Norsk fiskeoppdrett – en etisk forkastelig næring, ja til «Statlaks»!

Foto: Thomas Bjørkan

Det må tas grep i den miljøfiendtlige oppdrettsnæringen. Staten bør inn på eiersiden og åpne merder må avvikles.

Sondre Støen-Kvam
Om Sondre Støen-Kvam (1 artikler)
Sondre Støen-Kvam er med i Rødt Sarsborg.
Alf Wilhelmsen
Om Alf Wilhelmsen (0 artikler)
Alf Wilhelmsen er med i Rødt Sarpsborg.

Norge er verdens største eksportør av oppdrettslaks! Vi eksporterte laks for 61,4 milliarder i 2016, og det er en økning på 29 % fra 2015, men medaljen har en bitter bakside. Langs norskekysten er det hele 1100 oppdrettsanlegg. Anleggene med åpne merder utgjør en trussel mot livet i havet og fjordene, ved forurensing og ved at fisk med lakselus og andre sykdommer rømmer. I de fleste land rundt Nord-Atlanteren har villaksbestanden gått ned de siste åra på grunn av ugunstige livsvilkår i havet. Klimaforandringene skader også laksebestanden. Miljødirektoratet beskriver tida vi er inne i nå som en skjebnetid for villaksen.

LES OGSÅ: Kystbefolkningen kan miste fiskeretten

En miljøfiendtlig næring
Det er ikke fiskeoppdrettsanlegg i Østfold i dag, men i Fredrikstad kommer et landbasert oppdrettsanlegg for laks. Dette skal stå ferdig i 2018. Det er selvfølgelig ubetinget positivt at det er landbasert, kontra sjøbaserte anlegg med åpne merder.

Fiskens ve og vel er også et viktig moment. Det er vitenskapelig bevist at fisk føler smerte. Oppdrettsnæringas jakt på profitt fører til høy dødelighet, sykdommer og økende parasittplager. Dette påvirker også kvaliteten på fisken som mat. Dyrevernalliansen anbefaler å ikke kjøpe fisk som stammer fra oppdrett. De kan melde om at mye oppdrettsfisk villedende merkes med «fisk fra havet» og «fisk fra sjøen».

Oppdrettsanlegg slipper ut flere typer miljøgift. Rødt mener at innsatsen for å redusere CO2-utslipp fra fiskeriene må økes. All dumping av avfall fra fiskeri og havbruk må forbys, og tidligere forurensing må ryddes opp.

LES OGSÅ: Sjøsamer truet av nytt forslag til fiskeripolitikk

Oppdrett til fellesskapet
Lakseoppdrett slipper ut i fjordene våre mer kloakk enn en storby som Tokyo! Dette er giftig, og fôrrester utgjør en tilleggsbelastning fordi ca. 20% av fôret detter til bunnen uten å bli spist. 8. juni 2015 har Dagbladet en artikkel om dette, hvor det listes opp en rekke konsekvenser av at en mektig oppdrettsnæring får herje fritt. Den blå regjeringa vil mangedoble norsk lakseproduksjon, mens fjordene dør. Norsk oppdrettsnæring er så mektig – flere maktpersoner har aksjer i næringa – at mange forskere ikke tør å uttale seg.  I VG 20. januar 2016 ber to professorer myndighetene om å sette foten ned for oppdrettsnæringa. Samme avis meldte dagen før at all oppdrettsfisk i Lofoten måtte slaktes på grunn av utbrudd av den influensalignende sykdommen ILA.  Dette er over et år siden, er det ikke snart på tide å våkne opp?

Oppdrettsnæringas profitthunger gir negative ringvirkninger for både miljø og turistnæring. Det handler om hva vi skal leve av etter olja, og derfor har Rødt noen solide innvendinger mot dagens praksis. Oppdrettsnæringa er viktig for lokalsamfunnene rundt i landet. Samtidig utgjør oppdrettsanlegg med åpne merder en stor trussel mot miljøet og kvaliteten på maten vår. Rødt krever derfor lukkede anlegg og at anleggene eies og drives av lokale aktører eller staten.     

Rødt Østfold vil fremme dette forslaget hvis vi kommer på Stortinget til høsten: En kontrollert avvikling av alle oppdrettsanlegg med åpne merder, og at det opprettes et statlig selskap som skal eie og drive oppdrettsanlegg. Det statlige selskapet kan f. eks. ha navnet «Statlaks» og drive majoriteten av Norges oppdrettsanlegg. Dette er voksende milliardindustri og da må inntektene gå til felleskapet og ikke til noen få personer!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Norsk fiskeoppdrett – en etisk forkastelig næring, ja til «Statlaks»!

 1. AvatarLars Andersson // 2017-08-17 kl 14:19 //

  Dette krever tiltak umiddelbart hvis vi er redd om miljøet langs kysten og våre fjorder. Det skal også være et levebrød for befolkningen langs kysten. Vi må tilbake til den miljøvennlige høstingen av matfatet som er unikt. Da må de store fabrikkstrålerne vike for kystgående fartøyene. Kvoter skal ikke fordeles til noen få trålerrederier, og absolutt ikke evigvarende. Oppdrettsnæringen kan ikke fortsette å produsere usunn mat. Dette har langt mer ringvirkninger enn det som er omhandlet i innlegget. NRK Brennpunkt har vist at det slår ut tradisjonell fiske.

 2. AvatarLars Andersson // 2017-08-17 kl 14:22 //

  Ta dere tid til å se på dette programmet.
  https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mddp11001516/10-11-2016

 3. Avatarhans somm // 2017-08-18 kl 08:54 //

  Under overflaten skrevet av Kjersti Sandvik bør leses.

 4. I prinsippet er jeg ikke mot at staten har og tar ansvar for å få til verdiskaping og eksportverdier og arbeidsplasser, men for meg ser det ut til at oppdrettsnæringen og kapitalistene der klarte å få til mye bra selv og alene.
  Oppdrettsfisken er dess verre litt for dyr nå, men det er lett å finne fisk av meget god kvalitet.
  Landbasert oppdrett i Østfold er nytt for meg.
  Nå vil jeg prøve å finne ut hva som kan skje i oppdrettsnæringen i Fredrikstad.
  Takk for opplysninger her.

Kommentarfeltet er lukket.