Andøya flystasjon, NATO og Stoltenberg

NATO-sjef Jens Stoltenberg sammen med USAs utenriksminister James "Mad Dog" Mattis. Foto: U.S. Air Force

Høyre, FrP og Aps støtte til nedleggelse av Andøya flystasjon beror på lojalitet til NATO og binding til USAs krigsmaskin. Både Norges forsvarsevne og Andøyas befolkning ignoreres.

Synne Høyforsslett Bjørbæk
Om Synne Høyforsslett Bjørbæk (6 artikler)
Synne Høyforsslett Bjørbæk er fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland.
Christoffer Ellingsen
Om Christoffer Ellingsen (0 artikler)
Christoffer Ellingsen er 4. kandidat til stortingsvalget for Rødt Nordland.

Rødt støtter og deltar i kampen for å bevare Andøya flystasjon som viktig for forsvaret av Norge og for bosetting og velferd for folk.

Både ut fra fagmilitær, sivil og økonomisk synsvinkel er det grundig dokumentert at vedtaket om nedleggelse bygger på faktafeil, utelatelser og ikke-logiske begrunnelser. Å få omgjort vedtaket, er en av de viktigste sakene i valgkampen i nord.

LES OGSÅ: Forhenværende tysk kansler: NATO har aldri vedtatt noe 2 %-mål

Når argumentasjonen mot et så viktig vedtak er så massiv, er det riktig å spørre seg om det er noe annet enn åpne argumenter som avgjør at Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet tviholder på å nedlegge Andøya flystasjon. Et tegn på at så er tilfelle er det at Ap fattet sin endelige avgjørelse først etter innsyn i gradert materiale, altså opplysninger som ikke er tilgjengelig for offentligheten. Det er nærliggende å tolke dette i sammenheng med Norges generelle militære strategi, som i kortform går ut på å legge forsvaret av landet inn under NATO og USAs strategi. Det betyr at viktige avgjørelser knytta til tiltak for å opprettholde Norge som en sjølstendig nasjon, tas utenfor landets grenser. Det er en motsetning i seg sjøl, men vi kjenner det igjen fra EU/EØS-systemet: Avgjørende vedtak for nasjonen gjøres av andre enn folkevalgte representanter. Mot dette mener Rødt at forsvaret av Norge må baseres på et eget, nasjonalt forsvar, 100% styrt av norske folkevalgte og gjerne i samarbeid med likeverdige partnere i Norden.

Nylig uttalte NATOs leder, Jens Stoltenberg: «Om det er noe land i NATO som er avhengig av at båndet over Atlanteren er tett og nært, så er det Norge» (Klassekampen 8.juli 2017). Gitt at NATO-ledelsen, med Stoltenberg i spissen, har bestemt seg for å bare satse på én militær flybase i Nord-Norge, Evenes, trengs det ikke mye fantasi for å forstå at indre justis i Ap gjør det vanskelig å gå imot i en slik sammenheng. Den som tror at den øverste ledelsen i NATO ikke har meninger om hvordan den luftbårne overvåkninga av nordområdene skal organiseres og kontrolleres har mista gangsynet. Å samle denne overvåkinga og dessuten skape en framskutt kampflybase på Evenes, kan nettopp være en del av en enda mer sentralisert styring fra NATOs side – koste hva det koste vil. Noen fornuftig begrunnelse sett utifra norske forsvarsinteresser er det imidlertid vanskelig å få øye på.

LES OGSÅ: NATO og norsk sikkerhetspolitikk — må vi tenke nytt?

Denne selvpålagte bindinga til NATO gir også en mer logisk forklaring av standpunktet hos de andre lojale NATO-partiene, Høyre og Frp. Vedtaket støttes av dem, selv om det er en fullstendig feil strategi for et forsvar av Norge. Senterpartiet fremstår vanligvis som et parti som vil forsvare nasjonal sjølråderett, og har et syn på EU/EØS som er helt i samsvar med Rødts politikk. Men i forsvarspolitikken er Sp minst like NATO-vennlig som de nevnte partiene. I sin støtte til Andøya flystasjon, unnlater SP å nevne NATOs tunge rolle i norsk forsvarspolitikk, og at partiet går for at Norge skal binde seg tett til NATOs og USAs krigsmaskin. Om ikke det er en del av vurderinga, grenser det til dobbeltspill fra SP.

Kampen for å bevare Andøya flystasjon må fortsette, og den kan vinnes. Den må rettes mot dagens regjering og ikke minst mot Arbeiderpartiet, som gjennom Stoltenbergs posisjon i NATO har flere roller i saken. Kommende regjeringsforhandlinger må dreie seg om å omgjøre andøyvedtaket. Også i den sammenheng trengs Rødt på Stortinget fra Nordland.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Andøya flystasjon, NATO og Stoltenberg

 1. AvatarØivind Bergh // 2017-08-15 kl 16:50 //

  Jeg er enig med denne artikkelen i sak. Andøya Flystasjon bør bestå, fordi det er i Norges nasjonale interesse. Det er rett og slett feil å bare ha en operativ flybase i Nord-Norge (Evenes) selv om vi forhåpentligvis kan opprettholde også Bardufoss, som vesentlig er en helikopterbase.
  Jeg er litt uenig i resonnementet, og tror rett og slett ikke at akkurat Andøya i særlig grad har vært et NATO-spørsmål. De analysene jeg har sett som har vært offentlige går mye ut på at patruljeflyene i en krigssituasjon ville bli trukket tilbake, kanskje til Skottland. Det er fordi de er langsomme og sårbare for angrep. Det som derimot har vært et NATO-spørsmål har vært selve kjøpet av flyene. Det er ingen hemmelighet at USA presset Norge til å kjøpe de nye P8-flyene, siden overvåkning av russiske ubåter med atomvåpen er svært viktig for USAs egne interesser. Men til det bør også innvendes at Norge har om mulig enda større grunn til å ha slike fly selv, fordi det er våre nærområder som skal overvåkes. Vi trenger den informasjonen disse flyene gir for vår egen sikkerhet.
  Til dette bør vi tilføye: det å overvåke naboens marine er ikke krigshissing, men snarere det motsatte. Russerne overvåker oss, og det er helt greit, og de har på sin side stort sett respektert våre Orion-fly i alle år. Dette er innenfor folkeretten, og virker antakelig konfliktdempende. Det er mye bedre at det er norske fly som gjør dette, enn at amerikanske fly begynner å operere i dette området.
  Dessuten er det en diskusjon om manglende luftvern på Andøya, og kostnaden ved eventuelt å få dette på plass. I dag har hverken Andøya eller Evenes luftvern. Det er en logisk følge av mitt syn at begge flystasjoner bør få det.

  • AvatarRune Overas // 2018-06-23 kl 15:35 //

   Riktig. Det at Norge selv overvåker i nord, bidrar til lavspenning.
   La det ikke være tvil om det.
   Har selv erfart det i snart 30 år ombord i de norske overvåkingsflyene.

   Å forsømme det norske MPA miljøet er ikke bare dårlig personellpolitikk, det er direkte farlig.

 2. Fred og arbeid for fred er det viktigste.
  Fred er viktigere enn arbeidsplasser på en NATO-base.

 3. AvatarRune Overas // 2018-06-23 kl 15:30 //

  10 – Andøya flystasjon ligger i åpent farvann og vil (etter planene) om få år ligge kloss inntil en kraftig utbygd havn, som vil kunne ta imot de største skip inkludert store militære skip (da særlig de nye store tankbåtene som leverer flydrivstoff).
  – Evenestangen kai har store begrensninger, og ligger langt inn i en trang fjord, noe som gjør store skip svært sårbare i en krise/krig.

  11 – Andøya flystasjon har meget rask reaksjonstid – ca 90% av personellet bor kun minutter unna, og operasjonsområdet ligger helt inntil flystasjonen.
  – På Evenes vil mange risikere å måtte bo langt unna flystasjonen eller være ukependlere, noe som vil påføre Forsvaret en ekstrakostnad i milliardklassen for å opprettholde en god reaksjonstid.

  12 – Andøya flystasjon er så godt som klar til å ta imot neste generasjon overvåkings fly (P-8 Poseidon) og vil ha hangarplass til 3 stk P-8, kun små justeringer må til.
  – Evenes må bygge absolutt alt av MPA infrastruktur pluss store flyoperative flater nytt til enorme kostnader, og dette skal gjøre i særdeles ulent og bratt terreng.

  13 – Andøya flystasjon er eneste militære flystasjon i Norge med 3 mulige rullebaner, som betyr kraftig økt robusthet og MEGET høy regularitet i flyoperasjoner ved høy aktivitet.
  – Evenes har kun 1 rullebane og har ikke engang nødrullebane, noe som er et krav.

  14 – Andøya flystasjon huser i dag spesial miljøene MPA og FSTA, og disse samarbeider tett. Etteretningstjenesten har sagt FSTA ikke skal flytte, og den planlagte splittingen av disse unike og små miljøer er ekstremt uheldig, og vil få negative operative konsekvenser.
  – En planlagt høyhastighets data linje fra Evenes vil ikke bli en god løsning.

  15 – Andøya flystasjon har så godt som alt av tilbud tilgjengelig rett utenfor porten til flystasjonen = økt trivsel og rekordlavt antall pendlere (mellom 5-10% avhengig av avdeling).
  – Estimat på Evenes ligger på mellom 80-90% totalt med dagpendling og ukespendling, med de økte byrder dette har for personell og familie.

  16 – Andøya flystasjon har store helt separate områder for våpenlagring og for MPA våpenoppheng, og disse ligger inne på selve flystasjonen. De ligger i trygg avstand til annen infrastruktur og rullebaner. Flere MPA vil kunne drive med våpenoperasjoner samtidig, uten å være til hinder for andre flybevegelser, og full våpenlast kan benyttes.
  – Evenes har ingen mulighet til å ha våpenlager til F-35 og P-8 inne på flystasjonen, noe som betegnes som meget uheldig og sårbart. Kostbart og ressurskrevende og transportere disse lang vei utenfor flystasjonen. Evenes har INGEN steder P-8 kan henge opp våpen.

  En flystasjon som skal drive med avanserte militære flyoperasjoner, bør ligge så nært kysten som mulig, og helst med umiddelbar nærhet til åpent hav, omkranset av mest mulig flat topografi, og med tilstrekkelige tilgjengelige flyoperative flater. Det vil sørge for gode operative forhold for å kunne løse slike avanserte militære flyoperasjoner, da særlig når mange fly må operere samtidig.

  Å påstå noe annet er tegn på uvitenhet/feilinformasjon.

  Noen tanker rundt luftvern: Norges nye overvåkningsfly (MPA: P-8) kan fortsette å gjøre jobben som skal gjøres fra Andøya, helt uten stående luftvern. La det ikke være noen som helst tvil om det. Den dagen Norge har aktivert luftvern, som er klart til å avfyres på sekunder, da vil MPA ikke være i Norge lenger, men operere fra et annet sted.

  Luftvern brukes for å beskytte stående luftstyrker (jagerfly) som ikke kan eller skal trekkes ut.
  Allierte forsterkninger kommer med luftvern. Jagerflyene er viktigste våpen for å hindre fienden å bruke luftrommet. Marinefartøy har eget luftvern som kan dekke store områder ved behov. Hæren får eget luftvern. I sum, så er det er mange alternative måter å utnytte luftvern. Det er også gode alternativer for å sikre Ramsund, Bjerkvik og aksen nordover godt nok mot luftangrep enn å plassere halvparten av alt luftvern Norge har råd til på Evenes.

  Beliggenhet og oppbygging av NATO og USA sine nesten 20 MPA baser rundt omkring i verden er tydelig bevis på viktigheten av disse faktorene, og likheten til Andøya flystasjon er slående.

  Bonus: Årlig besparelse på nesten 1 million liter drivstoff ved operere MPA ut av Andøya hvor operasjonsområdet starter når MPA er i luften, og ikke fra innlandet Evenes.

  De bygge kostnadene for Evenes som er lagt frem for Stortinget er alt for lave, og vil, på samme måte som Ørland, øke kraftig kort tid etter byggestart. Dette er blitt bekreftet.

  Rune Øverås
  Tillitsvalgt Norges Offisersforbund

 4. AvatarRune Overas // 2018-06-23 kl 15:31 //

  En enkel og oversiktlig liste som på en ryddig og faktabasert måte forteller hvorfor Andøya flystasjon er nødvendig å beholde, for Norge og NATO, både strategisk, operativt og samfunnsøkonomisk.
  Det er verd å merke seg at ingen av disse punktene går på distriktspolitikk, noe som er blitt flittig brukt for å diskreditere arbeidet som gjøres for å beholde flystasjonen. Denne listen er et resultat av militærfaglige innspill fra flere dyktige ansatte i Forsvaret.

  Hvert punkt er 2-delt, med fordeler Andøya flystasjon først og så etterfulgt av begrensninger/mangler på Evenes:

  1 – Andøya Flystasjon ligger topografimessig perfekt til for å kunne gjennomføre alt av helårlige avanserte militære flyoperasjoner, og gir Forsvaret meget robust operativitet og suveren flysikkerhet. Alt av områder inne på flystasjonen er på høyde med rullebanen, noe som er særdeles gunstig.
  – Evenes ligger i innlandet omkranset av fjell og har mye kupert terreng inne på flystasjon. Dette skaper store problemer for operativiteten og flysikkerheten, slik vi så mange resultater av på 90-tallet før flystasjonen til slutt ble lagt ned.

  2 – Andøya flystasjon sin beliggenhet, langt ut i havgapet, gjør luftvern beskyttelsen mere effektiv, ifølge luftvernmiljøet. Moderne missiler gjemmer seg i daler og terreng, men klarer ikke å skjule seg over åpent hav. Sensorer på havet kan gi tidlig varsling.
  – Evenes har mye kupert terreng i nærområdet noe som minsker effektiviteten av luftvern og resulterer i dårligere varsling.

  3 – Andøya flystasjon er en meget velfungerende operativ flystasjon som drives ekstremt kosteffektivt, og er blant mange regnet som NATO’s viktigste strategiske base for nordområdene.
  – Evenes har vært nedlagt i over 20 år.

  4 – Andøya flystasjon tar ofte imot allierte overvåkingsfly, og de blir tilegnet all den plassen og støtten de trenger, og dette bidrar til viktig erfarings utveksling og et økende samarbeide om overvåkingen av nordområdene. 15-20 gjestende MPA går fint.
  – Dette vil ikke bli mulig å få til på Evenes, i alle fall ikke uten å gå mange milliarder over budsjettet, og selv da kun et beskjedent antall gjester.

  5 – Andøya flystasjon har et unikt fagmiljø, det eneste av sitt slag i Norge og av NATO betegnet som verdensledende. (Selv om manglende tiltak gjør det vanskelig å holde på disse).
  – Alt for få av de med kritisk/unik kompetanse blir med til Evenes, noe som alene bør være god nok grunn til å beholde MPA på Andøya.

  6 – Andøya flystasjon har tillatelse (grunnet umiddelbar nærhet til åpent hav) til å bruke nærmest ubegrenset menge Urea for å holde rullebane/taksebane fri for snø og holde en god bremseeffekt.
  – Evenes vil ha en meget begrenset mulighet (ingen tillatelse pr i dag) for å bruke Urea, som er det stoffet som ikke forårsaker korrosjon på P-8 og F-35. Å planlegge på bruk av Aviform på Evenes vil medføre ekstrakostnad i milliardklassen, og gi uante negative konsekvenser på levetidrn til F-35 og P-8.

  7 – Andøya flystasjon ligger i nærheten av den unike bedriften Andøya Space Center (ASC)/Andøya Test Center (ATC), som har økt sin aktivitet kraftig de siste årene grunnet umiddelbar nærhet og tilgjengelighet til den operative militære flystasjonen, tilgjengelig infrastruktur, og den unike kompetansen fagmiljøet på flystasjonen innehar.
  – Evenes ligger for langt unna til å kunne benyttes av ASC/ATC.

  8 – Andøya flystasjon er omkranset av enorme treningsområder, både på land, til vanns og i lufta, og disse blir brukt jevnlig av Norge og et økende antall NATO land, dette bidrar til meget viktige synergieffekter. Mye av aktiviteten er høysensitiv og trenger en operativ militær flystasjon.
  – Evenes har begrensede muligheter grunnet plassering innland og den økende sivile trafikken i luftrommet

  9 – Andøya flystasjon er eneste basen i Norge med 2 HELT separate områder for både Norske og allierte jagerfly, plassert langt fra hverandre, og begge områdene har shelter med plass til blant annet F-35, pluss begge områdene har flere alternative taksebaner med tilgang til rullebanen(e). God spredning er fremdeles viktig, noe en fersk rapport fra USA konkluderer med.
  – Evenes sitt ene jagerflyområde ligger hovedsaklig i terreng som i stor grad er uegnet for vinteroperasjoner med F-35, grunnet meget stor skyvekraft selv med motor på tomgang. I tillegg har området også færre alternative taksebaner til rullebanen som gjør jagerflyoperasjoner mere sårbare.

Kommentarfeltet er lukket.