljøloven for å få ei inntekt som er til å leve av, er denne praksisen rett og slett skandaløs – uansett lovhjemmel.

LES OGSÅ: Det nye klassesamfunnet

Drosjeselskapene må skjerpe seg
De samme drosjeselskapene som opererer på denne måten påberoper seg å være motstandere av Uber, Haxi og andre pirater på markedet – som driver i strid med yrkestransportloven. Og det har de all mulig grunn til.

Men skal de ha noen troverdighet i kampen mot piratene bør de sørge for at norske drosjesjåfører får anstendige arbeidsvilkår. Da bør avvik håndteres med opplæring, veiledning og dialog med partene i arbeidslivet. Ikke med bjørkeriset bak bilspeilet.

For skal kunder og sjåfører se forskjell på pirater og løyvepliktige drosjer må det være en reell forskjell også når det gjelder sjåførenes jobbtrygghet og arbeidsvilkår. Og den forskjellen bør være i favør av drosjeselskapene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Drosjesjåfør – yrket der du kan tape penger på å jobbe

  1. Har selv blitt bøtelagt men blånektet å godta det så selskapet trakk boten

    • AvatarGerd Unni Rougnø // 2017-09-26 kl 16:35 //

      Det har vært i mange drøftelsesmøter om dette – flere steder i landet. Ofte har represaliene blitt trukket, eller blitt vesentlig redusert. I minst ett tilfelle, som havnet i arbeidsretten, er sjåføren tilkjent kompenasjon for tapt arbeidsfortjeneste på grunn av urettmessig utestengelse.

      Det store problemet er at det er et fåtall av sjåførene som er organiserte. Og de uorganiserte har ofte ikke krefter, ressurser eller kunnskaper om at slike represalier kan bestrides, og at de ofte er ulovlige.

Kommentarfeltet er lukket.