FrPs opphavsmann Anders Lange advarte mot «jødeinvasjonen og de farvede raser»

Mannen som blei Carl I. Hagens læremester mente Norge blei invadert av jøder og han oppfordret ungdom til å lære seg å skyte.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Anders Lange hadde vært aktiv på høyresida i norsk politikk i 40 år før han dannet partiet som etter hans død skulle bli til Fremskrittspartiet. Han startet sin politiske karriere i Fedrelandslaget da han gikk inn den antikommunistiske organisasjonen, av flere kalt fascistisk, som 26-åring i 1930. Fedrelandslaget hadde som mål å samle høyresida i norsk politikk og Lange var deres sekretær fra 1930 til 1938.

Anders Lange på 1930-tallet.

Nå kommer det fram av et avisutklipp fra Tidens Tegn anno 1934 at Anders Lange tok sin fremmedfiendtlige holdning til tidligere ukjente høyder og uttrykte en svært eksplisitt antisemittisme. Avisa refererer fra et møte i Fedrelandslaget og forteller blant annet følgende om Anders Langes tale:

«Han talte voldsomt mot jødeinvasjonen og de farvede raser»

Mot slutten av talen hadde han også en oppfordring til aksjon for unge nordmenn:

«Og han sluttet med en sterk appell til ungdommen, at den måtte lære å skyte.»

LES OGSÅ: Den anstendige høyresidas død

Rå antisemittisme
Det var historiker Terje Emberland som gjennom sitt arbeid på antisemittisme og fascisme i Norge i mellomkrigstida fant den gamle avisartikkelen. Han mener den viser noe nytt, men sier samtidig at et slikt utsagn ikke er veldig overraskende.

— Det har lenge vært kjent at Anders Lange i mellomkrigstiden hadde oppfatninger som plasserte ham nært fascismen, men denne rå antisemittismen har tidligere vært ukjent. Men selv om uttalelsene er temmelig ekstreme, er de ikke veldig overraskende. Anders Lange var som Fedrelagsmann en del av den ytterste høyrefløy i norsk politikk hvor slike ideer overhodet ikke var uvanlige. I disse kretsene var slik antisemittisk retorikk temmelig utbredt og knyttet seg til en konspiratorisk forestilling om at kommunismen var en «jødisk oppfinnelse» og at den norske arbeiderbevegelsen ble styrt av «jødebolsjevikene» i Moskva, forteller Emberland til Radikal Portal.

Tidens Tegn-artikkelen «Er vi blitt et akkordens folk?» siterer aldri Lange ordrett, men referer til hans innlegg på møtet. Mannen som seinere blei stortingsrepresentant beskrives som «Springende, med voldsomme kast, fra det ene ytterliggående standpunkt til det andre». Lange kritiserer Høyre for ikke å være konservative nok.

Fedrelandslaget i 1932. Anders Lange er nummer to fra venstre på første rad.

Han fordømte de som tok abort og mente også byene hadde en negativt innflytelse på landet

«byene, som overgyter landet med psykoanalyse i enhver form»

Dette kan settes inn i sammenhengen av antisemittiske teorier om at jødestyrte eller jødiske «kosmopolitter» som ytte innflytelse over befolkningen gjennom «jødisk vitenskap» i dette tilfelle psykoanalysen som blei grunnlagt av tysk-jødiske Sigmund Freud.

LES OGSÅ: FrP-politiker vil har paramilitær styrke i Norge — og vi burde ikke være overrasket

Paramilitær organisering mot arbeiderbevegelsen
— Langes oppfordring til ungdommen om å bevæpne seg kan knyttes til den paramilitære organiseringen på denne tiden. På ytre høyre i Norge, som ellers i Europa, ble det organisert irregulære og private bevæpnede styrker som skulle settes inn mot arbeiderbevegelsen i tilfelle generalstreik og revolusjonsforsøk. Disse gruppene var særlig aktive på 1920-tallet, men eksisterte fortsatt på begynnelsen av 1930-tallet. Selv om Fedrelandslaget unge aktivister var uniformerte, hadde organisasjonen selv ingen slik væpnet fløy. Mange av ungdommene var imidlertid medlemmer av Leidangen og Foreningen Gjenreis Norges Forsvar, forklarer Emberland som til daglig jobber som seniorforsker på HL-senteret i Oslo.

Fedrelandslaget hadde flere prominente medlemmer, som Fritdjof Nansen, tidligere statsminister Christian Michelsen, og Vidkun Quisling var en tid leder. Organisasjonen mobiliserte mot arbeiderdemonstrasjoner og bedreiv organisert streikebryteri. Fra 1932 dreiv de ukeavisa ABC som året etter oppstarten foreslo å nominere Adolf Hitler og Benito Mussolini til Nobels fredspris. Medlemmer fra Fedrelandslaget gikk sammen med aktivister fra Nasjonal Samling for å kaste «det røde vanstyret» fra Oslo Gymnassamfunn. Etter å ha mislyktes fortsatte de ferden mot Stortinget for å markere og ropte nazihilsenen «sieg heil» på veien.

Terje Emberland, som mottok Riksmålsprisen i 2015 for boka Da fascismen kom til Norge, vil imidlertid nyansere, men på ingen måte frifinne Fedrelandslaget.

— Selv om det fantes fascistiske og nazistiske elementer i rekkene, var Fedrelandslaget heller ikke som organisasjon fascistisk. Den må karakteriseres som autoritær og høyre-aktivistisk og kjempet blant annet for å forby Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: Grunnlegger av Sverigedemokraterna deltok i jødeutryddelsen

— Fremskrittpartiet har aldri tatt oppgjør med Langes rasistiske arv
Fedrelandslagets innflytelse og medlemstall minket utover 1930-tallet og blei nedlagt kort tid etter Nazi-Tyskland okkuperte Norge. Lange gikk da imot okkupasjonen, noe Emberland understreker.

— Til tross for at han, som så mange andre i Fedrelandslaget på denne tiden, hyllet Hitler-Tyskland, var Anders Lange selv ingen nazist. Jeg vil karakterisere ham på denne tiden som en høyreautoritær, etnisk nasjonalist og rasist. Da okkupasjonen kom valgte Lange, i motsetning til sin bror, motstandssiden.

Etter krigen fortsatte Anders Lange sin politiske aktivitet. Han var redaktør for Hundeavisen fra 1948. Han forfektet et positivt syn av apartheidregimet i Sør-Afrika fram til sin død i 1974. Det gikk lenge rykter om at Anders Langes Parti mottok penger fra det rasistiske og undertrykkende regimet, noe den tidligere ansatte i det sørfrikanske informasjonsdepartementet, Eschel Rhoodie, beskreiv i ei bok fra 1983 hvor han legger ut om at de hadde finansiert valgkampen til Fremskrittspartiet forgjenger. FrP nekter den dag i dag å åpne opp sine arkiver slik at man med sikkerhet kan få bekreftet, eller avkreftet, de tallrike påstandene om støtte fra apartheidregimet.

Den andre verdenskrig endret mye i politikken både i Norge og resten av verden. Antisemittismen som kom så klart til syne i artikkelen fra Tidens Tegn blei ikke frontet igjen, men Emberland mener den rasistiske arven levde videre, noe FrP til den dag i dag ikke har tatt et skikkelig oppgjør med.

— Etter Holocaust ble antisemittismen stigmatisert og Lange ser ut til å ha tatt avstand fra både den og hans tidligere lefling med fascismen. Men man kan finne kontinuitet fra mellomkrigstiden i Langes høyreautoritære holdninger og rasisme, som blant annet førte til at han etter krigen hyllet apartheidregimet i Sør-Afrika. En del av dette grumset preget «hundeguttene» i kretsen rundt ham og også senere Anders Langes Parti. Fremskrittspartiet har ikke tatt et tydelig oppgjør med denne arven.

Siv Jensen og Carl I. Hagen avduker portrett av Anders Lange på Stortinget. Ifølge artikkelen skal nå portrettet henge på FrPs  partilokaler. Faksimile Aftenposten.

Fremskrittspartiet grunnlegger, Carl I. Hagen, blei valgt inn som første vara på Stortinget for frontfiguren til Anders Langes Parti i 1973. Året etter døde Lange og Hagen tok over hans plass i nasjonalforsamlingen. Før neste stortingsvalg i 1977 blei Anders Langes Parti slått sammen med Carl I. Hagens reformpartiet og Fremskrittspartiet blei dannet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

13 kommentarer på FrPs opphavsmann Anders Lange advarte mot «jødeinvasjonen og de farvede raser»

 1. AvatarJohn Haraldsen // 2017-09-10 kl 03:44 //

  Radikalportal fjerner innlegg på denne siden etter eget skjønn, og denne kommentaren kommer til å bli fjernet. Dette er ikke en debattside, selv om det forsøkes å skape et inntrykk av det.

  Artikkelen omhandler grunnleggeren av FRP. Hva har radikalportal å si om grunnleggerne og arven til de kommunistiske og sosialistiske partiene i Norge? Deres støtte til folkemordene i Sovjet?

  Venstresiden graver sin egen grav ved å fortsette med sin bevisste neglisjering av fakta. Det er fascinerende å se på.

  På mandag stemmer jeg FRP.

 2. AvatarJacob Olsen // 2017-09-10 kl 03:48 //

  «Fremskrittspartiet har aldri tatt et oppgjør med Langes rasistiske arv» – ok?! så det er dét vi skal nå? ta et oppgjør med fortiden? SÅ FINT! Da kan kanskje partiet Rødt ta et oppgjør med sin arv også? De ufattelig mange millioner drepte – Hitler var en speidergutt sammenliknet med Stalin eller Mao – skal Rødt nå si unnskyld for og beklage sitt partis støtte til diktatorer rundt om kring i verden.

  Fint!!!!!!!!!!

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-09-10 kl 13:00 //

   Rødt har tatt et oppgjør med fortiden til sine forgjengere. Nå som du vet det, stiller du deg bak krav at FrP skal ta avstand til Anders Lange og hans tankegods?

   • AvatarJacob Olsen // 2017-09-10 kl 15:17 //

    Selvfølgelig. Jeg er hundre prosent for at eksempelvis innvandringspolitisk talsmann i FRP Mazyar Keshvari, født i Iran, skal ta avstand fra Anders Lange og hans tankegods. Det er jeg helt enig i.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-09-10 kl 17:27 //

     Bare de med innvadrerbekgrunn?

     • AvatarJacob Olsen // 2017-09-13 kl 16:59 //

      Det jeg skrev var sarkasme rettet mot ditt innlegg. Den bokstavelige oversettelsen vil være «FRP er ikke et rasistisk parti, og ved å ha flere innvandrere i sin ledelse enn de fleste norske partier, er dette et ikke-tema». Det er opplagt at du er uinteressert og at du er en av de dårlige menneskene som er i ferd med å legge venstresiden død ved ikke å forstå motparten. Vi kommer alltid til å ha høyreekstreme idioter, men jeg håper vi ikke alltid kommer til å ha idioter som deg på venstresiden som gir grobunn for høyresiden slik at den lett kan vokse seg stor.

   • AvatarWilliam Hansen // 2017-09-10 kl 16:03 //

    Er dette en spøk? Rødt har tatt et oppgjør med sin fortid? Det er altså derfor Jonas sier at «vi samarbeider ikke med revolusjonære partier»? Hadde venstresiden tatt noe som helst oppgjør med sin fortid hadde de brukt mer av tiden sin på å forsvare fri presse og ytringsfrihet, religionsfrihet, m.m. – da hadde de kanskje også turt å kritisere den systematisk kvinneundertrykkelsen som foregår i Norge i dag i stedet for å være redd for å bli kalt rasister ved å gjøre det.

    Det er en tragedie hvordan mennesker på venstresiden i 2017 ikke er i stand til å ha et snev av selvinnsikt. Hadde lesere av radikalportal.no samtidig lest høyresidens aviser hadde de forstått hva som skjer i samfunnet, og FRP hadde tapt valget med et brak. Dessverre har det ikke skjedd enda.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2017-09-10 kl 17:38 //

     Som bevis på at Rødt ikke har tatt et oppgjør med fortiden bruker du en Støre-uttalelse som handler om at han synes de er for ulike Ap i dag. Jeg håper bevisføring ikke er din sterke side.

     • AvatarWilliam Hansen // 2017-09-10 kl 21:02 //

      Fint nok, fortsett å tenk som du gjør. Høyrebølgen som raser over vesten i dag er så vidt begynt og kommer ikke til å gi seg før venstresidens tilhengere begynner å forsøke og forstå hva som skjer.

      AP og SV er bra partier, og Moxnes er nok den eneste som er i stand til å sørge for at den forferdelige velferdsprofittmodellen avskaffes. En gang stemte jeg KRF, fordi jeg oppfattet dem å ha det mest innvandringsvennlige partiprogrammet. Når verden ser annerledes ut kommer jeg igjen til å stemme sosialdemokratisk.

      I år kommer jeg til å stemme FRP. Ikke fordi jeg på noen måte er tilhenger av noen ting som helst de står for, men fordi de er de eneste som fører en demokratisk rasjonell debatt. Venstresiden og dens tilhengere opptrer som du gjør – man strengt tatt nekter å se noen som helst feil ved egen resonnering , man nekter å ta noen som helst debatt, og går til personangrep og kaller folk rasister eller idioter når man ikke er enige med dem. Det er skadelig for demokratiet.

      Clinton valgte å omtale folk som deplorables, du er ikke langt unna. Du kan velge å fortsette som du gjør, eller du kan bruke ressursene dine på å forsøke og skjønne hva som skjer. Du trenger ikke skjønne det med en gang, det er jo litt vanskelig å skjønne denne høyrebølgen, men du kan i det minste gjøre et forsøk. Desto raskere det skjer, desto raskere kan velferdsprofitteringen avskaffes.

 3. AvatarThomas Garrigue // 2017-09-10 kl 11:09 //

  Whataboutism. Hva med å forholde seg til saken?

 4. AvatarRune Hovland // 2017-09-10 kl 14:22 //

  Hvor mange stemmer hadde Langes parti med det synspunktet tidlig på 70 tallet Hugo ? Skal vi gå inn i valgkampen slik så må du ta med at stort sett alle fra SP var nazister og den største av dem var SP mannen Quisling . Skal vi også ta med Haakon Lie og Landsfader Gehardsen og AP sin politikk fra 1945 til langt ut på 70 tallet og deres helvete de lagde for kvinner som hadde fått barn med en Tysker og ikke minst disse Tyskerungene sin behandling de fikk fra Ap ? Krigsseileren som var Norges største helter under krigen ? Norske tatere som ble fratatt barna av staten og tvangssterilisering av tater kvinnene , behandlingen av barnehjemsbarn , behandlingen av pioner dykkerne i Nordsjøen ??? Listen er lang av mørk historie i AP og SP ………. sånn PR i dag så er det FrP som forsvarer jødene mens de røde er i mot dem

 5. AvatarJallaman // 2017-09-10 kl 17:55 //

  Hva er formålet med denne artikkelen? Nytt desperat forsøk på å stemple FrP velgere som nazister og rasister?

  Bakgrunnen til Anders Lange har null og niks med dagens FrP politikk å gjøre. Kom heller med saklige argumenter dersom målet er å omvende folk fra å stemme på FrP.

Kommentarfeltet er lukket.