FrPs opphavsmann Anders Lange advarte mot «jødeinvasjonen og de farvede raser»

Mannen som blei Carl I. Hagens læremester mente Norge blei invadert av jøder og han oppfordret ungdom til å lære seg å skyte.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (150 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal og styremedlem i Attac.

Anders Lange hadde vært aktiv på høyresida i norsk politikk i 40 år før han dannet partiet som etter hans død skulle bli til Fremskrittspartiet. Han startet sin politiske karriere i Fedrelandslaget da han gikk inn den antikommunistiske organisasjonen, av flere kalt fascistisk, som 26-åring i 1930. Fedrelandslaget hadde som mål å samle høyresida i norsk politikk og Lange var deres sekretær fra 1930 til 1938.

Anders Lange på 1930-tallet.

Nå kommer det fram av et avisutklipp fra Tidens Tegn anno 1934 at Anders Lange tok sin fremmedfiendtlige holdning til tidligere ukjente høyder og uttrykte en svært eksplisitt antisemittisme. Avisa refererer fra et møte i Fedrelandslaget og forteller blant annet følgende om Anders Langes tale:

«Han talte voldsomt mot jødeinvasjonen og de farvede raser»

Mot slutten av talen hadde han også en oppfordring til aksjon for unge nordmenn:

«Og han sluttet med en sterk appell til ungdommen, at den måtte lære å skyte.»

LES OGSÅ: Den anstendige høyresidas død

Rå antisemittisme
Det var historiker Terje Emberland som gjennom sitt arbeid på antisemittisme og fascisme i Norge i mellomkrigstida fant den gamle avisartikkelen. Han mener den viser noe nytt, men sier samtidig at et slikt utsagn ikke er veldig overraskende.

— Det har lenge vært kjent at Anders Lange i mellomkrigstiden hadde oppfatninger som plasserte ham nært fascismen, men denne rå antisemittismen har tidligere vært ukjent. Men selv om uttalelsene er temmelig ekstreme, er de ikke veldig overraskende. Anders Lange var som Fedrelagsmann en del av den ytterste høyrefløy i norsk politikk hvor slike ideer overhodet ikke var uvanlige. I disse kretsene var slik antisemittisk retorikk temmelig utbredt og knyttet seg til en konspiratorisk forestilling om at kommunismen var en «jødisk oppfinnelse» og at den norske arbeiderbevegelsen ble styrt av «jødebolsjevikene» i Moskva, forteller Emberland til Radikal Portal.

Tidens Tegn-artikkelen «Er vi blitt et akkordens folk?» siterer aldri Lange ordrett, men referer til hans innlegg på møtet. Mannen som seinere blei stortingsrepresentant beskrives som «Springende, med voldsomme kast, fra det ene ytterliggående standpunkt til det andre». Lange kritiserer Høyre for ikke å være konservative nok.

Fedrelandslaget i 1932. Anders Lange er nummer to fra venstre på første rad.

Han fordømte de som tok abort og mente også byene hadde en negativt innflytelse på landet

«byene, som overgyter landet med psykoanalyse i enhver form»

Dette kan settes inn i sammenhengen av antisemittiske teorier om at jødestyrte eller jødiske «kosmopolitter» som ytte innflytelse over befolkningen gjennom «jødisk vitenskap» i dette tilfelle psykoanalysen som blei grunnlagt av tysk-jødiske Sigmund Freud.

LES OGSÅ: FrP-politiker vil har paramilitær styrke i Norge — og vi burde ikke være overrasket

Paramilitær organisering mot arbeiderbevegelsen
— Langes oppfordring til ungdommen om å bevæpne seg kan knyttes til den paramilitære organiseringen på denne tiden. På ytre høyre i Norge, som ellers i Europa, ble det organisert irregulære og private bevæpnede styrker som skulle settes inn mot arbeiderbevegelsen i tilfelle generalstreik og revolusjonsforsøk. Disse gruppene var særlig aktive på 1920-tallet, men eksisterte fortsatt på begynnelsen av 1930-tallet. Selv om Fedrelandslaget unge aktivister var uniformerte, hadde organisasjonen selv ingen slik væpnet fløy. Mange av ungdommene var imidlertid medlemmer av Leidangen og Foreningen Gjenreis Norges Forsvar, forklarer Emberland som til daglig jobber som seniorforsker på HL-senteret i Oslo.

Fedrelandslaget hadde flere prominente medlemmer, som Fritdjof Nansen, tidligere statsminister Christian Michelsen, og Vidkun Quisling var en tid leder. Organisasjonen mobiliserte mot arbeiderdemonstrasjoner og bedreiv organisert streikebryteri. Fra 1932 dreiv de ukeavisa ABC som året etter oppstarten foreslo å nominere Adolf Hitler og Benito Mussolini til Nobels fredspris. Medlemmer fra Fedrelandslaget gikk sammen med aktivister fra Nasjonal Samling for å kaste «det røde vanstyret» fra Oslo Gymnassamfunn. Etter å ha mislyktes fortsatte de ferden mot Stortinget for å markere og ropte nazihilsenen «sieg heil» på veien.

Terje Emberland, som mottok Riksmålsprisen i 2015 for boka Da fascismen kom til Norge, vil imidlertid nyansere, men på ingen måte frifinne Fedrelandslaget.

— Selv om det fantes fascistiske og nazistiske elementer i rekkene, var Fedrelandslaget heller ikke som organisasjon fascistisk. Den må karakteriseres som autoritær og høyre-aktivistisk og kjempet blant annet for å forby Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: Grunnlegger av Sverigedemokraterna deltok i jødeutryddelsen

— Fremskrittpartiet har aldri tatt oppgjør med Langes rasistiske arv
Fedrelandslagets innflytelse og medlemstall minket utover 1930-tallet og blei nedlagt kort tid etter Nazi-Tyskland okkuperte Norge. Lange gikk da imot okkupasjonen, noe Emberland understreker.

— Til tross for at han, som så mange andre i Fedrelandslaget på denne tiden, hyllet Hitler-Tyskland, var Anders Lange selv ingen nazist. Jeg vil karakterisere ham på denne tiden som en høyreautoritær, etnisk nasjonalist og rasist. Da okkupasjonen kom valgte Lange, i motsetning til sin bror, motstandssiden.

Etter krigen fortsatte Anders Lange sin politiske aktivitet. Han var redaktør for Hundeavisen fra 1948. Han forfektet et positivt syn av apartheidregimet i Sør-Afrika fram til sin død i 1974. Det gikk lenge rykter om at Anders Langes Parti mottok penger fra det rasistiske og undertrykkende regimet, noe den tidligere ansatte i det sørfrikanske informasjonsdepartementet, Eschel Rhoodie, beskreiv i ei bok fra 1983 hvor han legger ut om at de hadde finansiert valgkampen til Fremskrittspartiet forgjenger. FrP nekter den dag i dag å åpne opp sine arkiver slik at man med sikkerhet kan få bekreftet, eller avkreftet, de tallrike påstandene om støtte fra apartheidregimet.

Den andre verdenskrig endret mye i politikken både i Norge og resten av verden. Antisemittismen som kom så klart til syne i artikkelen fra Tidens Tegn blei ikke frontet igjen, men Emberland mener den rasistiske arven levde videre, noe FrP til den dag i dag ikke har tatt et skikkelig oppgjør med.

— Etter Holocaust ble antisemittismen stigmatisert og Lange ser ut til å ha tatt avstand fra både den og hans tidligere lefling med fascismen. Men man kan finne kontinuitet fra mellomkrigstiden i Langes høyreautoritære holdninger og rasisme, som blant annet førte til at han etter krigen hyllet apartheidregimet i Sør-Afrika. En del av dette grumset preget «hundeguttene» i kretsen rundt ham og også senere Anders Langes Parti. Fremskrittspartiet har ikke tatt et tydelig oppgjør med denne arven.

Siv Jensen og Carl I. Hagen avduker portrett av Anders Lange på Stortinget. Ifølge artikkelen skal nå portrettet henge på FrPs  partilokaler. Faksimile Aftenposten.

Fremskrittspartiet grunnlegger, Carl I. Hagen, blei valgt inn som første vara på Stortinget for frontfiguren til Anders Langes Parti i 1973. Året etter døde Lange og Hagen tok over hans plass i nasjonalforsamlingen. Før neste stortingsvalg i 1977 blei Anders Langes Parti slått sammen med Carl I. Hagens reformpartiet og Fremskrittspartiet blei dannet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.