Nazistene kommer marsjerende og høyresida holder døra åpen

Nazister marsjerer gjennom Kristiansand. Foto: Stillbilde fra NRK Nyheter.

En terrorbevegelse gjør igjen sitt inntog i norske gater. Den øvrige høyresida baner heller vei for nazismen enn å yte motstand.

Joakim Møllersen
About Joakim Møllersen (176 Articles)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Børge Brende har helt rett. Donald Trump og alle andre, spesielt politikere, er forpliktet til å ta et valg når det kommer til rasisme. Det gjelder spesielt når det går så langt som det gjorde i Charlottesville, hvor en Trump-tilhenger som hadde reist for å ta del i en nazimarsj meide ned et titalls personer med bilen sin og drepte Heather Heyer. Utenriksministerens tweet var en reaksjon på at USAs president skyldte på “alle sider” etter terrorangrepet.

Dessverre er ikke Brendes svar på Trumps aksept for fascismen og dens voldelige uttrykk representativt for regjeringa og den norske høyresida sett under ett. Der har man vært mest opptatt av å feilsitere Voltaire og angripe antirasister, samtidig som man har banet vei for en nazistisk terrororganisasjon.

LES OGSÅ: Den anstendige høyresidas død

I møte med terrorisme; argumenter

“Nå har politiet og det norske samfunnet en mulighet til å vise hvor grensene går og hvordan det er mulig å møte et forkvaklet menneskesyn med argumenter”, Aftenposten leder 24. mai.

Norge er i krig og har vært det gjennom hele 2000-tallet. Med unntak av da vi bomba Serbia i 1999 har alltid angrepene våre blitt delvis begrunnet med terrorisme eller fare slikt fra de som har fått smake på vår militærmakt. Et annet argument har vært demokrati, som diverse diktatorer skal ha frarøvet sin befolkning og derfor gjort seg fortjent til å få sin befolkning utsatt for ild og kuler. Et tredje har vært beskyttelse av diverse minoriteter og marginaliserte grupper, alt fra albanere i Kosovo, kvinner i Afghanistan, kurdere i Irak og assyrere og kristne i Syria. Til sist har man brukt egen sikkerhet og regionens stabilitet som påskudd for krigene.

Etter at Høyre-Fremskrittsparti-regjeringa kom til makta har det vært en kraftig økning i nazistenes tilstedeværelse i Norge. Mens de før begrenset seg til å luske seg rundt å luske rundt på nattestid for å henge opp klistremerker, marsjerer de nå i gater, stiller seg opp på torg for å spre sin folkemordspropaganda til frykt og oppstandelse for vanlige folk.

Av reinspikka nazister i Norge er det Den nordiske motstandsbevegelse som utmerker seg. Organisasjonen er nordisk, men klart størst i Sverige hvor de har stått bak flere bombeaksjoner mot venstresida og asylsøkere. Flere av medlemmene har vært fremmedkrigere og fått våpentrening i Russland. De har våpenlagre. De trener militært. Grupperingen er gjennomsyret av gjengangskriminelle voldsutøvere fra topp til bunn. De hyller Adolf Hitler. I de tungt modererte kommentarfeltene truer medlemmene deres rutinemessig sine fiender med juling, drap og utryddelse. Selv klistrer de opp merker rundtom i Norge hvor de truer meningsmotstandere med at de skal henges.

Høyreekstremister har drept over 100 personer i Norden de siste 30 årene og stått bak nesten all terrorisme i Norge etter krigen. Bombene og ildspåsettingene deres har i Norge blant annet rammet 1. mai-tog, bokhandel, asylmottak, moskeer, Blitzhuset (tre ganger). De har truet med å bombe en barneskole og et 17. mai-tog. Offer for deres vold og drap har gjennomgående vært venstresida, antirasister, homofile og etniske minoriteter.

Aftenposten har vært tilhenger av enhver form for krigføring Norge har deltatt i, og fulgt den samme typen argumentasjon som jeg ramset opp over. At den konservative avisa mener at vi skal rydde plass i panelet for å diskutere med en internasjonal terrorbevegelse er i beste fall inkonsekvent, men hyklersk er vel et bedre ord. Det er neppe tilfeldig at høyrepressa konsekvent ikke nevner i hvilken grad nazistene utøver vold og gjennomfører terroraksjoner når de kommenterer saken.

LES OGSÅ: Svensk terrorforsker: –Den nordiske motstandsbevegelsen er definitivt en terrorgruppe

Høyreterror som anledning til å fordømme venstresida

Høyreekstreme og nynazister har mye til felles med ytre venstre eller religiøse ekstremister. De søker alle å piske opp hat, motsetninger og konflikt innad i det norske samfunnet, Erna Solberg i en kronikk i Dagbladet.

I likhet med statssjefen over dammen synes Erna Solberg at det er viktig å spre frykt om venstresida når man ser terroren fra hennes egen politiske akse i hvitøyet. Ytre venstre i Norge har i verste fall vært et ordensproblem.

På den moderate høyresida har man latt som problemet med nazistenes marsj skulle være om de tok med seg det ene eller det andre banneret og om de oppførte seg høvelig greit mens de marsjerte. Det virker som det er en kollektiv enighet blant de største aktørene på høyresida i at man skal behandle nazismen som en legitim politisk retning. I tillegg skal man for all del ikke diskutere nazismens innhold eller se på hva nazismen er i praksis, være seg i posisjon eller mindre grupperinger. Det er kun på det grunnlaget at man kan kjøpe argumentasjonen om at det ene eller det andre slagordet på et banner er det avgjørende for ytringsfriheten i en situasjon hvor en terrororganisasjon med en folkemordsideologi driver agitasjon og rekruttering på gater og torg.

Det er også kun på det grunnlaget at man kan stille seg bak at politiet ga nazistene eskorte gjennom Kristiansand sentrum, slik Erna Solberg gjorde, heller enn å be de pakke snippsekken og vende hjem til Sverige. Som alltid når nazister marsjerer var det en samling av voldsforbrytere med intensjon om mer vold som samlet seg i Kristiansand. Våpenlagring, angrep på antirasister, konebanking, knivstikking, trusler og vold mot politiet var bare noe av det de frammøtte nazistene hadde på rullebladet. Flere som skulle marsjere sammen med dem hadde blitt stoppet på grensa med kniver, slagvåpen og pepperspray. Tre uker før marsjen hadde to av de norske deltakerne fått besøk av politiet i sitt hjem hvor det blei funnet en rekke ulovlige våpen, samt narkotika. Det er ikke første gangen medlemmer av gruppa bryter våpen- og narkotikalovene i Norge. En annen av deltakerne er siktet for trusler mot redaktøren av Filter Nyheter.

Hvis man absolutt skal se på hva nazistenes salgord, knus homolobbyen, forteller kan man i det minste se på hvordan denne knusingen har sett ut når den har blitt satt ut i live. I perioden 1983-2000 forteller en oversikt oss blant annet om torturdrap av 37 år gammel homofil mann, torturdrap av 62 år gammel jødisk homofil mann, mordbrann på Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, 35 år gammel homofil mann knivstikkes til døde på parkeringsplass i Göteborg, drap på en homofil ishockeyspiller med 64 knivstikk av 19 år gammel nazist. Siden jeg ikke har noen komplett oversikt over dette kan vi hoppe til fjorårets brutale mord på transpersonen Madeleine Delbom som blei kvalt og drept med kniv etter at hun hadde mistet bevisstheten. Fem nazister med tilknytning til Den nordiske motstandsbevegelsen har blitt dømt i forbindelse med drapet.

I den omtalte kronikken til Solberg skriver hun følgende “Vi kan tenke gjennom hvordan vi omtaler andre mennesker og hva vi skriver til dem vi er uenige med på sosiale medier”. Det bringer meg over på neste punkt.

LES OGSÅ: Siv Jensen ville kaste ut og stenge grensene for romfolk — holdt tale på holocaustdagen

Fremskrittspartiet

Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. de skjønte vel poenget etter 22. juli, justisminister Per Willy Amundsen til VG.

Det rystende sitatet blei fulgt av en storm på sosiale medier hvorpå ministeren skjønte at denne gangen hadde han gått for langt. Da kom en unnskyldning som er så FrP som du bare får det:

I denne saken har jeg vært upresis, og det beklager jeg. Til VG sa jeg at Arbeiderpartiet skjønte poenget med flere ansatte i politiet etter 22. juli. Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen. Det er leit dersom sitatet ble oppfattet som støtende. Det var ikke intensjonen.

Det er altså presisjonsnivået han beklager. Det som er leit er at noen oppfattet sitatet som støtende.

Dette kommer fra en mann som like før 22. juli ba om et nytt korstog. Av andre ministre har vi Per Sandberg som også har et mildt sagt spesielt forhold til hva som er lærdommene etter 22. juli: “Denne gale personen må ikkje få ufarleggjere den skadelege islamske ideologien”, sa han til Klassekampen i et intervju hvor han også etterlyste at flere skulle stille seg bak Max Hermansen som da kjempet for en lov for muslimer lik den historiske skampletten jødeparagrafen. Han presiserte også at Siv Jensens tidligere favorittuttrykk “snikislamisering” —  som antyder at det foregår en aktiv prosess for å islamisere Norge, rutinemessig er det venstresida beskyldes for dette — slettes ikke var feil å bruke.

To dager etter terroraksjonen 22. juli gikk daværende partileder, Siv Jensen, ut i media og fortalte at det var mest synd i var hennes parti“Og det er mye som tyder på at også vi, skal vi si, har blitt et uskyldig offer for denne mannens gjerninger”sa Jensen til NRK. Hun fulgte forklarte nærmere:

Jeg syns det er avskyelig det som har skjedd, men jeg syns det er like avskyelig at enkelte medier forsøker å trekke en kobling mellom denne mannens udåd og Fremskrittspartiet.

I likhet med Sandbergs “beklagelse” syntes også Jensen det var leit at noen hadde oppfattet hennes uttalelse i en ufordelaktig retning og la skylda på en svensk journalist som hadde påpekt at Anders Behring Breivik hadde vært medlem av FrP og FpU i over ti år og hadde med seg ideer derfra.

I november 2011 raste Sandberg fra Stortingets talerstol og beskyldte Ap for å “spille offer”:

La meg først bare slå fast at det ikke er noen som prøver å spille offer her. Hvis det er noen som har spilt offer etter 22. juli, så er det til de grader Arbeiderpartiet. Det bør de også gjøre, for de var et av de store ofrene.

Også den gangen ble det fulgt av en kvasi-beklagelse. Han har seinere hevdet at FrP blei hardt ramma av 22. juli, at de blei knebla av 22. juli og han har lagt skylda for 22. juli på Arbeiderpartiet i sin selvbiografi.

Å grave opp sjokkerende sitater fra FrP-politikere er en endeløs øvelse, men siden denne saken handler om marsjerende nazister kan det nevnes at Sylvi Listhaug er den første ministeren etter andre verdenskrig som har fått entusiastiske nazister til å trampe rundt i Oslos gater til hennes ære. Ministeren har blitt kjent for sin facebookside hvor det lenge florerte med særdeles stygg rasisme, antisemittiske konspirasjonsteorier og nazipropaganda. Hun har nå begynt å moderere kommentarfeltet, men det viser seg at de som frekventerer der bare sprer sin nazisme og rasisme andre steder. Det er også flere støttesider for henne som sprer nazipropaganda uten at hun virker å ha noe imot det.

Flere FrP-politikere støttet også entusiastisk Soldiers of Odin, en selvtektsgruppe som skulle “beskytte” folk fra skumle innvandrere ved å uniformere seg og gå rundt på natterstid. Ikke overraskende hadde svært mange av de som deltok på dette selv dommer for vold, ran, voldtekt og andre mindre hyggelige ting. Denne formen for bølleregime er i kjernen av fascismen på et tidlig stadium og bør heller ikke være overraskende at opphavsmannen til det som blei et kortlivet internasjonalt fenomen var en finsk nazist, medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen. Fremskrittspartiet ser heller ikke ut til å ha noe imot at en mann som titulerer seg som FrP-politiker tar til orde for å sette inn paramilitære styrker mot venstresida og innvandrere.

Det er riktig som statsministeren sier at denne typen retorikk får følger i praksis.

LES OGSÅ: Nazister og islamofober til støtte for Sylvi Listhaug

En oppildnende regjering

Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.

Omtrent hele den norske høyresida, og folk som er infisert av liberalistisk tankegods uten selv å vite det, slenger rundt seg med versjoner av sitatet over i troen at den franske filosofen Voltaire skal ha sagt det, noe han aldri har gjort. Feilsitatet passer inn i ytringsfrihetsfundamentalismen som gjør lite annet enn å bane vei for ytre høyre og gi plass, scene og mikrofonstativ til det verste svineriet fra ytterste høyre. Det blei brukt da nazipropaganda, Hitler- og Anders Behring Breivik-hyllester blei vist fram på Deichmanske bibliotek til rosende ord fra en innflydd svensk kunstkritiker.

Det blei brukt da Fritt Ord ga økonomisk støtte til Peder Nøstvold Jensen som skulle skrive bok om hvor synd det var i ham etter 22. juli. Anders Behring Breiviks hovedinspirasjon, folkemordsideologen som gikk under pseudonymet Fjorman, har også fått metervis med spalteplass i landets største aviser under samme påskudd. VG tok det kanskje lengst da de banet vei for at nettopp han var mannen som skulle uttale seg om om det var riktig å slippe til tegninger hvor innvandrere og folk av afrikansk herkomst blir framstilt som apekatter. Ikke bare blei logikken brukt for å slippe til Jensen, den blei også brukt av ham, selv om de fleste vil skjønne at han– som tar til orde for krig mot muslimer i Europa — bryr seg pent lite om ytringsfrihet.

Når den moderate høyresida har konstruert et narrativ hvor en terrororganisasjons agitasjon for utryddelse av menneskegrupper sees på som en legitim politisk ytring er det ikke så rart at nazistene føler seg velkomne i norske gater. Når de på så mange måter får støtte fra det mindre moderate regjeringspartiet er det ikke noe mysterium at de tar turen over fra Sverige for å markere revir. Og med slike signaler fra den norske regjeringa bør vi heller ikke undre oss over at politiet fullbyrder logikken ved å operere som støtte når Den nordiske motstandsbevegelse erklærte Kristiansand som en nasjonalsosialistisk sone.

“Ved å ikke ta side, tar man også et valg”, skreiv Børge Brende. Men FrP har valgt side og nekter å gå ut med klar fordømmelse mot selv de mest ekstreme på ytre høyre fløy i frykt for å miste sine kjernevelgere og grasrotaktivister. Høyre har også valgt side ved å invitere dette inn i regjeringskontorene. “Trump MÅ ta oppgjøret med rasistiske krefter”, skreiv utenriksministeren videre. Disse kreftene er i dag i regjering i Norge. “Tanken om et hvitt overherredømme er frastøtende”. Det er dessverre ikke alle i FrP som er enige.

”Jeg er uenig med det du sier”, sa liberalisten, ”men vil til min død forsvare din rett til å si det!” ”Takk for det!”, sa nazisten, og hengte ham i en lyktestolpe.

Liberalistene står imidlertid ganske langt ned på lista over å bli hengt opp i lyktestolper. Til den dagen det skjer ser det dessverre ut til at de fleste av dem vil fortsette å feilsitere Voltaire og holde døra åpen for de brune kreftene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 Comments on Nazistene kommer marsjerende og høyresida holder døra åpen

 1. lovåundre // at //

  Her er jeg helt enig i at denne nazismen ikke er ønskelig i samfunnet, selv om jeg definerer meg et sted ute på høyreflanken.
  Foreløbig er den nordiske motstandsbevegelsen lovlig i Norge, og blir dem ille nok blir dem vel gjort ulovlig i Norge.
  Politiet vurderer nok dette fortløpende.
  I Sverige er motstandsbevegelsen mye sterkere og den fremmedkulturelle innvandringen er nok en stor grunn til det.
  Jeg ønsker hverken nazisme eller islamisme her i Norden, og innser selvfølgelig at disse to ikke er helt sammenlignbare, bare så det er sagt.
  Høyresiden holder døra åpen for nazismen er overskriften.
  Hva da med islamismen/muslimsk innvandring som venstresiden holder døra åpen for?
  Sverige er noe jeg opprinnelig forbinder med Pippi og Tjorven på Saltkråkan og Ingmar Bergmann filmer med den svenska uskylden.
  Når jeg ser denne videoen fra Malmø kjenner jeg at jeg blir trist og vemodig, da jeg ser at det opprinnelige Sverige forsvinner mer og mer.
  Det jeg lurer på, er om dere venstreradikale sitter med de samme følelsene når dere ser denne filmen fra Malmø.
  Eller er dette noe dere gleder dere over å se?
  Er det en drøm som går i oppfyllelse?
  Er dette noe dere ønsker mer av i fremtiden i Skandinavia?
  Ønsker dere mer og mer muslimsk/islamsk utbredelse i Skandinavia?
  Eller er det slik at dere ikke har så veldig sans for dette, men mener at vi blir nødt til å akseptere det?
  Jeg savner at dere venstreradikale sier litt om hva dere tenker om denne fremmedkulturelle
  innvandringen og utbredelsen i Skandinavia, som sannsynligvis er mye av årsaken til at nazismen er voksende i Norden.

  https://www.youtube.com/watch?v=nMNbmdB1N34

 2. uKatamitt // at //

  med respekt å melde er hr. Brende ute og ror

  https://www.youtube.com/watch?v=_T4OqOkuRsA

Comments are closed.