Andøya flystasjon, NATO og Stoltenberg

NATO-sjef Jens Stoltenberg sammen med USAs utenriksminister James "Mad Dog" Mattis. Foto: U.S. Air Force

Høyre, FrP og Aps støtte til nedleggelse av Andøya flystasjon beror på lojalitet til NATO og binding til USAs krigsmaskin. Både Norges forsvarsevne og Andøyas befolkning ignoreres.

Synne Bjørbæk
Om Synne Bjørbæk (4 artikler)
Synne Bjørbæk er førstekandidat for Rødt Nordland.
Christoffer Ellingsen
Om Christoffer Ellingsen (0 artikler)
Christoffer Ellingsen er 4. kandidat til stortingsvalget for Rødt Nordland.

Rødt støtter og deltar i kampen for å bevare Andøya flystasjon som viktig for forsvaret av Norge og for bosetting og velferd for folk.

Både ut fra fagmilitær, sivil og økonomisk synsvinkel er det grundig dokumentert at vedtaket om nedleggelse bygger på faktafeil, utelatelser og ikke-logiske begrunnelser. Å få omgjort vedtaket, er en av de viktigste sakene i valgkampen i nord.

LES OGSÅ: Forhenværende tysk kansler: NATO har aldri vedtatt noe 2 %-mål

Når argumentasjonen mot et så viktig vedtak er så massiv, er det riktig å spørre seg om det er noe annet enn åpne argumenter som avgjør at Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet tviholder på å nedlegge Andøya flystasjon. Et tegn på at så er tilfelle er det at Ap fattet sin endelige avgjørelse først etter innsyn i gradert materiale, altså opplysninger som ikke er tilgjengelig for offentligheten. Det er nærliggende å tolke dette i sammenheng med Norges generelle militære strategi, som i kortform går ut på å legge forsvaret av landet inn under NATO og USAs strategi. Det betyr at viktige avgjørelser knytta til tiltak for å opprettholde Norge som en sjølstendig nasjon, tas utenfor landets grenser. Det er en motsetning i seg sjøl, men vi kjenner det igjen fra EU/EØS-systemet: Avgjørende vedtak for nasjonen gjøres av andre enn folkevalgte representanter. Mot dette mener Rødt at forsvaret av Norge må baseres på et eget, nasjonalt forsvar, 100% styrt av norske folkevalgte og gjerne i samarbeid med likeverdige partnere i Norden.

Nylig uttalte NATOs leder, Jens Stoltenberg: «Om det er noe land i NATO som er avhengig av at båndet over Atlanteren er tett og nært, så er det Norge» (Klassekampen 8.juli 2017). Gitt at NATO-ledelsen, med Stoltenberg i spissen, har bestemt seg for å bare satse på én militær flybase i Nord-Norge, Evenes, trengs det ikke mye fantasi for å forstå at indre justis i Ap gjør det vanskelig å gå imot i en slik sammenheng. Den som tror at den øverste ledelsen i NATO ikke har meninger om hvordan den luftbårne overvåkninga av nordområdene skal organiseres og kontrolleres har mista gangsynet. Å samle denne overvåkinga og dessuten skape en framskutt kampflybase på Evenes, kan nettopp være en del av en enda mer sentralisert styring fra NATOs side – koste hva det koste vil. Noen fornuftig begrunnelse sett utifra norske forsvarsinteresser er det imidlertid vanskelig å få øye på.

LES OGSÅ: NATO og norsk sikkerhetspolitikk — må vi tenke nytt?

Denne selvpålagte bindinga til NATO gir også en mer logisk forklaring av standpunktet hos de andre lojale NATO-partiene, Høyre og Frp. Vedtaket støttes av dem, selv om det er en fullstendig feil strategi for et forsvar av Norge. Senterpartiet fremstår vanligvis som et parti som vil forsvare nasjonal sjølråderett, og har et syn på EU/EØS som er helt i samsvar med Rødts politikk. Men i forsvarspolitikken er Sp minst like NATO-vennlig som de nevnte partiene. I sin støtte til Andøya flystasjon, unnlater SP å nevne NATOs tunge rolle i norsk forsvarspolitikk, og at partiet går for at Norge skal binde seg tett til NATOs og USAs krigsmaskin. Om ikke det er en del av vurderinga, grenser det til dobbeltspill fra SP.

Kampen for å bevare Andøya flystasjon må fortsette, og den kan vinnes. Den må rettes mot dagens regjering og ikke minst mot Arbeiderpartiet, som gjennom Stoltenbergs posisjon i NATO har flere roller i saken. Kommende regjeringsforhandlinger må dreie seg om å omgjøre andøyvedtaket. Også i den sammenheng trengs Rødt på Stortinget fra Nordland.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.